Menu English

Raad van Toezicht

Toezichthouder op het College van Bestuur

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan van Hogeschool Rotterdam. De raad ziet er op toe dat de hogeschool goed wordt bestuurd en controleert of het CvB het beleid naar behoren uitvoert.

In onderstaand overzicht zijn hoofd- en nevenfuncties opgenomen van leden van de Raad van Toezicht op peildatum 31 december 2022. Voor nevenfuncties geldt dat deze zijn opgenomen voor zover het functies betreft die relevant zijn voor de vervulling van de taak, waaronder in ieder geval eventuele bestuursfuncties in het onderwijs en andere toezichthoudende taken.

Onderstaand overzicht is geactualiseerd op 9 december 2022.

Leden Raad van Toezicht

Dhr. J.C. Beerman, MBA

De heer J.C. Beerman, MBA

Voorzitter
67 jaar, 1 september 2015 - 1 september 2023 (niet herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht van het Nationaal Warmtefonds 
 • President Commissaris Zwanenberg Food Group

Mw. mr. C.M. Insinger, MBA

Mevrouw C.M. Insinger, MBA

Lid
57 jaar, 1 september 2015 - 1 september 2023 (niet herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Chair Blackrock Nederland BV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer
 • Voorzitter Raad van Commissarissen RET NV 
 • Lid Raad van Commissarissen Van OordNV
 • Lid Raad van Advies CBS 

Dhr. H. Karakus

De heer H. Karakus

Lid
56 jaar, 1 januari 2017 - 1 januari 2025 (niet herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Strategisch Consultant Socium31 B.V. vanaf 1 maart 2022
 • Voorzitter commissie Politie-eenheid Rotterdam
 • Lid van het bestuur Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid
 • Lid van Raad van Toezicht Stichting Nederlands Register VastgoedTaxateur
 • Lid van Raad van Commissarissen Woningstichting EigenHaard
 • Lid algemeen bestuur Stichting BOOR
 • Lid van Raad van Advies Stichting Timpaan
 • Voorzitter Feijenoord XL
 • Lid van Commissarissen Woningcorporatie Wooncompas
 • Programmadirecteur Nationaal Programma Vlaardingen-Westwijk

De heer prof. dr. E.A.P. Steegers

Lid
61 jaar, 1 januari 2020 – 31 december 2023 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Hoogleraar en afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC, Rotterdam
 • Lid van het bestuur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Mevrouw prof. mr. A. Oskamp

Lid
65 jaar, 1 januari 2020 – 31 december 2023 (herbenoembaar)

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

 • Emeritus Hoogleraar IT en Recht Open Universiteit
 • Voorzitter WTR (Wetenschappelijk Technologische Raad) SURF
 • Vicevoorzitter Commissie Sectorplan Social Sciences and Humanities (OCW)
 • Lid expert panel European University Association
 • Lid Raad van Toezicht Koning Willem 1 college ’s-Hertogenbosch
 • Lid Advisory board Open Universiteit Portugal
 • Voorzitter van de Klachtencommissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek van Zuyd
 • Hogeschool
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen