Menu English

Instituuts Medezeggenschapsraden (IMR)

Medezeggenschap op instituutsniveau

Bij ieder instituut is een Instituuts Medezeggenschapsraad (IMR). Zowel studenten als medewerkers van het betreffende instituut maken onderdeel uit van de IMR.

De personeelsleden van de IMR hebben zitting voor een periode van twee jaar, de student-leden hebben zitting voor een periode van één jaar. De IMR vergadert maandelijks, deze vergaderingen zijn openbaar. Het aantal studenten en medewerkers in de IMR is afhankelijk van de grootte van het instituut.

Verschil IMR en Centrale Medezeggenschapsraad

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) overlegt met het College van Bestuur (CvB) over onderwerpen die de hele hogeschool aan gaan. De IMR overlegt met de instituutsdirectie over zaken waarvan het CvB de bevoegdheden aan de instituutsdirectie heeft overgedragen. De CMR overlegt bijvoorbeeld met het CvB over de begroting en arbeidsomstandigheden binnen de gehele hogeschool, de IMR overlegt met de Instituutsdirectie over de instituutsbegroting en zaken die het instituut aangaan.

Bevoegdheden IMR

De IMR heeft de bevoegdheid gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan de Instituutsdirectie en in overleg te treden over alle aangelegenheden betreffende het Instituut. Daarnaast vindt er overleg plaats in de beleidsvoorbereidende fase, tijdens het studiejaar over lopende zaken.

Initiatiefrecht

De IMR is bevoegd over alle aangelegenheden binnen het instituut voorstellen te doen of standpunten kenbaar te maken aan de directie.

Adviesbevoegdheid

De IMR kan advies uitbrengen over de door de instituutsdirectie voorgenomen besluiten met betrekking tot:

 • het voortbestaan en de goede gang van zaken in het instituut;
 • het starten of beëindigen van een onderwijskundig experiment of project;
 • het beleid met betrekking tot de voorzieningen voor studenten in het instituut, voor zover het onderwijskundige zaken betreft.

Instemmingsbevoegdheid

De instituutsdirectie heeft vooraf instemming nodig van de IMR bij voorgenomen besluiten op het gebied van de volgende aangelegenheden:

 • Het strategisch- en onderzoeksplan.
 • Het personeelsplan:
  • Formatiebeleid.
  • Scholingsbeleid.
 • De begroting en het jaarplan.
 • Het organisatieplan.
 • Vaststelling of wijziging van het instituutsdeel van het Onderwijs- en Examen Reglement (OER).
 • Aanstelling of ontslag van de instituutsdirectie.

Bekijk het reglement van het IMR via Statuten, reglementen, richtlijnenen en gedragsregels (inloggen). 

Leden IMR

De leden van de IMR worden elk jaar door de studenten en elke twee jaar door de medewerkers van het Instituut gekozen. Als er vacatures zijn worden er tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. Studenten en medewerkers bekijken hun lokale intranet voor alle leden van hun IMR.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen