Menu Zoeken English

Raad van Toezicht

Toezichthouder op het College van Bestuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van Hogeschool Rotterdam.

Leden Raad van Toezicht

Dhr. J.C. Beerman, MBA

De heer J.C. Beerman, MBA

Voorzitter
63 jaar, 1 september 2015 - 1 september 2019 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Commissaris B&S B.V.;
 • President Commissaris Zwanenberg Food Group. 

Mevrouw drs. J.W.A. Verlaan

Mevrouw drs. J.W.A. Verlaan

Lid
70 jaar, 1 januari 2012 - 1 januari 2020 (niet herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Lid van het bestuur van Cosmicus;
 • Lid van het bestuur van het keurmerk 'Blik op Werk';
 • Voorzitter Wijkvereniging Meerburg in Leiden;
 • Lid adviescommissie NRO.

Mw. mr. C.M. Insinger, MBA

Mevrouw C.M. Insinger, MBA

Lid
53 jaar, 1 september 2015 - 1 september 2019 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Managing Director Cerberus Capital Management B.V. 
 • Non-executive Board member Haya Real Estate S.L.U.
 • Lid Raad van Commissarissen Vastned Retail NV;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer;
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Filmfonds;
 • Lid Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland;
 • Tijdelijk voorzitter Raad van Commissarissen Eneco.

Dhr. H. Karakus

De heer H. Karakus

Lid
53 jaar, 1 januari 2017 – 1 januari 2021 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Algemeen directeur Onderzoeksinstituut IVO;
 • Algemeen directeur Platform31;
 • Bestuurlijk Regisseur namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • Lid van Raad van Toezicht Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateur;
 • Lid van bestuur van VNO-NCW regio Rotterdam;
 • Lid Regiegroep Retailagenda van staatsecretaris Mona Keijzer;
 • Lid van Raad van Toezicht VerDus (Verbinden van Duurzame Steden);
 • Lid van Raad van Advies Rotterdam Unlimited;
 • Bestuurslid stichting Vrienden van het Maasstad Ziekenhuis;
 • Voorzitter van de Stichting Keurmerk Leegstand Beheer.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.