Ga direct naar de content

Voor decanen

Samenwerken aan een goede studiekeuze en aansluiting

U probeert de uitstromende leerlingen op uw school zo goed mogelijk te ondersteunen bij de keuze voor een studie en de overgang naar het hoger onderwijs. Hogeschool Rotterdam helpt u daarbij.

U vindt hier informatie over ontwikkelingen binnen het onderwijs van Hogeschool Rotterdam, de mogelijkheden van samenwerking en activiteiten om de aansluiting met het hbo te bevorderen. 

Aansluiting met vo/mbo

De adviseurs Aansluiting zijn het aanspreekpunt voor collega’s uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Zij brengen het vo / mbo en Hogeschool Rotterdam met elkaar in contact en stimuleren de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten en trajecten die de aansluiting van de vooropleiding op de opleidingen van Hogeschool Rotterdam verbeteren.

Meer over aansluiting

Studie- en profielkeuze

Hogeschool Rotterdam biedt diverse studiekeuzeactiviteiten en diensten aan die leerlingen van havo, vwo en mbo ondersteunen bij hun studie- en profielkeuze.

Meer over voorlichting en studiekeuze

Actueel

Nieuws voor decanen
 • Voor de klas met de Pabo

  Nieuws

  Bij de Pabo bij Hogeschool Rotterdam kun je naast de reguliere route ook kiezen voor de volgende mogelijkheden: Montessori, Yellow Brick Road en Sportroute. Vwo'ers kunnen ook de Academische Pabo kiezen waarmee ze in 5 jaar zowel een bachelordiploma Pabo als een universitaire master kunnen behalen.

 • Twee nieuwe Ad-opleidingen

  Nieuws

  De Rotterdam Academy start per september met een nieuwe voltijd en een nieuwe deeltijd Associate degree. Studenten krijgen dus meer keus in het aanbod van 2-jarige opleidingen op hbo-niveau.

 • Pilot keuzedeel voorbereiding hbo bij mobiliteit

  Nieuws

  Docenten van het domein Mobiliteit van het Techniek College Rotterdam (samenwerkingsschool Zadkine en Albeda) en de opleiding Automotive van Hogeschool Rotterdam werken samen aan de invulling van het keuzedeel voorbereiding hbo. Het doel is de aansluiting te verbeteren tussen de uitstroom van de mbo niveau 4 opleiding naar de HR opleiding.

 • Rotterdamse aanpak mbo-hbo

  Nieuws

  Waar staan we nu in de samenwerking om een betere aansluiting te realiseren van het mbo naar het hbo in het economisch domein.

 • Internationalisering binnen de gezondheidszorgopleidingen

  Nieuws

  Binnen de gezondheidszorgopleidingen van Hogeschool Rotterdam wordt aandacht besteed aan internationalisering. Zo kunnen studenten een periode naar het buitenland om daar stage te lopen of een minor te volgen. Daarnaast gaan alle studenten zich in het tweede jaar verdiepen in grootstedelijke gezondheidszorg in een internationale context tijdens de ‘International Week Urban Health’.

 • Online ambassadeurs Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam biedt open dagen aan, proefstuderen en bij een aantal opleidingen meeloopmomenten om kennis te maken met een opleiding. Maar toch is dat niet altijd een realistisch beeld van wat zich nu dagelijks bij een opleiding, in de klas en het lab afspeelt.

 • 2016-2017: het jaar van 'Omtalen'

  Nieuws

  In de regio Rotterdam zijn sinds het begin van dit studiejaar vijf werkgroepen bezig om de aansluiting voor Nederlands tussen de bovenbouw van de havo en de propedeuse van het hbo te verbeteren. Daarvoor hebben ze de acties, zoals vermeld in de publicatie Vo-hbo: dat is andere taal!, rondom verschillende volgende thema’s.

 • Het LOB-cv

  Nieuws

  De nieuwste versie van het LOB-cv is gelanceerd, dit maal compleet met nog meer helpteksten en instructies voor de aankomend student zelf, de begeleider(s) op de vo- en mbo-school en de intaker(s) binnen het hbo.

 • LOB-lesbrieven beschikbaar

  Nieuws

  Vanaf heden zijn er een groot aantal lesbrieven voor diverse LOB-activiteiten in havo 3, 4 en 5 beschikbaar. U kunt deze lesbrieven gebruiken ter inspiratie bij het vormgeven van uw lessen rondom de LOB-activiteiten. De lesbrieven zijn ook zeer bruikbaar voor LOB-activiteiten binnen het mbo.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.