Menu Zoeken English

College van Bestuur

De dagelijkse leiding van Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een stichting die wordt bestuurd door het College van Bestuur.

Bestuursleden

Drs. M.J.G. (Ron) Bormans

Drs. M.J.G. (Ron) Bormans

College van Bestuur - Voorzitter
Bestuursassistent: Helen Hulspas, 010 - 794 4505

Biografie & nevenfuncties

Ron Bormans is sinds 1 september 2012 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Hij is afgestudeerd politicoloog (KU Nijmegen), met als specialisatie bestuurskunde. Ron Bormans is werkzaam geweest bij het Ministerie van OC&W als plaatsvervangend directeur hoger beroepsonderwijs en directeur studiefinanciering. Bij de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft hij de functie vervuld van lid van het College van Bestuur. Bij laatstgenoemde hogeschool werd hij in 2008 voorzitter van het College van Bestuur. Daarnaast is hij lid geweest van de door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestelde Commissie Veerman (Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel).

 

Drs. Zakia Guernina lid cvb

Drs. Z. (Zakia) Guernina

College van Bestuur - Lid
Bestuursassistent: Esther de Rooy, 010 - 794 4506

Biografie & nevenfuncties

Zakia Guernina is sinds 1 september 2018 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Zij behaalde haar doctoraal Bestuurlijke informatiekunde (specialisatie bestuurskunde en governance) aan Tilburg University, waarna ze haar postdoctoraal Register EDP-auditing (RE) behaalde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zij is nationaal en internationaal werkzaam geweest voor PricewaterhouseCoopers (PWC), IBM Global Services, Boer & Croon en via haar eigen bureau. Bij deze organisaties heeft ze circa 20 jaar uitgebreid ervaring opgedaan op het gebied van organisatiestrategie, verandermanagement, digitalisering en leidinggeven aan diverse bedrijven en instellingen in diverse sectoren (profit en non-profit). Daarnaast heeft ze 15 jaar bestuurlijke ervaring opgedaan als lid van een aantal Raden van Toezicht en een Raad van Commissarissen waaronder 8 jaar bij Hogeschool Utrecht en als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Vluchtelingenwerk Nederland.

 

W.E. (Wijnand) van den Brink, MA

W.E. (Wijnand) van den Brink, MA

College van Bestuur – Lid
Bestuursassistent: Marjolein Bakker, 010 – 794 4300

Biografie & nevenfuncties

Wijnand van den Brink is sinds 1 oktober 2017 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Na zijn heao propedeuse heeft hij de eerstegraads bevoegdheid Staatshuishoudkunde en Statistiek behaald en daarnaast is hij afgestudeerd in de Master Educational Management.

Na een aantal jaren bij de uitkeringsinstantie, het GAK, gewerkt te hebben heeft hij in 1989 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Zijn onderwijscarrière begon als docent bij Albeda Rotterdam. In deze periode heeft hij twee studieboeken geschreven voor de richting Internationale Handel Groothandel. Sinds 1999 is Wijnand van den Brink werkzaam bij Hogeschool Rotterdam, eerst als docent Economie en vanaf 2000 als onderwijsmanager van de opleiding Bedrijfseconomie. Vanaf 2004 vervulde hij de functie van instituutsdirecteur bij het Instituut voor Financieel Management en vanaf 2011 bij het Instituut voor de Gebouwde Omgeving.

Bekijk de portefeuilleverdeling van het College van Bestuur per 1 september  2018.

Secretaris

De rol van bestuurssecretaris en secretaris van de Raad van Toezicht wordt vervuld door Annelotte Dijkman, Metten Knüppe en Wietske Rowaan.

Je kunt hen bereiken via bestuurssecretaris@hr.nl of via het bestuurssecretariaat op 010 - 794 4505.

Besluiten van het College van Bestuur

De besluiten van het College van Bestuur (inloggen) zijn toegankelijk voor alle medewerkers en studenten van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen