Menu English

Inspraakorgaan Diensten (IOD)

Medezeggenschap voor dienstenmedewerkers

Het Inspraakorgaan Diensten (IOD) van Hogeschool Rotterdam vertegenwoordigt de medewerkers van alle diensten. Het IOD wordt op de hoogte gehouden van huidig en toekomstig beleid en kan zaken die de medewerkers van de diensten aangaan aan de orde stellen bij de directeuren van de diensten. De leden van het IOD worden volgens het reglement elke twee jaar gekozen door de medewerkers van de diensten.

Het IOD vergadert regelmatig met de directeuren van de diensten. Dit directieteam informeert het IOD over zaken die voor de medewerkers van diensten van belang zijn. Omgekeerd stelt het IOD ook zelf onderwerpen aan de orde.

Rechten en bevoegdheden

Het IOD wordt geïnformeerd, kan vragen stellen aan directeuren van diensten en mag advies uitbrengen. Eigenlijk kunnen ze elk onderwerp ter sprake brengen dat medewerkers van diensten en hun werk raakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over reorganisaties en herschikking van taken binnen de diensten, benoemingen van directie/management van diensten, jaarplannen en begrotingen van diensten, kwaliteitszorg binnen de diensten, personeels- en scholingsbeleid, huisvesting, arbo, veiligheid en gezondheid en informatievoorziening. Het recht om in dezen standpunten naar voren te brengen en voorstellen te doen heet het initiatiefrecht.

Het Inspraakorgaan wordt verder in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen (adviesrecht) over de door het directieteam voorgenomen besluiten met betrekking tot:

  • de begroting (van de afdelingen) van de diensten;
  • het vaststellen of wijzigen van de organisatie van (een belangrijk onderdeel van) de diensten;
  • het door het directieteam uit te brengen advies inzake beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de diensten of van een belangrijk onderdeel.

Tenslotte heeft het IOD instemmingsbevoegdheid (instemmingsrecht) met betrekking tot de regels op het gebied van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de diensten en het scholingsplan.

Bekijk het reglement Inspraakorgaan Diensten via Statuten, reglementen, richtlijnenen en gedragsregels (inloggen).

Leden IOD

De leden van het IOD worden elke twee jaar gekozen door de medewerkers van de diensten. Als er vacatures zijn, worden er tussentijdse verkiezingen uitgeschreven.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen