Menu
  English

  Missie, visie en strategie

  Onze missie

  We leiden studenten op tot hooggekwalificeerde professionals voor de beroepen van vandaag en morgen en ontwikkelen praktijkgerichte kennis en innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving.

  Talent voor Transitie

  Strategische agenda 2023-2028

  Dat is waar we als hogeschool voor staan. Het drukt de opgave uit waar we de komende jaren met elkaar aan werken. Talent staat voor wat de kern van onze maatschappelijke bijdrage is en blijft: het ontwikkelen van professioneel talent. Transitie staat voor de veranderende behoeften van het werkveld en de samenleving en de nieuwe eisen die dat aan ons stelt. Onze studenten hebben een sleutelrol. Zij maken het verschil in de zoektocht naar oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Het is de taak en onze verantwoordelijkheid om hen daar op voor te bereiden.

  Download de strategische agenda 2023 - 2028

  Bekijk hier de samenvatting

  Vier maatschappelijke opgaven

  Toekomstbestendige economie

  Het werken met nieuwe, betekenisvolle economische modellen en het bijdragen aan circulaire productie-, dienstverlening- en consumptieketens. Verduurzaming van logistieke ketens in stad en haven.

  Vitale gemeenschap

  Het verkleinen van onderwijs-, gezondheids-, welvaart- en welzijnsverschillen en het vergroten van maatschappelijke participatie. Het maken van de stap van zorg naar gezondheid en het vergroten van de zelfredzaamheid en veerkracht van burgers.

  Slimme en sociale stad

  Het verantwoord digitaliseren en ontwerpen van productieprocessen, dienstverlening en infrastructuur in en rondom de stad.

  Onze ambities

  Onze kernwaarden

  Verantwoordelijkheid 

  We nemen verantwoordelijkheid door studenten op te leiden, die hun plek in de samenleving vinden en de samenleving vooruit helpen. We nemen onze verantwoordelijkheid door mede vorm te geven aan maatschappelijke opgaven. 

  Veerkracht       

  Uitdagingen zien we als kansen om van te leren en om van te groeien. Met die instelling leiden we onze studenten op tot veerkrachtige professionals en richten we onze organisatie in op wendbaarheid.

  Verbondenheid             

  We brengen mensen samen. Om samen te (leren) werken. Om samen te (leren) leven. Om ergens bij te (kunnen en mogen) horen. Een school waar iedereen zich welkom, veilig, gezien en gekend voelt.

  Rechtvaardigheid          

  We geven studenten toegang tot gelijke maatschappelijke kansen, op basis van talenten en ambities. Ons onderwijs en praktijkonderzoek draagt bij aan het verkleinen van kansenongelijkheid.