Menu Zoeken English

Toelatingsonderzoek 21+

Geen diploma, wel een hbo-opleiding

Heb je geen havo-, vwo-, mbo-niveau 4 of mbo-lang diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze? En ben je 21 jaar of ouder op 1 oktober van het jaar waarin je met een Associate degree of bacheloropleiding wilt starten? Doe dan mee aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het onderzoek succesvol af, dan ben je alsnog toelaatbaar tot de opleiding.

De ervaringen van 21+ kandidaten Rosanne en Jeremy

Hoe hebben zij het beleefd?

Let op! Onderstaande informatie heeft betrekking op het Toelatingsonderzoek 21+ voor studiejaar 2021-2022. Daar kun je je niet meer voor aanmelden. Uiterlijk in november 2021 vind je op deze pagina de informatie voor studiejaar 2022-2023.

Toelatingsonderzoek 21+

Alle informatie op een rij

Onderzoek 21+

Examens

Het Toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit:

 1. het leesexamen ('Nederlands lezen' voor Nederlandstalige opleidingen en 'English reading' voor Engelstalige opleidingen) en
 2. examens passend bij de opleiding van je keuze.

Je moet eerst het leesexamen halen met minimaal een 5,5 voordat je verder kunt met de opleidingsspecifieke examens. De examenvakken verschillen per opleiding.

Bekijk de examenvakken per opleiding

Wanneer je slaagt voor de opleidingsspecifieke examens (met minimaal een 5,5 per examen), dan heb je het 21+ toelatingstraject behaald. Je hebt bij alle vakken recht op één herkansing.

Let op: je opleiding kan aanvullende eisen stellen of een selectieprocedure hebben. Kijk bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.  

Certificaten buiten Hogeschool Rotterdam

Voor de vakken Biologie, Duits, Frans en Scheikunde moet je een certificaat buiten Hogeschool Rotterdam halen, omdat wij hierin geen examen aanbieden.

Certificaten van erkende instanties worden door ons geaccepteerd. Erkende en aanbevolen instanties zijn:

Als je je examen wilt behalen via LOI, NHA of Laudius, dan neem je deel aan het officiële staatsexamen. Hiervoor dien je je uiterlijk 31 december 2020 aan te melden via DUO.

 

Kosten

Het Toelatingsonderzoek 21+ kost €180,00. Het onderzoek bestaat uit de examens en eventuele herexamens. De kosten zijn exclusief eventuele voorbereidingscursussen.

Verklaring

Als je geslaagd bent voor het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam ontvang je een verklaring die geldig is voor het komende studiejaar en het studiejaar daaropvolgend.

Voorbereiden examens

Je kunt je voorbereiden op je examens door een voorbereidingscursus te volgen of door zelfstudie. 

Voorbereidingscursus

Om je goed voor te bereiden op de examens kun je voor sommige vakken een voorbereidingscursus bij Hogeschool Rotterdam* volgen. Een voorbereidingscursus is een intensieve cursus van een aantal weken, waarbij je voor een specifiek vak oefent en je kennis op peil brengt voor het examen. Naast het volgen van lessen maak je ook huiswerk. Reken op 4 tot 5 uur studietijd per week per vak. Vanwege de studielast kun je beter niet meer dan twee voorbereidingscursussen tegelijk te volgen. 

* Afhankelijk van de situatie vindt de cursus online of op een locatie van Hogeschool Rotterdam plaats.

De kosten van een voorbereidingscursus verschillen per vak. Let op: deze kosten zijn exclusief kosten voor boeken en de verplichte examens. De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling. 

Vakken Kosten
Economie € 85,- (6 lessen van 100 minuten) 
Maatschappijleer € 85,- (6 lessen van 100 minuten) 
Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
€ 45,- (3 lessen van 100 minuten)
Natuurkunde
Wiskunde B
€ 180,- (10 lessen van 100 minuten)
Zomercursus Natuurkunde
Zomercursus Wiskunde B
€ 220,- (9 lessen van 180 minuten)

 

Zelfstudie

Je kunt je ook voorbereiden door middel van zelfstudie. De materialen die je hierbij kunt gebruiken, vind je hieronder.

Benodigde materialen cursussen en zelfstudie

Of je je nu voorbereidt door het volgen van een cursus of door middel van zelfstudie, in beide gevallen heb je literatuur en/of studentenhandleidingen nodig. De benodigde materialen vind je in de literatuurlijst. Aanschaf van boeken is op eigen kosten. Daarnaast kun je van de meeste vakken voorbeeldexamens downloaden.

Examen- en cursusdata

Onderdeel 1: leesexamen

Je start met het examen 'Nederlands lezen' (bij Nederlandstalige opleidingen) óf 'English reading' (bij Engelstalige opleidingen).

Als je je voorbereidt door middel van zelfstudie, doe je leesexamen in één van onderstaande examenrondes op één van de genoemde data:

Examen Herkansing
8 december 2020  15 december 2020

 

Let op: alléén de Lerarenopleiding Basisonderwijs voltijd start in februari. Je kunt je voor deze examenronde tot uiterlijk 26 november 2020 aanmelden via Studielink. Inkopen van een examenpakket is mogelijk tot en met 2 december 2020.

Examen Herkansing
2 maart 2021 16 maart 2021
23 maart 2021 6 april 2021

 

Examen Herkansing
26 april 2021 18 mei 2021
18 mei 2021  1 juni 2021

 

Examen Herkansing
22 juni 2021 8 juli 2021
5 juli 2021 13 juli 2021
 
Let op: deze examenronde staat alleen open voor late aanmelders. 

 

Onderdeel 2: opleidingsspecifieke examens

Nadat je het leesexamen hebt behaald, ga je door met de opleidingsspecifieke examens. De datum van het leesexamen bepaalt in welke ronde je deelneemt aan de opleidingsspecifieke examens.

Als je je voorbereidt door middel van zelfstudie, vinden de examens op de volgende data plaats:

Ronde Examen Herkansing
Februaristart 5 en 7 januari 2021 19 en 21 januari 2021
1 (septemberstart) 19, 20 en 22 april 2021 25, 26 en 27 mei 2021
2 (septemberstart) 14, 15 en 17 juni 2021 15, 19 en 20 juli 2021
3 (septemberstart) 22, 26 en 27 juli 2021 12, 16 en 17 augustus 2021

De exacte examendatum per vak vind je op Hint, het intranet.

Inkopen examens

Nadat je aanmelding voor je opleiding is verwerkt, ontvang je van Hogeschool Rotterdam een link naar Hintshop, onze digitale webshop. Je kunt daar het volledige examenpakket voor het Toelatingsonderzoek 21+ inkopen, inclusief je leesexamen. Doe dit zo snel mogelijk nadat je je hebt aangemeld via Studielink.

Inkopen en data voorbereidingscursussen

Je kunt via Hintshop (onze digitale webshop) voorbereidingscursussen inkopen. De exacte data en tijden van de voorbereidingscursussen en de bijbehorende examens kun je vinden op HINT (ons intranet). Nadat je aanmelding voor de opleiding is verwerkt, ontvang je een link naar de Hintshop (onze webshop) op HINT. Wees je er van bewust dat er een specifieke examendatum gekoppeld is aan een voorbereidingscursus. Deze data kunnen afwijken van bovengenoemde data.

Procedure selectieopleidingen

De volgende opleidingen hanteren een selectie: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Fysiotherapie, Medische Hulpverlening en Verloskunde. Dit zijn opleidingen met een maximum aantal plaatsen en waarvoor aanmelders eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd moeten worden. Voor deze opleidingen moet je je uiterlijk 15 januari 2021 aanmelden via Studielink.

Procedure

 1. Meld je uiterlijk 15 januari 2021 aan via Studielink. Onder 'Aanmelden' lees je hoe dit in zijn werk gaat.
 2. Koop het examenpakket Toelatingsonderzoek 21+ in. 
 3. Deelname aan selectieprocedure van de opleiding. Let op: je weet pas vanaf half april 2021 of je door de selectie bent. Start ook met de examens van het Onderzoek 21+. Je kunt het beste eerst de examens maken die je voor andere (vergelijkbare) opleidingen nodig kunt hebben. Dan kun je je eventueel voor een andere opleiding aanmelden als je niet door de selectieprocedure van de opleiding heen komt.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 1 mei 2021* aan als je per 1 september 2021 wilt starten met je opleiding.

Koop zo snel mogelijk je examenpakket in nadat je je hebt aangemeld via Studielink als je per 1 september 2021 wilt starten met je opleiding. 

* Voor opleidingen met een selectie geldt een andere uiterste aanmelddatum en/of een afwijkende aanmeldprocedure. Kijk bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.

Meld je als volgt aan:

 1. Ga naar Studielink
  • Klik op 'Inloggen met DigiD' (als je in Nederland woont) of 'Studielink-account aanmaken zonder DigiD' (als je buiten Nederland woont)
  • Vul de gevraagde (persoonlijke) gegevens in
  • Zodra je alle gegevens hebt ingevoerd, krijg je een e-mail toegestuurd met een activatielink. Klik op deze link.
 2. Na het activeren van je account, kun je een verzoek tot inschrijving indienen. Als eerste kom je in het scherm 'Vooropleiding' terecht. Omdat je geen toelatinggevend diploma hebt, kun je dit hele onderdeel overslaan. Klik daarom geheel onderaan de pagina op de knop 'Volgende'. 
 3. Je krijgt vervolgens de melding dat je geen vooropleiding hebt opgegeven. Accepteer de melding door op 'Ja' te klikken.
 4. Kies nu de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden. Daarna krijg je de volgende melding: 'Ik ben mij ervan bewust dat er geen vooropleiding bekend is. Mogelijk kom ik in aanmerking voor een colloquium doctum/21+ toets. De mogelijkheden kan ik bekijken op de website van de onderwijsinstelling'. Accepteer deze melding door een vinkje te zetten en volg de stappen om je aanmelding af te ronden.
 5. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je binnen 2 weken de uitnodiging om je Hogeschoolaccount te activeren. Hiermee krijg je toegang tot het netwerk (intranet; Hint) van Hogeschool Rotterdam. Binnen 10 werkdagen ontvang je van het Studenten Service Center (SSC) een tweede bericht met daarin een link naar Hintshop. In dit bericht staat uitgelegd welke stappen je moet volgen om een examenpakket of eventuele voorbereidingscursus in te kopen. Heb je dit bericht niet tijdig ontvangen, neem dan contact op met SSC.
 6. Koop een examenpakket in via Hintshop.
 7. De betaling wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact met afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000.
 8. Bereid je voor op het leesexamen door zelfstudie of een voorbereidingscursus. Je maakt eerst het examen Nederlands lezen of English reading. Pas wanneer je hiervoor geslaagd bent, kun je verder met de overige examens. 
 9. Koop eventueel een voorbereidingscursus voor de overige examens in via Hintshop. Elke cursus heeft een vaste examendatum, deze datum vervangt het toetsmoment van het eerder ingekochte examenpakket. Koop pas voorbereidingscursussen in voor de overige examens, nádat je het leesexamen hebt behaald.
 10. Als je de examens met een positief resultaat hebt afgelegd, kun je in september starten met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. Let nog wel op eventuele aanvullende eisen of selectieprocedure van je opleiding  

Kijk voor meer informatie op Hint. Voor vragen over het Toelatingsonderzoek 21+ kun je contact opnemen met de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000.

Onderzoek 21+ kunstopleidingen

WdKA-test 21+

De kunstopleidingen van de Willem de Kooning Academie (WdKA) hebben een ander Toelatingsonderzoek 21+ dan de reguliere opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Eerst toetsen we je artistieke en beeldende kwaliteiten en vervolgens doe je de WdKA-test 21+. De WdKA-test duurt 2 uur en meet je algemene capaciteitsniveau. Hiermee bepaalt de WdKA of het haalbaar is om succesvol een hbo-opleiding te volgen.

Uitzondering hierop zijn de volgende 2 WdKA-opleidingen: 

 • Leisure & Events Management: startende studenten van Leisure & Events Management volgen het reguliere 21+ traject.
 • Docent Beeldende Kunst & Vormgeving: studenten van deze opleiding volgen na het inleveren van het portfolio het reguliere 21+ traject.

Aanmelden

Als je wilt deelnemen aan de WdKA-test 21+ moet je je eerst aanmelden voor je hbo-opleiding via Studielink. Kijk onder 'Aanmelden' hoe dit in zijn werk gaat. Nadat je aanmelding is verwerkt, ontvang je je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot HINT (ons intranet), waar je testen in kunt kopen.

Voor de toetsing van je beeldende kwaliteiten, kun je je aanmelden via www.wdka.nl voor de portfolio-dag. Als blijkt dat je over voldoende beeldende kwaliteiten beschikt, kun je de WdKA test 21+ inkopen via HINT.

Stappenplan aanmelding

1. Aanmelding Studielink
2. Aanmelden via www.wdka.nl
3. Test artistieke en beeldende kwaliteiten WdKA tijdens portfolio-dag
4. Inkopen WdKA-test 21+ via HINT
5. WdKA-test 21+ maken


Kosten

De kosten voor de WdKA-test 21+ bedragen € 100,-.

Data en tijden

De WdKA-test vindt plaats op de volgende data:

 • 6 april 2021
 • 1 juni 2021
 • 27 juli 2021

Meer informatie

Voor vragen over de kunstopleidingen kun je contact opnemen met de Willem de Kooning Academie: 010 - 794 4631 of www.wdka.nl. Voor vragen over het 21+ traject kun je contact opnemen met afdeling Toelatingsexamens:  toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000.

Vrijstellingen

Je kunt soms vrijstelling krijgen op examens van het Toelatingsonderzoek 21+. Vrijstelling vraag je aan in de volgende gevallen:

 1. Je hebt één of meerdere examenvakken al behaald op havo- of vwo-niveau. (Aanvraagdeadline: 1 augustus 2021)
 2. Je hebt bij een externe instantie je certificaat behaald voor één of meedere examenvakken. (Aanvraagdeadline: 1 augustus 2021)
 3. Je hebt bij het James Boswell Instituut je certificaat behaald voor één of meerdere examenvakken. (Aanvraagdeadline: 29 augustus 2021)
 4. Je hebt je Pedagogisch Didactisch Getuigschrift behaald en je wilt je aanmelden voor de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs (voor docenten mbo en vmbo). In dat geval krijg je vrijstelling voor alle vakken van het Toelatingsonderzoek 21+.
  (Aanvraagdeadline: 1 augustus 2021) 

Na je aanmelding via Studielink kun je op Hint (intranet van de hogeschool) vinden hoe je je vrijstellingen kunt aanvragen. 

Er worden geen vrijstellingen verleend voor vakken of onderdelen van een mbo- of hbo-opleiding of voor onvoldoendes. Wanneer je een vrijstelling hebt gekregen, hoef je voor dat vak geen examen af te leggen bij Hogeschool Rotterdam. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen