Menu English

Expertisecentra

Verbinden van onderzoek, praktijk en onderwijs

Vanuit Hogeschool Rotterdam zijn twee expertisecentra (centres of expertise) opgezet. Deze vormen samenwerkingsverbanden tussen de hogeschool en het bedrijfsleven.

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI)

  • Directie (a.i.): mevrouw A. (Archélia) Fonk-van Staalduinen

Rauwe randjes, een grootstedelijk stadgevoel, never a dull moment, maar ook complexe vraagstukken. Dat is Rotterdam Zuid. Een dynamisch en spannend stuk stad, waar ook grote uitdagingen en kansen liggen. Kortom: Zuid is dé plek voor grootstedelijke en maatschappelijke vernieuwing. Hogeschool Rotterdam heeft het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) opgericht om de wicked problems op te pakken. En samen met studenten, docenten en partners van Zuid, te werken aan innovatieve oplossingen voor die uitdagingen. Van schooluitval tot werkeloosheid, van overgewicht tot eenzaamheid.

www.emiopzuid.nl

 

Centre of Expertise HRTech (CoE HRTech)

  • Directie: mevrouw W. (Willemijn) Dicke

Bij Centre of Expertise (CoE) HRTech werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam – vanuit verschillende vakgebieden – samen met ondernemers aan de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en digitalisering. Dit doen we met praktijkgericht onderzoek en projecten rond technische innovaties. De ontwikkelde kennis wordt breed gedeeld, toegepast in de stad en haven van Rotterdam én gebruikt om ons techniekonderwijs te vernieuwen. Ook hebben we op de campus van RDM Rotterdam een leerwerkomgeving ingericht – met allerlei labs en werkplaatsen – die lijkt op de praktijk, en maken we jongeren enthousiast voor een techniekstudie.