Menu
  English

  Inspirerende onderwijsverbeteraars

  Luister naar de columns

  Bij de masteropleiding Leren en Innoveren (MLI) staan de doelen leren, onderzoeken en innoveren centraal. Per doel heeft een inspirerende onderwijsverbeteraar een column voorgedragen, dit wordt gevolgd door een interview met een student en een docent van de MLI die zich met het thema bezighouden in de praktijk. Deze filmpjes geven je een goede indruk over waar de opleiding inhoudelijk over kan gaan.

   

  Leren – De toetsrevolutie

  dr. Dominique Sluijsmans (lector Professioneel Beoordelen bij Hogeschool Zuyd, co-auteur 'Wijze lessen' en 'Toetsrevolutie'): een column over de ontwikkeling van formatief toetsen in het Nederlandse onderwijs.

  Onderzoeken – Lesson study

  Prof. dr. Wouter van Joolingen (hoogleraar Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht, wetenschappelijke directeur Freudenthal Instituut): een column over 'lesson study'.
  Dit is een vorm van gezamenlijk onderzoek naar de werking van een lesontwerp dat ook door een aantal van de MLI-studenten gebruikt wordt voor het afstudeeronderzoek.

  Innoveren - Honoursonderwijs

  Ron Weerheijm (onderwijskundig adviseur Hogeschool Rotterdam, manager honoursprogramma): een column over 'Veranderen is meebewegen'.
  Heeft honoursonderwijs in het hbo ontwikkeld en daarbij veel geleerd over hoe innovaties wel en niet van de grond komen in een onderwijsinstelling.