Menu Zoeken English

Zij-instroomtraject pabo

2-jarige opleiding, start in februari en september

Heb je minimaal een afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs? Dan is het zij-instroomtraject wellicht iets voor jou. Tijdens dit traject werk je onder begeleiding als leerkracht op de basisschool. Je bent in dienst van een basisschool(bestuur) en je volgt daarnaast lessen op de pabo. Op deze manier behaal je binnen twee jaar een getuigschrift en kun je werken als leerkracht in het basisonderwijs.

Wat is een zij-instromer in het beroep?

Een zij-instromer in het beroep is iemand die op een basisschool een aanstelling heeft als leerkracht of onderwijsassistent, maar nog geen lesbevoegdheid heeft. De zij-instromer volgt een ‘werkend-leren-traject’ met als doel om na twee jaar de lesbevoegdheid te behalen, waarmee hij bevoegd is om onderwijs te verzorgen voor alle klassen in het basisonderwijs.

Wat zijn de toelatingseisen?

Om te kunnen beginnen als zij-instromer in het primair onderwijs moet je beschikken over: (1) een afgeronde hbo- of wo-opleiding, (2) voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring en (3) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Geschiktheidsonderzoek

Indien je voldoet aan de toelatingseisen, volgt er een geschiktheidsonderzoek. Het assessmentcentrum van Hogeschool Rotterdam is bevoegd om dit onderzoek af te nemen en een geschiktheidsverklaring af te geven.

Het geschiktheidsonderzoek omvat drie onderdelen:

  • De beoordeling van een door jou gemaakt portfolio met daarin opgenomen opleidingen, ervaringen en bewijzen die aantonen wat je al kan met betrekking tot de competenties van de leerkracht basisonderwijs.
  • Het geven van een les van 30-45 minuten op een basisschool. De les spreek je af met de leerkracht van de klas waarin je de les geeft.
  • Het criterium gericht interview (CGI) met twee assessoren. Dat is een diepgaand gesprek over de kwaliteiten en vaardigheden die je meeneemt als leerkracht basisonderwijs. Ook wordt er door middel van vragen, beoordeeld of je geschikt bent voor dit traject.  

Aan het einde van het geschiktheidsonderzoek krijg je een oordeel dat aangeeft of je geschikt bent voor het zij-instroomtraject. De beoordeling dient als startpunt voor je ontwikkeling gedurende twee jaar tot leerkracht basisonderwijs.

Wat zijn de kosten?

Elk jaar is er een subsidie zij-instroom (maximaal € 20.000,-) beschikbaar voor werkgevers. De werkgever kan gebruik maken van de toegekende subsidie. Met de subsidie kan de zij-instromer de studie volgen. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet voor de bekostiging van het geschiktheidsonderzoek, de begeleiding en het laten uitvoeren van het bekwaamheidsonderzoek van een zij-instromer.

Start en verloop van het zij-instroomtraject

Het zij-instroomtraject start in september (aanmelden voor 15 april) en in februari (aanmelden voor 1 november). Je krijgt een tripartiete overeenkomst die ondertekend wordt door drie partijen: (1) jij, als de zij-instromer in beroep, (2) de school(bestuur) die je begeleidt op de werkplek en (3) de pabo als opleiding. In de overeenkomst staan de verwachtingen ten aanzien van de drie partijen gedurende het tweejarige traject.
Afhankelijk van de overeenkomst met de school(bestuur) sta je minimaal twee en maximaal vier dagen voor de klas gedurende de twee jaren dat de pabo duurt. Zo is er voldoende gelegenheid om ervaring op te doen en voldoende tijd voor het doorlopen van de opleiding.

Je krijgt op de basisschool en op de pabo de voor jou noodzakelijke scholing en begeleiding. Binnen twee jaar rond je de opleiding af indien je aan de competenties en de landelijke kennisbases: Rekenen-Wiskunde, Nederlandse taal en Engels voldoet. Je ontvangt dan een getuigschrift waarmee je les mag geven in het basisonderwijs.

Op de pabo

Samen met andere zij-instromers vorm je een klas waarmee je onderwijs op de pabo volgt. Je krijgt alle vakken die de leerlingen op de basisschool ook krijgen en je leert over didactiek, onderwijskunde en pedagogiek. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bereid je je lessen voor via onze digitale leeromgeving Moodle. Tijdens de bijeenkomsten discussieer je met elkaar, bereid je lessen voor de leerlingen voor, ervaar je vormen van onderwijs en werk je aan opdrachten. Er is veel ruimte om onder begeleiding van een ervaren studieloopbaancoach met elkaar in intervisievormen te praten over wat je meemaakt als leerkracht. De lessen zijn geroosterd op een vaste dag in de week. We kunnen de gehele dag lessen inroosteren. Ervoor, erna of tussendoor is er mogelijkheid om gebruik te maken van de studiefaciliteiten op de pabo, zoals de onderwijswerkplaats met allerlei materialen die je kan gebruiken in je lessen op de basisschool.

Interesse?

Heb je interesse in het traject, zet dan de volgende stappen:

Stap 1 - Oriënteer je op het beroep leerkracht basisonderwijs

Er zijn verschillende scholen die je de mogelijkheid bieden om je te oriënteren op het werken als leerkracht in het basisonderwijs. Het is goed om een dag mee te lopen tijdens de lessen en ook om na schooltijd te zien welke werkzaamheden uitgevoerd worden door de leerkrachten. Je kunt voor een oriëntatie contact opnemen met:

Heb je zelf contacten met een school(bestuur)? Dan kun je daar natuurlijk ook contact mee opnemen om te vragen naar oriëntatiemogelijkheden. Bij het beroep van leerkracht horen uitstekende rekenvaardigheden. Op de pabo zal voorafgaand aan de opleiding een digitale rekentoets (Wiscat) worden afgenomen. Je bent niet verplicht de toets te halen, maar naar aanleiding van je score word je geïnformeerd hoe je startniveau is en wat je moet doen om uiteindelijk de verplichte, landelijke Kennisbasistoets Rekenen-Wiskunde te kunnen halen.

Stap 2 - Maak een afspraak

Als een school(bestuur) jou wil voordragen als potentiële kandidaat, dan doen zij een aanvraag bij het ivl-paboAssessmentcentrum@hr.nl voor een afname van het geschiktheidsonderzoek. Wij nemen na aanmelding contact met je op om je de handleiding voor het portfolio te sturen en afspraken te maken over de afname van het geschiktheidsonderzoek.

Meer informatie en contact

Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of twijfel je of het zij-instroomtraject bij je past, kom dan naar een van onze Open Dagen of neem contact op met het assessmentcentrum:

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.