Menu English

Toelatingsvoorwaarden

Ben je toelaatbaar?

De opleiding hanteert de instroomeisen zoals beschreven in het Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

  1. Om te kunnen starten met de PDG-opleiding, beschik je als zij-instromer over een door je werkgever afgegeven geschiktheidsverklaring. Bekijk voor de instroomeisen mboraad.nl/landelijk raamwerk. De geschiktheidsverklaring maakt deel uit van de documenten die je mailt voor je intake.

  2. Voor definitieve plaatsing is het vereist dat de deelnemer beschikt over een getuigschrift hbo bachelor of een assessment hbo werk-en denkniveau (uitgevoerd door een Cotan-geaccrediteerde organisatie). Deze documenten dienen op de datum van intake beschikbaar te zijn. De intake vindt uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de start van de opleiding plaats. Indien de documenten niet beschikbaar zijn, vervalt de inschrijving. Voor deelnemers met Pabo, Social Work, SPH/MWD, Pedagogiek, Master SEN en/of Master MLI is alleen bij de maandag-groep een versnellingsprogramma beschikbaar. (Voor deelnemers van incompany gelden andere afspraken).

    Wil je meer weten over benoembaarheid en bekwaamheid in het mbo? Lees de folder.

  3. Je wordt toegelaten tot de opleiding nadat in het intakegesprek is gebleken dat je aan de toelatingseisen kunt voldoen. Ter voorbereiding op het intakegesprek vul je een intakedocument en ontwikkelingsmeter in, waarin je opleiding, werkervaring en mogelijk reeds verworven bekwaamheden zijn beschreven. Dit dient als basis voor het intakegesprek.