Menu Zoeken English

Toelating met een buitenlands diploma

Onderzoek NT2

Als je een buitenlands diploma hebt dat vergelijkbaar is met het vereiste Nederlands diploma kun je een opleiding volgen aan Hogeschool Rotterdam. Eerst laat je nog wel zien dat je Nederlands voldoende op niveau is als je een Nederlandstalige opleiding wilt volgen.

De ervaring van NT2-kandidaat Mohamad

Hoe heeft hij het beleefd?

Let op! Onderstaande informatie heeft betrekking op het Onderzoek NT2 voor studiejaar 2021-2022. Daar kun je je niet meer voor aanmelden. Uiterlijk in november 2021 vind je op deze pagina de informatie voor studiejaar 2022-2023.

Je moet de Nederlandse taal op niveau B2 van het Europees Referentie Kader beheersen, omdat bijna al onze opleidingen in het Nederlands worden gegeven. Of je het Nederlandse taalniveau voldoende beheerst, wordt vastgesteld in het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam óf in het staatsexamen 'Nederlands als tweede taal - programma II' (NT2)

Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam

Het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam bestaat uit drie fasen. Wanneer je een fase met minimaal een 5,5 hebt afgerond, mag je naar de volgende fase. 

Fase 1: Lezen

Het examen Lezen bestaat uit een variatie van lange en korte leesteksten met 45 meerkeuzevragen. 

Fase 2: Schrijven

Bij het examen Schrijven moet je twee schrijfopdrachten maken: een verslag en een betoog. 

Fase 3: Mondeling examen

Bij dit mondelinge gedeelte laat je zien dat het niveau van je spreek- en luistervaardigheid voldoende is om een opleiding aan Hogeschool Rotterdam te kunnen volgen. Het mondeling examen bestaat uit een gesprek met twee docenten over onder andere een krantenartikel dat je van tevoren krijgt toegestuurd.

Als je bent geslaagd voor het Onderzoek NT2 en je voldoet aan de algemene toelatingseisen, mag je beginnen aan je hbo-opleiding.

Kosten

De kosten voor het Onderzoek NT2 bedragen € 105,00. Dit is inclusief één herkansing per onderdeel, maar exclusief de NT2-voorbereidingscursus.

Voorbereiden Onderzoek NT2

Je kunt je voorbereiden op het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam door een voorbereidingscursus te volgen of door zelfstudie. 

Voorbereidingscursus

Als je er niet zeker van bent dat jouw Nederlands op voldoende niveau is om te slagen voor het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam, kun je je inschrijven voor de NT2-voorbereidingscursus. Afhankelijk van de situatie vindt de cursus online of op een locatie van Hogeschool Rotterdam plaats.

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Schriftelijke en mondelinge vaardigheden
 • Brieven en verslagen schrijven
 • Het verwoorden van ideeën en gedachten, luisteroefeningen, het voeren van een gesprek
 • De belangrijkste grammaticaregels
 • Uitbreiding woordenschat

Ook een proeftoets maakt deel uit van de voorbereidingscursus. Om toegelaten te worden tot de voorbereidingscursus is een redelijke kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk. De cursus is geen beginnerscursus! Inclusief de lessen is de studiebelasting minimaal 8 tot 10 uur per week.

Kosten cursus

De voorbereidingscursus kost € 150,- (exclusief boek). Dit bedrag is exclusief alle examens (met eventuele herexamens).

Schakeljaar

Als je Nederlands nog niet op voldoende niveau is om een voorbereidingscursus NT2 te volgen, raden we aan om een schakeljaar hbo/wo te doen. Het schakeljaar start in september 2021 en loopt tot juli 2022. Tijdens het schakeljaar bereid je je voor op het studeren en verhoog je je algemene (taal)niveau. Het schakeljaar volg je bij Albeda (Nederlands)/Vavo Rijnmond College (overige vakken) of Erasmus Universiteit Rotterdam. Om je in te schrijven neem je contact op met de school waar je het schakeljaar wilt volgen.  

Zelfstudie

Je kunt je ook voorbereiden door middel van zelfstudie. De materialen die je hierbij kunt gebruiken, vind je hieronder.

Benodigde materialen cursussen en zelfstudie

Of je je nu voorbereidt door het volgen van een cursus of door middel van zelfstudie, in beide gevallen heb je literatuur nodig. De benodigde materialen vind je in de literatuurlijst. Aanschaf van boeken is op eigen kosten. Daarnaast kun je voorbeeldexamens downloaden.

Examen- en cursusdata

NT2 examens 

Als je je voorbereidt door middel van zelfstudie, dan kun je examen doen op de volgende data:

 • Leesexamen: 8 december 2020
 • Herkansing: 15 december 2020
 • Schrijfexamen: 5 januari 2021
 • Herkansing: 19 januari 2021
 • Mondeling examen: 26 januari 2021

Let op: alléén de Lerarenopleiding Basisonderwijs voltijd start in februari. Je kunt je voor deze examenronde tot uiterlijk 26 november 2020 aanmelden via Studielink. Inkopen van een examenpakket is mogelijk tot en met 2 december 2020.

 • Leesexamen: 2 maart of 23 maart 2021
 • Herkansing: 16 maart of 6 april 2021
 • Schrijfexamen: 19 april 2021
 • Herkansing: 25 mei 2021
 • Mondeling examen: 20 mei of 17 juni 2021 (het exacte moment wordt in overleg afgesproken)
 • Leesexamen: 26 april of 18 mei 2021
 • Herkansing: 18 mei of 1 juni 2021
 • Schrijfexamen: 14 juni 2021
 • Herkansing: 15 juli 2021
 • Mondeling examen: 8 juli of 9 augustus 2021 (het exacte moment wordt in overleg afgesproken)
 • Leesexamen: 22 juni of 5 juli 2021
 • Herkansing: 8 of 13 juli 2021
 • Schrijfexamen: 22 juli 2021
 • Herkansing: 12 augustus 2021
 • Mondeling examen: 9, 12, 23, 24 of 26 augustus 2021 (het exacte moment wordt in overleg afgesproken)

 

NT2 voorbereidingscursus

De data van de cursussen zijn op dit moment nog niet bekend.

Staatsexamen NT2-II

In plaats van het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam kun je er ook voor kiezen om het Staatexamen NT2-II af te leggen. Dit kun je doen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Als je het Staatsexamen NT2-II succesvol hebt afgerond, hoef je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam niet te doen en kun je starten met je opleiding. Je moet dan uiteraard ook aan de andere algemene toelatingseisen voldoen. Je verklaring van het Staatsexamen NT2 lever je in bij het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam. Als je het staatsexamen niet gehaald hebt, moet je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam wél doen.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 1 mei 2021* aan als je per 1 september 2021 wilt starten met je opleiding.

Zorg dat je zo snel mogelijk na het inschrijven via Studielink je examenpakket inkoopt als je per 1 september 2021 wilt starten met je opleiding. 

* Voor opleidingen met een selectie geldt een andere uiterste aanmelddatum en/of een afwijkende aanmeldprocedure. Kijk bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.

 1. Meld je eerst aan voor de opleiding van je keuze aan via Studielink.
 2. Na aanmelding lever je een aantal documenten in of stuur je deze op naar:
  Hogeschool Rotterdam
  Studenten Service Center
  Postbus 25035
  3001 HA Rotterdam
 3. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je binnen 2 weken de uitnodiging om je Hogeschoolaccount te activeren. Hiermee krijg je toegang tot het netwerk (intranet; Hint) van Hogeschool Rotterdam. Binnen 10 werkdagen ontvang je van het Studenten Service Center (SSC) een tweede bericht met daarin een link naar Hintshop. In dit bericht staat uitgelegd welke stappen je moet volgen om een examenpakket of eventuele voorbereidingscursus in te kopen. Heb je dit bericht niet tijdig ontvangen, neem dan contact op met SSC.
 4. Koop een examenpakket in via Hintshop.
 5. De betaling wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact met ons op.
 6. Koop eventueel een voorbereidingscursus in via Hintshop. De cursus heeft een vaste examendatum; je examendatum verandert daarmee.
 7. Ben je geslaagd voor de eerste fase (Lezen) van het Onderzoek NT2, dan ontvang je op je studentenmail een uitnodiging voor de tweede fase (Schrijven) van het onderzoek. Na het behalen van fase één en twee krijg je bericht voor afname van fase drie (Mondeling).
 8. Als je de examens met een positief resultaat hebt afgelegd, kun je in september starten met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. 

Kijk voor meer informatie op Hint. Voor vragen over het Onderzoek NT2 kun je contact opnemen met de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000 

Vrijstellingen

Je kunt soms vrijstelling krijgen op examens van het Toelatingsonderzoek NT2. Vrijstelling vraag je aan in de volgende gevallen:

 1. Je hebt vorig jaar het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam gedaan en fasen met een voldoende afgesloten. De behaalde fasen zijn geldig voor het komende studiejaar. 
 2. Je hebt alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2-II programma behaald. Op los behaalde onderdelen krijg je geen vrijstellingen. In dat geval moet je alsnog deelenemen aan het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam.  

Na je aanmelding via Studielink kun je op Hint (intranet van de hogeschool) vinden hoe je je vrijstellingen kunt aanvragen. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen