Menu Zoeken English

Lerarenopleiding VO/BVE Technisch beroepsonderwijs deeltijd

Flexibele deeltijd bachelor in het Nederlands, start in september

Deze opleiding is ook beschikbaar in: voltijd

Is techniek je passie? En heb je ambitie om leraar te worden? Dan is de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs wat voor jou!

Aan professionals in het onderwijs worden hoge eisen gesteld. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en ook het technisch onderwijs is volop in beweging. De Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs (TBO) van Hogeschool Rotterdam sluit goed aan bij deze ontwikkelingen. TBO is een bacheloropleiding tot 2e graads leraar voor technisch beroepsonderwijs waarmee je bevoegd bent om les te geven op mbo- of vmbo scholen. Daarnaast wordt ook een tweejarige Associate degree (Ad) aangeboden tot onderwijsondersteuner.

Bij deze opleiding kun je je bekwamen in één van de onderstaande uitstroomprofielen:

 • Voor het vmbo: PIE (Produceren, Installeren en Energie), BWI (Bouwen, Wonen en Interieur), MVI (Media, Vormgeving en ICT), M&T (Mobiliteit en Transport), MT (Maritiem en Techniek), D&P (Dienstverlening en Producten) of T&T (Technologie en Toepassing).
 • Voor het mbo: Bouwtechniek, Elektrotechniek, Mechanische techniek, Motorvoertuigentechniek, Installatietechniek, Mechatronica en ICT.

Voor wie?

De Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs is een opleiding in deeltijd voor vakmensen uit het bedrijfsleven die een baan in het onderwijs willen. Studenten met een technische mbo- of hbo-vooropleiding zijn toelaatbaar. Maar ook studenten met een Pabo-, kunstacademie- of havo-diploma met een passie voor techniek kunnen bij TBO een passende studieroute volgen. De uitgebreide intake bepaalt de omvang van de studieroute.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Lerarenopleiding VO/BVE Technisch beroepsonderwijs deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Programma

  De opleiding is opgebouwd uit onderdelen die nodig zijn om een startbekwame leraar te worden voor het technisch beroepsonderwijs. Denk aan: pedagogiek, didactiek, ethiek, onderzoek, toetsen, technische kennis, praktische vaardigheden, enz. Bij al deze onderdelen is interactie tussen werkplek en studie erg belangrijk. Situaties die voorkomen op de werkplek zijn onderwerp voor lesstof en theorieën besproken in de les zijn andersom praktijkopdrachten voor op de werkplek.

  Daarnaast is de opleiding een plek om te oefenen, te experimenteren en uit te proberen zowel op de hogeschool als op de scholen waar de studenten werkzaam zijn. In de vorm van projectonderwijs, het ontwerpen van lessen en lesgeven aan elkaar, uitwisselen van technische innovaties, maar ook bijvoorbeeld lessen drama en logopedie.

  Eenheden

  De opleiding bestaat uit 8 eenheden van leeruitkomsten van 30 studiepunten. De eerste 4 eenheden vormen samen het Ad-traject. Alle 8 eenheden zijn nodig voor een tweedegraads bevoegdheid, je hebt dan je bachelordiploma. Na het behalen van een eenheid van leeruitkomsten wordt deze afgesloten en behoudt zijn waarde. Bepaalde eenheden worden ook ingezet als bij- en nascholing voor reeds bevoegde leraren.

  Flexibele deeltijd

  Hogeschool Rotterdam neemt deel aan de landelijke pilot Flexibilisering deeltijdonderwijs. Deze pilot maakt het mogelijk om de opleiding in maatwerk aan te bieden. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring wordt middels een uitgebreide intake, je eigen studieroute bepaald. Zo wordt het onderwijsprogramma afgestemd op de kennis en vaardigheden die je al beheerst en op de mogelijkheden en behoeften van je werkplek.
  Het onderwijs wordt kleinschalig georganiseerd met betrokken docenten. De lijnen zijn kort en er is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding en aandacht.

  Werk en studie

  Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. In elk jaar is een stage onderdeel van het opleidingstraject. In het eerste jaar is een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt ongeveer tien lessen onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool. De stages in de hogere studiejaren (4 tot 6 maanden per stage) zijn bedoeld om de verworven kennis, vaardigheden en competenties in praktijk te brengen. Gedurende langere periodes geef je een reeks lessen aan klassen van verschillend niveau (zes tot acht uur per week). Je treedt tevens op als leerlingbegeleider. Beide lange stages sluit je af met een portfolio waarin getoetst wordt of je beschikt over de competenties van de leraar. Tot slot vindt er een eindassessment plaats. Als deeltijder zoek je zelf een stage/werkplek. Desgewenst kun je bij het stagebureau een verzoek neerleggen om te bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

  Stage lopen

  In jaar één loop je een oriënterende stage in het onderwijs. In het tweede en derde jaar loop je langere stages die respectievelijk 12 en 20 studiepunten opleveren.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Ad Fousert zijn derdejaars stage bij Zadkine ervaart.

  Begeleiding

  Natuurlijk ben je prima in staat een studieplanning te maken en die te volgen. Maar kom je er toch niet helemaal uit, dan kun je altijd een beroep doen op je studieloopbaancoach (SLC). Deze stelt belang in je vorderingen en zal op het moment dat je daar zelf behoefte aan hebt, de helpende hand reiken om op schema te komen en te blijven. De SLC voert tijdens het studiejaar studievoortgangsgesprekken met alle studenten afzonderlijk. De stagebegeleiding vindt plaats in SLC-groepen, onder leiding van een SLC. Bij die begeleiding speelt het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de student een belangrijke rol.

  Zij-instroom

  Heb je minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht? Dan is het zij-instroomtraject wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas en kun je in twee jaar je bevoegdheid halen.

  Lees alle informatie over zij-instroom

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  2 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

  Doorstuderen

  Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven. Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden.

  Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook hbo-masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen.

  Na- en bijscholing

  Voor docenten die binnen het profiel PIE les willen geven, biedt Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen (HR-IvL) een professionaliseringstraject aan.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.