Ga direct naar de content

Toelatingsvoorwaarden

Ben je toelaatbaar?

Toelatingsvoorwaarden havo, vwo en mbo

havo

Om toegelaten te worden met een havo-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je moet in het bezit zijn van een havo-diploma (alle profielen mogelijk) én
 • je moet vóór de start van de opleiding aantonen dat je over genoeg kennis beschikt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Hieronder lees je daar alle informatie over.

vwo

Met een vwo-diploma (alle profielen) ben je direct toelaatbaar. Er gelden geen extra eisen. Als vwo'er kun je ook deelnemen aan de Academische Pabo, een gecombineerde opleiding van Hogeschool Rotterdam (bachelor) en Erasmus Universiteit Rotterdam (master).

mbo

Om toegelaten te worden met een mbo-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je moet in het bezit zijn van een mbo-niveau 4-diploma (alle domeinen mogelijk) én
 • je moet vóór de start van de opleiding aantonen dat je over genoeg kennis beschikt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.  Verderop op deze pagina lees je daar alle informatie over.

Mbo-Pabo doorstroomprogramma 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om het mbo-pabo doorstroomprogramma te volgen om je voor te bereiden.

Meer over het doorstroomprogramma 

Kenniseisen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek

Let op! Heb je geen vwo-, bachelor- of masterdiploma of (succesvol) afgeronde propedeuse Pabo? Dan moet je vóór de start van de opleiding aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek. Dit geldt ook voor kandidaten die deelnemen aan het Toelatingsonderzoek 21+ en voor studenten met een Associate-degreediploma.

Hoe voldoe je aan de eisen?

Je kunt op twee manieren aantonen dat je voldoende kennis hebt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek:

 1. Als je je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur & techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde óf biologie óf NLT (Natuur, Leven en Technologie).
 2. Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of een mbo-opleiding volgt (of al eerder hebt afgerond), kun je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je daar al genoeg van weet. 

Inhoud toetsen

De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4. De toetsen bestaan elk uit 60 vragen, waarvoor je anderhalf uur de tijd krijgt. Met een dyslexieverklaring krijg je een half uur extra voor het maken van je toets.

Toetsmomenten

De toetsen worden afgenomen in onderstaande toetsperioden (toetsvensters):

 • 7 november 2017, 12.00 en 14.00 uur, locatie Museumpark
 • 9 januari 2018, 12.00 en 14.00 uur, locatie Museumpark
 • 10 april 2018, 12.00 en 14.00 uur, locatie Museumpark
 • 7 juni 2018, 12.00 en 14.00 uur, locatie Museumpark
 • 10 juli 2018, 12.00 en 14.00 uur, locatie Museumpark 
 • 14 augustus 2018, 12.00 en 14.00 uur, locatie Museumpark

Als je voor het eerst de toetsen maakt in januari (voor de februaristart) of augustus (voor de septemberstart) is er geen recht meer op een herkansing. Als je dan (één van) de toetsen niet haalt, kun je niet starten met de opleiding. 

Let op: De Pabo van Hogeschool Rotterdam (HR) is op Museumpark, maar de toetsafnames kunnen plaatsvinden op een andere locatie van Hogeschool Rotterdam.

Aanmelden toetsen

Je dient je minimaal 1 maand vóór deelname aan de toetsen aangemeld te hebben voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) via Studielink.

Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink kun je je aanmelden voor de toelatingstoets(en) via het digitale Aanmeldingsformulier Toelatingstoets Pabo.

Je kunt je voor de toetsen tot 2 werkdagen voor de aanvang van een toetsvenster aanmelden.

Voor elk vak waarvoor je een toets wilt doen, moet je je apart aanmelden. Je kunt zelf kiezen wanneer en waar je welke toets wilt doen. Als je deze boeking gemaakt hebt, dan ligt de keuze vast en is jouw toetsafname gereserveerd. Van elke aanmelding krijg je per e-mail een bevestiging. Print de bevestiging uit en bewaar deze goed, want die moet je laten zien als je de toets gaat maken.

Tijdens de afname van de toets moet je het volgende meenemen:

 • het legitimatiebewijs dat je ook hebt gebruikt voor je digitale aanmelding;
 • de bevestigingsmail van elke toetsaanmelding;
 • (indien van toepassing) een kopie van je dyslexieverklaring.

Afmelden of omboeken toetsen

 • Ben je verhinderd? Afmelden kan tot 2 werkdagen voor de afname van de toets.
 • Wil je een toets omboeken? Dit kan tot 8 werkdagen voor de afname van de toets.

Afmelden of omboeken kan via de links in je bevestigingsmail die je hebt ontvangen na het aanmelden voor een toets.

Herkansing toetsen

Bij het niet behalen van de toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek mag je elk vak één keer herkansen. Je ontvangt van Cito een link om je in te schrijven voor de herkansing(en). In de uitslagbrief vind je een link om een herkansing(en) te boeken.

Ondersteuning in de voorbereiding

Voor de havoleerlingen en mbo-studenten die hun opleidings- of vakkenpakketkeuze niet hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen, is tijdelijke hulp beschikbaar.

Voor wie?

De bijscholingsprogramma's zijn bedoeld voor havoleerlingen (ook in vavo) en mbo-studenten die willen instromen in de Pabo.

Waaruit bestaat de hulp?

De hulp bestaat uit:

 • (zelfstudie) leermaterialen, inclusief verwerkingsopgaven, toetsvragen en voorbeeld toelatingstoetsen;
 • een bijscholingsprogramma in de regio in de vorm van lessen en andere, ondersteunende activiteiten.

Mbo-Pabo doorstroomprogramma

Als je op dit moment een mbo-opleiding volgt (niveau 4) kun je je ook voorbereiden door deel te nemen aan het mbo-Pabo doorstroomprogramma.

Meer informatie en aanmelden voor bijscholing

Alle informatie vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Je kunt je op die website ook aanmelden voor één van de bijscholingsprogramma's.

Toelatingsvoorwaarden oude diploma's

 • Heb je examen gedaan in een oud doorstroomprofiel (havo eindexamen t/m 2008, vwo eindexamen t/m 2009), bekijk dan dit overzicht voor de juiste toelatingsvoorwaarden.
 • Heb je een oud havo-, vwo- of mbo-diploma (zonder doorstroomprofiel of niveau-aanduiding), neem dan contact op met Studievoorlichting voor de toelatingseisen.

Met een 'oud' diploma moet je ook aan de kenniseisen voldoen waarover je bovenaan deze pagina meer informatie vindt.

Overige situaties

Je bent niet (direct) toelaatbaar met je havo-/vwo- of mbo-diploma (deficiënties)

Beschik je over een havo-, vwo- of een 'oud' mbo-lang-diploma met een doorstroomprofiel of vakkenpakket waarmee je niet (direct) toelaatbaar bent? Dan heb je een deficiëntie. Deze deficiëntie moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale deficiëntietoetsen aan, die je met positief resultaat moet afronden.

Je bent 21 jaar of ouder - zonder toelaatbaar diploma

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Volg dan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

Je wilt je kennis bijspijkeren

Als je wel toelaatbaar bent, is het soms toch slim om voor de start van de opleiding nog een extra vak te volgen, zodat je kennis beter aansluit op de opleiding die je gaat volgen. Bij Hogeschool Rotterdam kun je je kennis bijspijkeren.

Je hebt een buitenlands diploma

Als je in het buitenland een diploma hebt behaald, kun je in de meeste gevallen ook een opleiding aan Hogeschool Rotterdam volgen. Het buitenlandse diploma moet dan wel vergelijkbaar zijn met het vereiste Nederlandse diploma. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingsonderzoek 'Nederlands als tweede taal'. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing.

Let op! Naast het succesvol afronden van het Toelatingsonderzoek 21+ moet je ook aan de kenniseisen voldoen waarover je bovenaan deze pagina meer informatie vindt. Ook met een buitenlands diploma moet je aan de kenniseisen voldoen.

Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen toelatingsvoorwaarden veranderen. Check deze pagina daarom regelmatig! Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.