Menu English

Toelatingsvoorwaarden

Ben je toelaatbaar?

Regels toelatingstoetsen gewijzigd

Als je in studiejaar 2022-2023 of later begint met de pabo gelden er andere regels voor de toelatingstoetsen dan voorheen.

Je moet nog steeds voldoen aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Voordat je met de pabo kunt starten maak je daarom één keer de toelatingstoetsen voor de onderdelen die voor jou van toepassing zijn. Welke toets(en) je moet maken, hangt af van je vooropleiding.

Lukt het nog niet om voor de start van de opleiding de toelatingstoetsen succesvol af te ronden, dan mag je toch beginnen met de pabo. Voorwaarde is wel dat je in het eerste jaar van de opleiding alsnog moet voldoen aan deze extra toelatingseisen.
Tijdens het eerste jaar kun je (naast het maken van een Cito-toets) ook ervoor kiezen om voor een ontbrekend vakgebied een portfolio te maken om toelaatbaar te worden. Je kiest bij aanvang van de opleiding per onderdeel zelf voor de vorm die voor jou het beste is: óf een Cito-toets óf het portfolio. Om je hierin goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat je de toetsen die voor jou van toepassing zijn voor de start van de opleiding al een keer gemaakt hebt.

Je hebt in het eerste jaar van de opleiding nog twee kansen per vak om toelaatbaar te worden. Als je na deze kansen één of meerdere toelatingsonderdelen niet hebt gehaald, dan moet je alsnog de opleiding verlaten. 

Actuele informatie vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Toelatingsvoorwaarden havo/vwo/mbo/Ad

havo

Om toegelaten te worden met een havo-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je moet in het bezit zijn van een havo-diploma (alle profielen mogelijk) én
 • je moet over voldoende kennis beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Hoe je je kennis aantoont, lees je hieronder.

vwo

Met een vwo-diploma (alle profielen) ben je direct toelaatbaar. Er gelden geen extra eisen. Als vwo'er kun je ook deelnemen aan de Academische Pabo, een gecombineerde opleiding van Hogeschool Rotterdam (bachelor) en Erasmus Universiteit Rotterdam (master).

mbo

Om toegelaten te worden met een mbo-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je moet in het bezit zijn van een mbo-niveau 4-diploma (alle domeinen mogelijk) én
 • je moet over voldoende kennis beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.  Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Hoe je je kennis aantoont, lees je hieronder.
 • volg je de mbo-opleiding tot onderwijsassistent, dan is het mogelijk om vrijstellingen te verkrijgen voor de toelatingstoetsen door het keuzedeel pabo op het mbo met succes af te ronden. Vraag op je eigen mbo-instelling naar meer informatie en naar de voorwaarden.

Associate degree

Om toegelaten te worden met een Associate degree-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je bent in het bezit van een Associate degree-diploma. Check of je in aanmerking komt voor een versnelde route.
 • je moet over voldoende kennis beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Hoe je je kennis aantoont, lees je hieronder.

Kenniseisen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek

Heb je geen vwo-, bachelor- of masterdiploma of (succesvol) afgeronde propedeuse pabo? Dan moet je aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek. Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Deze regels gelden ook voor kandidaten die deelnemen aan het Toelatingsonderzoek 21+ en voor studenten met een Associate degree-diploma.

Hoe voldoe je aan de eisen?

Je kunt op de volgende manieren aantonen dat je voldoende kennis hebt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek:

 1. Als je je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur & techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde óf biologie óf NLT (Natuur, Leven en Technologie).
 2. Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of een mbo-opleiding volgt (of al eerder hebt afgerond), moet je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je daar al genoeg van weet.
 3. Studenten die tijdens de mbo-opleiding tot onderwijsassistent het keuzedeel pabo met succes hebben afgerond kunnen vrijstellingen krijgen voor de toelatingstoetsen. Voor vragen en meer informatie hierover verwijzen we je naar je mbo-instelling.

Spelregels toelatingstoetsen

 • Je bent verplicht om vóór de start van de opleiding éénmaal de toelatingstoetsen te doen voor de vakgebieden waarvoor je nog niet aan de toelatingseisen voldoet.
 • Als je de toets(en) voor de start van de opleiding haalt, dan ben je vrijgesteld van verdere toetsing van de toelatingseisen voor het betreffende vak.
 • Als je de toetsen voor een of meerdere vakken voor de start van de opleiding niet haalt, dan kun je toch aan de pabo beginnen. In het eerste jaar van inschrijving moet je dan alsnog aan de toelatingseisen voldoen. Per vakgebied krijg je daar twee kansen voor. We bieden je daarvoor gerichte ondersteuning in je eerste jaar.
 • Als je de toetsen in het eerste jaar van inschrijving van de pabo voor een of meerdere vakken niet haalt, moet je de opleiding helaas alsnog verlaten. 

Inhoud toetsen

De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4. De toetsen bestaan elk uit 60 vragen, waarvoor je anderhalf uur de tijd krijgt. Met een dyslexieverklaring krijg je een half uur extra voor het maken van je toets.

Voorbereiding op de toetsen

Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op de kennistoetsen:

Landelijke ondersteuning

 • Zelfstudie: om je voor te bereiden door middel van zelfstudie kun je gebruik maken van leermaterialen, voorbeeldtoetsen, begrippenlijsten en studieplannen. Alle informatie vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.
 • Online training: in bepaalde periodes worden landelijk online trainingen aangeboden. Het actuele aanbod vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Ondersteuning door Hogeschool Rotterdam

Voorbereidingscursussen: naast de landelijke ondersteuning slaan de drie Rotterdamse pabo’s de handen ineen en organiseren online voorbereidingscursussen voor elk vak dat getoetst wordt (4 bijeenkomsten per cursus). Tijdens deze bijeenkomsten gaat een vakdocent in vogelvlucht door de stof die je moet kennen voor de toets. Daarnaast kun je je vragen stellen en kom je in contact met anderen die zich op de toets(en) moeten voorbereiden.

De lessen sluiten aan op de toetsvensters waarin de toelatingstoetsen gepland zijn.

Wil je je aanmelden voor één of meerdere cursussen?

Scan dan de qr-code in de pdf

Toetsmomenten

Je kunt de toetsen bij Hogeschool Rotterdam maken, maar dat mag ook bij een andere pabo. De resultaten zijn landelijk geldig. Je kunt de toetsen maken in de volgende toetsvensters:

 • maandag 17 tot en met vrijdag 21 april 2023, aanmelden voor de toetsen mogelijk tot en met 13 april (bij Hogeschool Rotterdam vinden de toetsen plaats op maandag 17 en donderdag 20 april)
 • maandag 12 juni tot en met vrijdag 16 juni, aanmelden voor de toetsen mogelijk tot en met 8 juni (bij Hogeschool Rotterdam vinden de toetsen plaats op maandag 12 juni)
 • maandag 10 juli tot en met vrijdag 14 juli, aanmelden voor de toetsen mogelijk tot en met 6 juli (bij Hogeschool Rotterdam vinden de toetsen plaats op maandag 10 en donderdag 13 juli)
 • woensdag 23 augustus tot en met maandag 28 augustus, aanmelden voor de toetsen mogelijk tot en met 21 augustus (bij Hogeschool Rotterdam vinden de toetsen plaats op vrijdag 25 augustus)

Bekijk alle toetsvensters ook op goedvoorbereidnaardepabo.nl

Voordat je met de opleiding start moet je één keer de toelatingstoets(en) maken die voor jou van toepassing zijn.

We weten uit ervaring dat de kans op succesvol studeren enorm wordt vergroot, wanneer je je tijdens het eerste jaar van de studie niet meer hoeft te richten op deze toelatingstoetsen. Daarom moedigen we je aan om je goed voor te bereiden op je kans(en) ‘voor de poort’.

Aanmelden toetsen

Je dient je minimaal 1 maand vóór deelname aan de toetsen aangemeld te hebben voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) via Studielink.

Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink kun je je aanmelden voor de toelatingstoets(en) via het digitale Aanmeldingsformulier Toelatingstoets pabo

De toetsen worden op verschillende plekken in het land afgenomen, zo ook op pabo Hogeschool Rotterdam. Je bent zelf verantwoordelijk voor het plannen van je toetsen en kiest hiervoor zelf het moment en de locatie die voor jou het meest geschikt is.

Voor elk vak waarvoor je een toets wilt doen, moet je je apart aanmelden. Je kunt zelf kiezen wanneer en waar je welke toets wilt doen. Als je deze boeking gemaakt hebt, dan ligt de keuze vast en is jouw toetsafname gereserveerd. Van elke aanmelding krijg je per e-mail een bevestiging. Print de bevestiging uit en bewaar deze goed, want die moet je laten zien als je de toets gaat maken.

Tijdens de afname van de toets moet je het volgende meenemen:

 • het legitimatiebewijs dat je ook hebt gebruikt voor je digitale aanmelding;
 • de bevestigingsmail van elke toetsaanmelding;
 • (indien van toepassing) een kopie van je dyslexieverklaring.

Afmelden of omboeken toetsen

Omboeken van datum/toetslocatie of annuleren van een inschrijving is mogelijk tot 2 werkdagen voor de start van de toetsweek.

Afmelden of omboeken kan via de links in je bevestigingsmail die je hebt ontvangen na het aanmelden voor een toets.

Gezakt? Dan herkansing toetsen óf portfolio in eerste jaar

Lukt het je nog niet om voor de start van de studie de toelatingstoets(en) te halen voor het vak (of de vakken) die je nog moet doen? Dan mag je toch starten met de opleiding.

Toets óf portfolio

Tijdens het eerste jaar kun je (naast het maken van een cito-toets) ook ervoor kiezen om een portfolio te maken om voor een ontbrekend vak toelaatbaar te worden. Je kiest bij aanvang van de studie per vak zelf voor de vorm die voor jou het beste is: of een cito-toets of een portfolio.  Om je hierbij goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat je de toets(en) die voor jou van toepassing zijn voor de start van de opleiding al een keer hebt gemaakt.

Je hebt in het eerste jaar per ontbrekend vak nog twee kansen om toelaatbaar te worden. Als je na deze twee kansen niet toelaatbaar bent voor een vak, dan moet je alsnog de opleiding verlaten.

Meer informatie

Alle informatie en studiemateriaal vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl

Toelatingsvoorwaarden oude diploma's

 • Heb je examen gedaan in een oud doorstroomprofiel (havo eindexamen t/m 2008, vwo eindexamen t/m 2009), bekijk dan dit overzicht voor de juiste toelatingsvoorwaarden.
 • Heb je een oud havo-, vwo- of mbo-diploma (zonder doorstroomprofiel of niveau-aanduiding), neem dan contact op met Studievoorlichting voor de toelatingseisen.

Met een 'oud' diploma moet je ook aan de kenniseisen voldoen waarover je bovenaan deze pagina meer informatie vindt.

Overige situaties

Je mist een vak of bent niet (direct) toelaatbaar (deficiënties)

Heb je een havo-, vwo- of een 'oud' mbo-lang-diploma waarmee je niet (direct) toelaatbaar bent omdat één of meer verplichte eindexamenvakken ontbreken? Dan heb je (een) deficiëntie(s). Deze deficiëntie(s) moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale examens aan, die je met positief resultaat moet afronden.

Je bent 21 jaar of ouder - zonder toelaatbaar diploma

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Volg dan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

Je wilt je kennis bijspijkeren

Als je wel toelaatbaar bent, is het soms toch slim om voor de start van de opleiding nog een extra vak te volgen, zodat je kennis beter aansluit op de opleiding die je gaat volgen. Bij Hogeschool Rotterdam kun je je kennis bijspijkeren.

Je hebt een buitenlands diploma

Als je in het buitenland een diploma hebt behaald, kun je in de meeste gevallen ook een opleiding aan Hogeschool Rotterdam volgen. Het buitenlandse diploma moet dan wel vergelijkbaar zijn met het vereiste Nederlandse diploma. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingsonderzoek 'Nederlands als tweede taal'. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing.

Let op! Naast het succesvol afronden van het Toelatingsonderzoek 21+ moet je ook aan de kenniseisen voldoen waarover je bovenaan deze pagina meer informatie vindt. Ook met een buitenlands diploma moet je aan de kenniseisen voldoen.

Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen toelatingsvoorwaarden veranderen. Alleen het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen