Menu
  English

  Andere samenwerkingsvormen

  Uitwisselen van kennis, kunde en ervaringen

  Naast samenwerken in stages en afstudeeropdrachten zijn er nog meer mogelijkheden en vormen om samen te werken met onze studenten en medewerkers zoals lectoren en onderzoekers. Hogeschool Rotterdam zoekt zelf ook de samenwerking op, neemt deel aan verschillende strategische samenwerkingsverbanden en is lid van belangrijke regionale netwerken.

  Aansluiting bij Rotterdamse regio

  We vinden het belangrijk om onze programma's te laten aansluiten bij belangrijke (maatschappelijke) thema’s in Rotterdam; in een grootstedelijke en internationale context. De nadruk ligt daarom op de 'haven' en 'Zuid' en de hieraan gerelateerde nieuwe bedrijvigheid. Op die terreinen liggen de prioriteiten van de gemeente én van Hogeschool Rotterdam.