Menu Zoeken English

Toelating met een buitenlands diploma

Onderzoek NT2

Als je een buitenlands diploma hebt dat vergelijkbaar is met het vereiste Nederlands diploma kun je een opleiding volgen aan Hogeschool Rotterdam. Eerst laat je nog wel zien dat je Nederlands voldoende op niveau is als je een Nederlandstalige opleiding wilt volgen.

Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2019-2020. De informatie voor 2020-2021 is vanaf november 2019 op deze pagina beschikbaar.

Je moet de Nederlandse taal op niveau B2 van het Europees Referentie Kader beheersen, omdat bijna al onze opleidingen in het Nederlands worden gegeven. Of je het Nederlandse taalniveau voldoende beheerst, wordt vastgesteld in het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam óf in het staatsexamen 'Nederlands als tweede taal - programma II' (NT2)

Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam

Het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam bestaat uit twee opeenvolgende fasen:

Fase 1: lees- en schrijfvaardigheid

Om je leesvaardigheid te toetsen, krijg je een aantal leesteksten met meerkeuzevragen. Om je schrijfvaardigheid te toetsen, moet je een aantal schrijftaken uitvoeren. Als je bent geslaagd voor beide onderdelen van deze fase, kun je verder naar fase 2.

Fase 2: spreek- en luistervaardigheid (mondeling)

In deze fase kijken we of het niveau van je spreek- en luistervaardigheid voldoende is om een opleiding aan Hogeschool Rotterdam te kunnen volgen. Als je bent geslaagd voor dit mondelinge gedeelte, dan ben je geslaagd voor het volledige Onderzoek NT2.

Als je bent geslaagd voor het Onderzoek NT2 en je voldoet aan de algemene toelatingseisen, mag je beginnen aan je hbo-opleiding.

Kosten

De kosten voor het Onderzoek NT2 bedragen € 100,00. Dit is inclusief één herkansing per onderdeel, maar exclusief de NT2-voorbereidingscursus.

Voorbereiden Onderzoek NT2

Je kunt je voorbereiden op het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam door een voorbereidingscursus te volgen of door zelfstudie. 

Voorbereidingscursus

Als je er niet zeker van bent dat jouw Nederlands op voldoende niveau is om te slagen voor het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam, kun je je inschrijven voor de NT2-voorbereidingscursus.

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Schriftelijke en mondelinge vaardigheden
 • Brieven en verslagen schrijven
 • Het verwoorden van ideeën en gedachten, luisteroefeningen, het voeren van een gesprek
 • De belangrijkste grammaticaregels
 • Uitbreiding woordenschat

Ook een proeftoets maakt deel uit van de voorbereidingscursus. Om toegelaten te worden tot de voorbereidingscursus is een redelijke kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk. De cursus is geen beginnerscursus! Inclusief de lessen is de studiebelasting minimaal 8 tot 10 uur per week.

Kosten cursus

Het toelatingstraject NT2 met voorbereidingscursus kost € 230,-. Dit bedrag is inclusief alle examens (met eventuele herexamens) en de NT2 voorbereidingscursus.

Zelfstudie

Als je je wilt voorbereiden door middel van zelfstudie, bekijk dan de literatuurlijst in hoofdstuk 6 van de informatiegids. Deze literatuur heb je ook nodig als je deelneemt aan een voorbereidingscursus. Daarnaast kun je voorbeeldexamens downloaden.

Data en tijden

NT2 examens 

Als je je voorbereidt door middel van zelfstudie, worden de examens lezen en schrijven (fase 1) afgenomen op:

 • 15 april 2019 (herkansing op 22 mei 2019)
 • 20 mei 2019 (herkansing op 27 juni 2019)
 • 20 juni 2019 (herkansing op 25 juli 2019)
 • 22 juli 2019 (herkansing op 15 augustus 2019)

Over de datum van het mondelinge examen (fase 2) worden individueel afspraken gemaakt.  

NT2 voorbereidingscursus

De cursussen zijn op de volgende data:

Groep Data Tijd Examen
A Elke woensdag van 3 april t/m 26 juni 2019 17.30 - 20.30 uur 3 juli 2019 (herkansing 25 juli 2019)
B Elke dinsdag en donderdag van 21 mei t/m 27 juni 2019 17.30 - 20.30 uur 3 juli 2019 (herkansing 25 juli 2019)

 Over de datum van het mondelinge examen (fase 2) worden individueel afspraken gemaakt.  

Staatsexamen NT2-II

In plaats van het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam kun je er ook voor kiezen om het Staatexamen NT2-II af te leggen. Dit kun je doen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Als je het Staatsexamen NT2-II succesvol hebt afgerond, hoef je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam niet te doen en kun je starten met je opleiding. Je moet dan uiteraard ook aan de andere algemene toelatingseisen voldoen. Je verklaring van het Staatsexamen NT2 lever je in bij het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam. Als je het staatsexamen niet gehaald hebt, moet je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam wél doen.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 1 mei 2019* aan als je per 1 september 2019 wilt starten met je opleiding.

Zorg dat je zo snel mogelijk na het inschrijven via Studielink je examenpakket inkoopt als je per 1 september 2019 wilt starten met je opleiding. 

* Voor opleidingen met een selectie geldt een andere uiterste aanmelddatum en/of een afwijkende aanmeldprocedure. Kijk bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.

 1. Meld je eerst aan voor de opleiding van je keuze aan via Studielink.
 2. Na aanmelding lever je een aantal documenten in of stuur je deze op naar:
  Hogeschool Rotterdam
  Studenten Service Center
  Postbus 25035
  3001 HA Rotterdam
 3. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je binnen twee weken je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot het netwerk (intranet; Hint) van Hogeschool Rotterdam. Binnen 10 werkdagen ontvang je van het Studenten Service Center (SSC) een tweede bericht met daarin een link naar Hintshop. In dit bericht staat uitgelegd welke stappen je moet volgen om een examenpakket of eventuele voorbereidingscursus in te kopen.
 4. Koop een examenpakket in via Hintshop.
 5. De betaling wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact met ons op.
 6. Koop eventueel een voorbereidingscursus in via Hintshop. De cursus heeft een vaste examendatum; je examendatum verandert daarmee.
 7. Ben je geslaagd voor de eerste fase (lezen en schrijven) van het Onderzoek NT2, dan ontvang je op je studentenmail een uitnodiging voor de tweede fase (mondeling) van het onderzoek.
 8. Als je de examens met een positief resultaat hebt afgelegd, kun je in september starten met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. 

Kijk voor meer informatie op Hint. Voor vragen over het Onderzoek NT2 kun je contact opnemen met de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000 

Vrijstellingen

Je kunt soms vrijstelling krijgen op examens van het Toelatingsonderzoek NT2. Vrijstelling vraag je aan in de volgende gevallen:

 1. Je hebt vorig jaar het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam gedaan en fasen met een voldoende afgesloten. De behaalde fasen zijn geldig voor het komende studiejaar. 
 2. Je hebt alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2-II programma behaald. 
 3. Je hebt minimaal de twee deelcertificaten Lezen en Schrijven van het Staatsexamen NT2-II behaald. Het Mondeling kun je alsnog afleggen bij Hogeschool Rotterdam, in plaats van de niet behaalde examens Luisteren en/of Spreken. 
  Deze regeling is alléén geldig voor vrijstelling voor komend studiejaar 2019-2020. 

Na je aanmelding via Studielink kun je op Hint (intranet van de hogeschool) vinden hoe je je vrijstellingen kunt aanvragen. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.