Menu Zoeken English

Kopopleiding Lerarenopleiding

Eénjarige voltijdopleiding tot 2e graads leraar voor studenten met een hbo-/wo-diploma

Heb je een hbo- of wo-bachelor-getuigschrift? Overweeg dan eens om leraar te worden. Via de praktijkgerichte kopopleiding kun je namelijk in één jaar je tweedegraadsbevoegdheid halen. Daarna kun je aan de slag bij scholen in het voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Online in gesprek met de opleiding

Meld je aan voor een persoonlijk gesprek

Heb je belangstelling voor de kopopleiding van de lerarenopleidingen en denk je op basis van de toelatingseisen hiervoor in aanmerking te komen? Meld je dan aan voor een persoonlijk gesprek via Teams met de coördinator, Marleen Braat.

Data en tijden

De gesprekken duren in principe 15 minuten maar voor de zekerheid wordt er een half uur voor het gesprek gereserveerd. De gesprekken vinden plaats via Microsoft Teams.

 • Vrijdag 1 oktober om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Woensdag 6 oktober om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Vrijdag 8 oktober om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Woensdag 13 oktober om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Vrijdag 15 oktober om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Woensdag 13 oktober om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Vrijdag 15 oktober om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Woensdag 27 oktober om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Vrijdag 29 oktober om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Woensdag 3 november om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Vrijdag 5 november om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Woensdag 10 november om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Vrijdag 12 november om 9.30, 10.00 en 10.30 uur
 • Woensdag 17 november om 9.30, 10.00 en 10.30 uur

Aanmelden

Stuur via onderstaande aanmeldknop een e-mail om je aan te melden voor een persoonlijk gesprek van 15 minuten. Stuur in jouw mail de volgende informatie mee:

 • Datum en tijd voor het gesprek van je voorkeur (eventueel een 2e voorkeur mocht de gewenste datum niet meer beschikbaar zijn)
 • E-mailadres en telefoonnummer

Je ontvangt een bevestiging van de afspraak per e-mail, daarna is deze pas definitief.

Aanmelden

Hoe zit de kopopleiding in elkaar?

Het is een voltijdopleiding van één jaar waarbij je 1 à 2 dagen lessen volgt op de locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam. De opleiding is sterk gericht op de praktijk. Per week loop je drie dagen stage, in principe op woensdag, donderdag en vrijdag. Je hebt immers tijdens je hbo- of wo-bacheloropleiding voldoende vakkennis opgedaan om snel met je vak aan de slag te kunnen in het onderwijs. Je start met een korte oriëntatie op een school en al snel begin je ondersteunende taken uit te voeren. Daarna geef je zelf les. Tegelijkertijd volg je op de hogeschool vakken als adolescentiepsychologie, studieloopbaancoaching, leerlingenbegeleiding, onderwijspsychologie, drama, algemene didactiek en vakdidactiek.

Wanneer kom je in aanmerking  voor de kopopleiding?

Als jouw hbo- of wo-bacheloropleiding in onderstaand schema staat en aansluit bij de bevoegdheid die je wilt halen, kun je in aanmerking komen voor een kopopleiding bij Hogeschool Rotterdam.

Hbo-bachelor Wo-bachelor Bevoegdheid Leraar vo/bve 2e graads
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • Autotechniek
 • Bouwkunde
 • Automotive
 • Mechatronica
 • Civiele Techniek
 • HBO-ICT
 • Technische Informatica
 • Informatica
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • Bouwkunde
 • Civiele Techniek
 • Data Science and Knowledge Engineering
 • Computer Science
 • Bedrijfsinformatietechnologie (Business & IT)
 • Informatiekunde
 • Informatiekunde, multimedia en management
 • Technische Informatica
 • Informatica
 • Kunstmatige Intelligentie
 • Lifestyle Informatics
 • Leraar Technisch beroepsonderwijs
 • Toegepaste Biologie
 • Biologie
 • Leraar Biologie
 • Technische Natuurkunde
 • Natuurkunde
 • Natuur- en sterrenkunde
 • Technische Natuurkunde
 • Medische Natuurwetenschappen
 • Leraar Natuurkunde
 • Bedrijfswiskunde
 •  Wiskunde
 • Leraar Wiskunde
 • Bedrijfseconomie
 • Accountancy
 • Fiscale Economie
 • Fiscaal Recht en Economie
 • Commercieel Management (alleen met uitstroomprofiel Commerciële Economie)
 • Management, Economie en Recht
 • Bedrijfskunde MER
 • Bedrijfseconomie
 • Algemene Economie
 • Economie
 • Bedrijfskunde
 • Economie en Bedrijfseconomie
 • Leraar Bedrijfseconomie
 • Leraar Algemene Economie

 

 • Nederlandse Taal en Cultuur
 • Leraar Nederlands
 
 • Engelse Taal en Cultuur
 • Leraar Engels 
 
 • Duitse Taal en Cultuur
 • Leraar Duits
 
 • Franse Taal en Cultuur 
 • Afstudeerrichting Frans van de opleiding Romaanse Talen en Culturen
 • Leraar Frans
 
 • Sociale Geografie en Planologie
 • Aardwetenschappen
 • Aarde en Economie
 • Leraar Aardrijkskunde
 
 • Politicologie
 • Sociologie
 • Algemene Sociale Wetenschappen
 • Bestuurskunde
 • Leraar Maatschappijleer

 

Het schema is gebaseerd op de tabel 'Verwante opleidingen kopopleidingen' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tijdens je stage oriënteer je je op het vmbo, op de onderbouw van havo/vwo of op het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Op de school word je begeleid door een werkplekbegeleider en vanuit Hogeschool Rotterdam door een studieloopbaancoach. Na het afronden van de kopopleiding heb je een tweedegraadsbevoegdheid en kun je lesgeven. Ook is het mogelijk om bij een andere hogeschool daarna een eerstegraadsbevoegdheid te halen, zodat je kunt lesgeven in de bovenbouw van het havo en vwo.

Studiefinanciering

De overheid wil de doorstroom van studenten naar de kopopleiding stimuleren door één jaar extra studiefinanciering te verstrekken. Alle informatie over studiefinanciering vind je op de website van DUO. Voor de toekenning van studiefinanciering zijn de normale voorwaarden van DUO van toepassing.

Aanmelding en toelating

Heb je interesse in de kopopleiding? Meld je dan aan via Studielink voor de kopopleiding bij Hogeschool Rotterdam. Toelating vindt pas plaats ná een intakegesprek met de coördinator van de kopopleiding. Er wordt dan beoordeeld of je voldoet aan de criteria.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de opleiding? Bezoek dan eens een open dag of avond of neem contact op:

Ben je wellicht geïnteresseerd in de zij-instroomroute? Kijk dan hier.

Alle verstrekte informatie onder voorbehoud van (tussentijdse) wijzigingen door het ministerie van OC&W.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen