Menu Zoeken English

Toelatingsvoorwaarden

Met of zonder het juiste diploma

Om toegelaten te worden tot een bacheloropleiding of een Associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam geldt als hoofdregel dat je in het bezit moet zijn van een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma. Soms moet je echter eindexamen hebben gedaan in een bepaald vak of worden er eisen gesteld aan je havo-/vwo-doorstroomprofiel.

Toelating tot bachelor of Associate degree

Welk diploma heb jij?

Toelating tot masteropleidingen

Na je bachelor

Bovenstaande informatie is alleen van toepassing op toelating tot een bachelor- of een Associate-degree opleiding. Voor masteropleidingen gelden afwijkende toelatingsvoorwaarden. Lees het reglement inschrijving en voorbereiding masteropleidingen.

Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen toelatingsvoorwaarden veranderen. Alleen het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van regels van het ministerie van OCW. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.