Menu Zoeken English

Voor decanen

Samenwerken aan een goede studiekeuze en aansluiting

U probeert de uitstromende leerlingen op uw school zo goed mogelijk te ondersteunen bij de keuze voor een studie en de overgang naar het hoger onderwijs. Hogeschool Rotterdam helpt u daarbij.

U vindt hier informatie over ontwikkelingen binnen het onderwijs van Hogeschool Rotterdam, de mogelijkheden van samenwerking en activiteiten om de aansluiting met het hbo te bevorderen. 

Aansluiting met vo/mbo

De adviseurs Aansluiting zijn het aanspreekpunt voor collega’s uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Zij brengen het vo / mbo en Hogeschool Rotterdam met elkaar in contact en stimuleren de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten en trajecten die de aansluiting van de vooropleiding op de opleidingen van Hogeschool Rotterdam verbeteren.

Meer over aansluiting

Studie- en profielkeuze

Hogeschool Rotterdam biedt diverse studiekeuzeactiviteiten en diensten aan die leerlingen van havo, vwo en mbo ondersteunen bij hun studie- en profielkeuze.

Meer over voorlichting en studiekeuze

Actueel

Nieuws voor decanen

Wijzigingen toelatingsvoorwaarden

Nieuws

In augustus 2018 is er een nieuwe Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs uitgekomen. Ook dit keer zijn er een aantal wijzigingen wat betreft toelatingsvoorwaarden voor opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Geen numerus fixus voor Verpleegkunde in studiejaar 2019-2020

Nieuws

Voor instroom van nieuwe studenten in het studiejaar 2019-2020 laat de opleiding Verpleegkunde de numerus fixus los. Dit besluit is genomen na advies van het Landelijke Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV).

Recordaantal aanmeldingen Studiebeurs+

Nieuws

Op dinsdag 20 november 2018 organiseren Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland, in samenwerking met de decanenkring regio Rotterdam, de vierde editie van het voorlichtingsevenement Studiebeurs+.

Vo-hbo: aan de slag met taal!

Nieuws

Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie is een van de aansluitingspijlers van het samenwerkingsverband 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat fase 2 in.

Creative Media & Game Technologies

Nieuws

Hoe is de opleiding gekomen waar ze nu zijn? En hoe zorgen zij dat ze mee blijven gaan in de steeds veranderende markt? Dit is de programmeeropleiding waar juist de creatievelingen hun hart kunnen ophalen!

Fysiotherapie bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Niet alleen fysiotherapie als beroep, maar ook de maatschappij waarin we leven en werken verandert continue. Om hier goed in te kunnen functioneren moet de fysiotherapeut van de toekomst een kritische blik en proactieve werkhouding hebben.

Taal Centraal bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Hogeschool Rotterdam neemt de taalontwikkeling van studenten serieus. In september 2018 is bij de hogeschool het project Taal en Studiesucces gestart. Van elk instituut buigt ten minste één opleiding zich over de vraag hoe zij kunnen werken aan de taalvaardigheid van hun studenten, om daarmee hun studiesucces te vergroten.

Studievoorlichting op afstand

Nieuws

Als afdeling Studievoorlichting van Hogeschool Rotterdam zullen we niet meer aanwezig zijn op de eilanden. Wel vinden we het belangrijk om in contact te blijven met de studiekiezers. We hebben daar verschillende opties voor.

Subi Jet pa bo Get

Nieuws

Hogeschool Rotterdam biedt op Aruba en Curaçao al meer dan 10 jaar het voorbereidingstraject Subi Jet pa bo Get aan. Tijdens het traject bereiden we aspirant studenten zo goed mogelijk voor op hun studie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.