Menu Zoeken English

Zij-instroomtraject Lerarenopleiding vo/bve

Direct voor de klas

Heb je minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht? Dan is het zij-instroomtraject wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas en kun je in twee jaar je bevoegdheid halen.

Wat is een zij-instromer in het beroep?

Een zij-instromer in het beroep is iemand die op een school voor voortgezet onderwijs een aanstelling krijgt/heeft als docent in een bepaald vak waarvoor hij geen bevoegdheid heeft. Het zij-instroom traject schrijft voor dat je als zij-instromer minimaal 8 uur per week lesgeeft in het vak waarvoor je de bevoegdheid wilt halen. Het zij-instroomtraject is een ‘werkend leren traject’, je moet het geleerde op de opleiding in de praktijk kunnen oefenen. Na het met goed resultaat afleggen van een geschiktheidsonderzoek, haal je als zij-instromer binnen twee jaar een tweedegraads bachelor.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Je wordt als zij-instromer in het beroep toegelaten als je:

 • beschikt over een afgeronde hbo- of wo-opleiding die relevant moet zijn voor het vak waarvoor je een bevoegdheid wil behalen óf
 • in het bezit bent van een reeds eerder behaalde bevoegdheid voor het po/vo en/of mbo en een tweede bevoegdheid wilt halen óf
 • in het bezit bent van een afgerond mbo niveau 4 als je een bevoegdheid wilt halen voor de Technische beroepen (BWI & PIE)

Daarnaast gelden de volgende eisen:

 • je geeft minimaal 8 uur per week les in het vak waarin je de bevoegdheid wilt behalen en
 • je blijft voor de duur van het traject minimaal 8 uur per week lesgeven in het beoogde vak en
 • je bent de afgelopen twee jaar niet ingeschreven geweest bij een lerarenopleiding die je zonder een diploma hebt verlaten, voor het vak waarvoor een geschiktheidsonderzoek wordt aangevraagd. 

Wat is de procedure van het zij-instroomtraject?

 • De werkgever is verantwoordelijk voor de aanmelding voor een intakeassessment en de financiële afhandeling hiervan op basis van een offerte, die het Assessmentcentrum opstelt.
 • De werkgever kan gebruik maken van een subsidieregeling. De werkgever moet zelf subsidie aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dit gaat niet via Hogeschool Rotterdam.
 • Per kalenderjaar wordt de informatie over de subsidie bekendgemaakt via de site van DUO.
 • Voor de aanvraag en informatie van een (eventuele) subsidie zij-instroom kun je terecht bij DUO

Wanneer start het zij-instroomtraject?

Het zij-instroomtraject kent twee startmomenten: september (blok 1) en februari (blok 3). Aan het zij-instroomtraject moet altijd een geschiktheidsonderzoek (intakeassessment) voorafgaan. De kosten van het geschiktheidsonderzoek zijn € 2.295,- (onder voorbehoud van tussentijdse/jaarlijkse prijsveranderingen) . Het gaat om een uitgebreid intakeassessment dat een dagdeel in beslag neemt. Het gehele traject heeft een doorlooptijd van tenminste 8 tot 10 weken. Het is daarom zaak dat zij-instromers die in september willen starten tijdig door hun werkgever aangemeld worden (uiterste datum 31 maart). Het intakeassessment vindt dan voor de zomervakantie plaats. Bij gebleken geschiktheid heeft het zij-instroomtraject twee instapmomenten met een uiterlijke datum voor aanmelding:

 • september, aanmelden vóór 31 maart
 • februari, aanmelden vóór 19 november 

Rapportage en geschiktheidsverklaring

De uitslag van het intakeassessment wordt vastgelegd in een rapportage waarin een eindbeoordeling en advies is opgenomen. Er wordt een geschiktheidsverklaring afgegeven na een positief resultaat van het assessment. De geschiktheidsverklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Beroepsvorming: Wat is de inhoud van de lessen?

De leergroep beroepsvorming is de thuisbasis voor de zij-instromer. Centraal staan vijf thema’s die gerelateerd zijn aan de zeven competenties, de nieuwe bekwaamheidseisen en de generieke kennisbasis.

Praktische informatie

Aanmelding

Een zij-instromer wordt via een door de werkgever getekende opdrachtkaart aangemeld voor het intakeassessment. Als zij-instromer meld je je dus niet aan via Studielink.

Opleidingsdagen

Globaal: 1 middag en 2 avonden. Het rooster is per cursist afhankelijk van zijn persoonlijk opleidingsplan. Voor de Lerarenopleiding Nederlands en Lerarenopleiding Algemene/Bedrijfseconomie is er een gehele dag gereserveerd voor lessen.

Duur van de opleiding

Een zij-instroomtraject mag maximaal 2 jaar duren.

Contact

Meer informatie of de brochure 'Zij-instroomtraject' kun je opvragen via:

Alle verstrekte informatie onder voorbehoud van (tussentijdse) wijzigingen door het ministerie van OC&W.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen