Lerarenopleiding VO/BVE Technisch beroepsonderwijs deeltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Heb je twee rechterhanden? En vind je het leuk om je kennis en vaardigheden over te dragen? Dan is de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs je op het lijf geschreven.

Deze opleiding is bedoeld voor mannen én vrouwen met affiniteit voor techniek of die ervaring hebben in een technisch beroep en die graag hun kennis en vaardigheden over willen dragen aan jongeren in het vmbo of het mbo. Hogeschool Rotterdam biedt deze nieuwe verbrede opleiding aan met specialisaties in acht uitstroomprofielen, te weten:

 • Bouwkunde*
 • Bouwtechniek
 • Elektrotechniek
 • Installatietechniek
 • Mechanische techniek
 • Motorvoertuigentechniek
 • Werktuigbouwkunde*
 • Techniek vmbo Nieuwe Stijl**

Je hebt als student aan de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs veelal een mbo-opleiding in een technisch vakgebied afgerond. Je kiest het uitstroomprofiel dat hoort bij je mbo-opleiding. De eerste twee studiejaren zijn gericht op verbreding van je vakkennis*. Je maakt dan kennis met een aantal (technische) vakken anders dan het door jou gekozen uitstroomprofiel. In de laatste twee studiejaren vindt er vakverdieping plaats. Je gaat jezelf dan technisch specialiseren binnen je uitstroomprofiel. Voor alle uitstroomprofielen geldt dat het examenprogramma van de voltijdopleiding identiek is aan de deeltijdopleiding.

* Voor studenten die kiezen voor het uitstroomprofiel Bouwkunde en Werktuigbouwkunde begint de vakverdieping al in het tweede studiejaar. 

** Studenten met een mbo-opleiding zonder technisch vakgebied kunnen alleen kiezen voor het uitstroomprofiel Techniek Nieuwe Stijl.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Lerarenopleiding VO/BVE Technisch beroepsonderwijs deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je oriënteert je op de verschillende aspecten van je vak en op je toekomstige beroep als leraar. Ook ga je al aan de slag op een school, waarbij je niet alleen toekijkt, maar ook assisteert bij het onderwijs. Pas als je de propedeuse hebt gehaald, mag je verder met je opleiding.

  Na het eerste jaar

  De hoofdfase begint in het tweede leerjaar. Je leert onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren met een hoge kwaliteit. Je leert de principes van directe instructie toepassen en bekwaamt je in activerende didactiek. Je verbreedt en verdiept jezelf in het technische vak. Daarnaast loop je een aantal dagen per week stage. In het tweede en derde leerjaar voer je je werk op school steeds zelfstandiger uit. In het derde jaar werk je toe naar het LIO-assessment (Leraar In Opleiding). Daarnaast loop je stage of voer je je opdrachten uit bij de school waar je werkt.

  In het vierde leerjaar ben je officieel leraar-in-opleiding. Je werkt dan zoveel mogelijk zelfstandig toe naar de startbekwaamheid als tweedegraads docent in je vak. Daarnaast volg je een minor als onderdeel van het door jou gekozen uitstroomprofiel. In de tweede helft van je laatste jaar maak je een afstudeerwerkstuk voor je vak, een beroepsproduct voor je uitstroomprofiel en je slaagt natuurlijk in één keer voor je eindassessment Startbekwaam Docent!

  Werk en studie

  Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. In elk jaar is een stage onderdeel van het opleidingstraject. In het eerste jaar is een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt ongeveer tien lessen onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool. De stages in de hogere studiejaren (4 tot 6 maanden per stage) zijn bedoeld om de verworven kennis, vaardigheden en competenties in praktijk te brengen. Gedurende langere periodes geef je een reeks lessen aan klassen van verschillend niveau (zes tot acht uur per week). Je treedt tevens op als leerlingbegeleider. De lange stages sluit je af met een portfolio waarin getoetst wordt of je beschikt over de competenties van de leraar. Tot slot vindt er een eindassessment plaats. Als deeltijder zoek je zelf een stage/werkplek. Desgewenst kun je bij het stagebureau een verzoek neerleggen om te bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

  Stage lopen

  In jaar één loop je een oriënterende stage in het onderwijs. In het tweede en derde jaar loop je langere stages die respectievelijk 12 en 20 studiepunten opleveren.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Ad Fousert zijn derdejaars stage bij Zadkine ervaart.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bekijk de minors

  Zij-instroom

  Als je al over een hbo- of wo-diploma beschikt, is het mogelijk via een zij-instroomtraject binnen twee jaar een tweedegraads bevoegdheid te halen.

  Wat zijn de toelatingseisen?

  Een zij-instromer in het beroep wordt toegelaten als hij/zij:

  • beschikt over een afgeronde hbo of wo-opleiding die relevant moet zijn voor het vak waarvoor men een bevoegdheid wilt halen.
  • vak-verwantschap kan aantonen tussen de gevolgde en afgeronde opleiding.
  • minimaal 8 uur per week les geeft in het vak waarin men de bevoegdheid wil behalen.
  • voor de duur van het traject minimaal 8 uur per week les blijft geven in het beoogde vak.

  Aanmelden voor het zij-instroomtraject?

  De school waar je werkzaam bent, meldt je aan voor een intake assessment (geschiktheidsonderzoek). Deze procedure duurt 8 tot 10 weken.

  Het zij-instroomtraject kent twee startmomenten, september (blok 1) en november (blok 2). Het is daarom zaak dat zij-instromers die in september willen starten tijdig door hun werkgever aangemeld worden (uiterste datum 31 maart). Het intake assessment vindt voor de zomervakantie plaats. Voor de start in november is de uiterste aanmeldingsdatum 30 juni. Het intake assessment vindt in september plaats.

  Contact

  Neem voor meer informatie zoals voorwaarden, studiekosten, subsidiemogelijkheden, contact op met het Assessmentcentrum, ivl-assessmentcentrum@hr.nl, 010 - 794 5096.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  2 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

  Doorstuderen

  Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven.

  Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden. 

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.