Menu
  English

  Organisatie

  In verbinding met de stad

  Hogeschool Rotterdam is een dynamische onderwijsinstelling waar meer dan 40.000 studenten en 4.000 medewerkers aan hun carrière werken. De hogeschool biedt, verspreid over de stad, meer dan negentig opleidingen aan in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

  Om de organisatie hierop in te richten, kent Hogeschool Rotterdam onderwijsinstituten, diensten en kenniscentra. Daarnaast werkt de hogeschool in samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld het Albeda College en Zadkine (Rotterdam Academy) en STC Group (Rotterdam Mainport Institute), waarbinnen onderwijs wordt aangeboden. De Centres of Expertise vormen samenwerkingsverbanden tussen de hogeschool en het bedrijfsleven.

  Hogeschool Rotterdam is een stichting die wordt bestuurd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van Hogeschool Rotterdam. De medezeggenschapsgeledingen van de hogeschool oefent invloed uit op het gevoerde beleid.

  Lees meer over onze visie onder Missie, visie en strategie.