Menu Zoeken English

Deficiënties

Je mist een vak

Heb je een havo-, vwo- of een 'oud' mbo-lang-diploma waarmee je niet toelaatbaar bent omdat één of meer verplichte eindexamenvakken ontbreken? Dan heb je (een) deficiëntie(s). Deze deficiëntie(s) moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale deficiëntietoetsen aan, die je met positief resultaat moet afronden.

Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2019-2020. De informatie voor 2020-2021 is vanaf november 2019 op deze pagina beschikbaar.

Deficiëntievakken

Je moet je vakdeficiënties hebben opgeheven vóórdat je met een opleiding kunt beginnen (dus voor 1 september 2019). Je kunt je deficiënties opheffen door voor ieder examenvak minimaal een 5,5 te halen. Je hebt voor elk vak één herkansingsmogelijkheid.

Examenvakken

Iedere opleiding heeft zijn eigen eisen met betrekking tot het doorstroomprofiel of vakkenpakket van je vooropleiding. De deficiëntievakken kunnen hierdoor per opleiding verschillen. In de blauwe overzichtstabellen op pagina 20-22 van de informatiegids vind je de vakken per opleiding. 

Let op: voor de vakken Biologie, Duits en Frans moet je een certificaat buiten Hogeschool Rotterdam halen, omdat wij hierin geen examen aanbieden. Certificaten van erkende instanties worden door ons geaccepteerd. Erkende en aanbevolen instanties zijn:

Kosten

Voor het Onderzoek deficiëntie betaal je € 80,00, ongeacht het aantal deficiëntievakken. De kosten zijn inclusief eventuele herexamens, maar exclusief eventuele voorbereidingscursussen.

Voorbereiden examens

Je kunt je voorbereiden op je examens door een voorbereidingscursus te volgen of door zelfstudie. 

Voorbereidingscursus

Om je goed voor te bereiden op de examens kun je voor sommige vakken een voorbereidingscursus bij Hogeschool Rotterdam volgen. Een voorbereidingscursus is een intensieve cursus van een aantal weken, waarbij je voor een specifiek vak oefent en je kennis op peil brengt voor het examen. Naast het volgen van lessen maak je ook huiswerk. Reken op vier tot vijf uur studietijd per week per vak. Vanwege de studielast kun je beter niet meer dan twee voorbereidingscursussen tegelijk te volgen. 

De kosten van een voorbereidingscursus verschillen per vak. Let op: deze kosten zijn exclusief de examens. De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling.

Vak Kosten
Economie € 80,- (6 lessen van 100 minuten)
Natuurkunde
Wiskunde B
€ 170,- (10 lessen van 100 minuten)
Zomercursus Natuurkunde
Zomercursus Wiskunde B
€ 210,- (9 lessen van 180 minuten)

 

Zelfstudie

Als je je wilt voorbereiden door middel van zelfstudie, bekijk dan de literatuurlijst in hoofdstuk 6 van de informatiegids. Deze literatuur heb je ook nodig als je deelneemt aan een voorbereidingscursus. Daarnaast kun je van de meeste vakken voorbeeldexamens downloaden.

Data en tijden

Examens

De examens vinden plaats op de volgende data: 

Ronde Examens Herkansingen
1 15 en 16 april 2019 22 en 23 mei 2019
2 20 en 21 mei 2019 27 en 28 juni 2019
3 20 en 21 juni 2019 25 en 26 juli 2019
4 22 en 23 juli 2019 15 en 16 augustus 2019


Nadat je aanmelding voor je opleiding is verwerkt, ontvang je van Hogeschool Rotterdam een link naar Hintshop, onze digitale webshop. Je kunt daar het examenpakket voor het Onderzoek deficiëntie inkopen.

Voorbereidingscursussen

Je kunt via Hintshop (onze digitale webshop) voorbereidingscursussen inkopen. De exacte data en tijden van de voorbereidingscursussen en de bijbehorende examnes kun je vinden op HINT (ons intranet). Nadat je aanmelding voor de opleiding is verwerkt, ontvang je een link naar de Hintshop (onze webshop) op HINT. Wees je er van bewust dat er een specifieke examendatum gekoppeld is aan een voorbereidingscursus. Deze data kunnen afwijken van bovengenoemde data.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 1 mei 2019* aan als je per 1 september 2019 wilt starten met je opleiding.

Koop zo snel mogelijk na aanmelding via Studielink je examenpakket in als je mee wilt doen aan het Onderzoek deficiëntie en per 1 september 2019 wilt starten met je opleiding.

* Voor opleidingen met een selectie geldt een andere uiterste aanmelddatum en/of een afwijkende aanmeldprocedure. Kijk bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.

Volg de volgende stappen om je aan te melden:

  1. Meld je aan voor de opleiding van je keuze via Studielink
  2. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je binnen twee weken je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot het netwerk (intranet; Hint) van Hogeschool Rotterdam. Binnen 10 werkdagen ontvang je van het Studenten Service Center (SSC) een tweede brief met daarin een link naar de Hintshop. In deze brief staat uitgelegd welke stappen je moet volgen om een examenpakket of eventuele voorbereidingscursus in te kopen.
  3. Koop een examenpakket in via de Hintshop.
  4. De betaling wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact met ons op. 
  5. Koop eventueel een voorbereidingscursus in via Hintshop. Elke cursus heeft een vaste examendatum; deze vervangt de eerder ingekochte datum automatisch.
  6. Als je de examens met een positief resultaat hebt afgelegd, kun je in september starten met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. 

Kijk voor meer informatie op Hint. Voor vragen over het Onderzoek deficiëntie kun je contact opnemen met de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000.

Vrijstellingen

Je kunt soms vrijstelling krijgen op vakdeficiënties. Vrijstelling vraag je aan in de volgende gevallen:

  1. Je hebt vorig jaar een examen van Hogeschool Rotterdam voor het vak behaald. (Aanvraagdeadline: 29 augustus 2019)
  2. Je hebt één of meerdere vakken al behaald op havo- of vwo-niveau. (Aanvraagdeadline: 1 augustus 2019)
  3. Je hebt bij een externe instantie je certificaat behaald voor één of meerdere examenvakken. (Aanvraagdeadline: 29 augustus 2019)

Na je aanmelding via Studielink kun je op Hint (intranet van de hogeschool) vinden hoe je je vrijstellingen kunt aanvragen. 

Er worden geen vrijstellingen voor vakken of onderdelen van een mbo- of hbo-opleiding of voor onvoldoendes. Wanneer je een vrijstelling hebt gekregen, hoef je voor dat vak geen examen af te leggen bij Hogeschool Rotterdam. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.