Ga direct naar de content

Leren & Innoveren deeltijd

Tweejarige master in het Nederlands, start in september

Je houdt van onderwijs en van je vak als docent. Je weet dat het beter kan. Je handen jeuken als het gaat over vernieuwingen zoals samenwerkend leren en de rol die technologie daarbij kan spelen.

Je ziet voor je hoe het er uit zou moeten zien, maar de uitvoering in de praktijk blijkt vaak lastig. Daar heb je te maken met de randvoorwaarden, kansen en onmogelijkheden van je school, je collega’s, team, bestuur, politiek speelveld, financiële ruimte en met jezelf. Je mist voor je gevoel nog de kennis en vaardigheden om jouw ambities te realiseren.

Onze uitdaging is om je in twee jaar op te leiden tot een change agent die het onderwijs op je school verbetert. Dat betekent dat we focussen op je ontwikkeling tot excellente docent in je eigen onderwijspraktijk en je ondersteunen om jouw kwaliteiten als vernieuwer in te zetten in je team en je school. We bieden je nieuwe theorieën, modellen, inzichten en ideeën over leren en vernieuwen in school. Je leert onderzoek te doen en de uitkomsten te vertalen naar een concrete en realistische aanpak, zodat je je school nu en in de toekomst verder kunt helpen.

Aat Hoorn, alumnus MLI

Studeren, ik kan het nog!

Het beste onderwijs, daar draait het om

Maak kennis met de docenten

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Oriëntatie

De deelnemer stelt zijn eigen leeragenda op, op basis van een startportfolio. Daarmee heeft hij de mogelijkheid het 'leerlandschap' persoonlijk in te kleuren. De inkleuring is afhankelijk van persoonlijke interesses, de mogelijkheden die de beroepscontext biedt en de reeds eerder gerealiseerde competenties en kwaliteiten. De deelnemer bepaalt met welke andere deelnemers hij de route door het 'leerlandschap' wil doorlopen: het leerteam. Elk leerteam krijgt een coach.

Eerste jaar: je eigen onderwijspraktijk

Je gaat je competenties op het gebied van leren, onderzoeken en innoveren vergroten en toepassen in je eigen onderwijspraktijk. In de module ‘Inspireren tot leren’ bestudeer je state-of-the-art (inter)nationale wetenschappelijke literatuur op het gebied van leren van en onderwijzen aan zowel jongeren als volwassenen. Je gaat aan de slag met sociaal-maatschappelijke en ethische vraagstukken en vertaalt deze naar je eigen beroepspraktijk. Je leert zelf praktijkgericht onderzoek doen. Je krijgt inzicht in verschillende methodes van dataverzameling, -verwerking en -analyse en leert om valide en betrouwbaar onderzoek in je eigen klas te doen. In ‘Durven innoveren’ leer je onderwijskundig verantwoord te ontwerpen als middel om de kwaliteit van het primaire proces te verbeteren. Je houdt hierbij rekening met technologische ontwikkelingen en mediadidactiek. Het project in jaar 1 omvat een pittig vraagstuk in je eigen onderwijspraktijk.

Tweede jaar: je eigen onderwijsorganisatie

Je verplaatst de focus richting je onderwijsorganisatie. Je hebt de onderzoekscyclus al een keer doorlopen in je eigen onderwijspraktijk en je hebt veel kennis opgedaan op het gebied van leren, onderzoeken en innoveren waardoor je weet waar je over praat. Nu ga je meer leren over organisatie- en verandermanagement. Je gaat je eigen vaardigheden vergroten zodat je je collega’s kunt coachen, begeleiden en ondersteunen bij veranderingsprocessen in de school. Je leert te opereren tussen de verschillende stromen en belangen in de organisatie. In het project in jaar 2 kies je samen met je collega’s of leidinggevende een relevant vraagstuk waar je het hele jaar aan gaat werken, je past de opgedane kennis en vaardigheden toe en je bewijst dat je het masterniveau hebt bereikt.Je verplaatst de focus richting je onderwijsorganisatie.

Didactiek en werkwijze

Je werkt nauw samen met medestudenten in een leergemeenschap. Lessen, bijeenkomsten en trainingen zijn ingeroosterd. Daarnaast is er voldoende mogelijkheid om als leergemeenschap in co-creatie en dialoog te werken aan diverse vraagstukken. Docenten zijn aanwezig om je te begeleiden en ’s middags is er een gezamenlijke lunch.

Focus op impact

Onderwijsvernieuwing is een kostbare zaak. Het is daarom van belang dat onderwijsorganisaties hun veranderambities strategisch toespitsen op die gebieden waar de meeste impact op het leren van de leerling behaald kan worden. Uit onderzoek blijkt dat onderwijsinnovatie vooral betekenisvol is, als het (in)direct is verbonden met de kwaliteitsverbetering van de kerntaak van het onderwijs. Vanuit deze gedachte kiezen studenten van de Master Leren en Innoveren een vraagstuk in hun eigen onderwijsorganisatie binnen enkele impactgebieden, zodat er al tijdens de opleiding ook wordt gewerkt aan de verbetering van het primaire proces in de eigen onderwijsorganisatie.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Na je studie

Wat kun je doen na je opleiding?
Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Master of Education (M Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Deze titel is wettelijk beschermd. De masters van de hogeschool worden ‘professional masters’ genoemd, gezien het hoge praktijkgeoriënteerde karakter van het mastertraject.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

De Master Leren en Innoveren is een excellente leraar met deskundigheid op het gebied van leren en onderwijzen en op het gebied van de professionele ontwikkeling van het individu, het team, de onderwijsinstelling en binnen multidisciplinaire contexten. De Master Leren & Innoveren zet deze deskundigheid in bij het initiëren, begeleiden en evalueren van effectieve interventies binnen en buiten de onderwijsinstelling.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.