Menu
  English

  Master Jonge Kind deeltijd

  Integraal Samenwerken aan Kansrijke Contexten

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Master

  • Taal

   Voertaal Nederlands, literatuur deels in het Engels

  Elk kind verdient een goede basis! Daarom probeer jij met je collega’s echt die stimulerende en kansrijke omgeving te creëren. Op school of in jullie kindcentrum. Hoe kan dat nog beter?

  Welkom bij de Master Jonge Kind! Waar passie voor het werken met jonge kinderen (0-8 jaar) samenkomt met diepgaande kennis van hun ontwikkeling én van manieren om die effectief te ondersteunen en bevorderen. 

  Deze masteropleiding is ontstaan vanuit de wens van jongekindprofessionals zelf en organisaties in het werkveld om meer kennis te delen en meer samen te werken. Je volgt deze master dan ook in een groep collega’s met verschillende werk- en opleidingsachtergronden binnen het sociaal-educatieve domein. Denk aan leerkrachten of intern begeleiders uit het basisonderwijs, pedagogisch medewerkers of leidinggevenden in de kinderopvang, of een pabodocent of VVE-coördinator. 

  Samen verdiepen jullie je in theorieën en actuele inzichten over kindontwikkeling, opvoeding en leren en in kansrijke, integrale aanpakken. Maar ook in veranderkunde en interprofessioneel samenwerken. Je wisselt ervaringen uit en onderzoekt gezamenlijk de bestaande praktijk. Zo vergroot je niet alleen je eigen kennis en blikveld, maar ontwikkel je ook een gedeeld perspectief op wat jonge kinderen nodig hebben, en op hoe jullie als werkveld collectief die krachtige basis kunnen bieden.

  Bij deze praktijkgerichte master neem je bovendien je eigen werkorganisatie mee in jouw groeiproces. Je leert participatief actieonderzoek te doen en met je team de uitkomsten te vertalen naar concrete aanpakken voor jullie werkcontext. Zo zet je al tijdens de opleiding daadwerkelijke verbeteringen in gang, en ontwikkel je al doende de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de omgeving van jonge kinderen duurzaam te versterken. 

  Klaar om jouw expertise naar een hoger niveau te tillen? Om echt een verschil te maken voor kinderen en hun toekomst? Word dan Master Jonge Kind!

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Modules

  De opleiding bestaat uit 6 modules, 3 per leerjaar. Iedere module bestaat uit een praktijkdeel, een inhoudelijke lijn, een onderzoekslijn en een professionele ontwikkelingslijn.

  Het eerste jaar: Overzicht, inzicht en uitzicht

  Overzicht, inzicht en uitzicht – het jonge kind en zijn leefwerelden

  Je werkt nauw samen met medestudenten in leerteams van maximaal 7-8 studenten uit verschillende domeinen. Je werkt aan diverse vraagstukken. Het leerteam wordt begeleid door een docent. Daarnaast volg je in klassenverband inhoudelijke bijeenkomsten waarin je theorieën, concepten en ideeën krijgt aangereikt over hoe jonge kinderen zich ontwikkelen, hun leefwerelden en educatieve aanpakken. Iedere module bestaat bovendien uit twee praktijkdagen, waarop we met elkaar inspirerende educatieve contexten bezoeken.

  • Module 1: overzicht
  • Module 2: inzicht
  • Module 3: uitzicht

  Het tweede jaar: Je meesterproef

  Je meesterproef

  Het participatief actieonderzoek staat centraal gedurende dit jaar. Je doorloopt de cyclus van participatief actieonderzoek en draagt actief bij aan innovatieve initiatieven op je werkplek. Daarnaast werk je nog steeds nauw samen met je medestudenten in je leerteam. In klassenverband volg je verdiepende en inspirerende bijeenkomsten waarin je kennis, vaardigheden en houding op gebied van opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen verder wordt verrijkt. Ook dit jaar bestaat iedere module uit twee praktijkdagen, waarop we met elkaar inspirerende educatieve contexten bezoeken.

  • Module 4: diagnose
  • Module 5: actie
  • Module 6: evaluatie en borging

  Studielast en lesdag

  De master Jonge Kind (0-8 jr) is verdeeld over twee studiejaren en bedraagt in totaal 60 EC. Dit betekent een studiebelasting van 60 EC x 28 uur= 1680 uren. Je volgt een dag in de week onderwijs op de hogeschool (8 uur) en bent daarnaast werkzaam in een relevante functie in je eigen praktijk waaraan je je opleiding verbindt. Naast de onderwijsdag besteed je ca. 12 uur per week aan zelfstudie en het voorbereiden en uitvoeren van opdrachten in de praktijk . Dat betekent dat je kunt rekenen op een gemiddelde studielast van 20 uur per week.

  Lesdagen 2024 - 2025

  • In jaar 1 en jaar 2 op vrijdag van 09.00 - 17.30 uur

   

   

  Maak kennis met de docenten

  Wie geven er les?

  Het docententeam van de Master Jonge Kind bestaat uit enthousiaste en kundige docenten met uiteenlopende ervaring en expertise in onderwijs en praktijkonderzoek.

  Modules

  Een indicatie van de modules die je kunt verwachten

  Na je studie

  Wat betekent de opleiding voor jou als expert Jonge Kind?

  Titel en diploma

  Gefeliciteerd! Je hebt je Master of Eucation (MEd) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Deze titel is wettelijk beschermd en internationaal erkend. De masters van de hogeschool worden ‘professional masters’ genoemd, gezien het hoge praktijkgeoriënteerde karakter van het mastertraject.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Carrière

  De master Jonge Kind (0-8 jr) is een expert met deskundigheid op het gebied van opvoeden en ontwikkeling van het Jonge Kind en op het gebied van de professionele ontwikkeling van professionals, teams, de educatieve instelling en binnen multidisciplinaire contexten. De master Jonge Kind zet deze deskundigheid in bij het initiëren, begeleiden en evalueren van effectieve interventies in de leefwerelden van het jonge kind.  

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties