Menu
    English

    Marcel Mooijman

    Docent Master Leren en Innoveren

    Marcel hecht veel waarde aan het gebruik van onderzoek in het onderwijs. Dit onderzoek zou niet voorschrijvend en allesbepalend moeten zijn. Maar met behulp van wetenschappelijke inzichten kunnen docenten mogelijk hun beroepspraktijk versterken, bijvoorbeeld door leereffecten te vergroten of het pedagogische klimaat te verbeteren. Marcel wil docenten daarbij graag helpen.

    Marcel is van oorsprong docent Nederlands, socioloog en mediatechnoloog. Hij is lange tijd docent/lerarenopleider maatschappijleer geweest en nog steeds voorzitter van de landelijke vereniging van docenten in dit vak. Hij is nu met een promotieonderzoek naar lerarenopleidingen bezig. Zijn specialisme ligt vooral op algemeen onderwijssociologisch en -organisatorisch terrein en op methoden en technieken van onderzoek.