Menu Zoeken English

Toelatingsvoorwaarden

Ben je toelaatbaar?

Toelatingsvoorwaarden havo/vwo/mbo/Ad

havo

Om toegelaten te worden met een havo-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je moet in het bezit zijn van een havo-diploma (alle profielen mogelijk) én
 • je moet vóór de start van de opleiding aantonen dat je over genoeg kennis beschikt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Hieronder lees je daar alle informatie over.

vwo

Met een vwo-diploma (alle profielen) ben je direct toelaatbaar. Er gelden geen extra eisen. Als vwo'er kun je ook deelnemen aan de Academische Pabo, een gecombineerde opleiding van Hogeschool Rotterdam (bachelor) en Erasmus Universiteit Rotterdam (master).

mbo

Om toegelaten te worden met een mbo-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je moet in het bezit zijn van een mbo-niveau 4-diploma (alle domeinen mogelijk) én
 • je moet vóór de start van de opleiding aantonen dat je over genoeg kennis beschikt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.  Verderop op deze pagina lees je daar alle informatie over.

Associate degree

Om toegelaten te worden met een Associate degree-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je bent in het bezit van een Associate degree-diploma. Check of je in aanmerking komt voor een versnelde route.
 • je moet vóór de start van de opleiding aantonen dat je over genoeg kennis beschikt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.  Verderop op deze pagina lees je daar alle informatie over.

Kenniseisen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek

Heb je geen vwo-, bachelor- of masterdiploma of (succesvol) afgeronde propedeuse pabo? Dan moet je vóór de start van de opleiding aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek. Dit geldt ook voor kandidaten die deelnemen aan het Toelatingsonderzoek 21+ en voor studenten met een Associate degree-diploma.

Hoe voldoe je aan de eisen?

Je kunt op twee manieren aantonen dat je voldoende kennis hebt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek:

 1. Als je je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur & techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde óf biologie óf NLT (Natuur, Leven en Technologie).
 2. Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of een mbo-opleiding volgt (of al eerder hebt afgerond), kun je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je daar al genoeg van weet. 

Inhoud toetsen

De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4. De toetsen bestaan elk uit 60 vragen, waarvoor je anderhalf uur de tijd krijgt. Met een dyslexieverklaring krijg je een half uur extra voor het maken van je toets.

Voorbereiding op de toetsen

Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op de kennistoetsen:

Zelfstudie

Om je voor te bereiden door middel van zelfstudie kun je gebruik maken van studiematerialen. Alle informatie vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Voorbereidingscursussen

Naast zelfstudie bieden we je ook de mogelijkheid korte voorbereidingscursussen te volgen voor de februari- en septemberstart. Je kunt zo gemakkelijk vragen stellen aan een docent en je komt in contact met anderen die zich op de toetsen voorbereiden. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in vogelvlucht door de inhoudelijke stof heen die je moet kennen voor de toetsen. 

Op dit moment zijn er geen cursussen meer beschikbaar. Zodra de nieuwe data bekend zijn, vind je die hier.

Toetsmomenten

De toetsen worden afgenomen op de volgende data: 

 • Dinsdag 11 januari tussen 10.30 en 16.30 uur
 • Vrijdag 8 april tussen 10.30 en 16.30 uur
 • Dinsdag 14 juni tussen 10.30 en 16.30 uur
 • Dinsdag 12 juli tussen 10.30 en 16.30 uur
 • Dinsdag 16 augustus tussen 10.30 en 16.30 uur

Als je voor het eerst de toetsen maakt in januari (voor de februaristart) of augustus (voor de septemberstart) is er geen recht meer op een herkansing. Als je dan (één van) de toetsen niet haalt, kun je niet starten met de opleiding. 

Let op: De Pabo van Hogeschool Rotterdam (HR) is op Museumpark, maar de toetsafnames kunnen plaatsvinden op een andere locatie van Hogeschool Rotterdam.

 

Aanmelden toetsen

Je dient je minimaal 1 maand vóór deelname aan de toetsen aangemeld te hebben voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) via Studielink.

Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink kun je je aanmelden voor de toelatingstoets(en) via het digitale Aanmeldingsformulier Toelatingstoets pabo.

Voor elk vak waarvoor je een toets wilt doen, moet je je apart aanmelden. Je kunt zelf kiezen wanneer en waar je welke toets wilt doen. Als je deze boeking gemaakt hebt, dan ligt de keuze vast en is jouw toetsafname gereserveerd. Van elke aanmelding krijg je per e-mail een bevestiging. Print de bevestiging uit en bewaar deze goed, want die moet je laten zien als je de toets gaat maken.

Tijdens de afname van de toets moet je het volgende meenemen:

 • het legitimatiebewijs dat je ook hebt gebruikt voor je digitale aanmelding;
 • de bevestigingsmail van elke toetsaanmelding;
 • (indien van toepassing) een kopie van je dyslexieverklaring.

Afmelden of omboeken toetsen

Omboeken van datum/toetslocatie of annuleren van een inschrijving is mogelijk tot 2 werkdagen voor de start van de toetsweek.

Afmelden of omboeken kan via de links in je bevestigingsmail die je hebt ontvangen na het aanmelden voor een toets.

Herkansing toetsen

Bij het niet behalen van de toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek mag je elk vak één keer herkansen. Je ontvangt van Cito een link om je in te schrijven voor de herkansing(en). In de uitslagbrief vind je een link om een herkansing(en) te boeken.

Meer informatie

Alle informatie en studiemateriaal vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Toelatingsvoorwaarden oude diploma's

 • Heb je examen gedaan in een oud doorstroomprofiel (havo eindexamen t/m 2008, vwo eindexamen t/m 2009), bekijk dan dit overzicht voor de juiste toelatingsvoorwaarden.
 • Heb je een oud havo-, vwo- of mbo-diploma (zonder doorstroomprofiel of niveau-aanduiding), neem dan contact op met Studievoorlichting voor de toelatingseisen.

Met een 'oud' diploma moet je ook aan de kenniseisen voldoen waarover je bovenaan deze pagina meer informatie vindt.

Overige situaties

Je mist een vak (deficiëntie)

Heb je een havo-, vwo- of een 'oud' mbo-lang-diploma waarmee je niet rechtstreeks toelaatbaar bent omdat één of meer verplichte eindexamenvakken ontbreken? Dan heb je (een) deficiëntie(s). Deze deficiëntie(s) moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale examens aan, die je met positief resultaat moet afronden.

Let op! Als in de tabel hierboven met een 'X' aangegeven staat dat je niet toelaatbaar bent, dan kun je niet deelnemen aan een deficiëntietoets. In dat geval raden we je aan een andere opleiding te kiezen die je met jouw profiel of vakkenpakket wél kunt volgen.

Je bent 21 jaar of ouder - zonder toelaatbaar diploma

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Volg dan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

Je wilt je kennis bijspijkeren

Als je wel toelaatbaar bent, is het soms toch slim om voor de start van de opleiding nog een extra vak te volgen, zodat je kennis beter aansluit op de opleiding die je gaat volgen. Bij Hogeschool Rotterdam kun je je kennis bijspijkeren.

Je hebt een buitenlands diploma

Als je in het buitenland een diploma hebt behaald, kun je in de meeste gevallen ook een opleiding aan Hogeschool Rotterdam volgen. Het buitenlandse diploma moet dan wel vergelijkbaar zijn met het vereiste Nederlandse diploma. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingsonderzoek 'Nederlands als tweede taal'. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing.

Let op! Naast het succesvol afronden van het Toelatingsonderzoek 21+ moet je ook aan de kenniseisen voldoen waarover je bovenaan deze pagina meer informatie vindt. Ook met een buitenlands diploma moet je aan de kenniseisen voldoen.

Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen toelatingsvoorwaarden veranderen. Alleen het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen