Menu Zoeken English

Toelatingsvoorwaarden

Ben je toelaatbaar?

De opleiding hanteert de instroomeisen zoals beschreven in het Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

Om te kunnen starten met de PDG-opleiding, beschik je als zij-instromer over een door je werkgever afgegeven geschiktheidsverklaring. Bekijk voor de instroomeisen mboraad.nl/landelijk raamwerk. Neem bij het intakegesprek alle relevante documenten mee. 

Je wordt toegelaten tot de opleiding nadat in het intakegesprek is gebleken dat je aan de toelatingseisen kunt voldoen. Ter voorbereiding op het intakegesprek stel je een startportfolio samen, waarin je opleiding, werkervaring en mogelijk reeds verworven bekwaamheden zijn beschreven. Dit dient als basis voor het intakegesprek.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen