Ga direct naar de content

Voor decanen

Samenwerken aan een goede studiekeuze en aansluiting

U probeert de uitstromende leerlingen op uw school zo goed mogelijk te ondersteunen bij de keuze voor een studie en de overgang naar het hoger onderwijs. Hogeschool Rotterdam helpt u daarbij.

U vindt hier informatie over ontwikkelingen binnen het onderwijs van Hogeschool Rotterdam, de mogelijkheden van samenwerking en activiteiten om de aansluiting met het hbo te bevorderen. 

Aansluiting met vo/mbo

De adviseurs Aansluiting zijn het aanspreekpunt voor collega’s uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Zij brengen het vo / mbo en Hogeschool Rotterdam met elkaar in contact en stimuleren de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten en trajecten die de aansluiting van de vooropleiding op de opleidingen van Hogeschool Rotterdam verbeteren.

Meer over aansluiting

Studie- en profielkeuze

Hogeschool Rotterdam biedt diverse studiekeuzeactiviteiten en diensten aan die leerlingen van havo, vwo en mbo ondersteunen bij hun studie- en profielkeuze.

Meer over voorlichting en studiekeuze

Actueel

Nieuws voor decanen

Selectie voor opleiding Verpleegkunde (voltijd)

Nieuws

Voor de opleiding Verpleegkunde (voltijd) geldt per studiejaar 2018-2019 een selectieprocedure. Dit betekent dat studiekiezers zich uiterlijk tot en met 15 januari 2018 kunnen aanmelden voor deze opleiding. Dit is een stuk eerder dan de uiterste aanmelddatum in de voorgaande jaren.

Ouderactiviteitenkalender

Nieuws

Op de ouderactiviteitenkalender kun je in één oogopslag zien welke informatiebijeenkomsten er voor ouders van toekomstige studenten worden georganiseerd door Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.

Keuzegids corrigeert score Instituut voor Sociale Opleidingen

Nieuws

In de eind september verschenen Keuzegids Hbo 2018 waren de gebruikte studentenoordelen voor het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) op een te smalle selectie gebaseerd. Social Work was niet meegerekend.

Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!

Nieuws

'Taalbeleid? Nee, dat hebben wij niet binnen de school!' Een goede Nederlandse taalbeheersing is een voorwaarde voor studiesucces in het hbo. Daarvoor is het formuleren van taalbeleid van groot belang.

Talentscouting binnen het onderwijs

Nieuws

Hoe vinden we de leraren die passie voor het onderwijs hebben, leraren die talent hebben om het beste uit kinderen te halen en leraren die echt het belang van ons onderwijs inzien? Dit is het doel van talentscouting binnen het onderwijs.

Professionaliseringsmodule Keuzedeel voorbereiding hbo van start

Nieuws

Vanuit een gezamenlijk initiatief van het Albeda College en Zadkine is eind oktober de training ‘Professionalisering Keuzedeel voorbereiding hbo’ gestart. Aan de training nemen 18 mbo-docenten deel die voor hun opleiding/cluster invulling moeten geven aan het Keuzedeel.

Fysiotherapie start met nieuw curriculum

Nieuws

Onze nieuwe eerstejaarsstudenten zijn dit jaar gestart met een nieuw curriculum. In dit nieuwe curriculum worden studenten vanaf dag één in contact gebracht met de beroepspraktijk door middel van opdrachten, simulaties, (grootstedelijke) vraagstukken en snuffelstages, waardoor de student een helder beroepsbeeld krijgt.

Vernieuwde site Profielwerkstuk

Nieuws

De site Profielwerkstuk is verbeterd. Er zijn veel nieuwe inspiratieonderwerpen bij gekomen, nieuwe externe links toegevoegd en de zoekfunctie is aangepast.

Selectieopleidingen per 2018-2019

Nieuws

Decentrale selectie noemen we voortaan selectie. Ieder jaar worden de opleidingen opnieuw bekeken en de opleidingen die in 2018-2019 een selectie hebben zijn vastgesteld.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.