Raad van Toezicht

Toezichthouder op het College van Bestuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van Hogeschool Rotterdam.

Leden Raad van Toezicht

Dhr. J.C. Beerman, MBA

Dhr. J.C. Beerman, MBA

Voorzitter
62 jaar, 1 september 2015 - 1 september 2019 (hernoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

Gegevens per 1 januari 2017

 • Directeur Wholesale Rabobank regio Nederland en Afrika;
 • Lid comité van Aanbeveling 'Het nieuwe rijden elektrisch vervoer centrum';

Mevrouw drs. J.W.A. Verlaan

Mevrouw drs. J.W.A. Verlaan

Lid
69 jaar, 1 januari 2012 - 1 januari 2020 (niet hernoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

Gegevens per 1 januari 2017

 • Directeur en eigenaar van 'De Ontmoeting', adviesbureau voor de connectie tussen verschillende domeinen: diversiteitsbeleid, wijkontwikkeling, onderwijs;
 • Lid van het bestuur van het keurmerk 'Blik op Werk';
 • Voorzitter Wijkvereniging Meerburg in Leiden;

De heer drs. C.W. van der Waaij RA

De heer drs. C.W. van der Waaij RA

Lid
66 jaar, 1 januari 2010 - 1 januari 2018 (niet hernoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

Gegevens per 1 mei 2017

 • Vice voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke Ahrend BV;
 • Lid van het bestuur (penningmeester) van de VTH (Vereniging Toezichthouders Hogescholen);
 • Voorzitter Bestuur Vereniging Achmea;
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam;
 • Waarnemend voorzitter Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis Eindhoven;
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Unilever Nederland Holdings BV.

Mw. mr. C.M. Insinger, MBA

Mw. mr. C.M. Insinger, MBA

Lid
52 jaar, 1 september 2015 - 1 september 2019 (hernoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

Gegevens per 1 januari 2017

 • Lid Raad van Commissarissen Vastned Retail NV;
 • Lid Raad van Commissarissen SNS Bank;
 • Lid Raad van Commissarissen Delta NV;
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Filmfonds;
 • Lid Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland.

Dhr. H. Karakus

Dhr. H. Karakus

Lid
52 jaar, 1 januari 2017 – 1 januari 2021 (hernoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

Gegevens per 1 januari 2017

 • Bestuurslid stichting Vrienden van het Maasstad Ziekenhuis;
 • Voorzitter van de Stichting Keurmerk Leegstand Beheer.

De zittingstermijn is vier jaar. Leden zijn één keer hernoembaar.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.