21+ zonder diploma

Geen diploma, wel een hbo-opleiding

Heb je geen havo-, vwo-, mbo-niveau 4 of mbo-lang diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze? En ben je 21 jaar of ouder op 1 oktober van het jaar waarin je met een Associate degree of bacheloropleiding wilt starten? Doe dan mee aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het onderzoek succesvol af, dan ben je alsnog toelaatbaar tot de opleiding.

Let op: je opleiding kan aanvullende eisen stellen of een selectieprocedure hebben. Kijk bij je eigen opleiding of dat het geval is. 

Onderzoek 21+

Examens

Het Toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit examens passend bij de opleiding van je keuze. Elke opleiding kent zijn eigen pakket aan vakken waar examen voor moet worden gedaan. De vakken die je nodig hebt voor de opleiding van je keuze vind je in de rode overzichtstabellen op pagina’s 9-12 van de informatiegids.

Voordat je aan deze opleidingsspecifieke examens begint, moet je eerst het leesexamen behalen. Voor Nederlandstalige opleidingen is dit het examen Nederlands lezen, bij Engelstalige opleidingen is dat English reading. Als je het leesexamen de eerste keer niet haalt, heb je recht op één herkansing. Pas nadat je het leesexamen hebt behaald met minimaal een 5,0 mag je de overige examens uit je examenpakket maken. Wanneer je je examens haalt, is je kennis op peil voor je gekozen opleiding.

Let op: voor de vakken Biologie, Duits, Frans en Spaans moet je een certificaat buiten Hogeschool Rotterdam halen, omdat wij hierin geen examen aanbieden. Certificaten van erkende instanties worden door ons geaccepteerd. Binnenkort wordt hier een lijst gepubliceerd met erkende en aanbevolen instanties.

Kosten

Het Toelatingsonderzoek 21+ kost €175,00. Het onderzoek bestaat uit de examens en eventuele herexamens. De kosten zijn exclusief eventuele voorbereidingscursussen.

Verklaring

Als je geslaagd bent voor het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam ontvang je een verklaring die geldig is voor het komende studiejaar en het studiejaar daaropvolgend.

Voorbereiden examens

Voorbereidingscursus of zelfstudie

Om je goed voor te bereiden op de examens kun je voor sommige vakken een voorbereidingscursus volgen. Als je je wilt voorbereiden door middel van zelfstudie, bekijk dan de literatuurlijst in hoofdstuk 6 van de informatiegids. Deze literatuur heb je ook nodig als je deelneemt aan een voorbereidingscursus. Daarnaast kun je van de meeste vakken voorbeeldexamens downloaden.

Tips

We weten uit onderzoek dat factoren zoals rust meespelen in hoe je presteert tijdens een toets. Voor een goede concentratie geven wij de volgende tips:  

 • plan de rest van de dag niet te vol met sociale activiteiten of werk; 
 • zorg voor een rustmoment voorafgaand aan de toets;
 • eet een lichte maaltijd van te voren. 

Zeker wanneer je aan het eind van de middag de toets maakt, is het aan te raden om deze tips te volgen. 

Kosten voorbereidingscursussen

De kosten van een voorbereidingscursus verschillen per vak. Let op: deze kosten zijn exclusief de verplichte examens. De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling. 

Vakken Kosten
Economie € 80,- (6 lessen van 100 minuten) 
Mens en Maatschappij € 105,- (8 lessen van 100 minuten)
Nederlands lezen
Nederlands schrijven
English reading
English writing
€ 40,- (3 lessen van 100 minuten)
Natuurkunde
Wiskunde B
€ 170,- (10 lessen van 100 minuten)
Zomercursus Natuurkunde
Zomercursus Wiskunde B
€ 210,- (9 lessen van 180 minuten)

 

Diagnostische test

Voor de voorbereidingscursussen Wiskunde B en Natuurkunde verzoeken we je een digitale diagnostische test te maken om je startniveau te bepalen.

Met deze diagnostische test kun je jezelf testen of je voldoende wiskundige kennis en vaardigheden hebt om zonder problemen aan een van deze cursussen te beginnen.

Maak hier de diagnostische test

Heb je vragen over de test, de uitslag of het advies, neem dan contact op met een van onze docenten Wiskunde via toelatingsexamens@hr.nl.

Data en tijden

Onderdeel 1: leesexamen

 • Nederlands lezen (bij Nederlandstalige opleidingen)
 • English reading (bij Engelstalige opleidingen)
Examen Herkansing
Di. 22 januari 2019 (10.30 - 12.00 uur) Di. 5 februari 2019 (10.30 - 12.00 uur)
Di. 5 februari 2019 (10.30 - 12.00 uur) Di. 19 februari 2019 (10.30 - 12.00 uur)
Di. 19 februari 2019 (10.30 - 12.00 uur) Di. 12 maart 2019 (10.30 - 12.00 uur)
Di. 12 maart 2019 (10.30 - 12.00 uur) Di. 26 maart 2019 (10.30 - 12.00 uur)

 

Onderdeel 2: opleidingsspecifieke examens

 • Examenronde 1: 15 en 16 april 2019
 • Herkansingen: 22 en 23 mei 2019

De opleidingsspecifieke examens vind je in de rode overzichtstabellen op pagina 9-12 van de informatiegids.

De data van de overige examenrondes worden binnenkort bekend gemaakt.

Inkopen examens

Nadat je aanmelding voor je opleiding is verwerkt, ontvang je van Hogeschool Rotterdam een link naar Hintshop, onze digitale webshop. Je kunt daar het volledige examenpakket voor het Toelatingsonderzoek 21+ inkopen, inclusief je leesexamen. Doe dit zo snel mogelijk nadat je je hebt aangemeld via Studielink.

Voorbereidingscursussen

Je kunt via Hintshop (onze digitale webshop) voorbereidingscursussen inkopen. De exacte data en tijden van de voorbereidingscursussen kun je vinden op HINT (ons intranet). Nadat je aanmelding voor de opleiding is verwerkt ontvang je een link naar de Hintshop (onze webshop) op HINT. Wees je er van bewust dat er een specifieke examenronde gekoppeld is aan een voorbereidingscursus. 

Procedure selectieopleidingen

De volgende opleidingen hanteren een selectie: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Fysiotherapie, Industrieel Product Ontwerpen, Medische Hulpverlening en Verloskunde. Dit zijn opleidingen met een maximum aantal plaatsen en waarvoor aanmelders eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd moeten worden. Voor deze opleidingen moet je je uiterlijk 15 januari 2019 aanmelden via Studielink.

Procedure

 1. Meld je uiterlijk 15 januari 2019 aan via Studielink. Onder 'Aanmelden' lees je hoe dit in zijn werk gaat.
 2. Koop het examenpakket Toelatingsonderzoek 21+ in. 
 3. Deelname aan selectieprocedure van de opleiding. Let op: je weet pas vanaf half april 2019 of je door de selectie bent. Start ook met de examens van het Onderzoek 21+. Je kunt het beste eerst de examens maken die je voor andere (vergelijkbare) opleidingen nodig kunt hebben. Dan kun je je eventueel voor een andere opleiding aanmelden als je niet door de selectieprocedure van de opleiding heen komt.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 1 mei 2019* aan als je per 1 september 2019 wilt starten met je opleiding.

Koop zo snel mogelijk je examenpakket in nadat je je hebt aangemeld via Studielink als je per 1 september 2019 wilt starten met je opleiding. 

* Voor opleidingen met een selectie geldt een andere uiterste aanmelddatum en/of een afwijkende aanmeldprocedure. Kijk bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.

Meld je als volgt aan:

 1. Ga naar Studielink
  • Klik op 'Inloggen met DigiD' (als je in Nederland woont) of 'Studielink-account aanmaken zonder DigiD' (als je buiten Nederland woont)
  • Vul de gevraagde (persoonlijke) gegevens in
  • Zodra je alle gegevens hebt ingevoerd, krijg je een e-mail toegestuurd met een activatielink. Klik op deze link.
 2. Na het activeren van je account, kun je een verzoek tot inschrijving indienen. Als eerste kom je in het scherm 'Vooropleiding' terecht. Omdat je geen toelatinggevend diploma hebt, kun je dit hele onderdeel overslaan. Klik daarom geheel onderaan de pagina op de knop 'Volgende'. 
 3. Je krijgt vervolgens de melding dat je geen vooropleiding hebt opgegeven. Accepteer de melding door op 'Ja' te klikken.
 4. Kies nu de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden. Daarna krijg je de volgende melding: 'Ik ben mij ervan bewust dat er geen vooropleiding bekend is. Mogelijk kom ik in aanmerking voor een colloquium doctum/21+ toets. De mogelijkheden kan ik bekijken op de website van de onderwijsinstelling'. Accepteer deze melding door een vinkje te zetten en volg de stappen om je aanmelding af te ronden.
 5. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je binnen twee weken je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot het netwerk (intranet; Hint) van Hogeschool Rotterdam. Binnen 10 werkdagen ontvang je van het Studenten Service Center (SSC) een tweede bericht met daarin een link naar Hintshop. In dit bericht staat uitgelegd welke stappen je moet volgen om een examenpakket of eventuele voorbereidingscursus in te kopen. 
 6. Koop een examenpakket in via Hintshop.
 7. De betaling wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact met afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000.
 8. Bereid je voor op het leesexamen door zelfstudie of een voorbereidingscursus. Je maakt eerst het examen Nederlands lezen of English reading. Pas wanneer je hiervoor geslaagd bent, kun je verder met de overige examens. 
 9. Koop eventueel een voorbereidingscursus voor de overige examens in via Hintshop. Elke cursus heeft een vaste examendatum, deze datum vervangt het toetsmoment van het eerder ingekochte examenpakket. Koop pas voorbereidingscursussen in voor de overige examens, nádat je het leesexamen hebt behaald.
 10. Als je de examens met een positief restultaat hebt afgelegd, kun je in september starten met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. Let nog wel op eventuele aanvullende eisen of selectieprocedure van je opleiding  

Kijk voor meer informatie op Hint. Voor vragen over het Toelatingsonderzoek 21+ kun je contact opnemen met de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000.

Onderzoek 21+ kunstopleidingen

De kunstopleidingen van de Willem de Kooning Academie (WdKA) hebben een ander Toelatingsonderzoek 21+ dan de reguliere opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Dit onderzoek bestaat uit het toetsen van artistieke en beeldende kwaliteiten en het maken van een uitgebreide WdKA-test 21+:

Aanmelden

Als je wilt deelnemen aan de WdKA-test 21+ moet je je eerst aanmelden voor je hbo-opleiding via Studielink. Kijk onder 'Aanmelden' hoe dit in zijn werk gaat. Nadat je aanmelding is verwerkt, ontvang je je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot HINT (ons intranet), waar je testen in kunt kopen.

Voor de toetsing van je beeldende kwaliteiten, kun je je aanmelden via www.wdka.nl voor de portfolio-dag. Als blijkt dat je over voldoende beeldende kwaliteiten beschikt, kun je de WdKA test 21+ inkopen via HINT.

Stroomschema aanmelding

1. Aanmelding Studielink
2. Aanmelden via www.wdka.nl
3. Test artistieke en beeldende kwaliteiten WdKA tijdens portfolio-dag
4. Inkopen WdKA-test 21+ via HINT
5. WdKA-test 21+ maken
6. Adviesgesprek op basis van de 21+-test
7. Uitsluitsel toelating door de opleiding


Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen Leisure & Events Management en Docent Beeldende Kunst. Startende studenten van Leisure & Events Management volgen het reguliere 21+ traject. Studenten voor Docent Beeldende Kunst volgen na het inleveren van het portfolio het reguliere 21+ traject.

Kosten

De kosten voor de WdKA-test 21+ bedragen € 280,-.

Data en tijden

De data van de WdKA-test 21+ worden nog bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor vragen over de kunstopleidingen kun je contact opnemen met de Willem de Kooning Academie: 010 - 794 4631 of www.wdka.nl. Voor vragen over het 21+ traject kun je contact opnemen met afdeling Toelatingsexamens:  toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000.

Wil je meer informatie over het Toelatingsonderzoek 21+, dan kun je ons ook bezoeken op de open dagen bij de stands van Toelatingexamens en Studievoorlichting.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.