Menu Zoeken English

Nieuws

Vanuit onderzoeksperspectief

Economische Verkenning Rotterdam

Nieuws

Waar groeit en vernieuwt de economie? Welke trends en verschuivingen kunnen ondernemers en inwoners verwachten als gevolg van de veranderende economie in Rotterdam?

Artikel meerwaarde nazorg interventie wint Meyboomprijs

Nieuws

Met haar artikel over een deelstudie binnen Nurse-CC (proeftuin Hemato-oncologie) heeft Mariska van der Lans de Meyboomprijs van 1000 euro gewonnen. Het artikel betreft de Mixed-Methods evaluatie van de nazorginterventie na stamceltransplantatie, die is uitgevoerd cf. het NURSE-CC protocol.

‘Kritisch blijven leren en opvattingen ter discussie stellen’

Nieuws

Hoe kunnen we van elkaar leren? In een organisatie stuiten professionals en teams vaak op onderlinge verschillen. Enerzijds leveren de verschillen nieuwe inzichten op, anderzijds maken deze verschillen het uitdagender om van en met elkaar te kunnen leren.

Drie onderzoeken krijgen KIEM-hbo subsidie toegekend

Nieuws

Om verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en publieke sector te stimuleren, heeft Regieorgaan SIA de subsidie KIEM-hbo ontwikkeld. Kenniscentrum Business Innovation kreeg voor drie van zijn onderzoeken deze subsidie toegekend.

Nieuwe e-learning module ontwikkeld over het Ready Steady Go programma

Nieuws

Zorgprofessionals kunnen de nieuwe e-learning module gebruiken om te leren werken met het Ready Steady Go programma om jongeren met chronische aandoeningen beter te ondersteunen.

Studenten innoveren de zorg

Nieuws

Create4Care is een samenwerking tussen studenten van de hogeschool en het Erasmus MC. Dit project helpt praktijkproblemen op te lossen. De innovaties verlichten vaak fysiek belastende handelingen, waardoor het arbeidsproces voor medewerkers beter wordt.

Maud van de Mosselaar genomineerd voor VEDIS scriptieprijs

Nieuws

VEDIS, een belangrijk platform voor innovatie, inspiratie en kennisdeling in retail, heeft Maud van de Mosselaar genomineerd voor de retail scriptieprijs van 2019. Maud is afgestudeerd in Strategic Product Design aan de Technische Universiteit Delft. De titel van haar scriptie is ‘Changing Mindsets - Museums as an Inspiration for Fashion Retailers to Adopt a Purpose-driven Mindset’. Ze verrichtte haar afstudeeronderzoek binnen Creating 010 en werkt sinds juli 2019 als junior onderzoeker voor dit kenniscentrum van de Hogeschool Rotterdam.

“Mensen met complexe pijn verdienen een betere behandeling”

Nieuws

Lennard Voogt is lector Complexe Pijn bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Wat houdt het lectoraat precies in en hoe gaat hij te werk?

Winkels om thuis te komen en het buitenland te proeven.

Nieuws

Lab Fygital, de Rotterdamse onderzoekslijn van het Landelijke programma Future Proof retail van Kenniscentrum Creating 010, onderzoekt retailinnovatie binnen de stad. Binnen de onderzoekslijn wordt de vraag gesteld: wat kan de stedelijke retail leren van innovaties uit het randland en de gebieden buiten de grote steden?

“Studenten hebben mij geïnspireerd het lectoraat Zorg om Naasten op te zetten”

Nieuws

Erica Witkamp is bij Kenniscentrum Zorginnovatie aan de slag gegaan als lector Zorg om Naasten. Wat houdt dit precies in en hoe gaat ze te werk?

RSI is nog steeds een (onderschat) probleem

Nieuws

De muisarm of RSI werd rond het millennium gezien als een belangrijke bedreiging voor ‘beeldschermwerkers’. Twintig jaar later hoor je er nauwelijks meer iets over. Maar het probleem bestaat nog steeds, waarschuwen de RSI-vereniging en de Arbo Unie.

Hoe goed is de kwaliteit van zorg in hospices?

Nieuws

“De dood is een normaal verschijnsel, net als geboren worden. We moeten dus wegblijven van het al te zeer reguleren”, zegt Marieke Groot, lector Person & Family Centred Care in een uitzending over de kwaliteit van hospices van De Monitor (KRO-NCRV) op NPO.

Lector AnneLoes van Staa wint allereerste Deltapremie van half miljoen euro

Nieuws

AnneLoes van der Staa heeft de Deltapremie van 500.000 euro gewonnen. De lector Transities in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam leidt onder meer het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen voor jongeren met chronische aandoeningen die de overgang maken naar de volwassenenzorg.

Licht op een blindenstok en een flitsende artrosehandschoen

Nieuws

Studenten binnen het project Design4One werken aan verschillende oplossingen voor mensen die, om wat voor reden dan ook, iets in het dagelijks leven iets niet meer kunnen.

“Mensen met een beperking moeten het leven kunnen leiden dat ze willen”

Nieuws

Sander Hilberink is bij Kenniscentrum Zorginnovatie aan de slag gegaan als lector Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed. Wat zijn zijn plannen en doelen?

Vurige versjes en stalk talk

Nieuws

Kenniscentrum Creating 010 en ontwerpbureaus Being a Designer en Zeewaardig organiseerden met enkele design professionals en studenten dit jaar de zesde Rotterdam GovJam. De GovJam is een 48-uur durend evenement waarin deelnemers een geheel service design-proces, van briefing tot prototype, realiseren. Teams bestaande uit ambtenaren, (ontwerp)studenten, en design professionals werkten samen aan cases over knelpunten in de dienstverlening van gemeente en (semi-)publieke organisaties. Een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces is het onderzoek met de eindgebruikers van een dienst: wat doet er nu werkelijk toe in hun beleving?

De brug slaan tussen mbo en hbo

Nieuws

In Rotterdam sloegen verschillende instellingen de handen ineen om een antwoord te vinden op het vraagstuk hoe studenten die doorstromen van het mbo naar hbo niet al te vroeg struikelen tijdens het doorstroomproces.

Kenniscafé Ontmoeting in de wijk

Nieuws

Donderdag 10 oktober vond het eerste najaarskenniscafé van 2019 plaats van Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Het thema was ‘’ontmoeting in de wijk’’. Plaats van handeling was dit keer het Atrium van Hogeschool Rotterdam, vestiging Museumpark.

Cursus 'Onderzoeksvaardigheden voor docenten' groot succes

Nieuws

“Ik had 5 tot 10 docenten verwacht, het werden er respectievelijk 25 en 17”. Lector Arie de Wild is er nog steeds een beetje beduusd van. “Vorig jaar zaten we constant rond de tien docenten. De behoefte aan docententraining in onderzoeksmethoden is groter dan ik had gedacht.”

Criminele ondermijning in een flits

Nieuws

Wel eens een flitspresentatie gegeven tijdens een walkshop? Tijdens het Rotterdam Kennisfestival op 28 oktober gaven verschillende kennisinstellingen zo’n flitspresentatie. Lector Arie de Wild gaf hier de voorbij wandelende bezoekers een walkshop ‘Anders handhaven in de stad’.

Docent-onderzoekers van het jaar zijn bekend

Nieuws

Dit jaar werden de eerste docent-onderzoeker winnaars bekend gemaakt tijdens de Dag van Praktijkgericht Onderzoek. Diana van Dijk en Anne Kooiman van Kenniscentrum Talentontwikkeling hebben gewonnen.

Verbeteren van de zorglogistiek binnen het project HELP

Nieuws

Hogeschool Rotterdam wil dat er meer kennis over efficiëntere zorglogistiek terecht komt bij de mensen in de zorginstellingen en neemt daarom deel aan een pilot; project HELP.

Lector Walter Baets spreker op ZERI Wereldconferentie in Colombia

Nieuws

Van 22 tot 25 oktober 2019, hield ZERI zijn 5de ZERI Wereldconferentie in Manizales, Colombia. Dit vijfjaarlijkse congres had dit keer als thema ”Environmental Innovation and Science for Employment”. Lector Walter Baets gaf tijdens deze conferentie een presentatie over een andere, meer natuurlijke inrichting van het hoger onderwijs.

‘Investeer in de preventie van dementie’

Nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet investeren in de preventie van dementie. ''Nu al komen er vijf patiënten per uur bij'' dat zeggen tientallen artsen, hoogleraren, directeuren en andere deskundigen die een ingezonden brief in NRC hebben ondertekend.

Ontwerpatelier

Nieuws

Terwijl retailreuzen het moeilijk hebben zien we, vaak buiten de steden of diep in de wijk, kleine wonderen gebeuren. Boerderijen die zelf winkel zijn en in wiens opbrengst je kan investeren. Melk zo bijzonder als wijn. Winkels waar je niets koopt, maar wel alles kan proberen; een Bijenkorf in de Polder. Het zijn zo maar een paar voorbeelden van innovaties die zich buiten de grote steden ontwikkelen en retailers in de stad kunnen inspireren.

Chillling effecten van data.

Nieuws

Steeds meer mensen maken zich zorgen dat verzamelde data hun toekomstkansen negatief beïnvloedt. Ze voelen zich digitaal bekeken, en veranderen steeds vaker subtiel hun gedrag. Het Unfreezing Freedom seminar agendeert deze toename van de data-gedreven chilling effects.

Met de verkeerde schoenen de moskee uit

Nieuws

De huidige dementiezorg sluit niet goed aan op behoeften van migrantenouderen en hun familie terwijl het aantal oudere migranten met dementie hard groeit, 'we moeten ons hier echt op voorbereiden.’

Verkiezing Docent-onderzoekers van het jaar

Nieuws

Dit jaar werden de eerste winnaars bekend gemaakt tijdens de Dag van Praktijkgericht Onderzoek. Erica Witkamp is winnares bij kenniscentrum Zorginnovatie!

Dag van Praktijkgericht Onderzoek: verder kijken dan je neus lang is

Nieuws

Tijdens de Dag van Praktijkgericht Onderzoek stond de hashtag #durftevragen centraal. Blijven vragen is van groot belang voor een goed onderzoek. Dat geldt zowel voor studenten als voor docenten.

Kenniscentrum Talentontwikkeling en EMI organiseren Inspiratiefestival

Nieuws

De rode draad van dit festival was verbinding en het plezier dat dit oplevert – Blij(f) verbinden! Het festival werd georganiseerd door het Lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie. Het evenement werd met zo’n 250 deelnemers druk bezocht.

“Studenten opleiden tot change agents van de circulaire economie”

Nieuws

Nederland staat voor de loodzware opgave om in 2050 circulair te zijn. Tijdens de openbare les van Koen Dittrich werd duidelijk dat studenten van Hogeschool Rotterdam hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

“De elektrische auto is de nieuwe mobiele telefoon”, Lector Smart e-Mobility Frank Rieck

Nieuws

De verkopen van elektrische auto’s stijgen steeds harder en naar verwachting worden er binnenkort meer elektrische auto's verkocht dan brandstofauto’s. Tot nog toe was de stijging vooral fors in het zakelijke segment. Hoe veelzeggend is deze ontwikkeling?

Martine van den Boomen nieuwe lector Assetmanagement

Nieuws

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft Martine van den Boomen MBA benoemd tot lector Assetmanagement bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad.

Je onderzoek voortzetten dankzij een postdoc. Wat komt daarbij kijken?

Nieuws

Natuurlijk krijgt onderwijs de meeste aandacht binnen Hogeschool Rotterdam, maar onderzoek is een belangrijke poot en flink aan het groeien. Promoveren kun je al een geruime tijd binnen de hogeschool en nu zijn er ook postdocs waarmee reeds gepromoveerde docenten nog twee jaar hun onderzoek kunnen voortzetten.

Loopbaanontwikkeling start al op de basisschool

Nieuws

Handreiking bedoeld om basisscholen te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste vormgeving van schoolloopbaanontwikkeling en het betrekken van ouders hierbij.

HRM versterkt professioneel handelen en verbetert resultaten van klantmanagers

Nieuws

Gemeentelijke sociale diensten kunnen via HRM professioneel handelen en resultaten van klantmanagers versterken. Paul van der Aa (HR) Rik van Berkel (Universiteit Utrecht), Louis Polstra en Desiree Klumpenaar (Hanzehogeschool Groningen) hebben dit onderzoek uitgevoerd.

Duistere kant van data

Nieuws

Een smartphone in je zak, een persoonlijke ov-chipkaart, je pintransacties: dagelijks laat je een gigantisch spoor aan data achter. Lector Maaike Harbers vindt dat mensen zich te weinig bewust zijn van alle cookies die ze achteloos accepteren en hun persoonlijke gegevens die voor grote bedrijven voor het oprapen liggen.

GovJam 2019 Rotterdam

Nieuws

Deze herfst, op 15 (vanaf 16.00), 16 en 17 oktober, vindt alweer de zesde Govjam plaats in Rotterdam, georganiseerd door kenniscentrum Creating 010 i.s.m. de service design-bureaus Zeewaardig en Being a Designer.

Feestelijke kick-off onderzoeksproject BiBoZ

Nieuws

Het onderzoeksproject BiBoZ ging op 17 september officieel van start met een feestelijke kick-off waar meer dan zestig deelnemers aanwezig waren.

BlueCity powered by Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Voormalig zwemparadijs Tropicana heeft zich ontwikkeld als een plek voor allerlei initiatieven op het gebied van de circulaire economie.

Nieuw Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning gerealiseerd

Nieuws

Kenniscentrum Zorginnovatie heeft samen met Vilans en andere partijen een nieuw Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning gerealiseerd.

Interview met ZM.Doc-projectleider Susanne van Hooft en verpleegkundig reumaconsulent Wilma van Gent

Nieuws

Hogeschool Rotterdam testte 2 instrumenten voor zelfmanagementondersteuning.

Van bloem naar blouse

Nieuws

De jaarlijkse Corso Zundert is het grootste dahliacorso van de wereld. Honderden vrijwilligers, die zich verenigen in 20 buurtschappen, bouwen jaarlijks prachtige praalwagens gevuld met dahliabloemen. Naar schatting worden voor het corso zo’n 6 miljoen dahlia’s gebruikt, die door de buurtschappen zelf worden gekweekt, onderhouden en verwerkt. De overgebleven bloemen werden normaal gesproken weggegooid. Studenten van Hogeschool Rotterdam gaan tijdens hun minor op zoek naar nieuwe verdienmodellen en toepassingen voor deze ‘afvalbloemen’.

Workshop en Flitspresentaties Hogeschool Rotterdam op Kennisfestival

Nieuws

Op maandag 28 oktober 2019 vindt het Rotterdam Kennisfestival plaats. Het richt zich op docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers van diverse Rotterdamse instellingen en is in 2016 ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en diverse partijen, waaronder de hogeschool. Het Kennisfestival heeft als doel kennisontwikkeling en onderlinge kenniscirculatie te stimuleren. Deze editie staat de ontmoeting centraal. Tijdens workshops en een kennismarkt kunnen professionals uit de stad met elkaar kennisdelen en samen zoeken naar mogelijkheden om deze te verbreden.

Hogeschool Rotterdam Bachelor Award en Overtref Jezelf Beurs uitgereikt

Nieuws

Timothy Singowikromo (opleiding Elektrotechniek) wint de Hogeschool Rotterdam Bachelor Award.

Grafkist populair tijdens onderzoek Hogeschool Rotterdam op Lowlands

Nieuws

In een grafkist gaan liggen tijdens een festival; het kon afgelopen weekend tijdens Lowlands, waar Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC onderzoek deden naar wat de dood voor jongeren betekent.

23 Innovations in Digital Communication

Nieuws

In het nieuwe boek 23 Innovations in Digital Communication van Paul Ketelaar, Jan Aarts en Sanne Demir, krijg je een uitgebreid en actueel overzicht van, zoals de titel al vertelt, verschillende innovaties in digitale communicatie. Het boek beschrijft, bekritiseert en evalueert 23 innovaties die worden gebruikt in media en communicatie, geïmplementeerd om permanente veranderingen binnen deze gebieden te bereiken

Onnodig zwaar

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van vluchtelingenstudenten over de toegang en ondersteuning vanuit Hogeschool Rotterdam bij het volgen van een studie. Het onderzoek biedt inzicht in de ondersteuning die studenten met een vluchtelingenachtergrond nodig hebben om succesvol te kunnen studeren.

Koffie, croissants en een dynamisch ondernemerschapsonderwijs

Nieuws

Vanuit verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam komen er steeds meer initiatieven om ondernemende studenten te vangen en ondernemerschap te stimuleren. De WERKplaats Nieuwe Bedrijvigheid wil deze initiatieven ondersteunen en helpen accelereren. Woensdag 3 juli organiseerde de WERKplaats een ontbijtsessie voor collega’s van Hogeschool Rotterdam die bezig zijn met ondernemerschapsonderwijs of daarin geïnteresseerd zijn.

‘We zijn een beetje verleerd hoe we met de dood moeten omgaan’

Nieuws

INTERVIEW OP PROFIELEN: Erica Witkamp is hoofddocent verpleegkunde en senior onderzoeker. Ze doet onderzoek op het gebied van sterven en dat onderzoek voert haar deze zomer naar Lowlands.

Impressie openbare les Mortaza Shoae Bargh

Nieuws

De continue ontwikkeling en de toename van het gebruik van ICT biedt vele mogelijkheden. Zowel voor individuen als voor organisaties en de maatschappij in het algemeen.

RDM Rotterdam viert 10-jarig bestaan

Nieuws

In tien jaar is RDM Rotterdam uitgegroeid tot de plek waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan innovaties op het gebied van digitale transformatie, maakindustrie, energietransitie en ontwikkeling van mensen. Hogeschool Rotterdam speelt daarin een grote rol.

Making The Wrong Right

Nieuws

Een kleurrijke stoet van studenten, vluchtelingen, bezoekers van de Pauluskerk, docenten en wijkbewoners trokken een Parade door de stad om aandacht te vestigen op de situatie van mensen op de vlucht en de basiswaarden: respect, gelijkheid, waardigheid en solidariteit.

Verslag startbijeenkomst ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie’

Nieuws

Het project is voor en samen met thuiswonende oudere migranten met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Kaapverdische achtergrond die vergeetachtig zijn of dementie hebben en hun familie. Welke wensen en behoeften hebben deze ouderen en hun familie om als oudere goed thuis te blijven wonen?

GAP analyse transitiezorg: rapport nu beschikbaar

Nieuws

Wat staat er in richtlijnen en zorgstandaarden over transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen? Een GAP-analyse van Nederlandse richtlijnen en zorgstandaarden aan de hand van het Raamwerk Op Eigen Benen is nu beschikbaar.

Kenniscentrum Business Innovation benoemt drie nieuwe lectoren

Nieuws

Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam heeft drie nieuwe lectoren benoemd: dr. Jelle van Baardewijk, prof. dr. Walter Baets en dr. Annie Yang.

Slotbijeenkomst Koplopers-project is eyeopener voor velen

Nieuws

De mooie mensen Rosanne, Tim, Thaisja en Michael lijken op het eerste gezicht gewone studenten. Dat zijn ze natuurlijk ook. Althans, volgens de buitenkant. Maar ze hebben ook een binnenkant. Een kwetsbare binnenkant. Een binnenkant die meestal niet gezien wordt en die ze vaak ook niet willen of kunnen laten zien.

Financieringsprogramma sluit goed aan op behoeften onderzoeksgroepen

Nieuws

Het SPRONG-programma van Regieorgaan SIA sluit goed aan op de behoeften van de onderzoeksgroepen die er gebruik van maken. Dat concludeert het Rathenau Instituut. Begin 2018 startten vier onderzoeksgroepen met hun project. Eén van deze projecten is Vitale Delta.

Ouders in de spotlight

Nieuws

Voor de vierde keer organiseerde het lectoraat Ouders op Zuid van Hogeschool Rotterdam het afstudeersymposium Ouders in de Spotlights. Vierendertig studenten van de sociale opleidingen die afstudeerden op het thema ‘ouders’ presenteerden hier hun beroepsproduct. Tachtig geïnteresseerden, afkomstig van binnen én buiten de hogeschool, trotseerden de regen om het symposium bij te wonen.

Boek release Mariëtte Lusse

Nieuws

Deze maand is de release van een nieuw boek van lector Mariëtte Lusse:"School en thuis: Succesfactoren voor het verbinden van twee leefwerelden". Lusse promoveerde op onderzoek naar samenwerking met ouders in relatie tot preventie van schooluitval. Ze ontwikkelde de beschreven aanpak met haar onderzoeksgroep Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam.

CMI start pilot met robot-student

Nieuws

Sinds begin 2019 heeft het instituut Communicatie, Media & Informatietechnologie een nieuwe student: Evi. Ze is niet van vlees en bloed, maar bestaat uit bits & bytes. Evi is namelijk een robot die wordt gebruikt voor studenten die langere tijd niet naar school kunnen komen. Ze fungeert als een avatar voor de student, die via het robotje vanuit huis colleges kan volgen. Officieel is de naam van dit robotje AV1, een initiatief van No Isolation.

Future-Proof Retail labs aan het werk

Nieuws

Studenten van hbo en mbo onderzochten in Lab Fygital en Hypelab samen met retailers en technologie- en ontwerpbedrijven nieuwe technologische toepassingen voor de winkel. In Rotterdam zijn voor De Bijenkorf concepten ontworpen voor sociale robots; in Delft en Rijswijk hebben retailers met laagdrempelige technologieën gewerkt, variërend van een VR-bril en klantenapp tot een facereader camera en NFC tags. Wat zijn hun eerste ervaringen met de mogelijkheden, het gebruiksgemak en de benodigde 21st century skills?

Veel studenten in slechtere gezondheid door iemand met verslaving in directe omgeving

Nieuws

PERSBERICHT | Ruim vijftien procent van de studenten van Hogeschool Rotterdam heeft een ouder, partner, broer of zus die problemen heeft met het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. Zowel de gezondheid (vooral psychisch) als studieprestaties van deze studenten lijden hieronder. Dit blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam dat is gepubliceerd in Profielen Magazine, het nieuwsmedium van de hogeschool. Alle (niet-Engelstalige) studenten ontvingen een vragenlijst waarin vragen werden gesteld over hun eigen middelengebruik en dat van hun gezinsleden.

Hogeschool Rotterdam doet onderzoek op Lowlands

Nieuws

Om meer inzicht te krijgen hoe jongeren omgaan met de dood gaat een team van Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC op het festival Lowlands onderzoeken hoe jongeren nadenken over hun levenseinde.

Kennisfestival Social Work

Nieuws

Benieuwd naar het afstudeerwerk van studenten Social Work dat zij maakten in hun leerwerkgemeenschap? Kom dan naar het Kennisfestival Social Work.

“Ik vind het niet prettig om weg te gaan als lector, het was veel te leuk”

Nieuws

Jacomine de Lange neemt na 15 jaar afscheid als lector 'Transities in de ouderenzorg'. Aan de hand van 15 onderwerpen blikt ze terug op de grootste veranderingen tijdens haar loopbaan bij Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam benoemt Marieke Groot tot lector Person & Family Centred Care

Nieuws

PERSBERICHT | Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Marieke Groot benoemd tot lector Person & Family Centred Care van Kenniscentrum Zorginnovatie. In deze hoedanigheid gaat zij zich vooral richten op het vakgebied van de palliatieve zorg. Groot levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om de driehoek onderwijs, onderzoek en de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden. Dit maakt het mogelijk om de palliatieve benadering in zowel zorg als het sociale domein steviger in te bedden.

Yin en yang in het sociaal domein

Nieuws

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid heeft een casuïstiekbundel ontwikkeld voor het onderwijs. In de werkplaats werkt Hogeschool Rotterdam samen met Hogeschool Inholland, gemeenten, partners in zorg en welzijn, sociaal ondernemers en bewoners aan maatschappelijke vraagstukken. De casuïstiekbundel is bij uitstek relevant voor de opleiding Social Work.

“Veel studenten hebben heftige problemen door iemand met verslaving in directe omgeving”

Nieuws

Een vader, moeder, zus of broer die aan alcohol of drugs is verslaafd. Veel studenten zijn opgegroeid in een dergelijke gezinssituatie. Dorine van Namen van Kenniscentrum Zorginnovatie maakt zich sterk voor deze groep.

Terugblik Internet of Things Rotterdam 2019: Who's in charge

Nieuws

Wie heeft de leiding? De achtste editie van Creating 010’s International Internet of Things Day vond plaats op 9 april 2019 in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en bracht ondernemers en beleidsmakers, docenten en studenten, onderzoekers en andere deskundigen bij elkaar. Ondanks de informele en vaak zelfs speelse sfeer, lag de nadruk duidelijk meer op het stellen van moeilijke vragen dan op het bieden van geruststellende antwoorden.

Kan de overheid ethisch omgaan met kunstmatige intelligentie?

Nieuws

Kunstmatige Intelligentie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Zoekmachines helpen ons met zoeken naar relevante informatie en spamfilters houden ongewenste e-mail buiten zicht. In huis leert de thermostaat zelf wanneer de verwarming aan moet en houden stofzuigerrobots onze huizen schoon. De toepassing van kunstmatige intelligentie is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit heeft zowel wenselijke als minder wenselijke gevolgen. Zo kunnen robots zoals ze hierboven wordt beschreven heel nuttig zijn, maar kunnen ook nepnieuws verspreiden en mensen discrimineren.

Nieuw ontworpen gebiedsprofiel maakt ontwikkeling van de Spaanse Polder inzichtelijk

Nieuws

Bedrijventerrein Spaanse Polder is volop in ontwikkeling. Om deze ontwikkelingen te kunnen meten, heeft Gemeente Rotterdam Kenniscentrum Business Innovation en onderzoeks- en adviesbureau Bureon gevraagd een gebiedsmonitor te ontwikkelen. Deze monitor moet de gemeente inzicht geven in hoe het bedrijventerrein presteert op de beleidsterreinen die door de gemeente opgesteld zijn. Het ontwerp is op 8 mei door het onderzoeksteam aan de stadsmarinier en zijn team gepresenteerd.

Internationale partners te gast voor het 'Joint Staff Training Event'

Nieuws

De opleiding Entrepreneurship & Retailmanagement en Kenniscentrum Business Innovation hebben van 23 t/m 26 april het “Short-term Joint Staff Training Event” georganiseerd. Deze trainingsweek vond plaats in het kader van een internationaal samenwerkingsproject ter bevordering van transdisciplinair ondernemerschap.

Honoursstudenten bedenken nieuwe risicomanagementideeën voor mkb'ers

Nieuws

Vier honoursstudenten van de Rotterdam Business School en Instituut Financieel Management waren op 25 en 26 april te gast bij maritieme groothandel Technotrading. In een Pressure Cooker kregen zij de opdracht nieuwe ideeën voor risicomanagement voor mkb-bedrijven te bedenken.

Uitnodiging: Urban College - Innovaties in technologie

Nieuws

Innovaties in technologie bieden kansrijke toepassingen voor de Retail

NWO Promotiebeurs voor Eva Visser

Nieuws

Sinds begin dit jaar is Creating 010 een promovenda rijker. Drs. Eva Visser, als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum, was succesvol met haar aanvraag voor een promotiebeurs voor docenten bij NWO.

Maak kennis met projecten en activiteiten van het Kenniscentrum

Nieuws

Begin april is het nieuwe jaarlijks magazine van het Kenniscentrum verschenen, dit maal onder de titel Highlights Creating 010. Het magazine bevat een keur van projecten en activiteiten uit het recente verleden.

Creatieve industrie onderzoek richten op missies en uitdagingen

Nieuws

CLICKNL, het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie, haakt de komende jaren in bij de nieuwe benadering van de landelijke overheid in haar topsectorenbeleid.

“Leertechnologie helpt de hogeschool toekomstbestendig te maken.”

Nieuws

“Ik ontmoet veel enthousiaste docenten die hun opleiding willen vernieuwen en daarbij de kansen van onderwijsleertechnologie dolgraag inzetten.”

Opleidingsschool Boss po in beeld

Nieuws

Lees hier het digitale magazine

HR-docenten ontvangen beurzen voor onderwijsvernieuwing

Nieuws

De Comeniusbeurzen stellen docenten in staat om hun visie op onderwijs in praktijk te brengen. Twee HR-docenten vielen dit jaar in de prijzen. Joke Mulder van de opleiding CMD is er een van. Zij krijgt 50.000 euro om haar voorstel uit te voeren.

Inclusief theater en onderwijs

Nieuws

Leraren hebben een pedagogische opdracht en kunnen met behulp van theater ervaren wat dat voor hen betekent. Monique van den Heuvel – hoofddocent Pedagogiek en Didactiek aan de Hogeschool Rotterdam - doet verslag van een creatieve samenwerking met het inclusieve Theater Babel, in een levensechte speelruimte. Na het volgen van twee workshops en het schrijven van een monoloog, ging het in de lessen verder: wat betekent dit voor de docent die ik wil zijn? Een voorbeeld wat kunst voor onderwijs en je docent-zijn kan betekenen.

Positieve ervaringen met Training Con-tAct

Nieuws

Conversatietraining Con-tAct voor zorgprofessionals en bijhorende Cursus Con-tAct voor logopedisten worden goed ontvangen. Deze producten zijn het resultaat van het project Ondersteunde Communicatie bij Afasie van Kenniscentrum Zorginnovatie. Het doel van de cursus is dat de deelnemers de training kunnen toepassen in hun eigen zorginstelling. Met de training willen ze bereiken dat zorgprofessionals zo goed mogelijk communiceren met mensen met afasie en aandacht ontwikkelen voor de communicatieve toegankelijkheid van de zorginstelling.

Groen licht voor eerste Internet of Things opleiding in Nederland

Nieuws

Komend studiejaar 2019-2020 kunnen studenten bij Rotterdam Academy de eerste Associate degree Internet of Things opleiding van Nederland gaan volgen.

Lab Fygital presenteert: Zo worden mkb-retailers digital leaders

Nieuws

Een van de grote uitdagingen voor het winkelbedrijf is de overstap naar omnichannel retail. In Lab Fygital pakt Kenniscentrum Creating 010 samen met mkb-retailers deze uitdaging op. Samen met retailers verkennen onderzoekers en studenten de toekomst waarin de integratie van fysieke winkel met online retail een feit zijn. Binnen een omnichannel formule staan klanten en hun ervaringen meer dan ooit centraal. Ze ervaren een naadloze vervlechting van het dienstenaanbod in de winkel en digitaal. Momenteel is het nog weinig retailondernemers gelukt om een omnichannel formule neer te zetten.

Lancering Werkwebautisme.nl

Nieuws

Werkwebautisme.nl is op 2 april 2019 gelanceerd. Deze online gids met persoonlijk ontwikkelprofiel is ontwikkeld door de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek, Gezondheidswetenschappen UMC Groningen, Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam, de Nederlandse Vereniging voor Autisme en de Academische Werkplaats Autisme. Werkwebautisme.nl is een solide wetenschappelijk onderbouwd platform met een inhoud en vormgeving die speciaal gericht is op de doelgroep. Het is een fantastische online tool om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vanaf 15 jaar te ondersteunen bij studie en werk.

Hoogtepuntenmagazine 2018 gelanceerd

Nieuws

Kenniscentrum Zorginnovatie draagt samen met lectoren, onderzoekers en studenten bij aan de gezondheidszorg middels praktijkgericht onderzoek. Dit helpt bij het oplossen van vraagstukken in de praktijk, is inspirerend voor studenten en relevant voor het toetsen en bouwen van theorieën. Bekijk in het digitale Hoogtepuntenmagazine 2018 voorbeelden van onze samenwerking met het onderwijs, patiënten, de praktijk en het bedrijfsleven.

Hoogtepuntenmagazine 2018 gelanceerd

Nieuws

Kenniscentrum Business Innovation draagt samen met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten bij aan vernieuwing en innovatie van het Rotterdamse mkb middels praktijkgericht onderzoek. Bekijk ons Hoogtepuntenmagazine 2018 waarin onze projecten en resultaten zijn gebundeld.

Hoogtepuntenmagazine 2018 gelanceerd

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling werkt samen met onderwijs en praktijk aan talentontwikkeling van de jeugd en de rol die professionals hierbij kunnen spelen. Dat doen we middels praktijkgericht onderzoek. Bekijk in het digitale hoogtepuntenmagazine 2018 onderzoeksthema's, projecten en resultaten van ons kenniscentrum.

Ethisch Café: Kinderen waar we geen raad mee weten

Nieuws

Afgelopen 19 maart was er in het Huis van de Wijk in de Agniesebuurt weer een nieuwe editie van het Ethisch Café, dit is een gezamenlijk initiatief van Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam en Enver. Bij deze bijeenkomst was het onderwerp: ‘Kinderen waar we geen raad mee weten’.

"Onderzoek is onze vernieuwingsmotor"

Nieuws

Niet onderzoeken om het onderzoeken, maar omdat het impact heeft op de samenleving.

"Who’s in Charge?": International Internet of Things Day Rotterdam

Nieuws

Kenniscentrum Creating 010 organiseert op dinsdag 9 april de achtste editie van de International Internet of Things (IoT) Day Rotterdam, met als thema: ‘Who’s in Charge?’. Met aansprekende keynotes en lezingen, boeiende workshops en interessante discussies gaat dit seminar in op de vraag wie zeggenschap heeft over data, netwerken en algoritmes die ons informeren en verbinden.

Lector Henk Rosendal zet in op een gezonde leefomgeving

Nieuws

PERSBERICHT | Dr. Henk Rosendal, lector De Gezonde Wijk bij Hogeschool Rotterdam, geeft op 4 april 2019 zijn openbare les in Kantine Walhalla in Rotterdam. De titel van de openbare les is ‘Op naar een gezonde leefomgeving’. Rosendal meent dat gezondheid en het bevorderen daarvan nog altijd te smal wordt aangevlogen. Om de gezondheid van mensen daadwerkelijk te bevorderen is kennis over factoren die gezondheid beïnvloeden, zoals leefstijl, de sociale en fysieke omgeving, en vooral ook de samenhang tussen deze verschillende factoren, noodzakelijk. Tijdens zijn openbare les vertelt Rosendal hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed, welke kennis hierover beschikbaar is en aan welke kennis het nog ontbreekt. Deze kennis en uitdagingen vormen het kader van het lectoraat De Gezonde Wijk.

Opschaling Leergang “Praktijkgericht Onderzoek”

Nieuws

Op vrijdag 15 maart jl. kregen 13 deelnemers van de “Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek” hun certificaat uitgereikt.

Alliantie Kinderarmoede van start

Nieuws

Vandaag is bij het NIBC in Den Haag de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd. Het is het grootste publiek privaat maatschappelijk offensief tegen de effecten van kinderarmoede in Nederland. Lector Ouders in Zuid Mariette Lusse tekende de pledge namens haar onderzoeksgroep. Lusse ontwikkelt met gemeenten, scholen, ouders en leerlingen een nieuwe werkwijze voor scholen om om te gaan met gezinnen in armoede.

Commissie Studiesucces adviseert integrale onderwijsaanpak om studiesucces te verhogen

Nieuws

“Verhoog het studiesucces en studierendement door aan alle opleidingen te vragen een integrale aanpak van onderwijsverbeteringen vorm te geven.” Dat is het belangrijkste advies dat de commissie Studiesucces de hogeschool meegeeft in het rapport ‘Grip op Studiesucces’, dat vandaag is gepresenteerd.

Minor Start-up Runway Rotterdam gestart

Nieuws

Maandag 18 februari is de eerste groep van elf student-ondernemers gestart met de minor Start-up Runway Rotterdam. Dit is de vernieuwde minor over ondernemerschap die volledig op is gericht om studenten met een eigen onderneming of studenten die op het punt staan een eigen onderneming te beginnen een vliegende start te geven.

Mediaspotlights op onderzoekers van Creating 010

Nieuws

Communicatielector Lotte Willemsen is onlangs uitgebreid geïnterviewd door het blad Flair. Eerder sprak ze ook al met Metro en het Goois Weekblad. Justien Marseille, hoofddocent en toekomstexpert, mocht van het blad Linda haar licht laten schijnen over de belangrijkste trends voor 2019. Lector Artificial Intelligence and Society, Maaike Harbers tenslotte, maakt een golf van de mediabelangstelling mee, surfend op een succesvolle en spraakmakende openbare les eind vorig jaar.

Hey Teacher, Find Your Inner Designer

Nieuws

De frustratie dat veel waardevol onderwijs de mogelijkheden en kansen van zowel studenten als docenten niet ten volle benut, inspireerde docent-onderzoeker Manon Mostert tot het schrijven van een boek. Dat werd ‘Hey teacher, find your inner designer’ uitgegeven door Boom Uitgeverij in januari van dit jaar. De actuele onderwijsomgeving - een groep studenten in een klaslokaal, op een bepaalde tijd en plaats, met één docent die hun kennis deelt als een alwetende autoriteit - is niet anders dan die van een eeuw geleden.

RAAK-subsidie voor duurzaam gezond beweeggedrag

Nieuws

Hoe stimuleer je als zorgprofessional cliënten om na afloop van een zorgtraject duurzaam gezond te blijven bewegen? Dit gaat het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van Hogeschool Leiden in samenwerking met De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en in co-creatie met de praktijk de komende twee jaar onderzoeken in het nieuwe project Blijf in Beweging; ondersteuning van Zorgprofessionals bij duurzaam gezond beweeggedrag (BiBoZ). Om dit te realiseren ontvingen zij een RAAK-publiek subsidie van € 300.000,- van Regieorgaan SIA. BiBoZ is een samenwerkingsproject van het Vitale Delta-consortium.

Hogescholen en brancheorganisaties lanceren online kenniswebsite voor de retailsector

Nieuws

De nieuwe kenniswebsite Retailinsiders.nl bundelt cijfers en kennis over de retailsector en maakt deze daarmee beter toegankelijk voor retailers. Denk bijvoorbeeld aan omzetcijfers per branche, aantal winkels, winkelvloeroppervlakte, winkelformules en ketens, werkgelegenheid, bestedingen per productgroep en marktaandelen.

De transitie in zorg voor jongeren moet beter door Kwaliteitsstandaard

Nieuws

Ruim 700.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening, zoals diabetes, reuma of taaislijmziekte. Na hun achttiende verjaardag staan ze voor een vaak abrupte overgang (transitie) van kinderarts naar volwassenenarts. Daar gaat het te vaak mis. Ze verdwijnen soms totaal van de zorgradar. FNO heeft de handschoen opgepakt en maakt vandaag bekend te gaan werken aan een landelijke Kwaliteitsstandaard Transitie in de zorg. Daartoe is een Pledge ondertekend door verschillende organisaties en heeft FNO 200.000 euro aan financiële ondersteuning toegekend.

‘Ik heb mijn lesje wel geleerd’

Nieuws

Als ondernemer leer je iedere dag van je successen, fouten en gebeurtenissen. Deze lessen worden nog maar weinig met elkaar gedeeld. Arie de Wild wil daar verandering in brengen en start in het voorjaar met het ophalen van verhalen bij ondernemers in de Spaanse Polder. De verhalen worden gebundeld in een boekje waarin ondernemers hun grootste lessen delen met de rest van de polder en de wereld.

Praktijk en de wetenschap bundelen krachten tegen stigmatisering

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling aangesloten bij Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie.

'The Switch Game' beste presentatie op symposium Zorgtechnologie 2018 - 2019

Nieuws

Op woensdag 23 januari 2019 vond het gezamenlijke symposium van de minor Zorgtechnologie en project Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR) plaats. Studenten van de minor Zorgtechnologie van Hogeschool Rotterdam hebben een half jaar lang samen met gebruikers, zorgprofessionals en -instellingen gewerkt aan innovatieve oplossingen voor bestaande problemen in de zorg. 'The Switch Game' sleepte de prijs voor 'Beste presentatie' in de wacht. Er werden ook prijzen uitgereikt in de categorie 'Beste posterpresentatie' en 'NLB-er van het jaar'.

Terugkeer van de pedagogiek in het beroepsonderwijs

Nieuws

Lector Ellen Klatter presenteerde met Marc van der Meer het boek 'Een lerende instelling' waarin zij hun visie op professioneel kapitaal in het beroepsonderwijs en het vermogen tot leren uiteenzetten.

VitaDem Handleiding is nu beschikbaar

Nieuws

De huidige dementiezorg is primair gericht op zorg en begeleiding voor de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger. In het project ‘VitaDem’ - uitgevoerd door Kenniscentrum Zorginnovatie, ouderenzorgorganisaties De Zellingen en Lelie Zorggroep, Alzheimer Nederland, afdeling Rotterdam, en het Van Kleef Instituut - is daarom een nieuwe benadering ontwikkeld met de nadruk op functiebehoud, vitaal blijven en kunnen blijven meedoen. Deze aanpak is nu beschreven in een handleiding, waarmee dementieketens en multidisciplinaire teams in de eerste lijn dementiezorg kunnen aanpakken.

Circulair is niet eng en duur, maar spannend en inspirerend

Nieuws

Ter afsluiting van de minor Circular Economy & Business Innovation werd op locatie Kralingse Zoom de themadag Circular Harvest georganiseerd. Het ene na het andere circulaire idee werd geoogst.

Creatief ondernemerschap centraal op Creative Industries Seminar in Rotterdam

Nieuws

Samen met de Erasmus School of History Culture and Communication (ESHCC) organiseert Creating 010 op 25 januari a.s. de zesde editie van het jaarlijkse Creative Industries Seminar. Bij Het Nieuwe Instituut verzamelen zich naar verwachting een veertigtal onderzoekers en andere belangstellenden voor een reeks presentaties, een plenaire introductielezing van prof. Paul Hekkert (TU Delft en CLICKNL) en een panel.

E-healthweek

Nieuws

In de week van 21 t/m 26 januari 2019 vindt voor de derde keer de nationale E-healthweek in Rotterdam plaats: een campagne om kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg te vergroten. Gedurende de week worden landelijk zo’n 200 verschillende activiteiten rondom e-health georganiseerd om mensen in Nederland in contact te brengen met de mogelijkheden van e-health. De campagne wordt georganiseerd door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en een aantal hoofdpartners.

Blog De week van de Circulaire Economie 2019

Nieuws

Van 14-18 januari organiseert Nederland Circulair, de week van de circulaire economie. Het thema dit jaar is Onvermijdelijk circulair. Uitgangspunt van dit door de overheid opgerichte platform is dat het afval van het ene bedrijf een grondstof voor een ander bedrijf kan worden en daarmee handelswaarde krijgt.

Docent van het Jaar Martin van Haastrecht pinkt traantje weg

Nieuws

Martin van Haastrecht is verkozen tot Docent van het Jaar 2019. De docent Technische Bedrijfskunde (EAS) hield het niet droog tijdens de prijsuitreiking.

'Zelfmanagement ligt op het snijvlak van ziekte en het dagelijks leven'

Nieuws

In 2012 is het onderzoeksprogramma NURSE-CC gestart om verpleegkundigen handreikingen te bieden over hoe je zelfmanagementondersteuning in de praktijk vormgeeft. Een veelomvattend programma waaraan Hogeschool Rotterdam, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit van Rotterdam intensief hebben samengewerkt onder leiding van Dr. AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Bekijk nu de animatiefilm!

In dialoog op Zuid

Nieuws

Bij de minor+ Meedoen op Zuid is het organiseren en leiden van dialoogtafels een belangrijk onderdeel; studenten leren in gesprek te gaan met wijkbewoners, statushouders en andere betrokkenen, om zo te ontdekken wat er leeft in de wijken van Rotterdam Zuid.

Studenten, docenten en werkveld gaan intensief samenwerken en van elkaar leren

Nieuws

Onderwijs, onderzoek en praktijk staan centraal in de samenwerkingsovereenkomst die Hogeschool Rotterdam en de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) hebben getekend op donderdag 6 december 2018.

Inspirerende woorden op symposium 'De logopedist als coach!?'

Nieuws

Op donderdag 29 november 2018 organiseerden de Rotterdamse opleiding Logopedie, het lectoraat ‘Zorg voor Communicatie’ (Kenniscentrum Zorginnovatie) en Zoloro het symposium ‘De logopedist als coach?!’. Zij kijken samen met de ruim 40 aanwezigen terug op een geslaagde avond. Doel van deze avond was om de samenwerkingsmogelijkheden tussen werkveld, onderwijs en onderzoek te bevorderen. Hierbij stond de coachende werkwijze, die de veranderende samenleving nu steeds meer van de logopedist verlangt, centraal.

Geestelijk verzorgers als coach: “Écht aandacht geven, maakt het verschil!”

Nieuws

Ruim 120 aanwezigen kwamen afgelopen donderdag 29 november bijeen in Walhalla Rotterdam voor het eindsymposium van ‘Betekenisvol Leven in de Buurt’. Naast de bekendmaking van tussentijdse resultaten van het onderzoek, was er ook genoeg ruimte voor creativiteit, interactie en humor en werden nieuwe producten voor professionals geïntroduceerd.

“Kunstmatige intelligentie uitdaging voor ontwerpers.”

Nieuws

Maaike Harbers, lector Artificial Intelligence & Society bij Kenniscentrum Creating 010, behandelde kunstmatige intelligentie onderdeel tijdens haar openbare les 'Verstand erbij'.

Serious Game voor Makersplaatsen in Bibliotheken

Nieuws

Een groeiend aantal bibliotheken richt makerplaatsen in, plekken waar bezoekers met technologie aan de slag kunnen gaan. Om hen te helpen bij het ontwikkelen en vormgeven van makersprogramma’s voor het onderwijs heeft het kenniscentrum Creating010 van de Hogeschool Rotterdam de serious game “roadmap makerplaatsen” ontwikkeld. Hiermee kunnen bibliotheken hun makerplaatsen door ontwikkelen van knutselen 2.0 naar plekken om te leren met 21ste -eeuwse vaardigheden.

Nieuw onderwijs over dementie voor zorg en welzijn

Nieuws

De zorg voor mensen met dementie is erg complex: zeker nu zij langer thuis blijven wonen. Dit vraagt om de inzet van hbo-professionals op het gebied van zorg en welzijn. Kenniscentrum Zorginnovatie heeft daarom nieuwe onderwijsmaterialen over dementie ontwikkeld. Deze materialen kunnen gebruikt worden door docenten van hbo-opleidingen in de gezondheidszorg en de opleiding ‘social work’ en door opleiders in het werkveld. De ontwikkeling van nieuw onderwijs is noodzakelijk om studenten te enthousiasmeren en te inspireren voor een baan in de dementiezorg.

Rekenen leren is een keuze

Nieuws

'De keuze om te leren rekenen volgens een bepaalde methode zou moeten berusten op wetenschappelijk onderzoek’, aldus promovendus Mark van Houwelingen die dinsdag 27 november zijn onderzoek verdedigt aan de Universiteit van Leiden.

Retail RoboJam, een project van Lab Fygital

Nieuws

In Robovalley Delft organiseerde Creating 010 in samenwerking met Interactive Robotics een tweedaagse jam rond de vraag wat sociale robots kunnen betekenen voor de Bijenkorf Rotterdam, ter versterking van hun merkwaarden: persoonlijke aandacht, liefde voor stijl, magische touch, ėėn stap vooruit, eigenzinnig en duurzaam doen.

Nieuw onderzoek Fysiotherapie: sociaal-culturele factoren en musculoskeletale pijn

Nieuws

Op donderdag 15 november organiseerde de opleiding Fysiotherapie samen met het lectoraat Bewegen naar Gezondheid (Kenniscentrum Zorginnovatie) haar derde symposium getiteld ‘Bewegen als medicijn bij musculoskeletale pijn’. Naast de bevindingen van de laatste onderzoeken, werd ook het nieuwe onderzoek bekend gemaakt: sociaal-culturele factoren en musculoskeletale pijn.

Gezinsprogramma’s voor taalontwikkeling moeten beter landen

Nieuws

Hoe kunnen we de rijke taalontwikkeling bij jonge kinderen stimuleren? Er zijn verschillende gezinsprogramma's ontwikkeld om ouders en kinderen hierbij te ondersteunen, maar werken deze?

Studenten Hogeschool Rotterdam aan de slag in Spaanse Polder

Nieuws

Studenten van de economische opleidingen gaan bedrijven in de Spaanse Polder op ondersteunen, spiegelen en uitdagen.

Verantwoord ontwerp van toepassingen met kunstmatige intelligentie

Nieuws

De toepassing van kunstmatige intelligentie is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit heeft zowel wenselijke als minder wenselijke gevolgen. Zo kunnen robots en algoritmes bijvoorbeeld steden verduurzamen en de gezondheidszorg verbeteren, maar ze kunnen eveneens ongelukken veroorzaken en mensen discrimineren. Tijdens haar openbare les gaat dr. Maaike Harbers in op deze ontwikkelingen en de rol die ontwerpers van intelligente toepassingen daarin spelen.

Taal Centraal bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Hogeschool Rotterdam neemt de taalontwikkeling van studenten serieus. In september 2018 is bij de hogeschool het project Taal en Studiesucces gestart. Van elk instituut buigt ten minste één opleiding zich over de vraag hoe zij kunnen werken aan de taalvaardigheid van hun studenten, om daarmee hun studiesucces te vergroten.

Opmars Internet of Things zet door!

Nieuws

Het Internet of Things wordt steeds meer een werkelijkheid voor burgers, bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Al sinds een aantal jaren zet Creating 010 IoT op de agenda op 9 april. Dan is het de International Internet of Things Day.

Creating 010 volop present op Dutch Design Week 2018

Nieuws

De presentie van Creating 010 op de Dutch Design Week 2018 van 20. tot en met 28 oktober dit jaar was groter dan ooit. Design vormt samen met digitale technologie de centrale pijler van het werk van het Kenniscentrum. Dat verklaart de toenemende activiteit op het jaarlijkse evenement waar een belangrijk deel van het Nederlandse en Europese design circuit elkaar treft.

“We moeten zoeken naar een nieuwe moraliteit”

Nieuws

Zijn openbare les was een snelle reis door de complexe wereld van autonome cyber-physical systems. Geen alledaags verhaal, maar Van Lier is dan ook geen ‘doorsnee iemand’ uit het bedrijfsleven.

Hoe afhankelijk ben jij van je smartphone?

Nieuws

We nemen hem altijd en overal met ons mee, van een bezoek met vrienden naar een bezoek aan het toilet. Drie tot vier uur per dag gebruiken hem heel intensief. Dat is niet zo heel vreemd. De smartphone functioneert als een digitaal zakmes dat ons helpt om te (over)leven in een digitaal tijdperk.

Landelijk samenwerken aan onderwijsinnovatie met ICT

Nieuws

Lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen is op 7 november benoemd tot aanvoerder van het versnellingsteam ‘Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT’.

Retail RoboJam - 14 en 15 november

Nieuws

Ben jij ontwerper, ondernemer of programmeur? Ga de uitdaging aan en doe mee aan de Retail RoboJam op 14 en 15 november 2018 in RoboValley in Delft.

De waarde van de samenwerking tussen mbo en hbo professionals

Nieuws

In het kenniscafé van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid kunnen bewoners, vrijwilligers en professionals van gedachten wisselen en werken aan acute bewonersvraagstukken. Deze keer ging het over samenwerking tussen mbo en hbo in het sociaal domein.

Van verbinding via samenwerking naar samenspel

Nieuws

Hoe lossen we in het sociale domein ingewikkelde vraagstukken op van bewoners? De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid gaat op zoek naar de vraag achter de vraag.

Aandacht voor HIV op de werkvloer

Nieuws

Op 11 oktober vond de jaarlijkse coming-out day plaats. Op deze dag wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt: de coming-out. In het kader van deze dag vond het congres HIV op de werkvloer plaats bij Nauta Dutilh op de Zuid-as in Amsterdam. Marlies Wagener, docent Fysiotherapie en onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie, hield tijdens deze conferentie een presentatie over HIV op de werkvloer. Een onderwerp waar zij vorig jaar op is gepromoveerd.

Onderwijsinnovatie met ICT

Nieuws

Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben de handen ineen geslagen om de onderwijsinnovatie met ict te versnellen. Lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen buigt zich over de vraag hoe praktijkkennis en kennis uit onderzoek hiervoor gebruikt kan worden.

Transdisciplinair werken bij complexe problemen in onderwijs en onderzoek

Nieuws

Hoe verbinden we onderwijs en onderzoek? De verschillende kenniscentra en Centres of Expertise van de hogeschool werken hier dagelijks aan en eens per jaar delen ze hun bevindingen met elkaar op een ‘Dag van Praktijkgericht Onderzoek’. Bij deze editie gaan de genodigden aan de slag met transdisciplinair werken.

Fygital Retail; the next step in Retail Innovatie

Nieuws

Fysieke en digitale kanalen vloeien samen tot één totale Retailbeleving die klanten trekt, betrekt, informeert en transformeert. Wat vraagt Fygital Retail van onze Retailers? Wat kunnen sociale robots voor Retail betekenen? En welke social skills hebben Retailers en Retailmedewerkers in de toekomst nodig?

Studenten van Hogeschool Rotterdam helpen Centric vooruit met blockchaintechnologie

Nieuws

Blockchain wordt aangeprezen als een van de technologieën die naast de financiële sector ook vele andere industrieën gaat ontwrichten. Centric is in ons land een van de vooroplopers op het gebied van blockchaintechnologie.

"Ons gedrag moet veranderen als het gaat om duurzaamheid"

Nieuws

Koen Dittrich (45) is sinds 1 september lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business Innovation op Hogeschool Rotterdam. Hij is tevens universitair docent bij de Rotterdam School of Management en werkte hiervoor als lector bij Aeres Hogeschool Dronten. Eerder heeft hij gewerkt voor TNO. Dittrich is in 2004 aan de TU Delft gepromoveerd op een onderzoek naar innovatienetwerken.

Lectoren slaan handen ineen op kick-off meeting Platform Zelfmanagement

Nieuws

Op vrijdag 28 september vond de kick-off bijeenkomst Platform Zelfmanagement plaats in Utrecht. Cliënten, zorgprofessionals, beroepsorganisaties en onderzoekers gaven vanuit verschillende perspectieven concrete invulling aan het thema Zelfmanagement.

Conferentie communicatietraining Afasie groot succes

Nieuws

Op woensdag 26 en donderdag 27 september vond de tweedaagse conferentie ‘Communication Partner Training’ plaats. De training helpt betrokkenen de communicatie met personen met afasie te verbeteren. Tijdens de conferentie waren Jytte Isaksen van University of Southern Denmark en andere professionals uit Nederland en België aanwezig om kennis en ervaring te delen.

DRIVE festival tijdens Dutch Design Week

Nieuws

Tijdens de Dutch Design Week zal het DRIVE festival plaatsvinden waar dit jaar design voor maatschappelijk opgaven centraal staat. Daarbij wordt aandacht geschonken aan Research through Design (RtD) als manier om tot innovaties te komen.

Versterking van professioneel handelen

Nieuws

Professionals uit vier gemeenten werden door lector Paul van der Aa van Kenniscentrum Talentontwikkeling uitgenodigd om samen na denken over het professioneel handelen.

Aan de slag met de bibliotheek van de toekomst

Nieuws

Fictief daar doen we liever niet aan bij Kenniscentrum Business Innovation. De afgelopen maanden hebben derdejaars communicatiestudenten van Hogeschool Rotterdam zich gebogen over een onderzoek naar de ‘bibliotheek van de toekomst’.

E-learning 'Spil in de wijk' beschikbaar!

Nieuws

Het project 'Even buurten' is een project voor en door de buurt om ouderen in Rotterdam langer zelfstandig te laten wonen. Kenniscentrum Zorginnovatie is betrokken bij het onderzoek en heeft nu een e-learning module ontwikkeld. Deze e-learning 'Spil in de wijk' geeft sociale professionals en wijkverpleegkundigen handvatten om in contact te komen met kwetsbare ouderen en hen de juiste hulp te bieden via netwerken in de wijk.

HRM-studenten aan de slag met subtiele gedragsverandering medewerkers

Nieuws

‘Hoe verander ik medewerkers op mijn stagebedrijf?’ Met die vraag gingen zo’n 60 derdejaars studenten van de opleiding Human Resource Management op 24 september met elkaar aan de slag in het kader van de cursus Verandermanagement.

Rotterdamse creatieve industrie maakt ongekende groei door

Nieuws

Kenniscentrum Creating 010 heeft in samenwerking met het Rotterdamse onderzoeksbureau NEO Observatory onderzoek gedaan naar de creatieve industrie in Rotterdam. De prachtige resultaten zijn te lezen in de Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018 die vandaag is verschenen.

Kenniscentrum Creating 010 presenteert Rotterdam Monitor Creatieve Industrie

Nieuws

Vrijdagmiddag 21 september presenteert Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam de eerste editie van de Rotterdam Monitor Creatieve Industrie. Samen met het Rotterdamse NEO Observatory onderzocht Creating 010 de ontwikkeling van de creatieve industrie en de sector informatie- en communicatietechnologie in Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam helpt duurzaam bedrijventerrein

Nieuws

Op vrijdag 14 september is de Duurzaam Innovatieve Mobiliteits Energie HUB Nissewaard onthuld. Hogeschool Rotterdam levert een bijdrage aan dit project door het in kaart brengen van de afvalstromen om het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering energieneutraal te maken.

NIAZ Jaarprijs 2018

Nieuws

De succesvolle samenwerking van Hogeschool Rotterdam met Erasmus MC dingt dit jaar mee naar de NIAZ Jaarprijs. In Design4Care werken verschillende instituten samen aan prototypes voor de gezondheidszorg.

Een goed leven met dementie?!

Nieuws

Op 17 september j.l. is het boekje ‘Een goed leven met dementie?!’ verschenen, een gezamenlijke uitgave van Hogeschool Rotterdam en Vilans. Dit inspirerende boekje staat vol met tips en verhalen van en voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun zorgverleners. Het boekje werd naar aanleiding van de Wereld Alzheimer Dag officieel overhandigd door Jacomine de Lange, projectleider VitaDem, aan de voorzitters van de Ouderen- en mantelzorgforums van de geriatrische netwerken Utrecht en Rotterdam tijdens een netwerkbijeenkomst van NUZO en Genero in Rotterdam.

Conferentie 'Transitiezorg: niet zó, maar zó!' groot succes!

Nieuws

Op donderdag 13 september 2018 vond de landelijke conferentie ‘Transitiezorg: niet zó, maar zó!’ plaats bij NBC Nieuwegein. Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten van het onderzoeks- en verbeterprogramma ‘Betere Transitie bij Diabetes’ gepresenteerd en ging een korte film met tips van jongeren met diabetes type 1 in première. De noodzaak om een nationaal erkende kwaliteitsstandaard voor transitie in zorg te ontwikkelen werd door alle aanwezigen onderstreept. ‘Betere Transitie bij Diabetes’ wordt ondersteund door FNO Zorg en Perspectief en het Diabetesfonds en is uitgevoerd door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Nieuwe inzichten door validatiesessie Soft Controls

Nieuws

De Soft Control Scan is volop in ontwikkeling. Afgelopen maanden is de scan uitgebreid getoetst. Deze maand is dat gedaan aan de hand van validatiesessies waarin gebruikers, docenten en deskundigen met elkaar de scan kritisch aan de tand voelden. Op basis daarvan is een nieuwe versie van de scan gelanceerd.

Kickoff bijeenkomst Get Smart

Nieuws

Op woensdag 12 september heeft de officiële Kick Off plaatsgevonden van het onderzoeksproject Get Smart. Tijdens deze middag hebben studenten die gaan deelnemen aan het onderzoek, kennis gemaakt met hun begeleidend docent, de projectgroep van Get Smart en teamgenoten. Tevens is er een eerste start gemaakt met de praktijkopdracht.

Promotieonderzoek 'NIET STOREN A.U.B.' sleept promotiebeurs in de wacht

Nieuws

Het promotieonderzoek ‘NIET STOREN A.U.B.’ heeft dit jaar de NWO Promotiebeurs voor Leraren toegekend gekregen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC in samenwerking met de TU Delft en heeft een nieuw systeem voor groeimonitoring bij prematuur geboren baby’s ontwikkeld: ‘De Babyscanner’.

Kenniscentrum Talentontwikkeling start vier nieuwe onderzoeken in de onderwijssector

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling start dit studiejaar met vier nieuwe onderzoeken binnen het programma langlopend praktijkgericht onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Workshop statistiek voor docenten IBMS, IBL en TMA

Nieuws

Op woensdag 29 augustus verzorgde Kenniscentrum Business Innovation in samenwerking met docenten Onderzoeksvaardigheden van International Business de workshop ‘Statistics101’ voor docenten van de opleidingen IBMS, IBL en TMA. De workshop werd verzorgd door lector Arie de Wild en was voorbereid met docent Onderzoeksvaardigheden Sofie Smeets.

Ellen Klatter in tip 5 ScienceGuide

Nieuws

Op wie moeten we het komend jaar letten binnen het hoger onderwijs en de wetenschap? Wie gaan er hun stempel drukken en worden er bepalend voor de kennissector in Nederland en daarbuiten?

Chris Kuiper neemt afscheid van Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Chris Kuiper was de allereerste lector bij Hogeschool Rotterdam en zette zich 15 jaar lang in om praktijkgericht onderzoek bij de hogeschool op de kaart te zetten. Deze zomer neemt hij afscheid na 24 jaar bij de hogeschool gewerkt te hebben. Hoe kijkt hij terug op deze periode?

Promovenda Sanneke de la Rie in de prijzen

Nieuws

Promovenda Sanneke de la Rie van Kenniscentrum Talentontwikkeling wint de 2018 RoE Editors’ Choice Award.

Influencer marketing & retail: learnings van de nano-influencer

Nieuws

Influencer marketing werkt. Zo zou influencer marketing een elf keer hogere ROI genereren dan een andere digitale campagne. Momenteel zien we een opvallende verschuiving binnen dit veld, van macro- en micro-influencers naar nano-influencers. Dit zijn personen die zichzelf helemaal niet als influencer beschouwen, maar dit wel degelijk zijn! Wij doen onderzoek naar hoe influencer marketing meerwaarde creëert, en delen in dit artikel onze learnings in het algemeen en specifiek voor de mkb-retailer.

Filosofisch Perspectief op Big Data

Nieuws

Op 22 en 23 juni werd op Mauritius de eerste conferentie van de International Conference on Multidisciplinary Research gehouden. De organisatie was in handen van de Society for Information Technologists and Entrepreneurs. De selectiecommissie van de conferentie liet uiteindelijk minder dan de helft van de ingediende voorstellen toe tot de conferentie.

Creatief Technologen voor de Rotterdamse Economie

Nieuws

De regionale impact van Hogescholen krijgt voor een belangrijk deel vorm door de opleiding van nieuw talent voor opkomende bedrijfstakken en sectoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het domein creative technologies waar het gaat om ontwerpen, presenteren, communiceren en vormgeven met nieuwe technologieën. Studenten worden opgeleid voor banen in de creatieve industrie en ICT.

Best PhD paper nominatie voor Komala Mazerant op prestigieuze research conferentie

Nieuws

Hoofddocent Communicatie en Creating 010 onderzoeker Komala Mazerant is onlangs genomineerd voor de Best PhD Student Paper op de International Conference on Research in Advertising (ICORIA) 2018 in Valencia

Ethisch Café

Nieuws

Wat doe je als je als sociaal hulpverlener in aanraking komt met fraude? In het Ethisch Café gingen jeugdprofessionals, docenten en beleidsmakers met elkaar in gesprek.

Lesprogramma Start in de Stad! gaat weer van start

Nieuws

Als je als vierdejaars student gaat lesgeven op een school in een achterstandscontext, kom je in een complexe, dynamische omgeving terecht. De hogeschool biedt met het lesprogramma Start in de Stad! startende leerkrachten een goede voorbereiding.

Afstudeersymposium Psychisch beperkt, wat werkt?

Nieuws

Op vrijdag 15 juni vond het Afstudeersymposium “Psychisch beperkt, wat werkt?” plaats op locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam. Dit symposium, georganiseerd door studenten Social Work stond in het teken van studenten met psychische kwetsbaarheid en hoe men deze studenten het best kan ondersteunen.

Valorisatie Programma Rotterdam positief geëvalueerd

Nieuws

Het valorisatieprogramma Rotterdam, waar Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en het Albeda College samen hebben gewerkt aan het versterken van ondernemerschapsonderwijs en valorisatie, is positief beoordeeld. Kenniscentrum Business Innovation was namens de hogeschool penvoerder van het programma.

Afstudeersymposium Ouders in de spotlights

Nieuws

Vijfentwintig studenten presenteerden, samen met onderzoekers van het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid, de resultaten van hun afstudeeronderzoeken over de samenwerking met ouders.

Terugblik openbare les Tina Rahimy over stedelijke inclusie en uitsluiting

Nieuws

De ene openbare les is de andere niet. Ook daarin laten de lectoren van Hogeschool Rotterdam een grote diversiteit zien. Dinsdag 19 juni was het de beurt aan Tina Rahimy, lector Sociaal werk in de superdiverse stad. Met tekst en beeld gaf zij samen met studenten haar visie op stedelijke inclusie en uitsluiting in 'de Schillen van het verschil'.

Internationalisering bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Internationalisering van het hoger onderwijs is de laatste dagen flink in het nieuws. 4 juni stuurde de onderwijsminister haar langverwachte visie op internationalisering naar de Tweede Kamer. In dit interview vertelt lector Leo Klienbannink hoe Hogeschool Rotterdam invulling geeft aan internationalisering.

Het nieuwe stadmaken in München

Nieuws

Op uitnodiging van de Bundeszentrale für politische Bildung in samenwerking met de Nederlandse ambassade, zal Peter van Waart op vrijdag 6 juli 2018 een keynote en een workshop verzorgen op het seminar “Neue.Stadt.Beteiligungen”.

Onderzoeksrapport ‘Innovatiekracht hbo en mkb’ officieel overhandigd

Nieuws

Kenniscentrum Business Innovation heeft het onderzoek naar de samenwerking tussen het hbo en mkb afgerond en het rapport aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat overhandigd.

Streven naar studiesucces met aandacht voor studentenwelzijn

Nieuws

Het lijkt zo voor de hand liggend: als je studenten hun doelen laat verwoorden dan presteren ze beter. Opvallend genoeg blijkt dat vooral jongens en biculturele studenten hier baat bij hebben. Vanaf september start de Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met de Erasmus Universiteit, een grootschalig experiment met deze goal-setting interventie.

Uitdagingen voor ouderen, hoe ga je ermee om. Terugblik symposium 'Bouwstenen voor de toekomst'

Nieuws

Waar loop je tegenaan als je in deze tijd ouder wordt? Denk bijvoorbeeld aan langer zelfstandig thuis wonen, eenzaamheid als veel van je naasten overleden zijn, het (soms langdurig) een beroep moeten doen op mantelzorg. Uitdagingen die steeds urgenter worden. In dit symposium stonden ouderen niet alleen centraal maar waren ze ook zélf betrokken.

Congrestival ‘Je zult ’t maar vergeten!’: inspireren, informeren en verbinden voor mensen met dementie en hun verzorgers

Nieuws

Dit congres dat tegelijkertijd een festival was, een evenement voor en over mensen met dementie, werd georganiseerd door Kenniscentrum Zorginnovatie en het Van Kleefinstituut, kennisnetwerk voor zorgprofessionals. Bezoekers konden niet alleen informatie halen, maar vooral ook deelnemen aan leuke activiteiten, voorbeelden van acties die ingezet kunnen worden om het leven van mensen met dementie te veraangenamen.

Openbare les lector Sociaal werk in de superdiverse stad Tina Rahimy

Nieuws

Tina Rahimy, lector Sociaal werk in de superdiverse stad bij Hogeschool Rotterdam, houdt op 19 juni haar openbare les. Over de wijze waarop we ons verhouden tot het verschil en de diversiteit in de samenleving?

Innovatiever maken van Rotterdams retailers

Nieuws

Een website die je laat zien waar je in de Rotterdamse binnenstad het door jou begeerde product kan aanschaffen. Een snackbar waar je eiwitrijke burgers kan eten gemaakt van insecten die je ziet vliegen in de wand van de plek waar je je snack eet.

Minor+ treedt toe tot Kopgroep van Zorgpact Nederland

Nieuws

De minor+ Silicon Venturing Rotterdam is bestempeld tot Koploper van Zorgpact Nederland, een initiatief van de ministeries VWS, OCW en SZW.

Eerste prijs voor poster tijdens internationaal congres

Nieuws

Het project ‘Het Raakt je’ van Kenniscentrum Zorginnovatie wist er tijdens het tiende World Research Congres on Palliative Care in Zwitserland met de prijs voor de beste poster vandoor te gaan.

Impressie openbare les Leo Klienbannink

Nieuws

De lector onderzoekt de internationalisering van het hoger onderwijs en midden- en kleinbedrijf. Donderdag 24 mei presenteerde hij zijn onderzoeksagenda tijdens de openbare les Next Internationalisering.

Koen Dittrich nieuwe lector Circulaire Economie

Nieuws

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Koen Dittrich benoemd tot lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business Innovation. Per 1 september zal hij het kenniscentrum komen versterken.

Openbare les lector Internationalisering Leo Klienbannink

Nieuws

Leo Klienbannink, lector Internationalisering van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam, wil onderzoeken welke kennisontwikkelingen nodig zijn voor het bedrijfsleven en hogescholen in Rotterdam om zich te verhouden tot de stedelijke ontwikkeling van andere metropolen. Hij houdt op 24 mei zijn openbare les over dit onderwerp op locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam.

Verderontwikkeling ontmoetingsplaats (voor aanstaande moeders) op Zuid

Nieuws

De aanvraag is gedaan om het concept product Mama’s Garden verder door te ontwikkelen. Dit project heeft als doel het sociale netwerk en het gevoel van capabel ouderschap van moeders op Rotterdam Zuid te vergroten.

Arjen van Klink spreker op eerste ‘I am entrepreneur’-lezing

Nieuws

Op 24 april heeft de eerste ‘I am entrepreneur’-lezing plaatsgevonden. De lezing is een initiatief van MKB Rotterdam samen met Hogeschool Inholland en het Albeda College, bedoeld om ondernemers bij te praten over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kennis. Lector dr. Arjen van Klink van Kenniscentrum Business Innovation was spreker op deze eerste editie.

Creatief mbo heeft focus op kwaliteit en verbinding met het werkveld nodig

Nieuws

Kenniscentrum Creating 010 geeft het creatieve mbo-onderwijs advies over de wijze waarop er beter aansluiting met de praktijk en arbeidsmarkt kan worden gezocht.

KIEM-hbo regeling voor onderzoeksvoorstel Maritime Supply Blockchain gehonoreerd

Nieuws

Het onderzoeksvoorstel "Maritime Supply Blockchain" van Kenniscentrum Business Innovation is gehonoreerd door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Dit onderzoek biedt de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam de kans om de toegevoegde waarde van blockchain te ontdekken in een niet-financiële toepassing.

Facebook weet alles?

Nieuws

Facebook trekt zo’n 28.000 conclusies over zijn gebruikers, zei Arjen Lubach afgelopen zondag in zijn tv-show. Dat zijn 28.000 mogelijkheden om ernaast te zitten, legde lector big data Sunil Choenni gistermiddag met zoveel woorden uit, op een congres over het Internet of Things. Iedere voorspelling die we doen op basis van grote datasets is fundamenteel gebrekkig, legde hij uit.

Kijkkader voor praktijken van samen opleiden

Nieuws

Lector Mariëlle Theunissen heeft een hulpmiddel voor opleidingsscholen ontwikkeld. Het ‘Kijkkader voor praktijken van samen opleiden’ is een manier om binnen opleidingsscholen het gesprek over opleidingspraktijken op gang te brengen.

Ondersteuning van mensen met verward gedrag

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling ontwikkelt een nieuwe minor die gericht is op kennis in het onderwijs over verbinding van zorg voor mensen met verward gedrag. De uitwerking van deze minor wordt gefinancierd door ZonMw.

Hogeschool Rotterdam organiseert de zevende editie van International Internet of Things Days Rotterdam op 9 en 10 april

Nieuws

Hogeschool Rotterdam organiseert de zevende editie van International Internet of Things Days Rotterdam op 9 en 10 april

Nieuwe commissie Studiesucces

Nieuws

Hogeschool Rotterdam krijgt een commissie Studiesucces. De commissie, onder leiding van Ellen Klatter, lector Studiesucces, heeft de opdracht om tot een advies te komen over maatregelen die studiesucces moeten verhogen. De commissie zal zich onder meer buigen over het bindend studieadvies (BSA).

Openbare les over de logopedist als sleutelfiguur

Nieuws

Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie bij Hogeschool Rotterdam, geeft op 15 maart 2018 haar openbare les. De titel van de openbare les is ‘Zorg voor Communicatie; Een goed gesprek is in balans’. De missie van de lector is werken aan ondersteuning van mensen met een communicatieve beperking om hun communicatieve zelfredzaamheid te verbeteren.

Social lab van start

Nieuws

Onderzoekers van Kenniscentrum Talentontwikkeling begeleiden studenten van de Erasmusuniversiteit Rotterdam bij hun afstudeeronderzoek naar het studiesucces van MBO-ers in het Social Lab.

Europese kennisuitwisseling rondom kwetsbare zwangeren

Nieuws

RAAK-mkb kent het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg een subsidie toe om de zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren. Verloskundige praktijken en opleidingen Verloskunde in én buiten Nederland gaan kennis en best practices over kwetsbare zwangeren uitwisselen om zo bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van verloskundigen.

Onderzoek naar innovatie in de maakindustrie krijgt subsidie toegekend

Nieuws

Het gezamenlijk onderzoek ‘Get Smart’ van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, FME en InnovationQuarter heeft een RAAK-mkb-subsidie toegewezen gekregen. De subsidie wordt benut om onderzoek te doen naar innovatie door toepassing van Smart Industry in de maakindustrie. Vijf bedrijven uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag participeren in het onderzoek.

Transitie in zorg bij jongeren met diabetes kan beter

Nieuws

Er zijn verbeteringen nodig om de overgang van kinderzorg naar de interne geneeskunde bij jongeren met diabetes type 1 beter te laten verlopen. Dat blijkt uit twee raadplegingen onder 384 jongeren en 156 professionals uit de diabeteszorg.

Workshops ‘Versterking samenwerking hbo en mkb’ landelijk uitgerold

Nieuws

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap doet Kenniscentrum Business Innovation onderzoek naar hoe de samenwerking tussen mkb en hbo versterkt kan worden. In dat kader werd in juli 2017 een pilot workshop georganiseerd in de regio Zuid-Holland. Vanaf februari worden de workshops landelijk uitgerold.

Hogeschool Rotterdam benoemt Mortaza Shoae Bargh tot lector Privacy & Cybersecurity

Nieuws

De opmars van informatietechnologie leidt tot een grotere kwetsbaarheid van informatiesystemen met als gevolg dat privacy en cybersecurity op alle niveaus een belangrijkere rol gaan spelen.

‘Het leerproces moet centraal staan. Niet de techniek.’

Nieuws

Fleur Prinsen roept docenten als didactische experts op om samen met technici, informatiespecialisten, praktijkonderzoekers en studenten digitale leerarrangementen te gaan ontwerpen.

Manifest vraagt om investering inkwaliteit van verpleegkundige zorg

Nieuws

Verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders hebben het manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst ondertekend. Hiermee roepen zij de bewindslieden van de ministeries VWS en OCW op om fors te investeren in de noodzakelijke kwaliteit van de verpleegkunde.

Studenten minor Finance & Accounting presenteren onderzoeksresultaten

Nieuws

Maandag 15 januari presenteerden studenten van de minor Finance & Accounting hun onderzoeksresultaten aan lector Maaike Lycklama à Nijeholt van Kenniscentrum Business Innovation en Jamal Abid van de Hogeschool van Amsterdam. Beiden waren erg enthousiast over de presentaties, het rapport en de resultaten.

Erasmus+ gesubsidieerd project PERM succesvol afgerond

Nieuws

Eind 2017 heeft Kenniscentrum Business Innovation samen met hogescholen uit Letland en Litouwen een risicosimulatietool, een tekstboek en een casus opgeleverd. Daarmee is het internationale project na twee jaar succesvol afgerond.

Ook met de hele klas heeft trainen van leesstrategieën zin

Nieuws

Leerlingen die in de klas hebben geleerd hoe ze leesstrategieën moeten inzetten, blijken beter te scoren op begrijpend lezen, zo wijst promotieonderzoek van Mariska Okkinga uit. Ook op de lange termijn blijven leerlingen ervan profiteren.

Openbare les lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen

Nieuws

Fleur Prinsen gaat in haar interactieve lectorale rede op 18 januari in op de veronderstelde meerwaarde van digitale leerarrangementen.

Kenniscentrum Business Innovation scoort mooie voldoende bij visitatie BKO

Nieuws

Op donderdag 28 september werd Kenniscentrum Business Innovation beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek en de organisatie aan de hand van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). De commissie was positief in zijn eindoordeel en beloonde het kenniscentrum met een voldoende. Deze week is het officiële rapport opgeleverd.

Mkb-bedrijven laten kansen liggen op het gebied van soft controls

Nieuws

“Mkb-bedrijven missen kennis en mogelijkheden om actief met soft controls te werken en daarop bewust te sturen” aldus docent-onderzoeker Desiree Meurs. Op donderdag 28 november was zij samen met Gert de Jong van Hogeschool van Amsterdam keynote spreker bij het Behavioral Risk Congres 2017 in Baarn.

"Taal kan verbinden en taal kan uitsluiten"

Nieuws

Taal is belangrijk, taal gaat over emancipatie, over identiteit, over studiesucces. Hoe die taal in het onderwijs het beste vorm kan krijgen, daarover lopen de meningen sterk uiteen. Hogeschool Rotterdam en Science Guide namen het initiatief voor een symposium, geheel gewijd aan taal in het hoger onderwijs. Taalexperts, bestuurders en onderwijsprofessionals gingen met elkaar in debat bij ‘Taal Centraal’.

Accelerators onmisbaar in succesvolle startup-economie

Nieuws

In een kleine setting presenteerde lector Human Capital & Business Innovation Peter Ester op vrijdag 24 november zijn nieuwe boek: ‘Accelerators in Silicon Valley; Building Successful Startups’ op Hogeschool Rotterdam. In dit boek beschrijft hij de kracht van accelerators en waarom zij zo belangrijk zijn voor startups.

Concordia University uit Montreal glorieuze winnaar Rotterdam International Case Competition

Nieuws

Na een intensieve week van lange dagen en korte nachten was vrijdagavond de feestelijke uitreiking van de awards van de eerste Rotterdam International Case Competition. De wedstrijd werd gewonnen door het team van de Canadese Concordia University. Angelien Sanderman en Leen Wendels van chemieconcern Huntsman reikten de prijzen uit.

Internationale studenten volgen college over Next Strategy

Nieuws

Op donderdag 15 november heeft Arjen van Klink voor een groep studenten van de College of Management Academic Studies uit Risjon Letsion, Israël een college verzorgd over Next Strategy.

Hogeschool Rotterdam benoemt Maaike Harbers tot lector Artificial Intelligence & Society

Nieuws

Hoe kunnen intelligente toepassingen ontworpen worden die gebruikers en de samenleving ten goede komen?

Veel publiciteit rond nieuwe boek lector Peter Ester

Nieuws

Afgelopen maand publiceerde lector dr. Peter Ester zijn nieuwe boek 'Silicon Valley Accelerators: Building Successful Startups'. In de afgelopen weken kreeg de lancering van het boek veel aandacht in binnen- en buitenland.

Onderwijs in feiten en meningen; feit of fictie?

Nieuws

Tegenwoordig is er veel opschudding over zogenaamde nepfeiten, zaken die als waar worden voorgesteld maar het niet zijn. Mensen kunnen daardoor op het verkeerde been gezet worden, in samenzweringen gaan geloven, of ten onrechte bevestigd worden in hun vooroordelen over bepaalde bevolkingsgroepen (moslims, buitenlanders, de elite, vluchtelingen, de ‘media’, politici van welke richting dan ook of de regeringen van landen). Dat is dus een slechte zaak. Kan het onderwijs daar iets tegen doen?

Adolescentiepsychologie binnen de schoolcontext

Nieuws

Het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam werkt samen met opleidingsscholen voor voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Samen ontwikkelen zij opleidingsonderdelen. Het onderdeel Adolescentiepsychologie is door Kenniscentrum Talentontwikkeling herontworpen. Onlangs is hierover een rapport verschenen.

Impressie openbare les Next Strategy van Arjen van Klink

Nieuws

Binnen het mkb is strategie een ondergeschoven kindje, aldus lector Arjen van Klink tijdens zijn openbare les op 2 november. Er is te weinig aandacht voor het proces om tot een goede strategie te komen die toekomstbestendig is. Daarom pleit Van Klink voor een toevoeging van een 5de P (proces) aan strategievorming

Nieuwe bundel ‘Aan het werk met Hannah Arendt’ uitgereikt

Nieuws

‘Aan het werk met Hannah Arendt’ is een bundel die onder redactie van oud-docent en onderzoeker van Hogeschool Rotterdam, Joop Berding, is uitgebracht. In tien hoofdstukken wordt door verschillende auteurs steeds vanuit een concrete casus geprobeerd te begrijpen wat er aan de hand is, met als denkgereedschap de begrippen van Arendt.

Hogescholen lanceren Retail Innovation Platform

Nieuws

Acht hogescholen starten het Retail Innovation Platform in samenwerking met TKI CLICK NL, de landelijke Retail Innovatie Agenda en praktijkpartners. Dit hebben zij vandaag aangekondigd op het Design Research & Innovation Festival (DRIVE) tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

Samenwerking met Citylab010: studenten helpen plannenmakers

Nieuws

CityLab010 faciliteert innovatieve plannen van Rotterdammers om de stad te verbeteren. Op de locatie Kralingse Zoom konden geïnteresseerden kennismaken met de 50 plannen die van gemeente Rotterdam een startsubsidie krijgen. Studenten van Marketing of Social Business helpen de plannenmakers hun plan van de grond te krijgen.

HR organiseert samen met ScienceGuide 'Taal centraal', symposium over taal in het onderwijs

Nieuws

ScienceGuide en Hogeschool Rotterdam organiseren samen een symposium over taal in het onderwijs. Tijdens het symposium ‘Taal Centraal’ staan twee discussies centraal: de taalbeheersing van het Nederlands en het oprukkende Engels in het hoger onderwijs.

Rotterdam wil prestigieus internationaal onderwijscongres naar stad halen

Nieuws

Rotterdam stelt zich kandidaat voor het prestigieuze onderwijscongres EAIE (European Association for International Education) 2022. Het congres is het grootste internationale hoger onderwijscongres van Europa en trekt jaarlijks zo’n 5.000 onderwijsprofessionals uit meer dan 85 landen. Hogeschool Rotterdam is mede-participant in het initiatief.

Openbare les lector Next Strategy Arjen van Klink

Nieuws

Dr. Arjen van Klink, lector Next Strategy van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam wil met zijn onderzoek een impuls geven aan het strategische denken en handelen van mkb-bedrijven. Hij houdt op 2 november zijn openbare les over dit onderwerp op locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam organiseert 'Rotterdam International Case Competition'

Nieuws

Van 12 tot 17 november is de locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam het toneel van een internationale business competitie tussen 16 studententeams uit 9 verschillende landen, waaronder een eigen HR-team dat afgelopen vrijdag de 'Dutch final' won. Deze Rotterdam International Case Competition (RICC) verbindt onze hogeschool enerzijds met de stad Rotterdam en Rotterdamse bedrijven en anderzijds met het internationale onderwijsveld.

Lector Maarten Schmitt brengt mensen in beweging

Nieuws

De openbare les van Maarten Schmitt op 28 september kenschetste zich door een grote variëteit. Volleyballen met strandballen zorgde elk kwartier voor de broodnodige beweging onder de zittende bezoekers. Uit onderzoek blijkt dat Nederland Europees kampioen zitten is.

Impressie: Dag van Praktijkgericht onderzoek 2017

Nieuws

Hoe ziet de arbeidsmarkt er in 2030 uit? Welke beroepen ontstaan, veranderen of verdwijnen er? Welke talenten zijn er nodig en hoe verankeren we onze disruptief veranderende samenleving in ons onderwijs? Op donderdag 21 september organiseerde Creating 010 samen met de andere kenniscentra van Hogeschool Rotterdam de Dag van Praktijkgericht Onderzoek, getiteld Next Professionals, Smart and Inclusive City Rotterdam 2030.

Meerwaarde praktijkgericht onderzoek voor oplossen van stedelijke vraagstukken

Nieuws

Op initiatief van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Vereniging Hogescholen, kwam op 25 september 2017 een divers gezelschap van belanghebbenden op het gebied van praktijkgericht onderzoek en grootstedelijke vraagstukken bijeen. Verschillende sprekers, waaronder Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, Thom de Graaf en Michaël van Straalen, lichtten toe hoe zij praktijkgericht onderzoek van het hbo inzetten voor deze vraagstukken.

Thom de Graaf ontvangt publicatie Peter Ester

Nieuws

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, nam op 26 september de nieuwste publicatie van Peter Ester in ontvangst. In zijn reeks publicaties over Silicon Valley, verscheen deze week ‘Accelerators in Silicon Valley’ Building Succesful Startups. Als Lector Human Capital & Business Innovation aan Hogeschool Rotterdam, onderzoekt Peter Ester deze innovatieve broedplaats al enkele jaren.

Hogescholen bundelen krachten in onderzoek naar internationalisering van het hoger onderwijs

Nieuws

Op dinsdag 19 en woensdag 20 september 2017 organiseerde Hogeschool Den Haag het Seminar Internationalisering Onderwijs. Tijdens dit seminar werd het Centre Of Expertise Global Learning gelanceerd, waarin de lectoraten Internationalisering van diverse hogescholen de krachten bundelen in onderzoek.

Uniek kennis- en netwerkevent voor studenten, docenten en professionals

Nieuws

Op 19 september vond de derde editie van het Knowledge Sharing Network Event plaats, welke dit keer in het thema stond van startup. Een uniek netwerkevent waarbij studenten, docenten en professionals uit het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en kennis met elkaar kunnen uitwisselen.

Onderwijsfilosofen in actie

Nieuws

Tijdens de startconferentie van de masteropleiding Pedagogiek op 25 augustus presenteerden Joop Berding en Izaak Dekker hun nieuwe boek: Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas.

Gemeente Rotterdam wil meer nudging binnen de eigen muren

Nieuws

Donderdag 24 augustus presenteerden vijf Bedrijfseconomiestudenten hun onderzoeksresultaten rond het thema Nudging de ambtenaar tijdens een sessie voor circa 30 ambtenaren van de gemeente Rotterdam.

Alumni presenteren praktijkvoorbeelden van de stadpedagoog in actie

Nieuws

Op vrijdag 23 juni hebben kersverse masterstudenten hun case gepresenteerd tijdens een pop-up symposium georganiseerd door de Master Pedagogiek.

Nieuw lectorenplatform op snijvlak kunst, wetenschap en technologie

Nieuws

De AHK-lectoren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen hebben met succes een aanvraag ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (onderdeel NWO) voor de oprichting van dit platform.

Succesvol opleiden

Nieuws

Op 22 juni jl. gaven onderwijskundigen Mariëlle Theunissen en Ellen Klatter in een meer dan goed gevulde zaal hun openbare les in de Science Tower in Rotterdam. Twee aansprekende thema's werden behandeld: Samen Opleiden en Studiesucces.

Ondernemerschap en krachtenbundeling centraal op eerste workshop NLPO

Nieuws

Samenwerking tussen het bedrijfsleven en hogescholen staat hoog op de agenda. Het NLPO met onder andere lector Guy Bauwen doet onderzoek naar verbetering hiervan. De eerste van vijf groepsdiscussies over dit thema vond vorige week plaats in Den Haag.

Onderweg naar een Duurzame HavenStad

Nieuws

Graag nodigen we u uit voor Onderweg naar een Duurzame HavenStad, hét evenement van Kenniscentrum Duurzame HavenStad, op dinsdag 10 oktober 2017 van 12:00 tot 18:00 uur.

Kick-off programma BRIDGE

Nieuws

Onderzoekers en lectoren van Kenniscentrum Talentontwikkeling zijn betrokken bij Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Tijdens een kick-off op 20 juni j.l. werd getoond welke stappen er in het BRIDGE-programma zijn gezet en welke plannen in de komende periode worden uitgewerkt. Thema's zijn o.a. loopbaangarantie en –begeleiding (LOB) en carrière startgaranties (csg).

Hogeschool Rotterdam benoemt Hang Le tot lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing (POCT)

Nieuws

De focus van Le’s onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie ligt op het optimaal gebruiken van technologische vooruitgang in laboratoria om zo te komen tot efficiëntere diagnostiek.

Openbare les lector Samen Opleiden Mariëlle Theunissen

Nieuws

Mariëlle Theunissen, lector Samen Opleiden bij Hogeschool Rotterdam, onderzoekt hoe opleidingsscholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen met hogescholen aankomende docenten (nog) beter kunnen opleiden. Zij houdt op 22 juni over dit onderwerp een openbare les in de Rotterdam Science Tower.

Openbare les lector Studiesucces Ellen Klatter

Nieuws

Klatter houdt op 22 juni (13.30 uur, Rotterdam Science Tower) een openbare les over het belang van een stijging van studiesucces voor de stad Rotterdam. Want vanuit verschillende perspectieven is het lage percentage studiesucces zorgwekkend te noemen. Het is voor haar reden om onderzoek te gaan doen naar factoren die de toename van studiesucces stimuleren.

Gezamenlijke openbare les Mariëlle Theunissen en Ellen Klatter

Nieuws

Op 22 juni vindt de gezamenlijke openbare les plaats van lector Samen Opleiden Dr. Mariëlle Theunissen en lector Studiesucces Dr. Ellen Klatter van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Fascinatie met de toekomst verbindt hogeschool en universiteit

Nieuws

Het onderzoek aan hogescholen en universiteiten kan zich verbinden door de gezamenlijke fascinatie voor de toekomst. Dat stelde lector Paul Rutten in de sessie over samenwerking in onderzoek die plaats vond tijdens het Science Works congres over de vormgeving van maatschappelijke impact door Hogescholen.

Koplopers in kopzorgen

Nieuws

“Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken, luidt de kop van het project Koplopers. Maar wat is dat nou eigenlijk? En vooral: hoe doe je dat?”

Terugblik op deelname Focusdag 2017

Nieuws

Op dinsdag 21 maart 2017 organiseerde de gemeente Rotterdam de jaarlijkse Focusdag 2017. Op deze inspiratiedag, voor de hele bredere regio, stond de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp centraal. Traditiegetrouw was ook de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid van de partij door middel van het verzorgen van een workshop.

Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken

Nieuws

Een jongerenteam van ervaringsdeskundigen maakt psychische kwetsbaarheid bespreekbaar in project Koplopers. Zij zoeken oplossingen voor de uitval van jongeren met psychische problemen in onderwijs, stage en werk. Hogeschool Rotterdam is partner in dit project.

Van wie is de politieke ruimte?

Nieuws

In het tweede Diversiteitscafé op 7 maart, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, gingen zo'n 45 studenten, docenten en medewerkers in gesprek over politiek. Studenten die het keuzevak diversiteit doen, waren met de hele klas aanwezig.

Prijs voor student Verpleegkunde voor essay psychiatrie

Nieuws

Corine Biesheuvel, student Verpleegkunde en werkzaam bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Bavo Europoort, heeft maandag 20 maart de Kitty Verbeekprijs gewonnen voor haar essay 'Ik ben niet gek hoor!'

Nederlandse politiek en de "Alt-Right"

Nieuws

In zijn huidige editie schrijft NRC Handelsblad over de "Alt-Right" campagne voor politicus Thierry Baudet in het Internet. De "Alt-Right" is een oorspronkelijk Amerikaanse rechtspopulistische en -extremistische subcultuur die sterk gebruikt maakt van "memes", anoniem gemaakte plaatjes die met grotesk-humoristische teksten voorzien en massaal op het Internet verspreid worden. In december 2016 gaaf Florian Cramer, Creating 010-lector 21st Century Visual Culture, een uitgebreide en veelgeciteerde publieke lezing over de Alt-Right en haar beeldcultuur. NRC betrok hem als deskundige over de functie van memes in huidige rechtspopulistische campagnes.

Congres: Internet of Things 10 & 11 april

Nieuws

Op 10 en 11 april vindt de zesde editie van International Internet of Things Rotterdam plaats. Het centrale thema van dit tweedaagse congres is 'Wishful world, wishful thinking?'. Het programma is gericht op docenten, studenten, ondernemers, beleidsmakers, experts en onderzoekers van binnen en buiten Hogeschool Rotterdam. Naast een tien uur durende Hackathon laten vooraanstaande experts en onderzoekers hun licht schijnen over aspecten van het 'internet of things'.

WDkA & Creating 010 @ TENT Event 18th February

Nieuws

One of the most surprising aspects of the day was the amount of young people from diverse heritages, living in The Netherlands, who attended this event. We were very happy to be overwhelmed by the amount of participants, we hosted between sixty and seventy guests over the two sessions.

Creating 010 en WdKA succesvol in Smart Culture programma

Nieuws

In het onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur worden drie onderzoeksprojecten toegekend aan Kenniscentrum Creating 010 en Willem de Kooning Academie van Hogeschool Rotterdam. Daarmee zijn alle aanvragen van de hogeschool gehonoreerd. Het programma is een initiatief van het NWO en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De onderzoeksaanvragen van de hogeschool zijn samen met externe partners voorbereid en ingediend. Twee van de drie toegekende projecten zijn onderdeel van RASL (Rotterdam Rotterdam Arts and Science Lab) een samenwerkingsverband van Willem de Kooning Academie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten en Erasmus Universiteit. In het totaal werden door NWO en SIA zeven projecten gehonoreerd.

Open voor Talent

Nieuws

Hoe kijken studenten naar talentonderwijs? Twee studenten van de minor+ Meedoen op Zuid waren aanwezig bij het Talentonderwijsseminar van OCW waar zij hun ervaringen over de module deelden.

Het toekomstbehendig maken van de social professional. Hoe doen we dat?

Nieuws

Lector Toby Witte gaf onlangs een interview bij Omroep Vlaardingen waarin hij vertelt over de ontwikkelingen in het sociaal domein, de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en de opgave waar onderwijs, onderzoek en praktijk voor staan.

Resultaten onderzoeksproject Fundament

Nieuws

Gemeente Rotterdam financiert sinds 2014 drie initiatieven die kwetsbare, werkloze jongeren vanaf 18 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of het teruggaan naar school. Op verzoek van de gemeente deed Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoek naar deze pilots.

Vier retailprijzen voor studenten Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Als onderdeel van het onderzoeks- en onderwijsprogramma Retailinnovatie in Rotterdam van Hogeschool Rotterdam presenteerden studenten van verschillende opleidingen onder de titel Reinventing Retail hun beste concepten en prototypes om de Rotterdamse binnenstad te innoveren. Rotterdamse retailers mochten beslissen welke ideeën worden doorontwikkeld. Kenniscentrum Creating 010 en Urban Department Store stelden twee prijzen beschikbaar.

Hogeschool Rotterdam benoemt Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek. Prinsen sluit met haar onderzoek aan bij de strategische agenda (‘Onze Agenda’) van Hogeschool Rotterdam, waarin het opleiden voor de wereld van morgen centraal staat.

Hogeschool Rotterdam benoemt Arjen van Klink tot lector Next Strategy

Nieuws

Nieuwe instrumenten en werkwijzen voor strategieontwikkeling en -uitvoering die goed aansluiten bij de omgevingsdynamiek en de kenmerken van het mkb.

Reinventing Retail - 26 januari 2017

Nieuws

Klanten werven met influencer marketing, wegwijs maken met een Shopping Guide op smartphone, kleding verhalen laten vertellen en stof laten voelen én ‘horen’. Zomaar een greep uit de vele innovatieve projecten die jonge trendgevoelige studenten van Hogeschool Rotterdam het afgelopen jaar ontwikkelden. Van praktische ingrepen, bedacht door studenten Small Business & Retail Management tot spannende speculaties over mogelijke toekomsten van studenten van ontwerpopleidingen, het wordt allemaal gepresenteerd tijdens Reinventing Retail op donderdag 26 januari.

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid blogt

Nieuws

Al bloggend proberen de deelnemers van de werkgroepen van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid hun eigen leerproces onder woorden te brengen en te delen met geïnteresseerden in de transformatie in het sociale domein.

Creatieve ondernemers dragen nauwelijks bij aan ontwikkeling achterstandswijk

Nieuws

Hippe, creatieve ondernemers aantrekken om achterstandswijken een boost te geven. Dat is het idee, maar werkt het ook? Nauwelijks, concludeert Jeannette Nijkamp, sociologe en hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam in haar proefschrift.

Workshop “Value Sensitive Design: Charting the Next Decade”

Nieuws

A one week workshop on Value Sensitive Design in the Lorentz Center in Leiden was organized by Creating 010 researcher Maaike Harbers, in collaboration with Batya Friedman and David Hendry from the University of Washington and Jeroen van den Hoven en Catholijn Jonker from the TU Delft. Anne Nigten en Peter van Waart participated in the workshop.

Hogeschool Rotterdam benoemt Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors

Nieuws

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors. De focus van Van den Broek's onderzoek zal liggen op de menselijke component in de veranderende techniek in de maritieme sector.

Magazine laat leraren in opleiding kennismaken met het mbo

Nieuws

Voor het project Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie (BOSS BVE) is een digitaal magazine ontwikkeld: Aan de slag in het mbo. Het magazine geeft een voorproefje van werken als docent in het mbo met interviews, foto’s, filmpjes en achtergrondinformatie.

Symposium Crafting Privacy

Nieuws

Crafting Privacy Together The symposium Crafting Privacy aims to co-create a mutual understanding on the phenomenon privacy from different perspectives within a context. PrivacyLab 010 is developing a methodology named Crafting Privacy to analyze real life cases. The findings of two interesting cases will be presented by Anne Nigten. During the symposium participants will join the conversation on privacy in workshops, markets and a 'Privacy Café'. Join us on November 11th 2016 at Wijnhaven 61 Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam benoemt Tina Rahimy tot lector Sociaal werk in de superdiverse stad

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam stelt Tina Rahimy aan als lector Sociaal werk in de superdiverse stad. Rahimy gaat onderzoek doen naar meer genuanceerde taal en praktijken van insluiting.

Mariëtte Lusse spreker op netwerkbijeenkomst FBNR

Nieuws

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam organiseert op 7 november een netwerkbijeenkomst voor hulp- en dienstverlenende organisaties, fondsen, overheidsdiensten en instellingen. Lector Ouders in Rotterdam Zuid Mariëtte Lusse is spreker.

Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren

Nieuws

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren.

Visuele content scoort, maar we passen het verkeerd toe [nieuw onderzoek]

Nieuws

Bureaus zetten met regelmaat social media in als een van de mogelijke kanalen in een campagne. We worden bedolven onder metrics als likes, views en retweets, maar hoe kan de effectiviteit van socialmedia-campagnes worden beoordeeld en verbeterd? In het onderzoeksproject ‘The Network is the Message’ van Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Rotterdam buigen we ons samen met een tiental bureaus over deze vraag. De eerste fase is afgerond. Wat levert dat op? In dit artikel deel ik de tweede insight: The Future is Visual.

Kenniscentrum Creating 010 doet mee aan de Dutch Design Week

Nieuws

Kenniscentrum Creating 010 doet mee aan de Dutch Design Week met pitches van Retailinnovatie in Rotterdam tijdens CLICKNL DESIGN DRIVE, Design Rearch & Innovation Festival en als partner van de expositie Work in Progress. Work in Progress is een eerste, gezamenlijke presentatie met het Network Applied Design Research (NADR) van ontwerpend onderzoek van hogescholen. Ook levert Creating 010 een bijdrage aan een van de ochtendsessies die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert onder de noemer Stimuleringsfonds@DDW.

Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Nieuws

Donderdag 22 september kwamen ruim 100 deelnemers bijeen voor de energieke startconferentie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe werkplaats heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen voor inwoners in de regio. Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs en inwonervertegenwoordigingen bundelen samen hun krachten in deze leerwerkgemeenschap. Op deze manier kunnen professionals van én met elkaar leren.

Social media & bureaus: de hype voorbij? [onderzoek]

Nieuws

Tien jaar geleden verscheen het eerste Twitter-bericht. We zijn inmiddels vele social media rijker. Menig bureau zet met regelmaat social media in als een van de mogelijke kanalen in een campagne. We worden bedolven onder metrics als likes, views en retweets, maar hoe kan de effectiviteit van socialmediacampagnes worden beoordeeld en verbeterd?

Hoe (on)gelukkig is de HR-student?

Nieuws

Nieuwsmedium Profielen doet in samenwerking met Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoek naar het (on)geluk van studenten van Hogeschool Rotterdam. De resultaten van de eerste analyses zijn inmiddels gepubliceerd.

PrivacyLab010 Save the date!

Nieuws

PrivacyLab 010 organiseert op vrijdag 11 november 2016 het Symposium ‘Crafting Privacy’ in Rotterdam. De locatie wordt later nog bekendgemaakt. Er is een interessant dagprogramma met sprekers, workshops, een studentenmarkt, bedrijvenmarkt en PrivacyCafé.

Vliegende start nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Nieuws

Zeven gemeenten, diverse welzijns- en zorginstellingen en twee hogescholen bundelen samen kennis voor professionals en beleidsmakers in de nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Overtref Jezelf Beurs voor Bas Klein

Nieuws

Hogeschool Rotterdam reikte bij de opening van het nieuwe collegejaar de ‘Overtref Jezelf Beurs’ uit aan student Bas Klein.

Geen privacy zonder transparantie. Geen volwaardige democratie zonder autonomie.

Nieuws

Tijdens de werkconferentie op 9 september in de raadszaal van Westland zal de hack op de Gemeente Ede en de afwikkeling daarvan nader tegen het licht worden gehouden. Is het verstandig om geheimzinnig met het incident om te gaan of is er juist veel ruimte om opener te zijn. En als dat zo is wat heeft de samenleving en vooral de gemeenteraad daaraan?

Hogeschool Rotterdam benoemt Ron van Duin tot lector Haven- en Stadslogistiek

Nieuws

Van Duin gaat zich richten op de wijze waarop, met de inzet van nieuwe technologie en systemen, de mobiliteit en bereikbaarheid in Rotterdam duurzaam kan worden verbeterd, terwijl de havenstad zich tegelijkertijd kan blijven ontwikkelen.

Strategische Onderzoeksagenda: hogescholen presenteren gezamenlijke visie

Nieuws

Op donderdag 25 augustus presenteerde de Vereniging Hogescholen de Strategische Onderzoeksagenda voor het hbo genaamd 'Onderzoek met Impact' aan Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Studiesucces: het verhaal achter de cijfers

Nieuws

Woensdag 24 augustus presenteerde Hogeschool Rotterdam aan genodigden uit het onderwijsveld en de (Rotterdamse) politiek de eerste uitkomsten van onderzoeken die gedaan zijn naar studiesucces en -uitval, vooral onder studenten met een mbo-achtergrond.

Hogeschool Rotterdam helpt winkeliers in de binnenstad innoveren

Nieuws

Door een financiële injectie van bijna drie ton kunnen onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam winkeliers in de Rotterdamse binnenstad helpen bij hun broodnodige innovatie. Met het project ‘Retailinnovatie in Rotterdam’ willen zij innovatievermogen, concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van deze midden- en kleinbedrijven versterken.

Dag van Praktijkgericht Onderzoek: zaaien en oogsten

Nieuws

Op 22 september organiseert Hogeschool Rotterdam de tweede editie van de Dag van Praktijkgericht Onderzoek. De dag is bedoeld voor medewerkers en studenten die onderzoek doen, willen gaan doen of praktische tips willen krijgen om de resultaten van onderzoek in het onderwijs te integreren.

Terugblik openbare les Inclusief denken, integratief handelen

Nieuws

In een bijzondere opstelling vond op donderdag 16 juni een dubbele openbare les plaats bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Paul van der Aa, Lector Inclusieve arbeid, kwetsbare burgers en Michiel de Ronde, lector Begeleidingskunde gaven gezamenlijk en midden tussen het publiek in, hun lectorale rede.

Studenten inspireren Rotterdamse Retail

Nieuws

Voor Retailinnovatie in Rotterdam hebben ruim 100 studenten, samen met verschillende ondernemers uit de Rotterdamse binnenstad, onderzoek gedaan naar het innovatievermogen, de concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van retail in de Rotterdamse binnenstad. Tijdens de bijeenkomst van 5 april met het thema Beste Binnenstad heeft u wellicht al kennisgemaakt met enkele studenten. Ben u benieuwd wat de uitkomsten zijn? Op 7 juli laten de studenten tussen 17.00 en 19.00 uur hun eerste oplossingen zien. Graag nodigen we u van harte uit daarbij aanwezig te zijn!

Hogeschool Rotterdam benoemt Haico van Nunen tot lector Duurzame renovatie

Nieuws

De bestaande bouw vormt de grootste uitdaging op het gebied van de bouw. De bestaande woningvoorraad is aan verduurzaming toe. De opgave is om te zorgen dat deze woningen aangepast worden aan de vraag van de toekomst. Met de benoeming van Haico van Nunen tot lector Duurzame Renovatie levert Hogeschool Rotterdam een structurele bijdrage aan dit vraagstuk door samen met docenten en studenten onderzoek te doen en aanpakken te ontwikkelen.

Businessmodel innovatie urgent voor creatieve industrie

Nieuws

De noodzaak voor bedrijven in de creatieve industrie om hun business model serieus onder de loep te nemen is urgenter dan ooit. Dat was de strekking van de bijdrage van Paul Rutten. lector Creative Business van Creating 010 tijdens een seminar van de Rotterdam Management School op 31 mei jl.. Business modellen geven aan hoe een bedrijf waarde produceert, die naar de markt brengt en incasseert.

Promotiebeurs voor onderzoek naar compassie in de informele hulpverlening

Nieuws

Het NWO heeft Renate Willems een promotiebeurs voor leraren toegekend. Met deze beurs kan zij de komende zes jaar haar promotieonderzoek 'Het butterfly effect in de informele hulpverlening' gaan uitvoeren.

City of Things and the Midsummer Night Hackathon

Nieuws

On June 21st/22nd we organise a conference/hackathon at the Delft University of Technology (TU Delft). The conference CITY OF THINGS and the MIDSUMMER NIGHT HACKATHON take place in BK City (Bouwkunde) and in the Science Centre.

Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

Nieuws

Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

5e HOT sessie: Peer feedback op visual design - Marije Smits

Nieuws

In de vijfde HOT-sessie (Hogeschooldocenten Ontwikkel Team) gaat Marije Smits (CMD) de structuur testen waarin je elkaar feedback geeft op visueel verzorgde producten op basis van vier ontwerpprincipes. We reflecteren op de feedback met behulp van het handboek dat Marije samengesteld heeft. Aan de hand van de design basics uit het handboek onderzoekt Marije met ons of deze aanpak het niveau van een review kan verhogen en de manier waarop je elkaar feedback geeft, kan verbeteren.

Innovatie waardecreatie in publieke dienstverlening bij GovJam2016

Nieuws

Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam is opnieuw initiatiefnemer van de Rotterdamse editie van GovJam 2016.

Meld je aan voor de GovJam 2016

Nieuws

De GovJam is een jaarlijks wereldwijd evenement waar overheid, ontwerpers en studenten van hogescholen en universiteiten samenwerken om publieke dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen. In Rotterdam wordt dit jaar voor de derde keer de GovJam georganiseerd op 31 mei, 1 en 2 juni a.s.

Hogeschool Rotterdam benoemt Mariëlle Theunissen als lector Samen opleiden

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Mariëlle Theunissen aangesteld als lector Samen opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. De benoeming van Theunissen is een antwoord op de behoefte van het scholenveld in Zuidwest-Nederland en Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam om het samen opleiden te versterken en een gezamenlijke visie op dit thema te ontwikkelen.

Video impressie Internet of Things 2016

Nieuws

On April 8 and 9 2016, 130 professionals from the industry, government and universities attended the International Internet of Things Days in Rotterdam, organised by Research Center Creating 010 together with the School of Communication, Media and Information Technology (CMI) and Willem de Kooning Academy (WDK) from University of Applied Sciences.

Hogeschool Rotterdam benoemt Ellen Klatter als lector Studiesucces

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Ellen Klatter aangesteld als lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Klatter gaat onderzoeken welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van de studenten van Hogeschool Rotterdam.

Internet of Things Days - creatieve oplossingen in een netwerksamenleving

Nieuws

De komst van het Internet of Things (IoT) luidt een nieuwe fase van de netwerksamenleving in. Om die te verkennen, organiseren twee onderwijsinstituten van Hogeschool Rotterdam de Internet of Things Days Rotterdam.

Hoogtepuntenmagazine Kenniscentrum Duurzame HavenStad 2015

Nieuws

Via deze weg presenteren wij ons Hoogtepuntenmagazine 2015. Het afgelopen jaar heeft kenniscentrum Duurzame HavenStad veel bereikt en mooie resultaten geboekt. Deze hoogtepunten hebben wij in dit magazine gebundeld.

Lector Rutger de Graaf genomineerd voor de prijs: 'Ingenieur van het jaar 2016!'

Nieuws

Jaarlijkse prijs van Koninklijk Instituut van Ingenieurs

International cases competition

Nieuws

Een knappe prestatie van het caseteam van Hogeschool Rotterdam. Op de NIBS (Network of International Business Schools) Worldwide Case Competition 2016 wisten zij de derde plaats te bemachtigen.

2e Hot werksessie: Learning through making

Nieuws

De tweede werkbijeenkomst HOT (Hogeschooldocenten Ontwikkel Team) is op 2 maart en bestaat uit: een workshop van René Slootweg over zijn onderzoek Contextual Learning Environment en uit werktafels over individuele MAGIE-plannen.

Openbare les Anne Nigten

Nieuws

Op woensdag 13 april 2016 hield lector Anne Nigten haar openbare les in Rotterdam. Anne ging in op design aspecten in relatie tot sociale innovatie vraagstukken en ‘wicked problems’ die zich aandienen in de zorg, de slimme stad en het onderwijs.

Creatieve professionals cruciaal voor antwoord op global challenges

Nieuws

Dit jaar viel Paul Rutten, programmadirecteur van Creating 010 de eer te beurt de openingsspeech te verzorgen van de International Week 2016 van het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie.

Internet of Things 2016

Nieuws

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 2016 vindt er de jaarlijkse Internet of Things plaats! Ditmaal op de wijnhaven 61 en 107 in Rotterdam.

Anne Nigten benoemd tot lector bij Kenniscentrum Creating 010

Nieuws

Het doel van het onderzoek is om innovatieve vormen van sociale innovatie, informatie design, interface design, informatie visualisatie en game design op te leveren.

Eerste LeerkrachtOntwikkelTeam op weg naar een integratie van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs

Nieuws

Publieke lezing Florian Cramer: Collective-individual depressions

Nieuws

Publieke lezing door Florian Cramer (Creating 010), verbonden aan de expositie “Double Bind” (“Starting from depression and looking more widely into emotion economies, artists were invited to fail and be vulnerable”.)

Beyond Consenting Nerds

Nieuws

Lector Peter Troxler had dinsdag 17 november zijn Openbare Les bij het event 'Op weg naar een Duurzame Havenstad' van het kenniscentrum Duurzame Havenstad. Sinds 2012 is Peter Troxler als lector verbonden aan zowel het kenniscentrum Duurzame Havenstad als het kenniscentrum Creating 010.

Rotterdams ‘Kenniscentrum Duurzame HavenStad’ zet nieuwe strategische koers uit

Nieuws

Kenniscentrum RDM van Hogeschool Rotterdam gaat voortaan door het leven als Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Vandaag staat de feestelijke lancering van de zes nieuwe onderzoekslijnen op het RDM-terrein op het programma en maakt het kenniscentrum de strategische koers 2016-2019 bekend.

Op weg naar een Duurzame HavenStad

Nieuws

Op dinsdag 17 november 2015 a.s. is er een feestelijke lancering van de nieuwe onderzoekslijnen van Kenniscentrum RDM van 09:00 tot 17:00 uur. Kom ook!

Wereldhavendagen 2015

Nieuws

Op 4, 5 en 6 september vinden de Wereldhavendagen 2015 plaats. Dit jaar staat in het teken van ‘Droomhaven’. Op 5 september pakt RDM Rotterdam volledig uit met een spannend programma.

TKI project "4C in Bouwlogistiek"

Nieuws

Op 8 juli 2015 heeft de jaarbijeenkomst van het consortium betrokken bij het TKI-project “4C in bouwlogistiek” plaatsgevonden.

Grotere rol beleggers bij gebiedsontwikkeling

Nieuws

Op 17 juli j.l. is er een artikel verschenen in het blad PropertyNL van Gert-Joost Peek.

AESOP 2015

Nieuws

Promovendus Willemijn Lofvers nam begin juli deel aan de AESOP-conferentie in Praag over planning met het thema ‘definite space – fuzzy responsibility’.

Kick-off Kenniswerkplaats Urban Big Data Rotterdam

Nieuws

Op 24 september zal de officiële opening plaatsvinden van de Rotterdamse Kenniswerkplaats Urban Big Data in de Nieuwe Banier te Rotterdam.

Best Paper: “On the Conditions for a Collaborative Practice in Design – Open Design”

Nieuws

De publicatie over de Cumulus conferentie 2104 “What’s on: Cultural diversity, social engagement and shifting education” (8–10 mei 2014 in Aveiro, Portugal) is nu beschikbaar — online en in print. De publicatie bevat per sessie van de conferentie de beste 7 papers en posters, waaronder het stuk van Peter Troxler met de titel “On the Conditions for a Collaborative Practice in Design – Open Design”

Look Who’s Acting!: Applying Actor Network Theory for Studying Knowledge Sharing in a Co-Design Project

Nieuws

Digitale maker communities democratiseren de productie door learning by doing, trans-disciplinair werken en open source delen van kennis. Er is weinig bekend hoe kennisdeling daadwerkelijk gebeurt.

Paul Rutten met artikel Serious Gaming in Algemeen Dagblad Rotterdam

Nieuws

Van lector Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Creating010), Mijke Slot (Erasmus Universiteit) en Matthijs Leendertse (ELM Concepts) verscheen eerder dit jaar het rapport “Serious Gaming in Rotterdam”.

Onderzoekssamenwerking e-Busz met de RET

Nieuws

Stichting NEMS waarvan lector Frank Rieck van de voorzitter was heeft zich in de periode 2008 tot 2013 ingezet voor het realiseren en beproeven van de e-Busz.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.