Ga direct naar de content

Raad van Toezicht

Toezichthouder op het College van Bestuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van Hogeschool Rotterdam.

Leden Raad van Toezicht

Dhr. J.C. Beerman, MBA 

Voorzitter
60 jaar, september 2015 - 1 januari 2019 (hernoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

Gegevens per 1 september 2016

 • Directeur Wholesale Rabobank regio Nederland en Afrika;
 • Lid comité van Aanbeveling 'Het nieuwe rijden elektrisch vervoer centrum';
 • Lid Raad van Commissarissen De Efteling BV.

De heer drs. C.A.C.M. Oomen

Lid
66 jaar, 1 mei 2009 - 1 januari 2017 (niet hernoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

Gegevens per 1 september 2016

 • Lid Raad van Commissarissen Brainova Ventures BV;
 • Lid Raad van Commissarissen Greenfield Capital Fund III BV;
 • Lid Raad van Toezicht SGZ;
 • Voorzitter Facilitaire Stichting Gezondheidszorg;
 • Voorzitter Raad van Bestuur OWM DSW Zorgverzekeraar U.A. en OWM 'Stad Holland Zorgverzekeraar' U.A.;
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rotra;
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Tjip BV.

Mevrouw drs. J.W.A. Verlaan

Lid
68 jaar, 1 januari 2012 - 1 januari 2020 (niet hernoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

Gegevens per 1 september 2016

 • Commissaris van Woningcorporatie 'Ons Doel';
 • Directeur en eigenaar van 'De Ontmoeting', adviesbureau voor de connectie tussen verschillende domeinen: diversiteitsbeleid, wijkontwikkeling, onderwijs;
 • Lid van het bestuur van het keurmerk 'Blik op Werk';
 • Voorzitter Wijkvereniging Meerburg in Leiden;
 • Voorzitter Via Berlin, muziektheater.

De heer drs. C.W. van der Waaij RA

Lid
64 jaar, 1 januari 2010 - 1 januari 2018 (niet hernoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

Gegevens per 1 september 2016

 • Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ahrend BV;
 • Lid van het bestuur (penningmeester) van de VTH (Vereniging Toezichthouders Hogescholen);
 • Vice voorzitter Bestuur Vereniging Achmea;
 • Vice voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam;
 • Vice voorzitter Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis Eindhoven;
 • Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Normalisatie Instituut (NNI);
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Unilever Nederland Holdings BV.

Mw. mr. C.M. Insinger, MBA

Lid
50 jaar, 1 september 2015 - 1 januari 2019 (hernoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

Gegevens per 1 september 2016

 • Lid Raad van Commissarissen Vastned Retail NV;
 • Lid Raad van Commissarissen SNS Bank NV;
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Filmfonds;
 • Lid Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland;

De zittingstermijn is vier jaar. Leden zijn één keer hernoembaar.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.