21+ zonder diploma

Geen diploma, wel een hbo-opleiding

Je kunt aan het Toelatingsonderzoek 21+ deelnemen als je niet beschikt over de juiste vooropleiding (havo-, vwo-, mbo-niveau 4 of mbo-lang diploma) en als je 21 jaar of ouder bent op 1 oktober van het jaar waarin je met een Associate-degreeprogramma of bacheloropleiding wilt beginnen. Rond je het onderzoek succesvol af, dan ben je alsnog toelaatbaar tot de opleiding.

Let op: je opleiding kan aanvullende eisen stellen. Kijk hiervoor bij je eigen opleiding

Het Toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit twee verplichte onderdelen: de Aanlegtest en het Onderzoek 21+.

Aanlegtest

Je start het Toelatingsonderzoek 21+ met de Aanlegtest. Deze test meet je algemene capaciteitenniveau. Dit is om te bepalen of het haalbaar is succesvol een hbo-opleiding te volgen. De Aanlegtest is verplicht en moet met succes worden afgelegd. Indien je onvoldoende scoort, word je direct afgewezen. Je kunt de Aanlegtest niet herkansen.

Hieronder vind je een aantal voorbeeldopgaven. Deze opgaven zijn bedoeld om een indruk te krijgen van de test. De opgaven tijdens de Aanlegtest zijn namelijk moeilijker. 

Verder kun je op internet meer informatie vinden over capaciteitentesten. Voorbeelden van websites zijn:

Na het behalen van de Aanlegtest krijg je informatie toegestuurd om je voor het Onderzoek 21+ (de examens en eventuele voorbereidingscursussen) aan te melden.

Onderzoek 21+

Als je de Aanlegtest met een positief eindresultaat hebt afgelegd, dan kun je verder met het tweede deel van het Toelatingsonderzoek: het Onderzoek 21+. Dit gedeelte bestaat uit verschillende examens die aansluiten op je gekozen opleiding.

Examenvakken

In paragraaf 2.3 van de informatiegids kun je zien welke examens voor de diverse opleidingen nodig zijn. Je hebt voor elk examen recht op één herkansing. 

Kosten

Het Toelatingsonderzoek 21+ (de Aanlegtest en het Onderzoek 21+) kost €170,00. Het Onderzoek 21+ bestaat uit de examens en eventuele herexamens. De kosten zijn exclusief eventuele voorbereidingscursussen.

Verklaring

Als je geslaagd bent voor het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam ontvang je een verklaring die geldig is voor het komende studiejaar en het studiejaar daaropvolgend. Je ontvangt deze verklaring tijdens de uitreiking van Hogeschool Rotterdam. Je wordt hiervoor uitgenodigd. Als je niet bij de uitreiking kunt zijn, ontvang je de verklaring per post. 

Voorbereiden examens

Om je goed voor te bereiden op de examens kun je deelnemen aan een van de voorbereidingscursussen. Als je je wilt voorbereiden door middel van zelfstudie, bekijk dan de literatuurlijst in hoofdstuk 8 van de informatiegids. Daarnaast kun je van alle vakken voorbeeldexamens downloaden.

Tips

We weten uit onderzoek dat factoren zoals rust meespelen in hoe je presteert tijdens een toets. Voor een goede concentratie geven wij de volgende tips:  

 • plan de rest van de dag niet te vol met sociale activiteiten of werk; 
 • zorg voor een rustmoment voorafgaand aan de toets;
 • eet een lichte maaltijd van te voren. 

Zeker wanneer je aan het eind van de middag de toets maakt, is het aan te raden om deze tips te volgen. 

Kosten voorbereidingscursussen

De kosten van een voorbereidingscursus verschilt per vak. Let op: deze kosten zijn exclusief de verplichte Aanlegtest en examens. De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling. 

Vakken Kosten
Economie, Economics, Engels, Geschiedenis, Maatschappijleer, Nederlands en Rekenkunde € 75,- (6 lessen van 100 minuten) 
Wiskunde basis onderbouw, Wiskunde A € 100,- (8 lessen van 100 minuten)
Natuurkunde, Wiskunde B € 160,- (10 lessen van 100 minuten)
Zomercursus Natuurkunde en Wiskunde B € 200,- (9 lessen van 180 minuten)

 

Diagnostische test

Voor de voorbereidingscursussen Wiskunde A, Wiskunde B en Natuurkunde verzoeken we je een digitale diagnostische test te maken om je startniveau te bepalen.

Met deze diagnostische test kun je jezelf testen of je voldoende wiskundige kennis en vaardigheden hebt om zonder problemen aan een van deze cursussen te beginnen, of dat het wellicht verstandig is deze kennis nog wat bij te spijkeren met een zelfstudie of door een cursus Wiskunde basis onderbouw te volgen.

Als je startniveau hoog genoeg is, kun je zonder problemen meedoen aan de cursus. Als je startniveau niet hoog genoeg is, raden we je aan om eerst je kennis van Wiskunde basis onderbouw bij te spijkeren, voordat je aan de cursus Wiskunde A, Wiskunde B of Natuurkunde begint.

Maak hier de diagnostische test

Heb je vragen over de test, de uitslag of het advies, neem dan contact op met een van onze docenten Wiskunde via toelatingsexamens@hr.nl.

Data en tijden

Aanlegtest

De Aanlegtest wordt afgenomen tussen 5 december 2017 en 9 juli 2018. De laatste inkoopmogelijkheid is 30 juni 2018.

De eerstvolgende Aanlegtesten staan gepland op:

 • dinsdag 3 april
 • dinsdag 10 april
 • donderdag 26 april
 • woensdag 9 mei
 • vrijdag 18 mei 
 • donderdag 31 mei
 • woensdag 13 juni
 • vrijdag 22 juni 

De examens vinden plaats in de volgende weken:

 • Week 16 
 • Week 21
 • Week 23
 • Week 25
 • Week 27
 • Week 30

De herexamens vinden plaats in de volgende weken:

 • Week 22
 • Week 26
 • Week 29
 • Week 30
 • Week 32
 • Week 33

Nadat je aanmelding voor je opleiding is verwerkt, ontvang je van Hogeschool Rotterdam een link naar de Hintshop, onze digitale webshop. Je kunt daar het examenpakket voor het Toelatingsonderzoek 21+ inkopen.

Het examenpakket kun je inkopen tot en met 30 juni 2018. Indien je voor 1 juni een examenpakket hebt gekocht dan kun je zelf je examens inplannen tot en 4 juni 2018. Als je een examenpakket koopt tussen 1 en 30 juni dan word je automatisch ingeschreven voor de aanlegtest op 9 of 10 juli 2018. De examens op 25 en 26 juli 2018 en eventuele herkansingen zijn op 17 en 20 augustus 2018. Verplaatsen van deze examens is niet mogelijk.

Voorbereidingscursussen

Nadat je de Aanlegtest hebt behaald, kun je via de Hintshop (onze digitale webshop) voorbereidingscursussen inplannen. De cursussen vinden plaats in de periode maart t/m juni 2018. De exacte data en tijden van de voorbereidingscursussen kun je vinden op HINT (ons intranet). Nadat je aanmelding voor de opleiding is verwerkt ontvang je een link naar de Hintshop (onze webshop) op HINT. Je kunt daar de voorbereidingscursussen inkopen.

Procedure selectieopleidingen

De volgende opleidingen hanteren een selectie: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Fysiotherapie, Industrieel Product Ontwerpen, Medische Hulpverlening, Verpleegkunde (voltijd) en Verloskunde. Dit zijn opleidingen met een maximum aantal plaatsen en waarvoor aanmelders eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd moeten worden. Voor deze opleidingen moet je je uiterlijk 15 januari 2018 aanmelden via Studielink.

Procedure

 1. Meld je uiterlijk 15 januari 2018 aan via Studielink. Onder 'Aanmelden' lees je hoe dit in zijn werk gaat.
 2. Koop het examenpakket Toelatingsonderzoek 21+ in. Plan je zo snel mogelijk in voor de Aanlegtest. Deze wordt al vanaf november 2017 aangeboden. De Aanlegtest is bepalend. Je moet slagen voor deze test, voordat je verder kunt met de rest van de selectieprocedure van de opleiding.
 3. Deelname aan selectieprocedure van de opleiding. Let op: je weet pas vanaf half april 2018 of je door de selectie bent. Start ook met de examens van het Onderzoek 21+. Je kunt het beste eerst de examens maken die je voor andere (vergelijkbare) opleidingen nodig kunt hebben, zoals Nederlands. Dan kun je je eventueel voor een andere opleiding aanmelden als je niet door de selectieprocedure van de opleiding heen komt.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 1 mei 2018* aan als je per 1 september 2018 wilt starten met je opleiding.

Let op: Je moet uiterlijk 30 juni 2018 een examenpakket hebben ingekocht als je mee wilt doen aan het Toelatingsonderzoek 21+ en per 1 september 2018 wilt starten met je opleiding.  

* Voor opleidingen met een selectie geldt een andere uiterste aanmelddatum en/of een afwijkende aanmeldprocedure. Kijk bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.

 1. Maak eerst als volgt een Studielink-account aan:
  • Ga naar Studielink
  • Klik op 'Inloggen met DigiD' (als je in Nederland woont) of 'Inloggen via Studielink' (als je buiten Nederland woont)
  • Vul je persoonsgegevens in
  • Maak een Studielink-account aan door te klikken op 'Bevestigen'.
 2. Klik in Studielink op 'Vooropleiding toevoegen' in het onderdeel 'Mijn vooropleidingen' of in 'Mijn To Do Lijst'. Vul bij dit onderdeel de vragen als volgt in:
  • Diploma behaald: Nog niet
  • Verwachte (diploma)datum: Vul hier de datum in waarop je denkt wel toelaatbaar te zullen zijn (Studielink heeft een datum nodig die in de toekomst ligt om de aanmelding te voltooien)
  • Land: Nederland
  • Niveau vooropleiding: Anders
  • Vooropleiding: COLLOQUIUM DOCTUM / TOELATINGSONDERZOEK 21+
  • Plaats onderwijsinstelling: Rotterdam
  • Naam onderwijsinstelling: Hogeschool Rotterdam; Rotterdam
  • Adres onderwijsinstelling: Museumpark 40
 3. Klik in Studielink op 'Nieuwe inschrijving toevoegen' in het onderdeel 'Mijn opleidingen' of op 'Verzoek tot inschrijving' in het onderdeel 'Mijn To Do Lijst' om een verzoek tot inschrijving in te dienen voor de opleiding van je keuze.
 4. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je binnen twee weken je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot het netwerk (intranet; Hint) van Hogeschool Rotterdam. Binnen 10 werkdagen ontvang je van het Studenten Service Center (SSC) een tweede brief met daarin een link naar de Hintshop. In deze brief staat uitgelegd welke stappen je moet volgen om een examenpakket of eventuele voorbereidingscursus in te kopen. 
 5. Koop een examenpakket in via de Hintshop.
 6. De betaling wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact met de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000.
 7. Plan je in voor de Aanlegtest via Osiris. Een kort stappenplan kun je vinden in paragraaf 5.2 van de informatiegids
 8. Nadat je de Aanlegtest hebt gehaald, kun je de examens inplannen in Osiris en/of een voorbereidingscursus inkopen via Hintshop. Elke cursus heeft een vaste examendatum. Voor dat vak plan je dus geen examen in.
 9. Als je de examens met een positief restultaat hebt afgelegd, kun je in september starten met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. 

Kijk voor meer informatie op Hint. Voor vragen over het Toelatingsonderzoek 21+ kun je contact opnemen met de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000.

Onderzoek 21+ kunstopleidingen

De kunstopleidingen van de Willem de Kooning Academie (WdKA) hebben een ander Toelatingsonderzoek 21+ dan de reguliere opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Dit onderzoek bestaat uit het toetsen van artistieke en beeldende kwaliteiten en het maken van een uitgebreide Aanlegtest:

Aanmelden

Als je wilt deelnemen aan de WdKA-test 21+ moet je je eerst aanmelden voor je hbo-opleiding via Studielink. Kijk onder 'Aanmelden' hoe dit in zijn werk gaat. Nadat je aanmelding is verwerkt, ontvang je je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot HINT (ons intranet), waar je testen in kunt kopen.

Voor de toetsing van je beeldende kwaliteiten, kun je je aanmelden via www.wdka.nl voor de portfolio-dag. Als blijkt dat je over voldoende beeldende kwaliteiten beschikt, kun je de WdKA test 21+ inkopen via HINT.

Stroomschema aanmelding

1. Aanmelding Studielink
2. Aanmelden via www.wdka.nl
3. Test artistieke en beeldende kwaliteiten WdKA tijdens portfolio-dag
4. Inkopen WdKA-test 21+ via HINT
5. WdKA-test 21+ maken
6. Adviesgesprek op basis van de 21+-test
7. Uitsluitsel toelating door de opleiding


Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen Leisure & Events Management en Docent Beeldende Kunst. Startende studenten van Leisure & Events Management volgen het reguliere 21+ traject. Studenten voor Docent Beeldende Kunst volgen na het inleveren van het portfolio het reguliere 21+ traject.

Kosten

De kosten voor de WdKA-test 21+ bedragen € 280,-.

Data en tijden

De data van de WdKA-test 21+ zijn:

 • Dinsdag 3 april 2018
 • Woensdag 13 juni 2018
 • Dinsdag 10 juli 2018

Meer informatie

Voor vragen over de kunstopleidingen kun je contact opnemen met de Willem de Kooning Academie: 010 - 794 4631 of www.wdka.nl. Voor vragen over het 21+ traject kun je contact opnemen met afdeling Toelatingsexamens:  toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000.

Wil je meer informatie over het Toelatingsonderzoek 21+, dan kun je ons ook bezoeken op de open dagen bij de stands van Toelatingexamens en Studievoorlichting.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.