Menu Zoeken English

Toelating met een buitenlands diploma

Onderzoek NT2

Als je een buitenlands diploma hebt dat vergelijkbaar is met het vereiste Nederlands diploma kun je een opleiding volgen aan Hogeschool Rotterdam. Eerst laat je nog wel zien dat je Nederlands voldoende op niveau is als je een Nederlandstalige opleiding wilt volgen.

Je moet de Nederlandse taal op niveau B2 van het Europees Referentie Kader beheersen, omdat bijna al onze opleidingen in het Nederlands worden gegeven. Of je het Nederlandse taalniveau voldoende beheerst, wordt vastgesteld in het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam óf in het staatsexamen 'Nederlands als tweede taal - programma II' (NT2)

Informatie examens en cursussen

Wijzigingen ivm coronavirus

Tot en met 23 april zijn alle examens vervallen in verband met de coronacrisis. Heb je je aangemeld voor een voorbereidingscursus voor een ronde in deze periode? Dan neemt afdeling Toelatingsexamens hierover contact met je op. Voor vragen kun je mailen naar toelatingsexamens@hr.nl.

Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam

Het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam bestaat uit drie fasen. Wanneer je een fase met minimaal een 5,5 hebt afgerond, mag je naar de volgende fase. 

Fase 1: Lezen

Het examen Lezen bestaat uit een variatie van lange en korte leesteksten met 45 meerkeuzevragen. 

Fase 2: Schrijven

Bij het examen Schrijven moet je twee schrijfopdrachten maken: een verslag en een betoog. 

Fase 3: Mondeling examen

Bij dit mondelinge gedeelte laat je zien dat het niveau van je spreek- en luistervaardigheid voldoende is om een opleiding aan Hogeschool Rotterdam te kunnen volgen. Op Hint (het intranet van Hogeschool Rotterdam) staat per ronde aangegeven wanneer het mondeling examen is. 

Als je bent geslaagd voor het Onderzoek NT2 en je voldoet aan de algemene toelatingseisen, mag je beginnen aan je hbo-opleiding.

Kosten

De kosten voor het Onderzoek NT2 bedragen € 105,00. Dit is inclusief één herkansing per onderdeel, maar exclusief de NT2-voorbereidingscursus.

Voorbereiden Onderzoek NT2

Je kunt je voorbereiden op het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam door een voorbereidingscursus te volgen of door zelfstudie. 

Voorbereidingscursus

Als je er niet zeker van bent dat jouw Nederlands op voldoende niveau is om te slagen voor het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam, kun je je inschrijven voor de NT2-voorbereidingscursus.

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Schriftelijke en mondelinge vaardigheden
 • Brieven en verslagen schrijven
 • Het verwoorden van ideeën en gedachten, luisteroefeningen, het voeren van een gesprek
 • De belangrijkste grammaticaregels
 • Uitbreiding woordenschat

Ook een proeftoets maakt deel uit van de voorbereidingscursus. Om toegelaten te worden tot de voorbereidingscursus is een redelijke kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk. De cursus is geen beginnerscursus! Inclusief de lessen is de studiebelasting minimaal 8 tot 10 uur per week.

Kosten cursus

De voorbereidingscursus kost € 150,- (exclusief boek). Dit bedrag is exclusief alle examens (met eventuele herexamens).

Schakeljaar

Als je Nederlands nog niet op voldoende niveau is om een voorbereidingscursus NT2 te volgen, raden we aan om een schakeljaar hbo/wo te doen. Het schakeljaar start in september 2020 en loopt tot juli 2021. Tijdens het schakeljaar bereid je je voor op het studeren en verhoog je je algemene (taal)niveau. Het schakeljaar volg je bij Albeda College of Erasmus Universiteit Rotterdam. Om je in te schrijven neem je contact op met de school waar je het schakeljaar wilt volgen.  

Zelfstudie

Als je je wilt voorbereiden door middel van zelfstudie, bekijk dan de literatuurlijst. Deze literatuur heb je ook nodig als je deelneemt aan een voorbereidingscursus. Daarnaast kun je voorbeeldexamens downloaden.

Examendata

NT2 examens 

Als je je voorbereidt door middel van zelfstudie, dan kun je examen doen op de volgende data:

 • Leesexamen: 6 april 2020
 • Herkansing: 14 april 2020
 • Schrijfexamen: 11 mei 2020
 • Herkansing: 11 juni 2020
 • Mondeling examen: juni 2020 (de exacte datum wordt later aan je doorgegeven)
 • Leesexamen: 23 april 2020
 • Herkansing: 4 mei 2020
 • Schrijfexamen: 15 juni 2020
 • Herkansing: 15 juli 2020
 • Mondeling examen: juli 2020 (de exacte datum wordt later aan je doorgegeven)
 • Leesexamen: 2 juni 2020
 • Herkansing: 8 juni 2020
 • Schrijfexamen: 13 juli 2020
 • Herkansing: 10 augustus 2020
 • Mondeling examen: augustus 2020 (de exacte datum wordt later aan je doorgegeven)

óf

 • Leesexamen: 2 juli 2020
 • Herkansing: 6 juli 2020
 • Schrijfexamen: 13 juli 2020
 • Herkansing: 10 augustus 2020
 • Mondeling examen: augustus 2020 (de exacte datum wordt later aan je doorgegeven)

 

NT2 voorbereidingscursus

De eerste cursus start naar verwachting medio april 2020. De exacte data vind je binnenkort hier.

Staatsexamen NT2-II

In plaats van het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam kun je er ook voor kiezen om het Staatexamen NT2-II af te leggen. Dit kun je doen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Als je het Staatsexamen NT2-II succesvol hebt afgerond, hoef je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam niet te doen en kun je starten met je opleiding. Je moet dan uiteraard ook aan de andere algemene toelatingseisen voldoen. Je verklaring van het Staatsexamen NT2 lever je in bij het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam. Als je het staatsexamen niet gehaald hebt, moet je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam wél doen.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 1 mei 2020* aan als je per 1 september 2020 wilt starten met je opleiding.

Zorg dat je zo snel mogelijk na het inschrijven via Studielink je examenpakket inkoopt als je per 1 september 2020 wilt starten met je opleiding. 

* Voor opleidingen met een selectie geldt een andere uiterste aanmelddatum en/of een afwijkende aanmeldprocedure. Kijk bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.

 1. Meld je eerst aan voor de opleiding van je keuze aan via Studielink.
 2. Na aanmelding lever je een aantal documenten in of stuur je deze op naar:
  Hogeschool Rotterdam
  Studenten Service Center
  Postbus 25035
  3001 HA Rotterdam
 3. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je binnen twee weken je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot het netwerk (intranet; Hint) van Hogeschool Rotterdam. Binnen 10 werkdagen ontvang je van het Studenten Service Center (SSC) een tweede bericht met daarin een link naar Hintshop. In dit bericht staat uitgelegd welke stappen je moet volgen om een examenpakket of eventuele voorbereidingscursus in te kopen.
 4. Koop een examenpakket in via Hintshop.
 5. De betaling wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact met ons op.
 6. Koop eventueel een voorbereidingscursus in via Hintshop. De cursus heeft een vaste examendatum; je examendatum verandert daarmee.
 7. Ben je geslaagd voor de eerste fase (Lezen) van het Onderzoek NT2, dan ontvang je op je studentenmail een uitnodiging voor de tweede fase (Schrijven) van het onderzoek. Na het behalen van fase één en twee krijg je bericht voor afname van fase drie (Mondeling).
 8. Als je de examens met een positief resultaat hebt afgelegd, kun je in september starten met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. 

Kijk voor meer informatie op Hint. Voor vragen over het Onderzoek NT2 kun je contact opnemen met de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000 

Vrijstellingen

Je kunt soms vrijstelling krijgen op examens van het Toelatingsonderzoek NT2. Vrijstelling vraag je aan in de volgende gevallen:

 1. Je hebt vorig jaar het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam gedaan en fasen met een voldoende afgesloten. De behaalde fasen zijn geldig voor het komende studiejaar. 
 2. Je hebt alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2-II programma behaald. Op los behaalde onderdelen krijg je geen vrijstellingen. In dat geval moet je alsnog deelenemen aan het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam.  

Na je aanmelding via Studielink kun je op Hint (intranet van de hogeschool) vinden hoe je je vrijstellingen kunt aanvragen. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen