Zij-instroomtraject Pabo

Direct voor de klas in het basisonderwijs

Heb je minimaal een afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs? Dan is het zij-instroomtraject wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas, ben je in dienst van een basisschool(bestuur) en volg je daarnaast lessen op de Pabo. Op deze manier behaal je binnen 2 jaar een getuigschrift en kun je werken als leerkracht in het basisonderwijs.

Wat is een zij-instromer in het beroep?

Een zij-instromer in het beroep is iemand die op een basisschool een aanstelling krijgt/heeft als leerkracht of onderwijsassistent waarvoor hij geen bevoegdheid heeft. Het zij-instroomtraject is een ‘werkend leren traject’. Na het met goed resultaat afleggen van een geschiktheidsonderzoek, haalt een zij-instromer binnen twee jaar een getuigschrift waarmee hij mag lesgeven.

Wat zijn de toelatingseisen?

Om te kunnen beginnen als zij-instromer in het primair onderwijs moet je beschikken over: een afgeronde hbo- of wo-opleiding, voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Geschiktheidsonderzoek

Indien je voldoet aan de toelatingseisen, volgt er een geschiktheidsonderzoek. Het assessmentcentrum van het Instituut voor Lerarenopleidingen (IVL) van Hogeschool Rotterdam is bevoegd om dit onderzoek af te nemen en een geschiktheidsverklaring af te geven. Bij dit onderzoek wordt de basisschool waar je als zij-instromer gaat werken of een school die daartoe in overeenstemming met jou is uitgenodigd, betrokken.

Het geschiktheidsonderzoek omvat 3 onderdelen:

  • De beoordeling van de gevolgde opleiding/training/cursus en de maatschappelijke en/of beroepservaring.
  • Een onderzoek naar de geschiktheid voor de werkzaamheden die je binnen een school zal uitvoeren. Dit wordt o.a. gedaan door zelfinschatting en oordeel coach/begeleider/leidinggevende/collega.
  • De beoordeling over welke scholing en begeleiding voor de zij-instromer noodzakelijk zijn.

Wat zijn de kosten?

Elk jaar is er een subsidie zij-instroom (maximaal € 20.000,-) beschikbaar voor werkgevers. De werkgever kan gebruik maken van de toegekende subsidie. Met de subsidie kan de zij-instromer de studie volgen. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet voor de bekostiging van het geschiktheidsonderzoek, het afgeven van een geschiktheidsverklaring, het geven van verlof, de begeleiding en het laten uitvoeren van het bekwaamheidsonderzoek van een zij-instromer.

Wanneer start het zij-instroomtraject?

Het zij-instroomtraject start in september en in februari. Je krijgt een tripartite overeenkomst met een onderwijsbestuur. Indien je binnen de 2 jaar de opleiding afrondt blijf je in dienst bij het bestuur. Afhankelijk van de overeenkomst met de school ben je 1 of 2 dagen in de week op de Pabo en sta je 1 of 2 dagen voor de klas. Je krijgt op de basisschool en op de Pabo de voor jou noodzakelijke scholing en begeleiding. Binnen 2 jaar rond je de opleiding af en ontvang je een getuigschrijft waarmee je les mag geven in het basisonderwijs.

Interesse in het zij-instroomtraject?

Heb je interesse in het traject, zet dan de volgende stappen:

Stap 1 - Oriënteer je op het beroep van leerkracht basisonderwijs

Stichting Boor, Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs en Primo Schiedam hebben een aantal scholen waarin je de mogelijkheid krijgt om je echt te oriënteren of je geschikt bent voor het beroep. Je kunt hiervoor contact opnemen met:

Stap 2 - Maak een afspraak

Maak afspraak met een schoolbestuur over de aanvraag van een geschiktheidsonderzoek.

Aanmelden voor het traject

Je wordt via een door de werkgever getekende opdrachtkaart aangemeld voor het intake-assessment. Je meldt je dus niet aan via Studielink.

Meer informatie en contact

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.