Ga direct naar de content

Voor decanen

Samenwerken aan een goede studiekeuze en aansluiting

U probeert de uitstromende leerlingen op uw school zo goed mogelijk te ondersteunen bij de keuze voor een studie en de overgang naar het hoger onderwijs. Hogeschool Rotterdam helpt u daarbij.

U vindt hier informatie over ontwikkelingen binnen het onderwijs van Hogeschool Rotterdam, de mogelijkheden van samenwerking en activiteiten om de aansluiting met het hbo te bevorderen. 

Aansluiting met vo/mbo

De adviseurs Aansluiting zijn het aanspreekpunt voor collega’s uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Zij brengen het vo / mbo en Hogeschool Rotterdam met elkaar in contact en stimuleren de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten en trajecten die de aansluiting van de vooropleiding op de opleidingen van Hogeschool Rotterdam verbeteren.

Meer over aansluiting

Studie- en profielkeuze

Hogeschool Rotterdam biedt diverse studiekeuzeactiviteiten en diensten aan die leerlingen van havo, vwo en mbo ondersteunen bij hun studie- en profielkeuze.

Meer over voorlichting en studiekeuze

Actueel

Nieuws voor decanen
 • Wijzigingen in de economische opleidingen

  Nieuws

  In de hbo-sector hoger economisch onderwijs vindt per september 2018 een conversie plaats. De reden van deze conversie is een herordening van de opleidingen in het economisch domein. Landelijk zal het aantal bacheloropleidingen van 50 naar 30 gaan.

 • Selectieopleidingen per 2018-2019

  Nieuws

  Decentrale selectie noemen we voortaan selectie. Ieder jaar worden de opleidingen opnieuw bekeken en de opleidingen die in 2018-2019 een selectie hebben zijn vastgesteld.

 • Rotterdamse aanpak mbo-hbo

  Nieuws

  Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld worden in het economisch domein en voor de Pabo speciale mbo-hbo doorstroomprogramma’s ontwikkeld. De programma’s worden in samenwerking door medewerkers van Albeda College, Zadkine, Hogeschool Rotterdam, Inholland, Thomas More Hogeschool (pabo) en STC Group (economisch domein) ontworpen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van deze programma’s.

 • Studiebeurs Rotterdam & Studiebeurs+ in najaar 2017

  Nieuws

  Het Rotterdamse hoger beroepsonderwijs organiseert op 11 en 12 oktober Studiebeurs Rotterdam en op 21 november Studiebeurs+.

 • Proefstuderen en open dagen 2017-2018

  Nieuws

  Zoals ieder jaar organiseert Hogeschool Rotterdam een aantal dagen waarop aankomend studenten kennis kunnen maken met de opleidingen. Dit zijn open dagen en proefstudeerdagen.

 • Voor de klas met de Pabo

  Nieuws

  Bij de Pabo bij Hogeschool Rotterdam kun je naast de reguliere route ook kiezen voor de volgende mogelijkheden: Montessori, Yellow Brick Road en Sportroute. Vwo'ers kunnen ook de Academische Pabo kiezen waarmee ze in 5 jaar zowel een bachelordiploma Pabo als een universitaire master kunnen behalen.

 • Twee nieuwe Ad-opleidingen

  Nieuws

  De Rotterdam Academy start per september met een nieuwe voltijd en een nieuwe deeltijd Associate degree. Studenten krijgen dus meer keus in het aanbod van 2-jarige opleidingen op hbo-niveau.

 • Pilot keuzedeel voorbereiding hbo bij mobiliteit

  Nieuws

  Docenten van het domein Mobiliteit van het Techniek College Rotterdam (samenwerkingsschool Zadkine en Albeda) en de opleiding Automotive van Hogeschool Rotterdam werken samen aan de invulling van het keuzedeel voorbereiding hbo. Het doel is de aansluiting te verbeteren tussen de uitstroom van de mbo niveau 4 opleiding naar de HR opleiding.

 • Rotterdamse aanpak mbo-hbo

  Nieuws

  Waar staan we nu in de samenwerking om een betere aansluiting te realiseren van het mbo naar het hbo in het economisch domein.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.