Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) deeltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Wie op een basisschool werkt, heeft een brede basis. Je moet in veel vakken kunnen lesgeven en dat betekent dat je ook veel vakken krijgt.

Werken als leraar basisonderwijs betekent niet alleen kinderen op weg helpen in de wereld, maar ook overleggen met hun ouders, collega's en instellingen. Allemaal hebben ze met je gemeen dat ze het beste met kinderen voor hebben. Ook al werk je zelfstandig in een klas, toch ben je een teamplayer. Je werkt veel samen met collega's en als lid van het team van leerkrachten werk je gezamenlijk aan een gedegen onderwijsprogramma waar kinderen zich prettig bij voelen.

Je houdt ervan je in de breedte te ontwikkelen en je vindt veel schoolvakken interessant. Als leerkracht onderzoek je hoe het kind leert. Daar pas je het onderwijs op aan. Of je het goed doet, zie je eigenlijk direct.

Je hebt veel ruimte voor initiatieven en ook veel invloed op je eigen werk. Als je zelf kinderen hebt, is het mooi meegenomen dat vakanties samenvallen en dat je in deeltijd kunt werken. Als deeltijdstudent loop je al vanaf het eerste jaar wekelijks een dag stage op een basisschool.

Let op! Met sommige vooropleidingen gelden extra toelatingseisen.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Fases van je opleiding

De Basis

In de eerste anderhalf jaar van je studie wordt de basis van je toekomstige beroep gelegd. Dat gebeurt in vijf delen waarin een specifiek thema centraal staat. In het eerste deel ligt het accent op het beroep van leerkracht. Je maakt kennis met alle schoolvakken en verschillende groepen op de basisschool passeren de revue. Na een brede kennismaking met de schoolorganisatie loop je stage in een bovenbouwgroep. In deel 2 ga je aan de slag met het ontwerpen en uitvoeren van inspirerende lessen vanuit de verschillende vakken op de basisschool. Hoe ontwerp je een les en welke didactiek gebruik je? Hoe zorg je dat de leerlingen aandachtig je les volgen?
In februari start deel 3 en loop je stage in groep 3 en/of 4 en leg je het accent op adaptief en gedifferentieerd lesgeven. Het laatste deel van het studiejaar staat in het teken van lesgeven over en in de omgeving van de leerling. Het doel is dat je zelf een krachtige leeromgeving kan ontwerpen en uitvoeren. Na een succesvolle afronding van de eerste 4 delen, behaal je je propedeuse. In het tweede studiejaar start deel 5 van de Basis, namelijk vakintegratie. Je gaat aan de slag met het verbinden van vakinhouden om geïntegreerd onderwijs te kunnen geven aan kleuters. Dat is ook de bouw waarin je stage loopt.

De Verdieping

Nadat de basis is gelegd, ga je je verdiepen. De Verdieping bestaat uit twee delen. In deel 6 staat ontwerpend en onderzoekend leren centraal. Alle schoolvakken werken vanuit deze didactiek. Je loopt stage in de bovenbouw van de basisschool. In deel 7 ga je je verdiepen in passend onderwijs. Je leert lesgeven aan alle leerlingen met al hun leerverschillen en onderwijsbehoeften. Tijdens dit deel staan taal, rekenen en onderwijskunde centraal. In het proeflokaal staat de actualiteit centraal. We delen de nieuwste didactiek, inzichten op goed onderwijs, beleid van het ministerie, nieuwe methoden en trends. Het doel is dat je weet wat er speelt in het werkveld en dat je leert handelen naar de nieuwste inzichten. 

De Afronding

De laatste anderhalf jaar ga je de studie afronden en dat doe je door een minor in deel 8 en een LIO-stage in deel 9.

Deel 8 bestaat uit een minor met daarin een praktijkonderzoek. Het onderwerp van je minor is afhankelijk van de context waarin je werkt op de school waar je stage loopt. Tijdens de minor word je begeleid door de onderzoeksbegeleider van de basisschool en een docent van de pabo. Hierna volgt deel 9 en sluit je de opleiding af met de LIO-stage (Leraar In Opleiding). Je verzorgt dan zelfstandig onderwijs aan een klas.

Studieduur

De deeltijdopleiding van de pabo is een flexibele opleiding. Dat betekent dat de opleiding minimaal 2,5 jaar en maximaal 4 jaar duurt. Heb je geen hbo- of wo-vooropleiding, dan duurt de opleiding minimaal 3 jaar. Heb je wel een hbo of wo-vooropleiding en behaal je je verdiepingsassesment? Dan kun je de opleiding in 2,5 jaar afronden. Het kan ook zo zijn dat de opleiding gewoon 4 jaar duurt voor jou. De duur van de opleiding is dus afhankelijk van diverse factoren.

Werk en studie

Bij de deeltijdvariant hoef je geen werk te hebben in het basisonderwijs. Hogeschool Rotterdam verzorgt stageplaatsen. De stage vindt plaats op openbare en neutraal bijzondere basisscholen in (regio) Rotterdam. Je kunt naast je studie en stage blijven werken.

Keuze en ondersteuning

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je maakt een keuze afhankelijk van de context waarin je werkt. Het onderwerp van het onderzoek hangt samen met het onderwerp van de minor en is altijd een praktijkonderzoek.

Bekijk de minors

Aanvullende certificering

Op onze Pabo wordt iedereen specialist in lesgeven in de grote stad. Na afronding van je opleiding krijg je automatisch het diploma voor Openbaar Onderwijs. Ook bestaat er via keuzeonderwijs de mogelijkheid om een certificaat voor lesgeven in het Christelijk Onderwijs te behalen. Je kunt als deeltijdstudent via de dagopleiding je volledige bevoegdheid voor het vak bewegingsonderwijs halen in jaar 4.

Zij-instroom

Heb je minimaal een afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs? Dan is het zij-instroomtraject wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas, ben je in dienst van een basisschool(bestuur) en volg je daarnaast lessen op de Pabo. Op deze manier behaal je binnen 2 jaar een getuigschrift en kun je werken als leerkracht in het basisonderwijs.

Lees alle informatie informatie over zij-instroom

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
1 dag les per week
20 uren zelfstudie per week
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) diploma binnen. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

ICBO, Diploma Openbaar Onderwijs en Bewegingsonderwijs

Na afronding van je opleiding krijg je automatisch het diploma voor Openbaar  Onderwijs. Ook bestaat er via keuzeonderwijs de mogelijkheid om een certificaat voor lesgeven in het Christelijk Onderwijs te behalen. Je kunt als deeltijdstudent via de dagopleiding je volledige bevoegdheid voor het vak  bewegingsonderwijs halen in jaar 4.

Beroepen

Na je afstuderen ben je specialist in lesgeven in de grote stad. Voorop staat natuurlijk dat je graag met kinderen werkt. Jij bent degene die ze in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Maar ook met volwassenen kun je goed overweg: je werkt in een team en hebt te maken met ouders en met andere begeleiders. Afhankelijk van je gekozen specialisatie kun je jezelf binnen je baan als leerkracht in het basisonderwijs richten op een specifieke doelgroep of op een bepaald soort onderwijs. Onder 'Opbouw' heb je hier alles over kunnen lezen.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.