Menu
  English

  Allianties & convenanten

  Samen verder

  Hogeschool Rotterdam wil als kennisinstelling voor de Rotterdamse regio van betekenis zijn. Door nauw samen te werken met tal van partners dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Rotterdam.

  Met diverse partijen wordt intensief, op meerdere gebieden, duurzaam en doelgericht samengewerkt. Wanneer hiertoe wederzijdse behoefte bestaat bestendigen we de gezamenlijke doelen en afspraken in een formele samenwerkingsovereenkomst.

  Daarnaast zijn wij aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden, die aansluiten bij onze visie en doelstellingen, waarvan een andere organisatie initiator dan wel penvoerder is. Vanuit gezamenlijke belangen en inzet brengen we het betreffende thema en de gezamenlijke doelstellingen verder.