Menu
English

Leveranciers

Hogeschool Rotterdam koopt jaarlijks voor € 70 miljoen in bij grote en kleine organisaties. De inkoop is binnen Hogeschool Rotterdam voornamelijk belegd bij de afdeling Inkoop & Contractmanagement.

Toon:

De werkwijze van inkopen bij Hogeschool Rotterdam bestaat een aantal fases. Hieronder leest u hoe dit in z'n werk gaat.

 1. Uitvraag
  Samen met materiedeskundigen wordt een multidisciplinair projectteam gevormd. In dit projectteam wordt een startdocument, een selectieleidraad, een offerteaanvraag en gunningadvies opgesteld. Voor het aan te besteden werk, dienst of product worden eisen en wensen opgesteld. Na ontvangst van de aanvragen tot deelname of offertes beoordeelt een beoordelingsteam de binnengekomen documenten.
 2. Inleveren van aanvragen tot deelname en indienen van offertes
  Het tijdig inleveren van de aanvraag tot deelname of de offerte is essentieel. Hogeschool Rotterdam is genoodzaakt een aanvraag tot deelname of een offerte uit te sluiten van deelname indien deze te laat of niet op de juiste plek wordt in- of aangeleverd.
  De benodigde informatie vindt u in de selectieleidraad of de offerteaanvraag.
 3. Resultaat van beoordeling
  Alle gegadigden of inschrijvers worden gelijktijdig geïnformeerd over de uitkomst van de beoordeling.
 4. Dossiervorming
  Na afronding van de aanbesteding wordt een proces-verbaal van aanbesteden opgesteld met de beschrijving van het proces en de opgenomen relevante documenten.

Inkoopvoorwaarden

De inkoopvoorwaarden van Hogeschool Rotterdam worden altijd van toepassing verklaard. Hogeschool Rotterdam heeft de volgende voorwaarden:

Facturatie

Het algemene factuuradres van Hogeschool Rotterdam is:

Hogeschool Rotterdam
t.a.v. Crediteuren Service Center
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
facturen@hr.nl

Vermeld altijd het kenmerk van de opdracht (code instituut / dienst en kostenplaats / project) en de contactpersoon.