Menu
  English

  Leveranciers

  Hogeschool Rotterdam koopt jaarlijks voor € 70 miljoen in bij grote en kleine organisaties. De inkoop is binnen Hogeschool Rotterdam voornamelijk belegd bij de afdeling Inkoop & Contractmanagement.

  Toon:

  Hogeschool Rotterdam is een privaatrechtelijke instelling met een publieke geldstroom en daarmee aanbestedingsplichtig.

  Aanbestedingswet

  Op 1 april 2013 is de aanbestedingswet 2012 en toelichting voor inkoop en aanbestedingen in Nederland van kracht. In deze wet is een aantal zaken toegevoegd ten opzichte van de vorige wet. De wijzigingen gaan over de regels voor grote uitgaven boven de zogenaamde Europese aanbestedingsgrens (€ 207.000,- voor goederen en diensten en € 5.186.000,- voor bouwwerken) en de regels over inkopen onder deze grens.

  (Bouw)werken

  Voor het uitvragen van offertes met betrekking tot (bouw)werken onder de aanbestedingsgrens is Hogeschool Rotterdam verplicht de ARW 2012 toe te passen. Hogeschool Rotterdam geeft in de aanbestedingstukken aan wanneer zij hiervan afwijkt.

  Lopende aanbestedingen en/of (grote) inkooptrajecten

  Hogeschool Rotterdam publiceert alle Europese aanbestedingen op Tenderned.

  Informatie over inkopen en aanbesteden

  Tenderned

  Tenderned is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Via Tenderned worden hier de aanbestedingen van Hogeschool Rotterdam op geplaatst.

  SIMAP-portaal

  Het SIMAP-portaal geeft toegang tot de meest belangrijke informatie over overheidsopdrachten in Europa. Aankondigingen worden bekendgemaakt op de TED website, de enige officiële bron van overheidsopdrachten in Europa.

  TED

  TED (Tenders Electronic Daily) is de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, bestemd voor Europese openbare aanbestedingen. Via de aanbestedingskalender moeten hier de aanbestedingen van Hogeschool Rotterdam op gepubliceerd worden. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om in te schrijven op aanbestedingen kunnen op deze site kijken of er interessante aanbestedingen zijn.

  PIANOo

  PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Op deze site kunt u ook de Metrokaart inkopen en aanbesteden (FAQ) bekijken. Via de Metrokaart vindt u een antwoord op veel gestelde vragen.