Over de hogeschool

Alles over onze hogeschool

Het onderwijs op Hogeschool Rotterdam is nauw verweven met de stedelijke en regionale ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen wij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid.

Blog van Ron Bormans

Voorzitter College van Bestuur

Ontmoeting 124 | Binair hoger onderwijs. We moeten het er toch over hebben…

Blog

Doen we er goed aan dat we in Nederland aan de ene kant hogescholen hebben en aan de andere kant universiteiten? Moet ons binaire bestel niet eens op de schop? Sinds het hoger beroepsonderwijs onderdeel is van het hoger onderwijs – het hbo was ooit onderdeel van de wet op het voortgezet onderwijs en is in de jaren ’80 van de vorige eeuw formeel ‘gepromoveerd’ naar het hoger onderwijs ( uitmondend in die ene wet op het hoger onderwijs in 1993) – is er een discussie over binariteit.

Ontmoeting 123 | bij het vallen van 2018 en het ontwaken van 2019 ...

Blog

Zo tegen het einde van het jaar gaan mensen de balans opmaken. Grappig hoe dat werkt. Een moment dat in de kern administratief is, wordt een betekenisvol moment. Waarin we afscheid nemen van een jaar, de balans opmaken, sommige zaken graag achter ons laten, andere koesteren. Waarin we de prettige illusie omarmen dat we met een schone lei gaan beginnen. En doordat we ons daarnaar gaan gedragen, lukt dat soms ook nog.

Ontmoeting 122 | Gewoon, lekker lesgeven

Blog

Hogeschool Rotterdam is een ambitieuze school. We willen kwaliteit leveren. En we streven dat na met een duidelijke missie: we willen dat ons onderwijs aansluit bij de echte vraagstukken van vandaag (contextrijk onderwijs), we willen een school zijn voor iedereen (inclusief onderwijs) en we willen onze mensen de ruimte bieden te doen wat zij denken dat moet gebeuren (een school die decentraal georganiseerd is). Simpel, zou je zeggen. Ja en nee. Je moet het wel organiseren.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.