Menu
  English

  Toelating met een buitenlands diploma

  Onderzoek NT2

  Als je een buitenlands diploma hebt dat vergelijkbaar is met het vereiste Nederlands diploma kun je een opleiding volgen aan Hogeschool Rotterdam. Eerst laat je nog wel zien dat je Nederlands voldoende op niveau is als je een Nederlandstalige opleiding wilt volgen.

  De ervaring van NT2-kandidaat Mohamad

  Hoe heeft hij het beleefd?

  Onderzoek NT2

  Alle informatie op een rij

  Je moet de Nederlandse taal op niveau B2 van het Europees Referentie Kader beheersen, omdat bijna al onze opleidingen in het Nederlands worden gegeven. Of je het Nederlandse taalniveau voldoende beheerst, wordt vastgesteld in het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam óf in het staatsexamen 'Nederlands als tweede taal - programma II' (NT2)

  Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam

  Het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam bestaat uit drie fasen. Wanneer je een fase met minimaal een 5,5 hebt afgerond, mag je naar de volgende fase. 

  Fase 1: Lezen

  Het examen Lezen bestaat uit een variatie van lange en korte leesteksten met 45 meerkeuzevragen. 

  Fase 2: Schrijven

  Bij het examen Schrijven moet je twee schrijfopdrachten maken: een verslag en een betoog. 

  Fase 3: Mondeling examen

  Bij dit mondelinge gedeelte laat je zien dat het niveau van je spreek- en luistervaardigheid voldoende is om een opleiding aan Hogeschool Rotterdam te kunnen volgen. Het mondeling examen bestaat uit een gesprek met twee docenten over een bepaald onderwerp. Dit onderwerp maken we van tevoren bekend, zodat je je erop kunt voorbereiden.

  Als je bent geslaagd voor het Onderzoek NT2 en je voldoet aan de algemene toelatingseisen, mag je beginnen aan je hbo-opleiding.

  Kosten

  De kosten voor het Onderzoek NT2 bedragen € 120,00. Dit is inclusief één herkansing per onderdeel, maar exclusief de NT2-voorbereidingscursus.

  Voorbereiden Onderzoek NT2

  Je kunt je voorbereiden op het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam door een voorbereidingscursus te volgen of door zelfstudie. 

  1. Voorbereidingscursus

  Als je er niet zeker van bent dat jouw Nederlands op voldoende niveau is om te slagen voor het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam, kun je je inschrijven voor de NT2-voorbereidingscursus. Afhankelijk van de situatie vindt de cursus online of op een locatie van Hogeschool Rotterdam plaats.

  Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Schriftelijke en mondelinge vaardigheden
  • Een informatieve tekst en een betoog schrijven
  • Het verwoorden van ideeën en gedachten, luisteroefeningen, het voeren van een gesprek
  • De belangrijkste grammaticaregels
  • Uitbreiding woordenschat

  Ook een proeftoets maakt deel uit van de voorbereidingscursus. Om toegelaten te worden tot de voorbereidingscursus is een redelijke kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk. De cursus is geen beginnerscursus! Inclusief de lessen is de studiebelasting minimaal 8 tot 10 uur per week.

  Kosten cursus

  De voorbereidingscursus kost € 290,- (exclusief boek). Dit bedrag is inclusief alle examens (met eventuele herexamens). Je betaalt dus geen extra kosten voor de examens en eventuele herkansingen.

  Schakelprogramma

  Als je Nederlands nog niet op voldoende niveau is om een voorbereidingscursus NT2 te volgen, raden we aan om een schakelprogramma hbo/wo te doen. Tijdens dit programma bereid je je voor op het studeren en verhoog je je algemene (taal)niveau. Het schakelprogramma volg je bij Albeda (Nederlands)/Vavo Rijnmond College (overige vakken). 

  2. Zelfstudie

  Je kunt je ook voorbereiden door middel van zelfstudie. De materialen die je hierbij kunt gebruiken, vind je hieronder.

  Benodigde materialen cursussen en zelfstudie

  Of je je nu voorbereidt door het volgen van een cursus of door middel van zelfstudie, in beide gevallen heb je het volgende boek nodig:

  • De finale B1-B2. Voorbereiding op het staatsexamen nt2 II. (2e druk). M. Beermans en W. Tersteeg. Boom uitgevers Amsterdam. ISBN: 9789461055712

  Aanschaf van boeken is op eigen kosten. Daarnaast kun je voorbeeldexamens downloaden.

  Examen- en cursusdata

  NT2 examens 

  Als je je voorbereidt door middel van zelfstudie, dan kun je examen doen op de volgende data:

  • Leesexamen: 7 december 2023
  • Herkansing: 19 december 2023
  • Schrijfexamen: 9 januari 2024
  • Herkansing: 23 januari 2024
  • Mondeling examen: 30 januari 2024

  Let op: slechts enkele opleidingen starten in februari. Je kunt je voor deze examenronde tot 1 december 2023 aanmelden via Studielink. Inkopen van een examenpakket is mogelijk tot 4 december 2023.

  • Leesexamen: 26 maart of 23 april 2024
  • Herkansing: 9 april of 14 mei 2024
  • Schrijfexamen: 3 juni 2024
  • Herkansing: 8 juli 2024
  • Mondeling examen: 2 of 4 juli 2024 (voor kandidaten die direct slagen voor NT2 schrijven) of 30 juli of 1 augustus 2024 (voor herkansers van NT2 schrijven)
  • Leesexamen: 30 mei of 25 juni 2024
  • Herkansing: 18 juni of 4 juli 2024
  • Schrijfexamen: 15 juli 2024
  • Herkansing: 12 augustus 2024
  • Mondeling examen: 30 juli of 1 augustus 2024 (voor kandidaten die direct slagen voor NT2 schrijven) of 15 augustus 2024 (voor herkansers van NT2 schrijven)

  De uiterlijke datum voor het aanmelden toelatingsonderzoek via Studielink NT2 is 12 juni 2024.

  NT2 voorbereidingscursus

  De data van de cursussen zijn op dit moment nog niet bekend.

  Staatsexamen NT2-II

  In plaats van het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam kun je er ook voor kiezen om het Staatexamen NT2-II af te leggen. Dit kun je doen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

  Als je het Staatsexamen NT2-II succesvol hebt afgerond, hoef je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam niet te doen en kun je starten met je opleiding. Je moet dan uiteraard ook aan de andere algemene toelatingseisen voldoen. Je verklaring van het Staatsexamen NT2 lever je in bij het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam. Als je het staatsexamen niet gehaald hebt, moet je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam wél doen.

  Aanmelden

  We raden je dringend aan je uiterlijk 1 mei 2024* aan te melden als je per 1 september 2024 wilt starten met je opleiding. 

  Zorg dat je zo snel mogelijk na het inschrijven via Studielink je examenpakket inkoopt als je per 1 september 2024 wilt starten met je opleiding. 

  * Aanmelden is officieel mogelijk tot 12 juni, maar houd er dan rekening mee dat je afgewezen kan worden bij de studiekeuzecheck. Voor opleidingen met een selectie geldt een andere uiterste aanmelddatum en/of een afwijkende aanmeldprocedure. Kijk bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.

  1. Meld je eerst aan voor de opleiding van je keuze aan via Studielink.
  2. Na aanmelding lever je een aantal documenten in of stuur je deze op naar:
   Hogeschool Rotterdam
   Studenten Service Center
   Postbus 25035
   3001 HA Rotterdam
  3. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je binnen 2 weken de uitnodiging om je Hogeschoolaccount te activeren. Hiermee krijg je toegang tot het netwerk (intranet; Hint) van Hogeschool Rotterdam. Binnen 10 werkdagen ontvang je van het Studenten Service Center (SSC) een tweede bericht met daarin een link naar Hintshop. In dit bericht staat uitgelegd welke stappen je moet volgen om een examenpakket met eventuele voorbereidingscursus in te kopen. Heb je dit bericht niet tijdig ontvangen, neem dan contact op met SSC.
  4. Koop een examenpakket met of zonder voorbereidingscursus in via Hintshop. Inkopen kan tot 20 juni 2024Let op: de cursussen zijn meestal snel vol. Meld je daarvoor dus zo snel mogelijk aan.
  5. De betaling wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact met ons op.
  6. Ben je geslaagd voor de eerste fase (Lezen) van het Onderzoek NT2, dan ontvang je op je studentenmail een uitnodiging voor de tweede fase (Schrijven) van het onderzoek. Na het behalen van fase één en twee krijg je bericht voor afname van fase drie (Mondeling).
  7. Als je de examens met een positief resultaat hebt afgelegd, kun je in september starten met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. 

  Kijk voor meer informatie op Hint. Voor vragen over het Onderzoek NT2 kun je contact opnemen met de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000 

  Vrijstellingen

  Je kunt soms vrijstelling krijgen voor examens van het Onderzoek NT2. Vrijstelling vraag je aan in de volgende gevallen:

  1. Je hebt eerder het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam gedaan en onderdelen met een voldoende afgesloten.
  2. Je hebt CNaVT Educatief Startbekwaam (STRT) met B2 niveau of hoger. Je kunt dan een vrijstelling aanvragen voor lezen, schrijven en het mondeling van het NT2 examen van Hogeschool Rotterdam.  
  3. Je hebt de onderdelen lezen en/of schrijven van het Staatsexamen NT2-II programma behaald. Je kunt dan een vrijstelling aanvragen voor lezen en/of schrijven van het NT2 examen van Hogeschool Rotterdam.
  4. Je hebt de onderdelen luisteren én spreken van het Staatsexamen NT2-II programma behaald. Je kunt dan een vrijstelling aanvragen voor het mondeling NT2 examen van Hogeschool Rotterdam.
  5. Je hebt alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2-II programma behaald.

  Na je aanmelding via Studielink kun je op Hint (intranet van de hogeschool) vinden hoe je je vrijstellingen kunt aanvragen.