Menu
  English

  Medezeggenschap

  Meepraten bij besluitvorming

  Medezeggenschap betrekt werknemers en studenten bij de totstandkoming van besluiten in de hogeschool. Via medezeggenschap kun je invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken. Anderzijds krijgen de bestuurders, directie en management van de hogeschool zo belangrijke informatie vanuit de onderwijsinstituten, de stafdiensten en kenniscentra.

  Vormen van medezeggenschap

  Doe mee in een medezeggenschapsraad

  Wil jij als student of medewerker van de hogeschool graag invloed hebben op het beleid van de hogeschool, je instituut of dienst? Eens per jaar kunnen studenten en eens in de twee jaar kunnen personeelsleden zich kandidaat stellen voor een plaats in een van de medezeggenschapsraden. Als er vacatures ontstaan, worden er tussentijds verkiezingen gehouden. Je kunt altijd je interesse tonen via cmr@hr.nl.