Menu Zoeken English

Raad van Toezicht

Toezichthouder op het College van Bestuur

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan van Hogeschool Rotterdam. De raad ziet er op toe dat de hogeschool goed wordt bestuurd en controleert of het CvB het beleid naar behoren uitvoert.

In onderstaand overzicht zijn hoofd- en nevenfuncties opgenomen van leden van de Raad van Toezicht. Voor nevenfuncties geldt dat deze zijn opgenomen voor zover het functies betreft die relevant zijn voor de vervulling van de taak, waaronder in ieder geval eventuele bestuursfuncties in het onderwijs en andere toezichthoudende taken.

Onderstaand overzicht is geactualiseerd op 1 januari 2020.

Leden Raad van Toezicht

Dhr. J.C. Beerman, MBA

De heer J.C. Beerman, MBA

Voorzitter
64 jaar, 1 september 2015 - 1 september 2023 (niet herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Commissaris B&S B.V.
 • President Commissaris Zwanenberg Food Group

Mw. mr. C.M. Insinger, MBA

Mevrouw C.M. Insinger, MBA

Lid
54 jaar, 1 september 2015 - 1 september 2023 (niet herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Investment Director Cerberus Global Investments BV
 • Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie Vastned Retail NV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer
 • Voorzitter Raad van Commissarissen RET NV

Dhr. H. Karakus

De heer H. Karakus

Lid
53 jaar, 1 januari 2017 – 1 januari 2021 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Algemeen directeur Platform31 en onderzoeksinstituut IVO
 • Lid van Raad van Toezicht Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateur
 • Lid van bestuur van VNO-NCW regio Rotterdam
 • Lid van Raad van Toezicht VerDus (Verbinden van Duurzame Steden)

De heer prof. dr. E.A.P. Steegers

Lid
58 jaar, 1 januari 2020 – 31 december 2023 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Hoogleraar en afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC, Rotterdam

Mevrouw prof. mr. A. Oskamp

Lid
62 jaar, 1 januari 2020 – 31 december 2023 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Hoogleraar IT en Recht Open Universiteit
 • Voorzitter WTR (Wetenschappelijk Technologische Raad) SURF
 • Vicevoorzitter Commissie Sectorplan Social Sciences and Humanities (OCW)
 • Lid expert panel European University Association
 • Lid Raad van Toezicht Koning Willem 1 college 's-Hertogenbosch
 • Lid Advisory board Open Universiteit Portugal

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen