Menu English

Raad van Toezicht

Toezichthouder op het College van Bestuur

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan van Hogeschool Rotterdam. De raad ziet er op toe dat de hogeschool goed wordt bestuurd en controleert of het CvB het beleid naar behoren uitvoert.

In onderstaand overzicht zijn hoofd- en nevenfuncties opgenomen van leden van de Raad van Toezicht. Voor nevenfuncties geldt dat deze zijn opgenomen voor zover het functies betreft die relevant zijn voor de vervulling van de taak, waaronder in ieder geval eventuele bestuursfuncties in het onderwijs en andere toezichthoudende taken.

Onderstaand overzicht is geactualiseerd op 1 september 2023.

Leden Raad van Toezicht

Mevrouw prof. mr. A. OskampMevrouw prof. mr. A. Oskamp

Voorzitter

66 jaar, 1 januari 2020 – 1 januari 2024 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Emeritus Hoogleraar IT en Recht Open Universiteit
 • Voorzitter WTR (Wetenschappelijk Technologische Raad) SURF
 • Vicevoorzitter Commissie Sectorplan Social Sciences and Humanities (OCW)
 • Lid expert panel European University Association
 • Lid Raad van Toezicht Koning Willem 1 college ’s-Hertogenbosch
 • Lid Advisory board Open Universiteit Portugal
 • Voorzitter van de Klachtencommissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek van Zuyd Hogeschool

 

Dhr. H. Karakus

De heer H. Karakus

Lid

58 jaar, 1 januari 2017 - 1 januari 2025 (niet herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Politiechef Eenheid Noord-Holland
 • Strategisch Consultant Socium31 B.V. vanaf 1 maart 2022
 • Lid van Raad van Commissarissen Woningstichting EigenHaard
 • Voorzitter Feijenoord XL
 • Lid van Commissarissen Woningcorporatie Wooncompas

 

De heer prof. dr. E.A.P. SteegersDe heer prof. dr. E.A.P. Steegers

Lid

62 jaar, 1 januari 2020 – 1 januari 2024 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Hoogleraar en afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC, Rotterdam
 • Lid van het bestuur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

 

Mevrouw drs. C. Steenmeijer RA

Mevrouw drs. C. Steenmeijer RA

Lid

54 jaar, 31 oktober 2022 – 30 oktober 2026 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Onafhankelijk Risk Consultant
 • Bestuurder risicomanagement Algemeen Pensioenfonds KLM
 • Bestuurder risicocommissie Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor de
 • Bouwnijverheid
 • Lid van Raad van Advies van Holland Financial Network
 • Lid expert council van Endymion Cooperative
 • Lid expert group van Galan Groep

 

De heer drs. A. de Groot MBA

De heer drs. A. de Groot MBA

Lid

59 jaar, 1 september 2023 – 31 augustus 2027 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Bestuur DSW Zorgverzekeraar

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen