Nieuws

Vanuit onderzoeksperspectief

In dialoog op Zuid

Nieuws

Bij de minor+ Meedoen op Zuid is het organiseren en leiden van dialoogtafels een belangrijk onderdeel; studenten leren in gesprek te gaan met wijkbewoners, statushouders en andere betrokkenen, om zo te ontdekken wat er leeft in de wijken van Rotterdam Zuid.

Studenten, docenten en werkveld gaan intensief samenwerken en van elkaar leren

Nieuws

Onderwijs, onderzoek en praktijk staan centraal in de samenwerkingsovereenkomst die Hogeschool Rotterdam en de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) hebben getekend op donderdag 6 december 2018.

Inspirerende woorden op symposium 'De logopedist als coach!?'

Nieuws

Op donderdag 29 november 2018 organiseerden de Rotterdamse opleiding Logopedie, het lectoraat ‘Zorg voor Communicatie’ (Kenniscentrum Zorginnovatie) en Zoloro het symposium ‘De logopedist als coach?!’. Zij kijken samen met de ruim 40 aanwezigen terug op een geslaagde avond. Doel van deze avond was om de samenwerkingsmogelijkheden tussen werkveld, onderwijs en onderzoek te bevorderen. Hierbij stond de coachende werkwijze, die de veranderende samenleving nu steeds meer van de logopedist verlangt, centraal.

Geestelijk verzorgers als coach: “Écht aandacht geven, maakt het verschil!”

Nieuws

Ruim 120 aanwezigen kwamen afgelopen donderdag 29 december bijeen in Walhalla Rotterdam voor het eindsymposium van ‘Betekenisvol Leven in de Buurt’. Naast de bekendmaking van tussentijdse resultaten van het onderzoek, was er ook genoeg ruimte voor creativiteit, interactie en humor en werden nieuwe producten voor professionals geïntroduceerd.

Serious Game voor Makersplaatsen in Bibliotheken

Nieuws

Een groeiend aantal bibliotheken richt makerplaatsen in, plekken waar bezoekers met technologie aan de slag kunnen gaan. Om hen te helpen bij het ontwikkelen en vormgeven van makersprogramma’s voor het onderwijs heeft het kenniscentrum Creating010 van de Hogeschool Rotterdam de serious game “roadmap makerplaatsen” ontwikkeld. Hiermee kunnen bibliotheken hun makerplaatsen door ontwikkelen van knutselen 2.0 naar plekken om te leren met 21ste -eeuwse vaardigheden.

“Kunstmatige intelligentie uitdaging voor ontwerpers.”

Nieuws

Maaike Harbers, lector Artificial Intelligence & Society bij Kenniscentrum Creating 010, behandelde kunstmatige intelligentie onderdeel tijdens haar openbare les 'Verstand erbij'.

Nieuw onderwijs over dementie voor zorg en welzijn

Nieuws

De zorg voor mensen met dementie is erg complex: zeker nu zij langer thuis blijven wonen. Dit vraagt om de inzet van hbo-professionals op het gebied van zorg en welzijn. Kenniscentrum Zorginnovatie heeft daarom nieuwe onderwijsmaterialen over dementie ontwikkeld. Deze materialen kunnen gebruikt worden door docenten van hbo-opleidingen in de gezondheidszorg en de opleiding ‘social work’ en door opleiders in het werkveld. De ontwikkeling van nieuw onderwijs is noodzakelijk om studenten te enthousiasmeren en te inspireren voor een baan in de dementiezorg.

Rekenen leren is een keuze

Nieuws

'De keuze om te leren rekenen volgens een bepaalde methode zou moeten berusten op wetenschappelijk onderzoek’, aldus promovendus Mark van Houwelingen die dinsdag 27 november zijn onderzoek verdedigt aan de Universiteit van Leiden.

Retail RoboJam, een project van Lab Fygital

Nieuws

In Robovalley Delft organiseerde Creating 010 in samenwerking met Interactive Robotics een tweedaagse jam rond de vraag wat sociale robots kunnen betekenen voor de Bijenkorf Rotterdam, ter versterking van hun merkwaarden: persoonlijke aandacht, liefde voor stijl, magische touch, ėėn stap vooruit, eigenzinnig en duurzaam doen.

Nieuw onderzoek Fysiotherapie: sociaal-culturele factoren en musculoskeletale pijn

Nieuws

Op donderdag 15 november organiseerde de opleiding Fysiotherapie samen met het lectoraat Bewegen naar Gezondheid (Kenniscentrum Zorginnovatie) haar derde symposium getiteld ‘Bewegen als medicijn bij musculoskeletale pijn’. Naast de bevindingen van de laatste onderzoeken, werd ook het nieuwe onderzoek bekend gemaakt: sociaal-culturele factoren en musculoskeletale pijn.

Gezinsprogramma’s voor taalontwikkeling moeten beter landen

Nieuws

Hoe kunnen we de rijke taalontwikkeling bij jonge kinderen stimuleren? Er zijn verschillende gezinsprogramma's ontwikkeld om ouders en kinderen hierbij te ondersteunen, maar werken deze?

Verantwoord ontwerp van toepassingen met kunstmatige intelligentie

Nieuws

De toepassing van kunstmatige intelligentie is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit heeft zowel wenselijke als minder wenselijke gevolgen. Zo kunnen robots en algoritmes bijvoorbeeld steden verduurzamen en de gezondheidszorg verbeteren, maar ze kunnen eveneens ongelukken veroorzaken en mensen discrimineren. Tijdens haar openbare les gaat dr. Maaike Harbers in op deze ontwikkelingen en de rol die ontwerpers van intelligente toepassingen daarin spelen.

Studenten Hogeschool Rotterdam aan de slag in Spaanse Polder

Nieuws

Studenten van de economische opleidingen gaan bedrijven in de Spaanse Polder op ondersteunen, spiegelen en uitdagen.

Taal Centraal bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Hogeschool Rotterdam neemt de taalontwikkeling van studenten serieus. In september 2018 is bij de hogeschool het project Taal en Studiesucces gestart. Van elk instituut buigt ten minste één opleiding zich over de vraag hoe zij kunnen werken aan de taalvaardigheid van hun studenten, om daarmee hun studiesucces te vergroten.

Opmars Internet of Things zet door!

Nieuws

Het Internet of Things wordt steeds meer een werkelijkheid voor burgers, bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Al sinds een aantal jaren zet Creating 010 IoT op de agenda op 9 april. Dan is het de International Internet of Things Day.

Creating 010 volop present op Dutch Design Week 2018

Nieuws

De presentie van Creating 010 op de Dutch Design Week 2018 van 20. tot en met 28 oktober dit jaar was groter dan ooit. Design vormt samen met digitale technologie de centrale pijler van het werk van het Kenniscentrum. Dat verklaart de toenemende activiteit op het jaarlijkse evenement waar een belangrijk deel van het Nederlandse en Europese design circuit elkaar treft.

“We moeten zoeken naar een nieuwe moraliteit”

Nieuws

Zijn openbare les was een snelle reis door de complexe wereld van autonome cyber-physical systems. Geen alledaags verhaal, maar Van Lier is dan ook geen ‘doorsnee iemand’ uit het bedrijfsleven.

Hoe afhankelijk ben jij van je smartphone?

Nieuws

We nemen hem altijd en overal met ons mee, van een bezoek met vrienden naar een bezoek aan het toilet. Drie tot vier uur per dag gebruiken hem heel intensief. Dat is niet zo heel vreemd. De smartphone functioneert als een digitaal zakmes dat ons helpt om te (over)leven in een digitaal tijdperk.

Landelijk samenwerken aan onderwijsinnovatie met ICT

Nieuws

Lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen is op 7 november benoemd tot aanvoerder van het versnellingsteam ‘Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT’.

Retail RoboJam - 14 en 15 november

Nieuws

Ben jij ontwerper, ondernemer of programmeur? Ga de uitdaging aan en doe mee aan de Retail RoboJam op 14 en 15 november 2018 in RoboValley in Delft.

De waarde van de samenwerking tussen mbo en hbo professionals

Nieuws

In het kenniscafé van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid kunnen bewoners, vrijwilligers en professionals van gedachten wisselen en werken aan acute bewonersvraagstukken. Deze keer ging het over samenwerking tussen mbo en hbo in het sociaal domein.

Van verbinding via samenwerking naar samenspel

Nieuws

Hoe lossen we in het sociale domein ingewikkelde vraagstukken op van bewoners? De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid gaat op zoek naar de vraag achter de vraag.

Aandacht voor HIV op de werkvloer

Nieuws

Op 11 oktober vond de jaarlijkse coming-out day plaats. Op deze dag wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt: de coming-out. In het kader van deze dag vond het congres HIV op de werkvloer plaats bij Nauta Dutilh op de Zuid-as in Amsterdam. Marlies Wagener, docent Fysiotherapie en onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie, hield tijdens deze conferentie een presentatie over HIV op de werkvloer. Een onderwerp waar zij vorig jaar op is gepromoveerd.

Onderwijsinnovatie met ICT

Nieuws

Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben de handen ineen geslagen om de onderwijsinnovatie met ict te versnellen. Lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen buigt zich over de vraag hoe praktijkkennis en kennis uit onderzoek hiervoor gebruikt kan worden.

Fygital Retail; the next step in Retail Innovatie

Nieuws

Fysieke en digitale kanalen vloeien samen tot één totale Retailbeleving die klanten trekt, betrekt, informeert en transformeert. Wat vraagt Fygital Retail van onze Retailers? Wat kunnen sociale robots voor Retail betekenen? En welke social skills hebben Retailers en Retailmedewerkers in de toekomst nodig?

Studenten van Hogeschool Rotterdam helpen Centric vooruit met blockchaintechnologie

Nieuws

Blockchain wordt aangeprezen als een van de technologieën die naast de financiële sector ook vele andere industrieën gaat ontwrichten. Centric is in ons land een van de vooroplopers op het gebied van blockchaintechnologie.

“Ons gedrag moet veranderen als het gaat om duurzaamheid”

Nieuws

Koen Dittrich (45) is sinds 1 september lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business Innovation op Hogeschool Rotterdam. Hij is tevens universitair docent bij de Rotterdam School of Management en werkte hiervoor als lector bij Aeres Hogeschool Dronten. Eerder heeft hij gewerkt voor TNO. Dittrich is in 2004 aan de TU Delft gepromoveerd op een onderzoek naar innovatienetwerken.

Lectoren slaan handen ineen op kick-off meeting Platform Zelfmanagement

Nieuws

Op vrijdag 28 september vond de kick-off bijeenkomst Platform Zelfmanagement plaats in Utrecht. Cliënten, zorgprofessionals, beroepsorganisaties en onderzoekers gaven vanuit verschillende perspectieven concrete invulling aan het thema Zelfmanagement.

Conferentie communicatietraining Afasie groot succes

Nieuws

Op woensdag 26 en donderdag 27 september vond de tweedaagse conferentie ‘Communication Partner Training’ plaats. De training helpt betrokkenen de communicatie met personen met afasie te verbeteren. Tijdens de conferentie waren Jytte Isaksen van University of Southern Denmark en andere professionals uit Nederland en België aanwezig om kennis en ervaring te delen.

DRIVE festival tijdens Dutch Design Week

Nieuws

Tijdens de Dutch Design Week zal het DRIVE festival plaatsvinden waar dit jaar design voor maatschappelijk opgaven centraal staat. Daarbij wordt aandacht geschonken aan Research through Design (RtD) als manier om tot innovaties te komen.

Versterking van professioneel handelen

Nieuws

Professionals uit vier gemeenten werden door lector Paul van der Aa van Kenniscentrum Talentontwikkeling uitgenodigd om samen na denken over het professioneel handelen.

Aan de slag met de bibliotheek van de toekomst

Nieuws

Fictief daar doen we liever niet aan bij Kenniscentrum Business Innovation. De afgelopen maanden hebben derdejaars communicatiestudenten van Hogeschool Rotterdam zich gebogen over een onderzoek naar de ‘bibliotheek van de toekomst’.

E-learning 'Spil in de wijk' beschikbaar!

Nieuws

Het project 'Even buurten' is een project voor en door de buurt om ouderen in Rotterdam langer zelfstandig te laten wonen. Kenniscentrum Zorginnovatie is betrokken bij het onderzoek en heeft nu een e-learning module ontwikkeld. Deze e-learning 'Spil in de wijk' geeft sociale professionals en wijkverpleegkundigen handvatten om in contact te komen met kwetsbare ouderen en hen de juiste hulp te bieden via netwerken in de wijk.

HRM-studenten aan de slag met subtiele gedragsverandering medewerkers

Nieuws

‘Hoe verander ik medewerkers op mijn stagebedrijf?’ Met die vraag gingen zo’n 60 derdejaars studenten van de opleiding Human Resource Management op 24 september met elkaar aan de slag in het kader van de cursus Verandermanagement.

Rotterdamse creatieve industrie maakt ongekende groei door

Nieuws

Kenniscentrum Creating 010 heeft in samenwerking met het Rotterdamse onderzoeksbureau NEO Observatory onderzoek gedaan naar de creatieve industrie in Rotterdam. De prachtige resultaten zijn te lezen in de Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018 die vandaag is verschenen.

Kenniscentrum Creating 010 presenteert Rotterdam Monitor Creatieve Industrie

Nieuws

Vrijdagmiddag 21 september presenteert Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam de eerste editie van de Rotterdam Monitor Creatieve Industrie. Samen met het Rotterdamse NEO Observatory onderzocht Creating 010 de ontwikkeling van de creatieve industrie en de sector informatie- en communicatietechnologie in Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam helpt duurzaam bedrijventerrein

Nieuws

Op vrijdag 14 september is de Duurzaam Innovatieve Mobiliteits Energie HUB Nissewaard onthuld. Hogeschool Rotterdam levert een bijdrage aan dit project door het in kaart brengen van de afvalstromen om het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering energieneutraal te maken.

NIAZ Jaarprijs 2018

Nieuws

De succesvolle samenwerking van Hogeschool Rotterdam met Erasmus MC dingt dit jaar mee naar de NIAZ Jaarprijs. In Design4Care werken verschillende instituten samen aan prototypes voor de gezondheidszorg.

Een goed leven met dementie?!

Nieuws

Op 17 september j.l. is het boekje ‘Een goed leven met dementie?!’ verschenen, een gezamenlijke uitgave van Hogeschool Rotterdam en Vilans. Dit inspirerende boekje staat vol met tips en verhalen van en voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun zorgverleners. Het boekje werd naar aanleiding van de Wereld Alzheimer Dag officieel overhandigd door Jacomine de Lange, projectleider VitaDem, aan de voorzitters van de Ouderen- en mantelzorgforums van de geriatrische netwerken Utrecht en Rotterdam tijdens een netwerkbijeenkomst van NUZO en Genero in Rotterdam.

Conferentie 'Transitiezorg: niet zó, maar zó!' groot succes!

Nieuws

Op donderdag 13 september 2018 vond de landelijke conferentie ‘Transitiezorg: niet zó, maar zó!’ plaats bij NBC Nieuwegein. Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten van het onderzoeks- en verbeterprogramma ‘Betere Transitie bij Diabetes’ gepresenteerd en ging een korte film met tips van jongeren met diabetes type 1 in première. De noodzaak om een nationaal erkende kwaliteitsstandaard voor transitie in zorg te ontwikkelen werd door alle aanwezigen onderstreept. ‘Betere Transitie bij Diabetes’ wordt ondersteund door FNO Zorg en Perspectief en het Diabetesfonds en is uitgevoerd door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Nieuwe inzichten door validatiesessie Soft Controls

Nieuws

De Soft Control Scan is volop in ontwikkeling. Afgelopen maanden is de scan uitgebreid getoetst. Deze maand is dat gedaan aan de hand van validatiesessies waarin gebruikers, docenten en deskundigen met elkaar de scan kritisch aan de tand voelden. Op basis daarvan is een nieuwe versie van de scan gelanceerd.

Kickoff bijeenkomst Get Smart

Nieuws

Op woensdag 12 september heeft de officiële Kick Off plaatsgevonden van het onderzoeksproject Get Smart. Tijdens deze middag hebben studenten die gaan deelnemen aan het onderzoek, kennis gemaakt met hun begeleidend docent, de projectgroep van Get Smart en teamgenoten. Tevens is er een eerste start gemaakt met de praktijkopdracht.

Promotieonderzoek 'NIET STOREN A.U.B.' sleept promotiebeurs in de wacht

Nieuws

Het promotieonderzoek ‘NIET STOREN A.U.B.’ heeft dit jaar de NWO Promotiebeurs voor Leraren toegekend gekregen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC in samenwerking met de TU Delft en heeft een nieuw systeem voor groeimonitoring bij prematuur geboren baby’s ontwikkeld: ‘De Babyscanner’.

Kenniscentrum Talentontwikkeling start vier nieuwe onderzoeken in de onderwijssector

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling start dit studiejaar met vier nieuwe onderzoeken binnen het programma langlopend praktijkgericht onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Workshop statistiek voor docenten IBMS, IBL en TMA

Nieuws

Op woensdag 29 augustus verzorgde Kenniscentrum Business Innovation in samenwerking met docenten Onderzoeksvaardigheden van International Business de workshop ‘Statistics101’ voor docenten van de opleidingen IBMS, IBL en TMA. De workshop werd verzorgd door lector Arie de Wild en was voorbereid met docent Onderzoeksvaardigheden Sofie Smeets.

Ellen Klatter in tip 5 ScienceGuide

Nieuws

Op wie moeten we het komend jaar letten binnen het hoger onderwijs en de wetenschap? Wie gaan er hun stempel drukken en worden er bepalend voor de kennissector in Nederland en daarbuiten?

Chris Kuiper neemt afscheid van Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Chris Kuiper was de allereerste lector bij Hogeschool Rotterdam en zette zich 15 jaar lang in om praktijkgericht onderzoek bij de hogeschool op de kaart te zetten. Deze zomer neemt hij afscheid na 24 jaar bij de hogeschool gewerkt te hebben. Hoe kijkt hij terug op deze periode?

Promovenda Sanneke de la Rie in de prijzen

Nieuws

Promovenda Sanneke de la Rie van Kenniscentrum Talentontwikkeling wint de 2018 RoE Editors’ Choice Award.

Influencer marketing & retail: learnings van de nano-influencer

Nieuws

Influencer marketing werkt. Zo zou influencer marketing een elf keer hogere ROI genereren dan een andere digitale campagne. Momenteel zien we een opvallende verschuiving binnen dit veld, van macro- en micro-influencers naar nano-influencers. Dit zijn personen die zichzelf helemaal niet als influencer beschouwen, maar dit wel degelijk zijn! Wij doen onderzoek naar hoe influencer marketing meerwaarde creëert, en delen in dit artikel onze learnings in het algemeen en specifiek voor de mkb-retailer.

Filosofisch Perspectief op Big Data

Nieuws

Op 22 en 23 juni werd op Mauritius de eerste conferentie van de International Conference on Multidisciplinary Research gehouden. De organisatie was in handen van de Society for Information Technologists and Entrepreneurs. De selectiecommissie van de conferentie liet uiteindelijk minder dan de helft van de ingediende voorstellen toe tot de conferentie.

Creatief Technologen voor de Rotterdamse Economie

Nieuws

De regionale impact van Hogescholen krijgt voor een belangrijk deel vorm door de opleiding van nieuw talent voor opkomende bedrijfstakken en sectoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het domein creative technologies waar het gaat om ontwerpen, presenteren, communiceren en vormgeven met nieuwe technologieën. Studenten worden opgeleid voor banen in de creatieve industrie en ICT.

Best PhD paper nominatie voor Komala Mazerant op prestigieuze research conferentie

Nieuws

Hoofddocent Communicatie en Creating 010 onderzoeker Komala Mazerant is onlangs genomineerd voor de Best PhD Student Paper op de International Conference on Research in Advertising (ICORIA) 2018 in Valencia

Ethisch Café

Nieuws

Wat doe je als je als sociaal hulpverlener in aanraking komt met fraude? In het Ethisch Café gingen jeugdprofessionals, docenten en beleidsmakers met elkaar in gesprek.

Lesprogramma Start in de Stad! gaat weer van start

Nieuws

Als je als vierdejaars student gaat lesgeven op een school in een achterstandscontext, kom je in een complexe, dynamische omgeving terecht. De hogeschool biedt met het lesprogramma Start in de Stad! startende leerkrachten een goede voorbereiding.

Afstudeersymposium Psychisch beperkt, wat werkt?

Nieuws

Op vrijdag 15 juni vond het Afstudeersymposium “Psychisch beperkt, wat werkt?” plaats op locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam. Dit symposium, georganiseerd door studenten Social Work stond in het teken van studenten met psychische kwetsbaarheid en hoe men deze studenten het best kan ondersteunen.

Valorisatie Programma Rotterdam positief geëvalueerd

Nieuws

Het valorisatieprogramma Rotterdam, waar Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en het Albeda College samen hebben gewerkt aan het versterken van ondernemerschapsonderwijs en valorisatie, is positief beoordeeld. Kenniscentrum Business Innovation was namens de hogeschool penvoerder van het programma.

Afstudeersymposium Ouders in de spotlights

Nieuws

Vijfentwintig studenten presenteerden, samen met onderzoekers van het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid, de resultaten van hun afstudeeronderzoeken over de samenwerking met ouders.

Terugblik openbare les Tina Rahimy over stedelijke inclusie en uitsluiting

Nieuws

De ene openbare les is de andere niet. Ook daarin laten de lectoren van Hogeschool Rotterdam een grote diversiteit zien. Dinsdag 19 juni was het de beurt aan Tina Rahimy, lector Sociaal werk in de superdiverse stad. Met tekst en beeld gaf zij samen met studenten haar visie op stedelijke inclusie en uitsluiting in 'de Schillen van het verschil'.

Internationalisering bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Internationalisering van het hoger onderwijs is de laatste dagen flink in het nieuws. 4 juni stuurde de onderwijsminister haar langverwachte visie op internationalisering naar de Tweede Kamer. In dit interview vertelt lector Leo Klienbannink hoe Hogeschool Rotterdam invulling geeft aan internationalisering.

Het nieuwe stadmaken in München

Nieuws

Op uitnodiging van de Bundeszentrale für politische Bildung in samenwerking met de Nederlandse ambassade, zal Peter van Waart op vrijdag 6 juli 2018 een keynote en een workshop verzorgen op het seminar “Neue.Stadt.Beteiligungen”.

Onderzoeksrapport ‘Innovatiekracht hbo en mkb’ officieel overhandigd

Nieuws

Kenniscentrum Business Innovation heeft het onderzoek naar de samenwerking tussen het hbo en mkb afgerond en het rapport aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat overhandigd.

Streven naar studiesucces met aandacht voor studentenwelzijn

Nieuws

Het lijkt zo voor de hand liggend: als je studenten hun doelen laat verwoorden dan presteren ze beter. Opvallend genoeg blijkt dat vooral jongens en biculturele studenten hier baat bij hebben. Vanaf september start de Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met de Erasmus Universiteit, een grootschalig experiment met deze goal-setting interventie.

Uitdagingen voor ouderen, hoe ga je ermee om. Terugblik symposium 'Bouwstenen voor de toekomst'

Nieuws

Waar loop je tegenaan als je in deze tijd ouder wordt? Denk bijvoorbeeld aan langer zelfstandig thuis wonen, eenzaamheid als veel van je naasten overleden zijn, het (soms langdurig) een beroep moeten doen op mantelzorg. Uitdagingen die steeds urgenter worden. In dit symposium stonden ouderen niet alleen centraal maar waren ze ook zélf betrokken.

Congrestival ‘Je zult ’t maar vergeten!’: inspireren, informeren en verbinden voor mensen met dementie en hun verzorgers

Nieuws

Dit congres dat tegelijkertijd een festival was, een evenement voor en over mensen met dementie, werd georganiseerd door Kenniscentrum Zorginnovatie en het Van Kleefinstituut, kennisnetwerk voor zorgprofessionals. Bezoekers konden niet alleen informatie halen, maar vooral ook deelnemen aan leuke activiteiten, voorbeelden van acties die ingezet kunnen worden om het leven van mensen met dementie te veraangenamen.

Openbare les lector Sociaal werk in de superdiverse stad Tina Rahimy

Nieuws

Tina Rahimy, lector Sociaal werk in de superdiverse stad bij Hogeschool Rotterdam, houdt op 19 juni haar openbare les. Over de wijze waarop we ons verhouden tot het verschil en de diversiteit in de samenleving?

Innovatiever maken van Rotterdams retailers

Nieuws

Een website die je laat zien waar je in de Rotterdamse binnenstad het door jou begeerde product kan aanschaffen. Een snackbar waar je eiwitrijke burgers kan eten gemaakt van insecten die je ziet vliegen in de wand van de plek waar je je snack eet.

Minor+ treedt toe tot Kopgroep van Zorgpact Nederland

Nieuws

De minor+ Silicon Venturing Rotterdam is bestempeld tot Koploper van Zorgpact Nederland, een initiatief van de ministeries VWS, OCW en SZW.

Eerste prijs voor poster tijdens internationaal congres

Nieuws

Het project ‘Het Raakt je’ van Kenniscentrum Zorginnovatie wist er tijdens het tiende World Research Congres on Palliative Care in Zwitserland met de prijs voor de beste poster vandoor te gaan.

Impressie openbare les Leo Klienbannink

Nieuws

De lector onderzoekt de internationalisering van het hoger onderwijs en midden- en kleinbedrijf. Donderdag 24 mei presenteerde hij zijn onderzoeksagenda tijdens de openbare les Next Internationalisering.

Koen Dittrich nieuwe lector Circulaire Economie

Nieuws

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Koen Dittrich benoemd tot lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business Innovation. Per 1 september zal hij het kenniscentrum komen versterken.

Openbare les lector Internationalisering Leo Klienbannink

Nieuws

Leo Klienbannink, lector Internationalisering van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam, wil onderzoeken welke kennisontwikkelingen nodig zijn voor het bedrijfsleven en hogescholen in Rotterdam om zich te verhouden tot de stedelijke ontwikkeling van andere metropolen. Hij houdt op 24 mei zijn openbare les over dit onderwerp op locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam.

Verderontwikkeling ontmoetingsplaats (voor aanstaande moeders) op Zuid

Nieuws

De aanvraag is gedaan om het concept product Mama’s Garden verder door te ontwikkelen. Dit project heeft als doel het sociale netwerk en het gevoel van capabel ouderschap van moeders op Rotterdam Zuid te vergroten.

Arjen van Klink spreker op eerste ‘I am entrepreneur’-lezing

Nieuws

Op 24 april heeft de eerste ‘I am entrepreneur’-lezing plaatsgevonden. De lezing is een initiatief van MKB Rotterdam samen met Hogeschool Inholland en het Albeda College, bedoeld om ondernemers bij te praten over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kennis. Lector dr. Arjen van Klink van Kenniscentrum Business Innovation was spreker op deze eerste editie.

Creatief mbo heeft focus op kwaliteit en verbinding met het werkveld nodig

Nieuws

Kenniscentrum Creating 010 geeft het creatieve mbo-onderwijs advies over de wijze waarop er beter aansluiting met de praktijk en arbeidsmarkt kan worden gezocht.

KIEM-hbo regeling voor onderzoeksvoorstel Maritime Supply Blockchain gehonoreerd

Nieuws

Het onderzoeksvoorstel "Maritime Supply Blockchain" van Kenniscentrum Business Innovation is gehonoreerd door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Dit onderzoek biedt de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam de kans om de toegevoegde waarde van blockchain te ontdekken in een niet-financiële toepassing.

Facebook weet alles?

Nieuws

Facebook trekt zo’n 28.000 conclusies over zijn gebruikers, zei Arjen Lubach afgelopen zondag in zijn tv-show. Dat zijn 28.000 mogelijkheden om ernaast te zitten, legde lector big data Sunil Choenni gistermiddag met zoveel woorden uit, op een congres over het Internet of Things. Iedere voorspelling die we doen op basis van grote datasets is fundamenteel gebrekkig, legde hij uit.

Kijkkader voor praktijken van samen opleiden

Nieuws

Lector Mariëlle Theunissen heeft een hulpmiddel voor opleidingsscholen ontwikkeld. Het ‘Kijkkader voor praktijken van samen opleiden’ is een manier om binnen opleidingsscholen het gesprek over opleidingspraktijken op gang te brengen.

Ondersteuning van mensen met verward gedrag

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling ontwikkelt een nieuwe minor die gericht is op kennis in het onderwijs over verbinding van zorg voor mensen met verward gedrag. De uitwerking van deze minor wordt gefinancierd door ZonMw.

Hogeschool Rotterdam organiseert de zevende editie van International Internet of Things Days Rotterdam op 9 en 10 april

Nieuws

Hogeschool Rotterdam organiseert de zevende editie van International Internet of Things Days Rotterdam op 9 en 10 april

Nieuwe commissie Studiesucces

Nieuws

Hogeschool Rotterdam krijgt een commissie Studiesucces. De commissie, onder leiding van Ellen Klatter, lector Studiesucces, heeft de opdracht om tot een advies te komen over maatregelen die studiesucces moeten verhogen. De commissie zal zich onder meer buigen over het bindend studieadvies (BSA).

Openbare les over de logopedist als sleutelfiguur

Nieuws

Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie bij Hogeschool Rotterdam, geeft op 15 maart 2018 haar openbare les. De titel van de openbare les is ‘Zorg voor Communicatie; Een goed gesprek is in balans’. De missie van de lector is werken aan ondersteuning van mensen met een communicatieve beperking om hun communicatieve zelfredzaamheid te verbeteren.

Social lab van start

Nieuws

Onderzoekers van Kenniscentrum Talentontwikkeling begeleiden studenten van de Erasmusuniversiteit Rotterdam bij hun afstudeeronderzoek naar het studiesucces van MBO-ers in het Social Lab.

Europese kennisuitwisseling rondom kwetsbare zwangeren

Nieuws

RAAK-mkb kent het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg een subsidie toe om de zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren. Verloskundige praktijken en opleidingen Verloskunde in én buiten Nederland gaan kennis en best practices over kwetsbare zwangeren uitwisselen om zo bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van verloskundigen.

Onderzoek naar innovatie in de maakindustrie krijgt subsidie toegekend

Nieuws

Het gezamenlijk onderzoek ‘Get Smart’ van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, FME en InnovationQuarter heeft een RAAK-mkb-subsidie toegewezen gekregen. De subsidie wordt benut om onderzoek te doen naar innovatie door toepassing van Smart Industry in de maakindustrie. Zes bedrijven uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag participeren in het onderzoek.

Transitie in zorg bij jongeren met diabetes kan beter

Nieuws

Er zijn verbeteringen nodig om de overgang van kinderzorg naar de interne geneeskunde bij jongeren met diabetes type 1 beter te laten verlopen. Dat blijkt uit twee raadplegingen onder 384 jongeren en 156 professionals uit de diabeteszorg.

Workshops ‘Versterking samenwerking hbo en mkb’ landelijk uitgerold

Nieuws

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap doet Kenniscentrum Business Innovation onderzoek naar hoe de samenwerking tussen mkb en hbo versterkt kan worden. In dat kader werd in juli 2017 een pilot workshop georganiseerd in de regio Zuid-Holland. Vanaf februari worden de workshops landelijk uitgerold.

Hogeschool Rotterdam benoemt Mortaza Shoae Bargh tot lector Privacy & Cybersecurity

Nieuws

De opmars van informatietechnologie leidt tot een grotere kwetsbaarheid van informatiesystemen met als gevolg dat privacy en cybersecurity op alle niveaus een belangrijkere rol gaan spelen.

Manifest vraagt om investering inkwaliteit van verpleegkundige zorg

Nieuws

Verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders hebben het manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst ondertekend. Hiermee roepen zij de bewindslieden van de ministeries VWS en OCW op om fors te investeren in de noodzakelijke kwaliteit van de verpleegkunde.

Studenten minor Finance & Accounting presenteren onderzoeksresultaten

Nieuws

Maandag 15 januari presenteerden studenten van de minor Finance & Accounting hun onderzoeksresultaten aan lector Maaike Lycklama à Nijeholt van Kenniscentrum Business Innovation en Jamal Abid van de Hogeschool van Amsterdam. Beiden waren erg enthousiast over de presentaties, het rapport en de resultaten.

Erasmus+ gesubsidieerd project PERM succesvol afgerond

Nieuws

Eind 2017 heeft Kenniscentrum Business Innovation samen met hogescholen uit Letland en Litouwen een risicosimulatietool, een tekstboek en een casus opgeleverd. Daarmee is het internationale project na twee jaar succesvol afgerond.

Ook met de hele klas heeft trainen van leesstrategieën zin

Nieuws

Leerlingen die in de klas hebben geleerd hoe ze leesstrategieën moeten inzetten, blijken beter te scoren op begrijpend lezen, zo wijst promotieonderzoek van Mariska Okkinga uit. Ook op de lange termijn blijven leerlingen ervan profiteren.

Openbare les lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen

Nieuws

Fleur Prinsen gaat in haar interactieve lectorale rede op 18 januari in op de veronderstelde meerwaarde van digitale leerarrangementen.

Nieuw leerboek helpt verpleegkundigen zelfmanagement van patiënten beter te ondersteunen

Nieuws

Een op de drie Nederlanders leeft met een chronische aandoening. Verpleegkundigen kunnen het verschil maken door deze mensen te helpen met de ziekte om te gaan. Ondersteuning bij zelfmanagement van patiënten hoort tot de kern van verplegen. Nu is er een leerboek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’, ontwikkeld om verpleegkundigen voor te bereiden op deze taak.

Kenniscentrum Business Innovation scoort mooie voldoende bij visitatie BKO

Nieuws

Op donderdag 28 september werd Kenniscentrum Business Innovation beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek en de organisatie aan de hand van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). De commissie was positief in zijn eindoordeel en beloonde het kenniscentrum met een voldoende. Deze week is het officiële rapport opgeleverd.

Verhalen en muziek voor een betere dialoog tussen zorgorganisatie en medewerker

Nieuws

Ouderenzorgorganisaties staan voor de uitdaging de juiste zorgmedewerkers aan zich te binden en het beste in hen naar boven te halen. Dit komt door zowel de toenemende krapte op de arbeidsmarkt als de maatschappelijke roep om betere zorg. Reden voor Monique Bussmann om haar promotieonderzoek te richten op de menswaardigheid van het werk in de ouderenzorg en op Human Resource Management (HRM).

Mkb-bedrijven laten kansen liggen op het gebied van soft controls

Nieuws

“Mkb-bedrijven missen kennis en mogelijkheden om actief met soft controls te werken en daarop bewust te sturen” aldus docent-onderzoeker Desiree Meurs. Op donderdag 28 november was zij samen met Gert de Jong van Hogeschool van Amsterdam keynote spreker bij het Behavioral Risk Congres 2017 in Baarn.

"Taal kan verbinden en taal kan uitsluiten"

Nieuws

Taal is belangrijk, taal gaat over emancipatie, over identiteit, over studiesucces. Hoe die taal in het onderwijs het beste vorm kan krijgen, daarover lopen de meningen sterk uiteen. Hogeschool Rotterdam en Science Guide namen het initiatief voor een symposium, geheel gewijd aan taal in het hoger onderwijs. Taalexperts, bestuurders en onderwijsprofessionals gingen met elkaar in debat bij ‘Taal Centraal’.

Accelerators onmisbaar in succesvolle startup-economie

Nieuws

In een kleine setting presenteerde lector Human Capital & Business Innovation Peter Ester op vrijdag 24 november zijn nieuwe boek: ‘Accelerators in Silicon Valley; Building Successful Startups’ op Hogeschool Rotterdam. In dit boek beschrijft hij de kracht van accelerators en waarom zij zo belangrijk zijn voor startups.

Concordia University uit Montreal glorieuze winnaar Rotterdam International Case Competition

Nieuws

Na een intensieve week van lange dagen en korte nachten was vrijdagavond de feestelijke uitreiking van de awards van de eerste Rotterdam International Case Competition. De wedstrijd werd gewonnen door het team van de Canadese Concordia University. Angelien Sanderman en Leen Wendels van chemieconcern Huntsman reikten de prijzen uit.

Internationale studenten volgen college over Next Strategy

Nieuws

Op donderdag 15 november heeft Arjen van Klink voor een groep studenten van de College of Management Academic Studies uit Risjon Letsion, Israël een college verzorgd over Next Strategy.

Hogeschool Rotterdam benoemt Maaike Harbers tot lector Artificial Intelligence & Society

Nieuws

Hoe kunnen intelligente toepassingen ontworpen worden die gebruikers en de samenleving ten goede komen?

Veel publiciteit rond nieuwe boek lector Peter Ester

Nieuws

Afgelopen maand publiceerde lector dr. Peter Ester zijn nieuwe boek 'Silicon Valley Accelerators: Building Successful Startups'. In de afgelopen weken kreeg de lancering van het boek veel aandacht in binnen- en buitenland.

Screening en ondersteuning verhoogt eerstejaars studiesucces

Nieuws

Screening en ondersteuning bij studievaardigheden verhoogt de kans op het vervolgen van de studie van hbo-studenten in het paramedisch onderwijs na het eerste jaar. Dat concludeert Monique de Bruijn-Smolders in haar proefschrift. Op 16 november verdedigt zij haar proefschrift ‘Self-Regulated Learning and Academic Performance. A Study among Freshmen’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

‘(V)erken verschillende perspectieven in de wereld van re-integratie’

Nieuws

Professionaliseren, evidence-based werken, wetenschappelijke kennis benutten… In de wereld van kennis over re-integratie bulkt het van de begrippen. Maar eenduidig zijn die allerminst. Verschillende definities zorgen voor verwarring. Onderzoeksbureau Ardis en Hogeschool Rotterdam pleiten echter niet voor eenduidigheid, maar voor erkenning van verschillen.

Terugblik werkconferentie Doe, Leer en Inspireer

Nieuws

Theater aan de Schie was het toneel voor de Werkconferentie Doe, Leer en Inspireer op donderdag 26 oktober. Een sfeerverslag van een inspirerende en interactieve middag: SAMEN DOEN en MEE WERKEN in de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Onderwijs in feiten en meningen; feit of fictie?

Nieuws

Tegenwoordig is er veel opschudding over zogenaamde nepfeiten, zaken die als waar worden voorgesteld maar het niet zijn. Mensen kunnen daardoor op het verkeerde been gezet worden, in samenzweringen gaan geloven, of ten onrechte bevestigd worden in hun vooroordelen over bepaalde bevolkingsgroepen (moslims, buitenlanders, de elite, vluchtelingen, de ‘media’, politici van welke richting dan ook of de regeringen van landen). Dat is dus een slechte zaak. Kan het onderwijs daar iets tegen doen?

Adolescentiepsychologie binnen de schoolcontext

Nieuws

Het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam werkt samen met opleidingsscholen voor voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Samen ontwikkelen zij opleidingsonderdelen. Het onderdeel Adolescentiepsychologie is door Kenniscentrum Talentontwikkeling herontworpen. Onlangs is hierover een rapport verschenen.

Impressie openbare les Next Strategy van Arjen van Klink

Nieuws

Binnen het mkb is strategie een ondergeschoven kindje, aldus lector Arjen van Klink tijdens zijn openbare les op 2 november. Er is te weinig aandacht voor het proces om tot een goede strategie te komen die toekomstbestendig is. Daarom pleit Van Klink voor een toevoeging van een 5de P (proces) aan strategievorming

Nieuwe bundel ‘Aan het werk met Hannah Arendt’ uitgereikt

Nieuws

‘Aan het werk met Hannah Arendt’ is een bundel die onder redactie van oud-docent en onderzoeker van Hogeschool Rotterdam, Joop Berding, is uitgebracht. In tien hoofdstukken wordt door verschillende auteurs steeds vanuit een concrete casus geprobeerd te begrijpen wat er aan de hand is, met als denkgereedschap de begrippen van Arendt.

Subsidieaanvraag doorstart regionaal consortium gehonoreerd

Nieuws

Door de subsidie van ZonMw kan het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland als infrastructuur voor onderzoek verder gaan met onderzoek. Het lectoraat van Hanneke Torij van Kenniscentrum Zorginnovatie is mede-initiatiefnemer van het consortium.

Hogescholen lanceren Retail Innovation Platform

Nieuws

Acht hogescholen starten het Retail Innovation Platform in samenwerking met TKI CLICK NL, de landelijke Retail Innovatie Agenda en praktijkpartners. Dit hebben zij vandaag aangekondigd op het Design Research & Innovation Festival (DRIVE) tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

Samenwerking met Citylab010: studenten helpen plannenmakers

Nieuws

CityLab010 faciliteert innovatieve plannen van Rotterdammers om de stad te verbeteren. Op de locatie Kralingse Zoom konden geïnteresseerden kennismaken met de 50 plannen die van gemeente Rotterdam een startsubsidie krijgen. Studenten van Marketing of Social Business helpen de plannenmakers hun plan van de grond te krijgen.

Interview met lector AnneLoes van Staa over Vitale Delta

Nieuws

Lector AnneLoes van Staa is programmaleider en penvoerder van Vitale Delta; een praktijkgericht onderzoeksprogramma om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren. In dit interview blikt ze terug op de subsidieaanvraag en licht zij de plannen van dit bijzondere samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen toe.

HR organiseert samen met ScienceGuide 'Taal centraal', symposium over taal in het onderwijs

Nieuws

ScienceGuide en Hogeschool Rotterdam organiseren samen een symposium over taal in het onderwijs. Tijdens het symposium ‘Taal Centraal’ staan twee discussies centraal: de taalbeheersing van het Nederlands en het oprukkende Engels in het hoger onderwijs.

Rotterdam wil prestigieus internationaal onderwijscongres naar stad halen

Nieuws

Rotterdam stelt zich kandidaat voor het prestigieuze onderwijscongres EAIE (European Association for International Education) 2022. Het congres is het grootste internationale hoger onderwijscongres van Europa en trekt jaarlijks zo’n 5.000 onderwijsprofessionals uit meer dan 85 landen. Hogeschool Rotterdam is mede-participant in het initiatief.

Verpleegkundigen kunnen de eigen regie van patiënten beter ondersteunen

Nieuws

Persbericht - In het beroepsprofiel van verpleegkundigen wordt het ondersteunen van zelfmanagement genoemd als kern van de professie. Tot nu toe was niet duidelijk hoe verpleegkundigen dat moeten doen. Reden voor Susanne van Hooft, verpleegkundige en docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam, om hier haar promotieonderzoek op te richten.

Tien punten programma Betere Transitie in Zorg

Nieuws

Op 10 oktober 2017 organiseerde het programma ZéP van FondsNutsOhra (FNO) samen met zijn Jongerenpanel de Ronde Tafel ‘Transitie van kindzorg naar volwassenenzorg’. Het doel was een Tien punten programma voor Transitie op te stellen en samen tot concrete acties te komen om deze punten te verwezenlijken.

Hogescholen in Delta-regio gaan vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland versterken

Nieuws

Persbericht - Vitale Delta, een nieuw consortium van de HR, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland, heeft een subsidie toegekend gekregen vanuit SIA SPRONG. De komende acht jaar gaan ze samen met Medical Delta een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren.

HR tekent convenant Innovatie op de Zorgboulevard

Nieuws

Donderdag 12 oktober heeft Hogeschool Rotterdam het convenant ‘innovatie op de Zorgboulevard’ getekend. Dit convenant is een samenwerking in onderwijs en onderzoek tussen Aafje Zorghotel, Antes, Maasstad Ziekenhuis en Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie en het Instituut voor Gezondheidszorg).

Openbare les lector Next Strategy Arjen van Klink

Nieuws

Dr. Arjen van Klink, lector Next Strategy van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam wil met zijn onderzoek een impuls geven aan het strategische denken en handelen van mkb-bedrijven. Hij houdt op 2 november zijn openbare les over dit onderwerp op locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam organiseert 'Rotterdam International Case Competition'

Nieuws

Van 12 tot 17 november is de locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam het toneel van een internationale business competitie tussen 16 studententeams uit 9 verschillende landen, waaronder een eigen HR-team dat afgelopen vrijdag de 'Dutch final' won. Deze Rotterdam International Case Competition (RICC) verbindt onze hogeschool enerzijds met de stad Rotterdam en Rotterdamse bedrijven en anderzijds met het internationale onderwijsveld.

Project ISeeYou wint internationale prijs

Nieuws

Studenten Verloskunde hebben tijdens hun stage geen of weinig mogelijkheden om het hele proces van zwangerschap tot en met kraamperiode te volgen. Daarom is er een project gestart om studenten beter klaar te stomen voor het beroepenveld. Hoofddocent Yvonne Fontein-Kuipers won onlangs de 12th Normal Labour & Birth Research Conference scientific committee award.

Lector Maarten Schmitt brengt mensen in beweging

Nieuws

De openbare les van Maarten Schmitt op 28 september kenschetste zich door een grote variëteit. Volleyballen met strandballen zorgde elk kwartier voor de broodnodige beweging onder de zittende bezoekers. Uit onderzoek blijkt dat Nederland Europees kampioen zitten is.

Impressie: Dag van Praktijkgericht onderzoek 2017

Nieuws

Hoe ziet de arbeidsmarkt er in 2030 uit? Welke beroepen ontstaan, veranderen of verdwijnen er? Welke talenten zijn er nodig en hoe verankeren we onze disruptief veranderende samenleving in ons onderwijs? Op donderdag 21 september organiseerde Creating 010 samen met de andere kenniscentra van Hogeschool Rotterdam de Dag van Praktijkgericht Onderzoek, getiteld Next Professionals, Smart and Inclusive City Rotterdam 2030.

Meerwaarde praktijkgericht onderzoek voor oplossen van stedelijke vraagstukken

Nieuws

Op initiatief van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Vereniging Hogescholen, kwam op 25 september 2017 een divers gezelschap van belanghebbenden op het gebied van praktijkgericht onderzoek en grootstedelijke vraagstukken bijeen. Verschillende sprekers, waaronder Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, Thom de Graaf en Michaël van Straalen, lichtten toe hoe zij praktijkgericht onderzoek van het hbo inzetten voor deze vraagstukken.

Thom de Graaf ontvangt publicatie Peter Ester

Nieuws

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, nam op 26 september de nieuwste publicatie van Peter Ester in ontvangst. In zijn reeks publicaties over Silicon Valley, verscheen deze week ‘Accelerators in Silicon Valley’ Building Succesful Startups. Als Lector Human Capital & Business Innovation aan Hogeschool Rotterdam, onderzoekt Peter Ester deze innovatieve broedplaats al enkele jaren.

Hogescholen bundelen krachten in onderzoek naar internationalisering van het hoger onderwijs

Nieuws

Op dinsdag 19 en woensdag 20 september 2017 organiseerde Hogeschool Den Haag het Seminar Internationalisering Onderwijs. Tijdens dit seminar werd het Centre Of Expertise Global Learning gelanceerd, waarin de lectoraten Internationalisering van diverse hogescholen de krachten bundelen in onderzoek.

Subsidie voor Europees project naar eenzaamheid

Nieuws

In Rotterdam voelt ruim de helft van de ouderen zich eenzaam. Eén op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daarom heeft gemeente Rotterdam het actieplan ‘Voor Mekaar’ ontwikkeld. In dit kader gaan zes Europese landen samenwerken om kennis, competenties en vaardigheden te verbeteren van studenten en professionals.

Bewegen naar gezondheid: het kan, het moet en het heeft effect

Nieuws

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat mensen voldoende gaan bewegen en dit volhouden? Door goede afstemming tussen verschillende disciplines in de zorg, zegt lector Maarten Schmitt. Hij schetst in zijn openbare les op donderdag 28 september de verschillende kanten van gezond en ongezond beweeggedrag.

Uniek kennis- en netwerkevent voor studenten, docenten en professionals

Nieuws

Op 19 september vond de derde editie van het Knowledge Sharing Network Event plaats, welke dit keer in het thema stond van startup. Een uniek netwerkevent waarbij studenten, docenten en professionals uit het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en kennis met elkaar kunnen uitwisselen.

Epilepsie Groei-wijzer nu online

Nieuws

De afgelopen jaren heeft het lectoraat Transities in Zorg gewerkt aan een tool voor jongeren met epilepsie die de transitie naar volwassenenzorg meemaken. De professional heeft met de Epilepsie Groei-wijzer een instrument in handen met concrete aandacht voor zelfstandigheid, participatie en transitie naar volwassenheid.

Kenniscentrum Zorginnovatie en Stichting Wetenschap Balans slaan handen ineen voor verbetering ouderenzorg

Nieuws

Op basis van de overeenkomst tussen het kenniscentrum en Stichting Wetenschap Balans zal onderzoek worden verricht op verschillende thema’s rond ouderenzorg.

Studenten presenteren op ledenvergadering RSI-vereniging

Nieuws

Vierdejaars studenten hebben, in opdracht van de RSI-vereniging, onderzoek uitgevoerd naar klachten aan arm, nek en schouders. Op de Algemene Ledenvergadering van de RSI-vereniging presenteerden zij de uitkomsten van hun onderzoek.

Onderwijsfilosofen in actie

Nieuws

Tijdens de startconferentie van de masteropleiding Pedagogiek op 25 augustus presenteerden Joop Berding en Izaak Dekker hun nieuwe boek: Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas.

Gemeente Rotterdam wil meer nudging binnen de eigen muren

Nieuws

Donderdag 24 augustus presenteerden vijf Bedrijfseconomiestudenten hun onderzoeksresultaten rond het thema Nudging de ambtenaar tijdens een sessie voor circa 30 ambtenaren van de gemeente Rotterdam.

Alumni presenteren praktijkvoorbeelden van de stadpedagoog in actie

Nieuws

Op vrijdag 23 juni hebben kersverse masterstudenten hun case gepresenteerd tijdens een pop-up symposium georganiseerd door de Master Pedagogiek.

Lector Jacomine de Lange over de ideale wijk voor mensen met dementie

Nieuws

Jacomine de Lange is verrast hoe ontwerpers met een aantal slimme ingrepen de openbare ruimte toegankelijk weten te maken voor mensen met dementie. Dat zegt ze in een interview met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Nieuw lectorenplatform op snijvlak kunst, wetenschap en technologie

Nieuws

De AHK-lectoren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen hebben met succes een aanvraag ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (onderdeel NWO) voor de oprichting van dit platform.

Succesvol opleiden

Nieuws

Op 22 juni jl. gaven onderwijskundigen Mariëlle Theunissen en Ellen Klatter in een meer dan goed gevulde zaal hun openbare les in de Science Tower in Rotterdam. Twee aansprekende thema's werden behandeld: Samen Opleiden en Studiesucces.

Ondernemerschap en krachtenbundeling centraal op eerste workshop NLPO

Nieuws

Samenwerking tussen het bedrijfsleven en hogescholen staat hoog op de agenda. Het NLPO met onder andere lector Guy Bauwen doet onderzoek naar verbetering hiervan. De eerste van vijf groepsdiscussies over dit thema vond vorige week plaats in Den Haag.

Onderweg naar een Duurzame HavenStad

Nieuws

Graag nodigen we u uit voor Onderweg naar een Duurzame HavenStad, hét evenement van Kenniscentrum Duurzame HavenStad, op dinsdag 10 oktober 2017 van 12:00 tot 18:00 uur.

Hogeschool partner van nieuw OnderNemerSplein Rotterdam

Nieuws

Vandaag 29 juni opent minister Kamp het vernieuwde OnderNemerSplein (ONSplein) in Rotterdam, een ontmoetingsplek voor ondernemers en publieke dienstverleners. Kenniscentrum Business Innovation is namens Hogeschool Rotterdam één van deze partners.

Kick-off programma BRIDGE

Nieuws

Onderzoekers en lectoren van Kenniscentrum Talentontwikkeling zijn betrokken bij Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Tijdens een kick-off op 20 juni j.l. werd getoond welke stappen er in het BRIDGE-programma zijn gezet en welke plannen in de komende periode worden uitgewerkt. Thema's zijn o.a. loopbaangarantie en –begeleiding (LOB) en carrière startgaranties (csg).

Hogeschool Rotterdam benoemt Hang Le tot lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing (POCT)

Nieuws

De focus van Le’s onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie ligt op het optimaal gebruiken van technologische vooruitgang in laboratoria om zo te komen tot efficiëntere diagnostiek.

Openbare les lector Samen Opleiden Mariëlle Theunissen

Nieuws

Mariëlle Theunissen, lector Samen Opleiden bij Hogeschool Rotterdam, onderzoekt hoe opleidingsscholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen met hogescholen aankomende docenten (nog) beter kunnen opleiden. Zij houdt op 22 juni over dit onderwerp een openbare les in de Rotterdam Science Tower.

Openbare les lector Studiesucces Ellen Klatter

Nieuws

Klatter houdt op 22 juni (13.30 uur, Rotterdam Science Tower) een openbare les over het belang van een stijging van studiesucces voor de stad Rotterdam. Want vanuit verschillende perspectieven is het lage percentage studiesucces zorgwekkend te noemen. Het is voor haar reden om onderzoek te gaan doen naar factoren die de toename van studiesucces stimuleren.

Gezamenlijke openbare les Mariëlle Theunissen en Ellen Klatter

Nieuws

Op 22 juni vindt de gezamenlijke openbare les plaats van lector Samen Opleiden Dr. Mariëlle Theunissen en lector Studiesucces Dr. Ellen Klatter van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Fascinatie met de toekomst verbindt hogeschool en universiteit

Nieuws

Het onderzoek aan hogescholen en universiteiten kan zich verbinden door de gezamenlijke fascinatie voor de toekomst. Dat stelde lector Paul Rutten in de sessie over samenwerking in onderzoek die plaats vond tijdens het Science Works congres over de vormgeving van maatschappelijke impact door Hogescholen.

Koplopers in kopzorgen

Nieuws

“Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken, luidt de kop van het project Koplopers. Maar wat is dat nou eigenlijk? En vooral: hoe doe je dat?”

Terugblik op deelname Focusdag 2017

Nieuws

Op dinsdag 21 maart 2017 organiseerde de gemeente Rotterdam de jaarlijkse Focusdag 2017. Op deze inspiratiedag, voor de hele bredere regio, stond de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp centraal. Traditiegetrouw was ook de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid van de partij door middel van het verzorgen van een workshop.

Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken

Nieuws

Een jongerenteam van ervaringsdeskundigen maakt psychische kwetsbaarheid bespreekbaar in project Koplopers. Zij zoeken oplossingen voor de uitval van jongeren met psychische problemen in onderwijs, stage en werk. Hogeschool Rotterdam is partner in dit project.

Van wie is de politieke ruimte?

Nieuws

In het tweede Diversiteitscafé op 7 maart, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, gingen zo'n 45 studenten, docenten en medewerkers in gesprek over politiek. Studenten die het keuzevak diversiteit doen, waren met de hele klas aanwezig.

Prijs voor student Verpleegkunde voor essay psychiatrie

Nieuws

Corine Biesheuvel, student Verpleegkunde en werkzaam bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Bavo Europoort, heeft maandag 20 maart de Kitty Verbeekprijs gewonnen voor haar essay 'Ik ben niet gek hoor!'

Nederlandse politiek en de "Alt-Right"

Nieuws

In zijn huidige editie schrijft NRC Handelsblad over de "Alt-Right" campagne voor politicus Thierry Baudet in het Internet. De "Alt-Right" is een oorspronkelijk Amerikaanse rechtspopulistische en -extremistische subcultuur die sterk gebruikt maakt van "memes", anoniem gemaakte plaatjes die met grotesk-humoristische teksten voorzien en massaal op het Internet verspreid worden. In december 2016 gaaf Florian Cramer, Creating 010-lector 21st Century Visual Culture, een uitgebreide en veelgeciteerde publieke lezing over de Alt-Right en haar beeldcultuur. NRC betrok hem als deskundige over de functie van memes in huidige rechtspopulistische campagnes.

Congres: Internet of Things 10 & 11 april

Nieuws

Op 10 en 11 april vindt de zesde editie van International Internet of Things Rotterdam plaats. Het centrale thema van dit tweedaagse congres is 'Wishful world, wishful thinking?'. Het programma is gericht op docenten, studenten, ondernemers, beleidsmakers, experts en onderzoekers van binnen en buiten Hogeschool Rotterdam. Naast een tien uur durende Hackathon laten vooraanstaande experts en onderzoekers hun licht schijnen over aspecten van het 'internet of things'.

WDkA & Creating 010 @ TENT Event 18th February

Nieuws

One of the most surprising aspects of the day was the amount of young people from diverse heritages, living in The Netherlands, who attended this event. We were very happy to be overwhelmed by the amount of participants, we hosted between sixty and seventy guests over the two sessions.

Creating 010 en WdKA succesvol in Smart Culture programma

Nieuws

In het onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur worden drie onderzoeksprojecten toegekend aan Kenniscentrum Creating 010 en Willem de Kooning Academie van Hogeschool Rotterdam. Daarmee zijn alle aanvragen van de hogeschool gehonoreerd. Het programma is een initiatief van het NWO en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De onderzoeksaanvragen van de hogeschool zijn samen met externe partners voorbereid en ingediend. Twee van de drie toegekende projecten zijn onderdeel van RASL (Rotterdam Rotterdam Arts and Science Lab) een samenwerkingsverband van Willem de Kooning Academie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten en Erasmus Universiteit. In het totaal werden door NWO en SIA zeven projecten gehonoreerd.

Open voor Talent

Nieuws

Hoe kijken studenten naar talentonderwijs? Twee studenten van de minor+ Meedoen op Zuid waren aanwezig bij het Talentonderwijsseminar van OCW waar zij hun ervaringen over de module deelden.

Het toekomstbehendig maken van de social professional. Hoe doen we dat?

Nieuws

Lector Toby Witte gaf onlangs een interview bij Omroep Vlaardingen waarin hij vertelt over de ontwikkelingen in het sociaal domein, de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en de opgave waar onderwijs, onderzoek en praktijk voor staan.

Resultaten onderzoeksproject Fundament

Nieuws

Gemeente Rotterdam financiert sinds 2014 drie initiatieven die kwetsbare, werkloze jongeren vanaf 18 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of het teruggaan naar school. Op verzoek van de gemeente deed Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoek naar deze pilots.

Vier retailprijzen voor studenten Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Als onderdeel van het onderzoeks- en onderwijsprogramma Retailinnovatie in Rotterdam van Hogeschool Rotterdam presenteerden studenten van verschillende opleidingen onder de titel Reinventing Retail hun beste concepten en prototypes om de Rotterdamse binnenstad te innoveren. Rotterdamse retailers mochten beslissen welke ideeën worden doorontwikkeld. Kenniscentrum Creating 010 en Urban Department Store stelden twee prijzen beschikbaar.

Hogeschool Rotterdam benoemt Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek. Prinsen sluit met haar onderzoek aan bij de strategische agenda (‘Onze Agenda’) van Hogeschool Rotterdam, waarin het opleiden voor de wereld van morgen centraal staat.

Hogeschool Rotterdam benoemt Arjen van Klink tot lector Next Strategy

Nieuws

Nieuwe instrumenten en werkwijzen voor strategieontwikkeling en -uitvoering die goed aansluiten bij de omgevingsdynamiek en de kenmerken van het mkb.

Reinventing Retail - 26 januari 2017

Nieuws

Klanten werven met influencer marketing, wegwijs maken met een Shopping Guide op smartphone, kleding verhalen laten vertellen en stof laten voelen én ‘horen’. Zomaar een greep uit de vele innovatieve projecten die jonge trendgevoelige studenten van Hogeschool Rotterdam het afgelopen jaar ontwikkelden. Van praktische ingrepen, bedacht door studenten Small Business & Retail Management tot spannende speculaties over mogelijke toekomsten van studenten van ontwerpopleidingen, het wordt allemaal gepresenteerd tijdens Reinventing Retail op donderdag 26 januari.

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid blogt

Nieuws

Al bloggend proberen de deelnemers van de werkgroepen van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid hun eigen leerproces onder woorden te brengen en te delen met geïnteresseerden in de transformatie in het sociale domein.

Creatieve ondernemers dragen nauwelijks bij aan ontwikkeling achterstandswijk

Nieuws

Hippe, creatieve ondernemers aantrekken om achterstandswijken een boost te geven. Dat is het idee, maar werkt het ook? Nauwelijks, concludeert Jeannette Nijkamp, sociologe en hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam in haar proefschrift.

Workshop “Value Sensitive Design: Charting the Next Decade”

Nieuws

A one week workshop on Value Sensitive Design in the Lorentz Center in Leiden was organized by Creating 010 researcher Maaike Harbers, in collaboration with Batya Friedman and David Hendry from the University of Washington and Jeroen van den Hoven en Catholijn Jonker from the TU Delft. Anne Nigten en Peter van Waart participated in the workshop.

Hogeschool Rotterdam benoemt Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors

Nieuws

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors. De focus van Van den Broek's onderzoek zal liggen op de menselijke component in de veranderende techniek in de maritieme sector.

Magazine laat leraren in opleiding kennismaken met het mbo

Nieuws

Voor het project Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie (BOSS BVE) is een digitaal magazine ontwikkeld: Aan de slag in het mbo. Het magazine geeft een voorproefje van werken als docent in het mbo met interviews, foto’s, filmpjes en achtergrondinformatie.

Symposium Crafting Privacy

Nieuws

Crafting Privacy Together The symposium Crafting Privacy aims to co-create a mutual understanding on the phenomenon privacy from different perspectives within a context. PrivacyLab 010 is developing a methodology named Crafting Privacy to analyze real life cases. The findings of two interesting cases will be presented by Anne Nigten. During the symposium participants will join the conversation on privacy in workshops, markets and a 'Privacy Café'. Join us on November 11th 2016 at Wijnhaven 61 Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam benoemt Tina Rahimy tot lector Sociaal werk in de superdiverse stad

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam stelt Tina Rahimy aan als lector Sociaal werk in de superdiverse stad. Rahimy gaat onderzoek doen naar meer genuanceerde taal en praktijken van insluiting.

Mariëtte Lusse spreker op netwerkbijeenkomst FBNR

Nieuws

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam organiseert op 7 november een netwerkbijeenkomst voor hulp- en dienstverlenende organisaties, fondsen, overheidsdiensten en instellingen. Lector Ouders in Rotterdam Zuid Mariëtte Lusse is spreker.

Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren

Nieuws

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren.

Visuele content scoort, maar we passen het verkeerd toe [nieuw onderzoek]

Nieuws

Bureaus zetten met regelmaat social media in als een van de mogelijke kanalen in een campagne. We worden bedolven onder metrics als likes, views en retweets, maar hoe kan de effectiviteit van socialmedia-campagnes worden beoordeeld en verbeterd? In het onderzoeksproject ‘The Network is the Message’ van Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Rotterdam buigen we ons samen met een tiental bureaus over deze vraag. De eerste fase is afgerond. Wat levert dat op? In dit artikel deel ik de tweede insight: The Future is Visual.

Kenniscentrum Creating 010 doet mee aan de Dutch Design Week

Nieuws

Kenniscentrum Creating 010 doet mee aan de Dutch Design Week met pitches van Retailinnovatie in Rotterdam tijdens CLICKNL DESIGN DRIVE, Design Rearch & Innovation Festival en als partner van de expositie Work in Progress. Work in Progress is een eerste, gezamenlijke presentatie met het Network Applied Design Research (NADR) van ontwerpend onderzoek van hogescholen. Ook levert Creating 010 een bijdrage aan een van de ochtendsessies die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert onder de noemer Stimuleringsfonds@DDW.

Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Nieuws

Donderdag 22 september kwamen ruim 100 deelnemers bijeen voor de energieke startconferentie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe werkplaats heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen voor inwoners in de regio. Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs en inwonervertegenwoordigingen bundelen samen hun krachten in deze leerwerkgemeenschap. Op deze manier kunnen professionals van én met elkaar leren.

Social media & bureaus: de hype voorbij? [onderzoek]

Nieuws

Tien jaar geleden verscheen het eerste Twitter-bericht. We zijn inmiddels vele social media rijker. Menig bureau zet met regelmaat social media in als een van de mogelijke kanalen in een campagne. We worden bedolven onder metrics als likes, views en retweets, maar hoe kan de effectiviteit van socialmediacampagnes worden beoordeeld en verbeterd?

Hoe (on)gelukkig is de HR-student?

Nieuws

Nieuwsmedium Profielen doet in samenwerking met Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoek naar het (on)geluk van studenten van Hogeschool Rotterdam. De resultaten van de eerste analyses zijn inmiddels gepubliceerd.

PrivacyLab010 Save the date!

Nieuws

PrivacyLab 010 organiseert op vrijdag 11 november 2016 het Symposium ‘Crafting Privacy’ in Rotterdam. De locatie wordt later nog bekendgemaakt. Er is een interessant dagprogramma met sprekers, workshops, een studentenmarkt, bedrijvenmarkt en PrivacyCafé.

Vliegende start nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Nieuws

Zeven gemeenten, diverse welzijns- en zorginstellingen en twee hogescholen bundelen samen kennis voor professionals en beleidsmakers in de nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Overtref Jezelf Beurs voor Bas Klein

Nieuws

Hogeschool Rotterdam reikte bij de opening van het nieuwe collegejaar de ‘Overtref Jezelf Beurs’ uit aan student Bas Klein.

Geen privacy zonder transparantie. Geen volwaardige democratie zonder autonomie.

Nieuws

Tijdens de werkconferentie op 9 september in de raadszaal van Westland zal de hack op de Gemeente Ede en de afwikkeling daarvan nader tegen het licht worden gehouden. Is het verstandig om geheimzinnig met het incident om te gaan of is er juist veel ruimte om opener te zijn. En als dat zo is wat heeft de samenleving en vooral de gemeenteraad daaraan?

Hogeschool Rotterdam benoemt Ron van Duin tot lector Haven- en Stadslogistiek

Nieuws

Van Duin gaat zich richten op de wijze waarop, met de inzet van nieuwe technologie en systemen, de mobiliteit en bereikbaarheid in Rotterdam duurzaam kan worden verbeterd, terwijl de havenstad zich tegelijkertijd kan blijven ontwikkelen.

Strategische Onderzoeksagenda: hogescholen presenteren gezamenlijke visie

Nieuws

Op donderdag 25 augustus presenteerde de Vereniging Hogescholen de Strategische Onderzoeksagenda voor het hbo genaamd 'Onderzoek met Impact' aan Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Studiesucces: het verhaal achter de cijfers

Nieuws

Woensdag 24 augustus presenteerde Hogeschool Rotterdam aan genodigden uit het onderwijsveld en de (Rotterdamse) politiek de eerste uitkomsten van onderzoeken die gedaan zijn naar studiesucces en -uitval, vooral onder studenten met een mbo-achtergrond.

Hogeschool Rotterdam helpt winkeliers in de binnenstad innoveren

Nieuws

Door een financiële injectie van bijna drie ton kunnen onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam winkeliers in de Rotterdamse binnenstad helpen bij hun broodnodige innovatie. Met het project ‘Retailinnovatie in Rotterdam’ willen zij innovatievermogen, concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van deze midden- en kleinbedrijven versterken.

Dag van Praktijkgericht Onderzoek: zaaien en oogsten

Nieuws

Op 22 september organiseert Hogeschool Rotterdam de tweede editie van de Dag van Praktijkgericht Onderzoek. De dag is bedoeld voor medewerkers en studenten die onderzoek doen, willen gaan doen of praktische tips willen krijgen om de resultaten van onderzoek in het onderwijs te integreren.

Terugblik openbare les Inclusief denken, integratief handelen

Nieuws

In een bijzondere opstelling vond op donderdag 16 juni een dubbele openbare les plaats bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Paul van der Aa, Lector Inclusieve arbeid, kwetsbare burgers en Michiel de Ronde, lector Begeleidingskunde gaven gezamenlijk en midden tussen het publiek in, hun lectorale rede.

Studenten inspireren Rotterdamse Retail

Nieuws

Voor Retailinnovatie in Rotterdam hebben ruim 100 studenten, samen met verschillende ondernemers uit de Rotterdamse binnenstad, onderzoek gedaan naar het innovatievermogen, de concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van retail in de Rotterdamse binnenstad. Tijdens de bijeenkomst van 5 april met het thema Beste Binnenstad heeft u wellicht al kennisgemaakt met enkele studenten. Ben u benieuwd wat de uitkomsten zijn? Op 7 juli laten de studenten tussen 17.00 en 19.00 uur hun eerste oplossingen zien. Graag nodigen we u van harte uit daarbij aanwezig te zijn!

Hogeschool Rotterdam benoemt Haico van Nunen tot lector Duurzame renovatie

Nieuws

De bestaande bouw vormt de grootste uitdaging op het gebied van de bouw. De bestaande woningvoorraad is aan verduurzaming toe. De opgave is om te zorgen dat deze woningen aangepast worden aan de vraag van de toekomst. Met de benoeming van Haico van Nunen tot lector Duurzame Renovatie levert Hogeschool Rotterdam een structurele bijdrage aan dit vraagstuk door samen met docenten en studenten onderzoek te doen en aanpakken te ontwikkelen.

Businessmodel innovatie urgent voor creatieve industrie

Nieuws

De noodzaak voor bedrijven in de creatieve industrie om hun business model serieus onder de loep te nemen is urgenter dan ooit. Dat was de strekking van de bijdrage van Paul Rutten. lector Creative Business van Creating 010 tijdens een seminar van de Rotterdam Management School op 31 mei jl.. Business modellen geven aan hoe een bedrijf waarde produceert, die naar de markt brengt en incasseert.

Promotiebeurs voor onderzoek naar compassie in de informele hulpverlening

Nieuws

Het NWO heeft Renate Willems een promotiebeurs voor leraren toegekend. Met deze beurs kan zij de komende zes jaar haar promotieonderzoek 'Het butterfly effect in de informele hulpverlening' gaan uitvoeren.

City of Things and the Midsummer Night Hackathon

Nieuws

On June 21st/22nd we organise a conference/hackathon at the Delft University of Technology (TU Delft). The conference CITY OF THINGS and the MIDSUMMER NIGHT HACKATHON take place in BK City (Bouwkunde) and in the Science Centre.

Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

Nieuws

Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

5e HOT sessie: Peer feedback op visual design - Marije Smits

Nieuws

In de vijfde HOT-sessie (Hogeschooldocenten Ontwikkel Team) gaat Marije Smits (CMD) de structuur testen waarin je elkaar feedback geeft op visueel verzorgde producten op basis van vier ontwerpprincipes. We reflecteren op de feedback met behulp van het handboek dat Marije samengesteld heeft. Aan de hand van de design basics uit het handboek onderzoekt Marije met ons of deze aanpak het niveau van een review kan verhogen en de manier waarop je elkaar feedback geeft, kan verbeteren.

Innovatie waardecreatie in publieke dienstverlening bij GovJam2016

Nieuws

Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam is opnieuw initiatiefnemer van de Rotterdamse editie van GovJam 2016.

Meld je aan voor de GovJam 2016

Nieuws

De GovJam is een jaarlijks wereldwijd evenement waar overheid, ontwerpers en studenten van hogescholen en universiteiten samenwerken om publieke dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen. In Rotterdam wordt dit jaar voor de derde keer de GovJam georganiseerd op 31 mei, 1 en 2 juni a.s.

Hogeschool Rotterdam benoemt Mariëlle Theunissen als lector Samen opleiden

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Mariëlle Theunissen aangesteld als lector Samen opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. De benoeming van Theunissen is een antwoord op de behoefte van het scholenveld in Zuidwest-Nederland en Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam om het samen opleiden te versterken en een gezamenlijke visie op dit thema te ontwikkelen.

Video impressie Internet of Things 2016

Nieuws

On April 8 and 9 2016, 130 professionals from the industry, government and universities attended the International Internet of Things Days in Rotterdam, organised by Research Center Creating 010 together with the School of Communication, Media and Information Technology (CMI) and Willem de Kooning Academy (WDK) from University of Applied Sciences.

Hogeschool Rotterdam benoemt Ellen Klatter als lector Studiesucces

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Ellen Klatter aangesteld als lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Klatter gaat onderzoeken welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van de studenten van Hogeschool Rotterdam.

Internet of Things Days - creatieve oplossingen in een netwerksamenleving

Nieuws

De komst van het Internet of Things (IoT) luidt een nieuwe fase van de netwerksamenleving in. Om die te verkennen, organiseren twee onderwijsinstituten van Hogeschool Rotterdam de Internet of Things Days Rotterdam.

Hoogtepuntenmagazine Kenniscentrum Duurzame HavenStad 2015

Nieuws

Via deze weg presenteren wij ons Hoogtepuntenmagazine 2015. Het afgelopen jaar heeft kenniscentrum Duurzame HavenStad veel bereikt en mooie resultaten geboekt. Deze hoogtepunten hebben wij in dit magazine gebundeld.

Lector Rutger de Graaf genomineerd voor de prijs: 'Ingenieur van het jaar 2016!'

Nieuws

Jaarlijkse prijs van Koninklijk Instituut van Ingenieurs

International cases competition

Nieuws

Een knappe prestatie van het caseteam van Hogeschool Rotterdam. Op de NIBS (Network of International Business Schools) Worldwide Case Competition 2016 wisten zij de derde plaats te bemachtigen.

2e Hot werksessie: Learning through making

Nieuws

De tweede werkbijeenkomst HOT (Hogeschooldocenten Ontwikkel Team) is op 2 maart en bestaat uit: een workshop van René Slootweg over zijn onderzoek Contextual Learning Environment en uit werktafels over individuele MAGIE-plannen.

Openbare les Anne Nigten

Nieuws

Op woensdag 13 april 2016 hield lector Anne Nigten haar openbare les in Rotterdam. Anne ging in op design aspecten in relatie tot sociale innovatie vraagstukken en ‘wicked problems’ die zich aandienen in de zorg, de slimme stad en het onderwijs.

Creatieve professionals cruciaal voor antwoord op global challenges

Nieuws

Dit jaar viel Paul Rutten, programmadirecteur van Creating 010 de eer te beurt de openingsspeech te verzorgen van de International Week 2016 van het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie.

Internet of Things 2016

Nieuws

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 2016 vindt er de jaarlijkse Internet of Things plaats! Ditmaal op de wijnhaven 61 en 107 in Rotterdam.

Portfolio Creating010 online

Nieuws

Met deze publicatie laten we zien wat we in de periode van januari 2014 tot en met eind juli 2015 hebben gedaan. Allereerst geven we een indruk hoe Creating 010 actief is in het onderwijs van Hogeschool Rotterdam, door - in afstemming met de onderwijsinstituten - onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen én door het ontwikkelen van kennis, tools en werkmethodes die ingezet worden voor het opleiden van goed toegeruste, kritisch reflecterende professionals. Daarna laten we een aantal onderzoeksprojecten zien die een goede indruk geven van onze thema’s, werkwijze en resultaten.

Anne Nigten benoemd tot lector bij Kenniscentrum Creating 010

Nieuws

Het doel van het onderzoek is om innovatieve vormen van sociale innovatie, informatie design, interface design, informatie visualisatie en game design op te leveren.

Eerste LeerkrachtOntwikkelTeam op weg naar een integratie van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs

Nieuws

Publieke lezing Florian Cramer: Collective-individual depressions

Nieuws

Publieke lezing door Florian Cramer (Creating 010), verbonden aan de expositie “Double Bind” (“Starting from depression and looking more widely into emotion economies, artists were invited to fail and be vulnerable”.)

Beyond Consenting Nerds

Nieuws

Lector Peter Troxler had dinsdag 17 november zijn Openbare Les bij het event 'Op weg naar een Duurzame Havenstad' van het kenniscentrum Duurzame Havenstad. Sinds 2012 is Peter Troxler als lector verbonden aan zowel het kenniscentrum Duurzame Havenstad als het kenniscentrum Creating 010.

Rotterdams ‘Kenniscentrum Duurzame HavenStad’ zet nieuwe strategische koers uit

Nieuws

Kenniscentrum RDM van Hogeschool Rotterdam gaat voortaan door het leven als Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Vandaag staat de feestelijke lancering van de zes nieuwe onderzoekslijnen op het RDM-terrein op het programma en maakt het kenniscentrum de strategische koers 2016-2019 bekend.

Op weg naar een Duurzame HavenStad

Nieuws

Op dinsdag 17 november 2015 a.s. is er een feestelijke lancering van de nieuwe onderzoekslijnen van Kenniscentrum RDM van 09:00 tot 17:00 uur. Kom ook!

Wereldhavendagen 2015

Nieuws

Op 4, 5 en 6 september vinden de Wereldhavendagen 2015 plaats. Dit jaar staat in het teken van ‘Droomhaven’. Op 5 september pakt RDM Rotterdam volledig uit met een spannend programma.

TKI project "4C in Bouwlogistiek"

Nieuws

Op 8 juli 2015 heeft de jaarbijeenkomst van het consortium betrokken bij het TKI-project “4C in bouwlogistiek” plaatsgevonden.

Grotere rol beleggers bij gebiedsontwikkeling

Nieuws

Op 17 juli j.l. is er een artikel verschenen in het blad PropertyNL van Gert-Joost Peek.

AESOP 2015

Nieuws

Promovendus Willemijn Lofvers nam begin juli deel aan de AESOP-conferentie in Praag over planning met het thema ‘definite space – fuzzy responsibility’.

Kick-off Kenniswerkplaats Urban Big Data Rotterdam

Nieuws

Op 24 september zal de officiële opening plaatsvinden van de Rotterdamse Kenniswerkplaats Urban Big Data in de Nieuwe Banier te Rotterdam.

Best Paper: “On the Conditions for a Collaborative Practice in Design – Open Design”

Nieuws

De publicatie over de Cumulus conferentie 2104 “What’s on: Cultural diversity, social engagement and shifting education” (8–10 mei 2014 in Aveiro, Portugal) is nu beschikbaar — online en in print. De publicatie bevat per sessie van de conferentie de beste 7 papers en posters, waaronder het stuk van Peter Troxler met de titel “On the Conditions for a Collaborative Practice in Design – Open Design”

Look Who’s Acting!: Applying Actor Network Theory for Studying Knowledge Sharing in a Co-Design Project

Nieuws

Digitale maker communities democratiseren de productie door learning by doing, trans-disciplinair werken en open source delen van kennis. Er is weinig bekend hoe kennisdeling daadwerkelijk gebeurt.

Paul Rutten met artikel Serious Gaming in Algemeen Dagblad Rotterdam

Nieuws

Van lector Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Creating010), Mijke Slot (Erasmus Universiteit) en Matthijs Leendertse (ELM Concepts) verscheen eerder dit jaar het rapport “Serious Gaming in Rotterdam”.

Onderzoekssamenwerking e-Busz met de RET

Nieuws

Stichting NEMS waarvan lector Frank Rieck van de voorzitter was heeft zich in de periode 2008 tot 2013 ingezet voor het realiseren en beproeven van de e-Busz.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.