College van Bestuur

De dagelijkse leiding van Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een stichting die wordt bestuurd door het College van Bestuur.

Bestuursleden

Drs. M.J.G. (Ron) Bormans

Drs. M.J.G. (Ron) Bormans

College van Bestuur - Voorzitter
Bestuursassistent: Helen Hulspas, 010 - 794 4505

Biografie & nevenfuncties

Ron Bormans is sinds 1 september 2012 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Hij is afgestudeerd politicoloog (KU Nijmegen), met als specialisatie bestuurskunde. Ron Bormans is werkzaam geweest bij het Ministerie van OC&W als plaatsvervangend directeur hoger beroepsonderwijs en directeur studiefinanciering. Bij de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft hij de functie vervuld van lid van het college van bestuur. Bij laatstgenoemde hogeschool werd hij in 2008 voorzitter van het college van bestuur. Daarnaast is hij lid geweest van de door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestelde Commissie Veerman (Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel).

Onbetaalde nevenfuncties/externe vertegenwoordiging 

Ron Bormans bekleedt de onderstaande onbetaalde nevenfuncties/externe vertegenwoordiging:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Gymnasium Leiden;
  • Voorzitter Stuurgroep Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs.

Dr. A.A. (Angelien) Sanderman

Dr. A.A. (Angelien) Sanderman

College van Bestuur - Lid
Bestuursassistent: Esther de Rooy, 010 - 794 4506

Biografie & nevenfuncties

Angelien Sanderman is sinds 15 september 2014 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Na haar hbo-opleiding Logopedie in Hengelo is zij afgestudeerd in de taal- en spraakpathologie aan de Universiteit Nijmegen. Daarna is zij werkzaam geweest als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Perceptie Onderzoek (een samenwerkingsverband tussen TUE en Philips) en gepromoveerd aan de TU Eindhoven. Haar loopbaan kreeg verder vervolg bij KPN en daarna bij TNO, waar zij diverse managementfuncties heeft bekleed van manager research tot directeur Markt. Daarbij was ze onder andere verantwoordelijk voor de operationele aansturing, marktbewerking, cultuur-en verandertrajecten. In haar laatste functie bij TNO gaf zij leiding aan het expertisegebied Earth, Life and Social Sciences met 1400 professionals op het gebied van toegepast onderzoek.

Onbetaalde nevenfuncties/externe vertegenwoordiging 

Angelien Sanderman bekleedt de onderstaande onbetaalde nevenfuncties/externe vertegenwoordiging:

  • Bestuurslid van CoE Delta Tech (Zeeland), Logistiek (Amsterdam), ACE (Helmond), Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie en Mentoren op Zuid;
  • Lid van de Human Capital Agenda Logistiek als vertegenwoordiger van het hbo;
  • Lid van de Raad van Advies van het Innovatieplatform Duurzame ICT;
  • Lid van de Raad van Advies Bèta Challenge;
  • Voorzitter CoE RDM Rotterdam.

W.E. (Wijnand) van den Brink, MA

W.E. (Wijnand) van den Brink, MA

College van Bestuur – Lid
Bestuursassistent: Marjolein Bakker, 010 – 794 4300

Biografie & nevenfuncties

Wijnand van den Brink is sinds 1 oktober 2017 lid van het College van Bestuur Hogeschool Rotterdam. Na zijn heao propedeuse heeft hij de eerstegraads bevoegdheid Staatshuishoudkunde en Statistiek behaald en daarnaast is hij afgestudeerd in de Master Educational Management.

Na een aantal jaren bij de uitkeringsinstantie, het GAK, gewerkt te hebben heeft hij in 1989 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Zijn onderwijscarrière begon als docent bij Albeda Rotterdam. In deze periode heeft hij twee studieboeken geschreven voor de richting Internationale Handel Groothandel. Sinds 1999 is Wijnand van den Brink werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam, eerst als docent Economie en vanaf 2000 als onderwijsmanager van de opleiding Bedrijfseconomie. Vanaf 2004 vervulde hij de functie van instituutsdirecteur bij het Instituut voor Financieel Management en vanaf 2011 bij het Instituut voor de Gebouwde Omgeving.

Bekijk de portefeuilleverdeling van het College van Bestuur per 1 oktober  2017.

Secretaris

Dhr. A. (Ali) Akboga

Dhr. A. (Ali) Akboga

Secretaris College van Bestuur en Raad van Toezicht

Biografie & nevenfuncties

Ali Akboga is sinds 1 augustus 2014 secretaris van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht van Hogeschool Rotterdam. Hij begon zijn carrière op de hogeschool in 2007 als manager, verantwoordelijk voor het decanaat, het international office en de mediatheken.

In zijn functie van secretaris ondersteunt hij het CvB bij de uitvoering van de werkzaamheden en is de ‘linking-pin’ tussen het CvB en de organisatie en externe partijen. Daarbij vervult hij een regierol in besluitvormingsprocessen bij de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en monitoring van organisatiebreed beleid.

Je kunt de heer Akboga bereiken via het bestuurssecretariaat op 010 - 794 4300 of per mail a.akboga@hr.nl.

Besluiten van het College van Bestuur

De besluiten van het College van Bestuur (inloggen) zijn toegankelijk voor alle medewerkers en studenten van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.