Menu Zoeken English

Zij-instroomtraject Lerarenopleiding

Direct voor de klas

Heb je minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht? Dan is het zij-instroomtraject wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas en kun je in twee jaar je bevoegdheid halen.

Online in gesprek met de opleiding

Meld je aan voor een persoonlijk gesprek

Heb je belangstelling voor het zij-instroomtraject van de lerarenopleidingen? Heb je heel goed gekeken naar de toelatingseisen en denk je hiervoor in aanmerking te komen? Meld je dan aan voor een persoonlijk gesprek via Teams met een van de coördinatoren.

Data en tijden

De gesprekken duren maximaal 20 minuten en vinden plaats via Microsoft Teams. Gesprekken kunnen plaatsvinden op maandag 31 januari, dinsdag 1 februari en donderdag 3 februari 2022.

De volgende tijdstippen zijn beschikbaar op deze data:

 • 19.00-19.20 uur
 • 19.25-19.45 uur
 • 19.50-20.10 uur
 • 20.15-20.35 uur
 • 20.40-21.00 uur

Aanmelden kan tot en met 27 januari 2022. 

Aanmelden

Stuur via onderstaande aanmeldknop een e-mail om je aan te melden voor een persoonlijk gesprek van maximaal 20 minuten. Stuur in jouw mail de volgende informatie mee:

 • Datum en tijd voor het gesprek van je voorkeur (eventueel een 2e voorkeur mocht de gewenste datum/tijd niet meer beschikbaar zijn)
 • E-mailadres en telefoonnummer

Je ontvangt een bevestiging van de afspraak per e-mail, daarna is deze pas definitief. 

Aanmelden

 Heb je juist interesse voor het zij-instroomtraject van de Pabo? Klik dan hier

Het zij-instroomtraject

Wat is het en wat zijn de voorwaarden?

Wat is een zij-instromer in het beroep?

Een zij-instromer in het beroep is iemand die op een school voor voortgezet onderwijs een aanstelling krijgt/heeft als docent in een bepaald vak waarvoor hij geen bevoegdheid heeft. Het zij-instroomtraject schrijft voor dat de zij-instromer minimaal 8 uur per week lesgeeft in het vak waarvoor hij de bevoegdheid wil halen. Het zij-instroomtraject is een ‘werkend leren traject’, hij moet het geleerde op de opleiding in de praktijk kunnen oefenen. Na het met goed resultaat afleggen van een geschiktheidsonderzoek, haalt een zij-instromer binnen twee jaar een 2e graads baccalaureus. 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Je wordt als zij-instromer in het beroep toegelaten als je:

 • beschikt over een afgeronde hbo- of wo-opleiding die relevant moet zijn voor het vak waarvoor je een bevoegdheid wilt behalen óf
 • in het bezit bent van een reeds eerder behaalde bevoegdheid voor het po/vo en/of mbo en een tweede bevoegdheid wilt halen óf
 • in het bezit bent van een afgerond mbo niveau 4 als je een bevoegdheid wilt halen voor de technische beroepen (BWI, PIE en M&T)

Daarnaast gelden de volgende eisen:

 • je geeft minimaal 8 lessen per week in het vak waarin je de bevoegdheid wilt behalen én
 • je blijft voor de duur van het traject minimaal 8 lessen per week geven in het beoogde vak én
 • je bent de afgelopen twee jaar niet ingeschreven geweest bij een lerarenopleiding die je zonder een diploma hebt verlaten.

Wat is de procedure van het zij-instroomtraject?

 • De werkgever, opdrachtgever bevoegd gezag, is verantwoordelijk voor de aanmelding voor een intakeassessment en de financiële afhandeling hiervan op basis van een offerte die het Assessmentcentrum opstelt.
 • De werkgever kan gebruik maken van een subsidieregeling. De werkgever moet zelf subsidie aanvragen bij DUO. Dit gaat niet via Hogeschool Rotterdam.
 • Per kalenderjaar wordt de informatie over de subsidie bekendgemaakt via de site van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
 • Voor de aanvraag en informatie van een (eventuele) subsidie zij-instroom, verwijzen wij je naar de site van DUO

Wanneer start het zij-instroomtraject?

Het zij-instroomtraject kent twee startmomenten, september (blok 1) en februari (blok 3). Aan het zij-instroomtraject moet altijd een geschiktheidsonderzoek (intake-assessment) vooraf gaan. De kosten van het geschiktheidsonderzoek zijn 2.295 euro (onder voorbehoud van tussentijdse/jaarlijkse prijsveranderingen). Het gaat om een uitgebreid intakeassessment dat een dagdeel in beslag neemt. Het gehele traject heeft een doorlooptijd van tenminste 8 tot 10 weken. Het is daarom zaak dat zij-instromers die in september willen starten tijdig door hun werkgever aangemeld worden (uiterste datum 31 maart). Het intakeassessment vindt dan voor de zomervakantie plaats. Bij gebleken geschiktheid heeft het zij-instroomtraject twee instapmomenten met een uiterlijke datum voor aanmelding:

 • september, aanmelden vóór 31 maart
 • februari, aanmelden vóór 1 november

Rapportage en geschiktheidsverklaring

De uitslag van het intakeassessment wordt vastgelegd in een rapportage waarin een eindbeoordeling en advies zijn opgenomen. Er wordt een geschiktheidsverklaring afgegeven na een positief resultaat van het assessment. De geschiktheidsverklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaren.

Beroepsvorming: Wat is de inhoud van de lessen?

De leergroep beroepsvorming is de thuisbasis voor de zij-instromer. Centraal staan vijf thema’s die gerelateerd zijn aan de zeven competenties, de nieuwe bekwaamheidseisen en de generieke kennisbasis.

Praktische informatie

Aanmelding

Een zij-instromer wordt via een door de werkgever getekende opdrachtkaart aangemeld voor het intakeassessment. Als zij-instromer meld je je dus niet aan via Studielink.

Opleidingsdagen

Het rooster is per cursist afhankelijk van zijn persoonlijk opleidingsplan. 

Duur van de opleiding

Een zij-instroomtraject mag maximaal 2 jaar duren.

Contact

Meer informatie kun je opvragen via:

Ben je wellicht geïnteresseerd om in 1 jaar je lesbevoegdheid te halen? Kijk dan op de pagina van de kopopleiding

Alle verstrekte informatie onder voorbehoud van (tussentijdse) wijzigingen door het ministerie van OC&W.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen