Menu English

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Vernieuwd flexibel programma

Geef je als vakbekwame beroepsbeoefenaar les in het mbo? Dan kun je je middels de flexibele PDG-opleiding kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo.

Je volgt trainingen waarin instructies, samen leren en zelfstandig werken elkaar afwisselen. Opdrachten maak je in de les en breng je meteen in de praktijk op jouw werk.

Het doel van de flexibele PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. De opleiding is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep. De flexibele PDG houdt rekening met de tijdsinvestering van de werkende leraar in het mbo. Deelnemers kunnen hun bekwaamheid op verschillende manieren bewijzen.

In dit programma zijn alle ingrediënten verwerkt die jou als startende docent helpen om studenten in het mbo op activerende wijze les te geven en te begeleiden in hun loopbaan. Je leert hoe je jouw vakkennis op het juiste niveau van de student kunt aanbieden en hoe je in je team kunt bijdragen aan onderwijsontwikkeling en goede zorg voor studenten. De opleiding stelt je in staat om binnen 18 maanden te voldoen aan de bekwaamheidseisen voor docent BVE. Zie ook de landelijke instroomeisen PDG.

 Start:

 • Open aanbod:
  • Dinsdag 24 oktober 2023 = VOL*
   Cursusdag is dinsdag (gedurende de gehele opleiding)
   *Je kan nog deelnemen aan de PDG-opleiding wanneer je in het bezit  bent van een PABO opleiding, SPH/MWD, Master SEN, Master Leren & Innoveren, Master Pedagogiek neem dan contact op met ivl-posthbo@hr.nl
    
   • Maandag 30 oktober 2023 = VOL
    cursusdag is maandag (gedurende de gehele opleiding)

   • Dinsdag 13 februari 2024 = Aanmelden
    cursusdag is dinsdag (gedurende de gehele opleiding
    )

 • Incompany:
  • Mondriaan - woensdag 25 oktober 2023
   cursusdag is woensdag (gedurende de gehele opleiding)
  • Curio - donderdag 2 november 2023
   cursusdag is donderdag (gedurende de gehele opleiding)

  Dag:
Maandag of dinsdag

  Investering:
€ 6.250,-

Per 1 januari tot 31 augustus 2024:
€ 6.600,-

Opleidingsscholen ontvangen jaarlijks informatie over de prijzen voor PDG.

  Aantal deelnemers:
Minimaal 15

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Doelgroep

Onze deelnemers zijn werkzaam in de mbo-sector. De opleiding is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep. Je kwalificeert je als zij-instromer voor het beroep van docent in het mbo. De flexibele PDG houdt rekening met de tijdsinvestering van de werkende leraar in het mbo. Deelnemers kunnen hun bekwaamheid op verschillende manieren bewijzen.

Inhoud

Het doel van de  flexibele PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. De flexibele PDG-opleiding is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep.’

Met de flexibele PDG-opleiding kwalificeren vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer voor het beroep van docent in het mbo. De opleiding is flexibel, innovatief en sluit naadloos aan bij de uitdagingen van een startende docent. Daarom is de opleiding ‘spaarzaam’ ingericht met 6 beroepstaken waarin de ontwikkeling van uw professionele identiteit als docent centraal staat.

De opleiding heeft een omvang van 60 ecs, deze staan gelijk aan 1.680 uur. De helft van de opleidingstijd (50%) vindt plaats op de werkplek. De opleiding duurt 18 maanden. In elk cursusonderdeel wordt gewerkt aan een beroepstaak, gekoppeld aan de bekwaamheidseisen. Door op de werkplek aan de slag te gaan met de inhoud van de opleiding creëren we een waardevolle leercontext.

Flexibel programma

In de PDG-opleiding heeft de deelnemer de regie over zijn/haar eigen opleidingstraject.

Bekijk hier de verschillende scenario’s die mogelijk zijn.

Werkwijze

In elke cursus werk je aan een beroepstaak, gekoppeld aan de bekwaamheidseisen. Door op de werkplek aan de slag te gaan met de inhoud van de opleiding creeren we een waardevolle leeromgeving. Hieronder valt ook de begeleiding op de werkplek. Tijdens de bijeenkomst werk je aan een gedeelte van de gehele beroepstaak van de cursus. Jij kiest aan welke leerdoelen je wilt werken en je benut theoretische concepten en oefeningen tijdens de bijeenkomsten voor het realiseren van je beroepstaak. In de eerste fase van de opleiding worden mini-lessen en het uitwisselen van beeldmateriaal van lessituaties gebruikt als middel voor feedback.

Met blended learning sluiten we optimaal aan bij jouw vertrekpunt bij het aantonen van jouw bekwaamheden bij de beroepstaak van de betreffende cursus. Vanuit de inhoud (bekwaamheidseisen en generieke kennisbasis) streven we ernaar om je de mogelijkheid te bieden in verschillende (niet tijd- en plaatsgebonden) contexten te leren. Er zijn vier contexten van leren zichtbaar in de opleiding: werken aan beroepsproducten (werkplekleren), individueel/zelfgestuurd leren, samenwerkend leren en klassikaal leren. Deze vier staan in het leerproces voortdurend in verbinding met elkaar.

Online en offline werkvormen staan ten dienste aan (1) het in toenemende mate zelfstandig opbouwen van jouw bekwaamheid als docent en (2) de interactie en verbinding tussen trainers, jij als deelnemer en deelnemers onderling.

De rol van online technologie zorgt ervoor dat het verwerven van de kennis meer plaatsvindt buiten de bijeenkomsten, zodat er tijdens de bijeenkomsten meer tijd is voor differentiatie, profilering & feedback van de trainer op jouw leerprocesproces.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na afronding

De opleiding heeft nu een herkenbaar bachelor eindniveau, dat aansluiting geeft op een Tweedegraads Lerarenopleiding als vervolgopleiding.

Het verwerven van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift leidt tot het verklaren van benoembaarheid zoals bedoeld in de artikelen 4.2.3 en 4.2.4. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het PDG wordt uitgereikt door de examencommissie van de tweedegraads lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam, die eindverantwoordelijk is voor de PDG-opleiding. Het PDG voldoet daarmee aan de bepalingen in artikel 7a.4 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

 

Doorstuderen

Wil je verder studeren? Het PDG getuigschrift geeft recht op vrijstelling in de tweedegraads lerarenopleiding. Ook de masteropleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn bekend met het getuigschrift PDG.

Doorstroom naar Lerarenopleiding

Doorstroom pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) naar lerarenopleiding
Vrijstellingen voor studenten die het PDG hebben afgerond vanaf 1 september 2016.

De basis voor het curriculum van het pedagogisch Didactisch getuigschrift, van 60 sp., vormen het landelijk raamwerk Pedagogisch Didactisch getuigschrift, het competentieprofiel voor leraren, de generieke kennisbasis (GKB) tweedegraads lerarenopleidingen, kennisbasis ICT en het addendum generieke kennisbasis beroepsopleidend onderwijs. Toelatingseis is een WO/HBO- diploma, niet zijnde een diploma van een lerarenopleiding, of aantoonbaar bewijs van HBO werk- en denkniveau.

Een student met een afgerond PDG vanaf 1 september 2016 en volgend, die zich aanmeldt voor de tweedegraads lerarenopleiding, krijgt vrijstelling voor: het hele BV-programma (40 sp.), Werkplekleren niveau 1 (6 sp.), stage jaar 2 (10 sp.), stage jaar 3 (10 sp.), totaal 66 studiepunten.
Studenten die daarnaast een afgeronde HBO-opleiding, dan wel WO-opleiding hebben, krijgen ook vrijstelling voor de Minor (30 sp.) en HR keuzeonderwijs (12 sp.), 108 studiepunten in totaal.

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen