Menu English

Zij-instroomtraject Lerarenopleiding

Direct voor de klas en binnen 2 jaar je bevoegdheid

Heb je minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht? Dan is het zij-instroomtraject wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas en kun je in twee jaar je bevoegdheid halen.

Meer weten over de opleiding?

Plan een individueel gesprek

Het is mogelijk om via e-mail een individueel gesprek van 20 minuten op dinsdagochtend of donderdagochtend aan te vragen. Dit kan t/m 27 juni 2023 (met uitzondering van de periode tussen 24 april en 15 mei) . Vermeld in je e-mail de volgende gegevens:

 • Je hoogst behaalde diploma
 • In welk vak je interesse hebt
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Datum of data waarop je het gesprek zou willen inplannen.

Mail ons

Het zij-instroomtraject

Wat is het en wat zijn de voorwaarden?

Wat is een zij-instromer in het beroep?

Een zij-instromer in het beroep is iemand die op een school voor voortgezet onderwijs een aanstelling krijgt/heeft als docent in een bepaald vak waarvoor hij geen bevoegdheid heeft. Het zij-instroomtraject schrijft voor dat de zij-instromer minimaal 8 uur per week lesgeeft in het vak waarvoor hij de bevoegdheid wil halen. Het zij-instroomtraject is een ‘werkend leren traject’, hij moet het geleerde op de opleiding in de praktijk kunnen oefenen. Na het met goed resultaat afleggen van een geschiktheidsonderzoek, haalt een zij-instromer binnen twee jaar een 2e graads baccalaureus. 

Welke lerarenopleidingen bieden een zij-instroomtraject aan?

De volgende lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam hebben een zij-instroomtraject:

 • Talen: Duits, Engels, Frans, Nederlands
 • Mens & Maatschappij: Aardrijkskunde, Economie, Maatschappijleer
 • Exact: Biologie, Natuurkunde, Technisch beroepsonderwijs, Wiskunde

Let op: heb je interesse in het zij-instroomtraject van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo)? Klik dan hier

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Je wordt als zij-instromer in het beroep toegelaten als je:

 • beschikt over een afgeronde bachelor hbo- of wo-opleiding die relevant moet zijn voor het vak waarvoor je een bevoegdheid wilt behalen óf
 • in het bezit bent van een reeds eerder behaalde bevoegdheid voor het po/vo en/of mbo en een tweede bevoegdheid wilt halen óf
 • in het bezit bent van een relevante afgeronde mbo-opleiding niveau 4 als je een bevoegdheid wilt halen voor de technische beroepen (BWI, PIE en M&T)

Daarnaast gelden de volgende eisen:

 • je geeft minimaal 8 lessen per week in het vak waarin je de bevoegdheid wilt behalen én
 • je blijft voor de duur van het traject minimaal 8 lessen per week geven in het beoogde vak én
 • je bent de afgelopen twee jaar niet ingeschreven geweest bij een lerarenopleiding die je zonder een diploma hebt verlaten.

Wat is de procedure van het zij-instroomtraject?

 • De werkgever, opdrachtgever bevoegd gezag, is verantwoordelijk voor de aanmelding voor een intakeassessment en de financiële afhandeling hiervan op basis van een offerte die het Assessmentcentrum opstelt.
 • De werkgever kan gebruik maken van een subsidieregeling. De werkgever moet zelf subsidie aanvragen bij DUO. Dit gaat niet via Hogeschool Rotterdam.
 • Per kalenderjaar wordt de informatie over de subsidie bekendgemaakt via de site van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
 • Voor de aanvraag en informatie van een (eventuele) subsidie zij-instroom, verwijzen wij je naar de site van DUO

Wanneer start het zij-instroomtraject?

Het zij-instroomtraject kent twee startmomenten, september (blok 1) en februari (blok 3). Aan het zij-instroomtraject moet altijd een geschiktheidsonderzoek (intake-assessment) vooraf gaan. De kosten van het geschiktheidsonderzoek zijn 2.295 euro (onder voorbehoud van tussentijdse/jaarlijkse prijsveranderingen). Het gaat om een uitgebreid intakeassessment dat een dagdeel in beslag neemt. Het gehele traject heeft een doorlooptijd van tenminste 8 tot 10 weken. Het is daarom zaak dat zij-instromers die in september willen starten tijdig door hun werkgever aangemeld worden (uiterste datum 31 maart). Het intakeassessment vindt dan voor de zomervakantie plaats. Bij gebleken geschiktheid heeft het zij-instroomtraject twee instapmomenten met een uiterlijke datum voor aanmelding:

 • september, aanmelden vóór 31 maart
 • februari, aanmelden vóór 1 november

Rapportage en geschiktheidsverklaring

De uitslag van het intakeassessment wordt vastgelegd in een rapportage waarin een eindbeoordeling en advies zijn opgenomen. Er wordt een geschiktheidsverklaring afgegeven na een positief resultaat van het assessment. De geschiktheidsverklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaren.

Beroepsvorming: Wat is de inhoud van de lessen?

De leergroep beroepsvorming is de thuisbasis voor de zij-instromer. Centraal staan vijf thema’s die gerelateerd zijn aan de zeven competenties, de nieuwe bekwaamheidseisen en de generieke kennisbasis.

Praktische informatie

Belangrijke gegevens op een rij

Aanmelding

Een zij-instromer wordt via een door de werkgever getekende opdrachtkaart aangemeld. Deze kaart en brochure kun je opvragen door een mail te sturen naar ivl-assessmentcentrum@hr.nl. Als zij-instromer meld je je dus niet aan via Studielink.

Opleidingsdagen

Het rooster is per cursist afhankelijk van zijn persoonlijk opleidingsplan. 

Duur van de opleiding

Een zij-instroomtraject mag maximaal 2 jaar duren.

Subsidie zij-instroom

OCW werkt aan een toekomstbestendige route voor zij-instromers. Tot die tijd blijft de huidige regeling gelden. Je kunt de subsidie zij-instroom dus gewoon nog aanvragen. Als de huidige regeling verandert, zullen we dit op tijd melden. Ook komt er dan een overgangsregeling. Lees meer op https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp

Contact met de opleiding

Heb je nog vragen?

Meer informatie kun je opvragen via:

Vermeld in je mail de volgende gegevens:

 • Je hoogst behaalde diploma
 • In welk vak je interesse hebt
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer

Ben je wellicht geïnteresseerd om in 1 jaar je lesbevoegdheid te halen? Kijk dan op de pagina van de kopopleiding

Alle verstrekte informatie onder voorbehoud van (tussentijdse) wijzigingen door het ministerie van OC&W.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen