Menu Zoeken English

Social Work deeltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Werk je in de sociale beroepspraktijk en wil je je zelf verder ontwikkelen? Ben je op zoek naar inzicht in jezelf en in de mensen met wie je samenwerkt? Kies dan de deeltijdopleiding Social Work.

Voor wie?

De bacheloropleiding Social Work begeleidt je in jouw professionele zoektocht naar verdieping en naar inzicht in jezelf en in de mensen met wie je samenwerkt. Deze zoektocht maakt je nieuwsgierig naar nieuwe verantwoordelijkheden, grenzen en mogelijkheden en helpt je een professionele, completere social worker te worden.

Wat word je?

De deeltijdopleiding Social Work leidt je op tot professional in het sociaal werk. Iemand met meerwaarde voor een team of organisatie. Je krijgt de theoretische verdieping waardoor je begrijpt wat je doet. Je leert doelgericht keuzen te maken en bewust verantwoordelijkheid te nemen.

Combinatie werk en studie

Onze deskundige docenten en de veelzijdigheid van Rotterdam stimuleren jouw leerproces. Je krijgt intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht. Je oefent met concrete, relevante vraagstukken, zeker ook omdat je die van jezelf inbrengt. Jij kunt bij ons een nieuwe start maken of doorstuderen als je minstens 16 uur per week werkzaam bent in de sociale beroepspraktijk.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Social Work deeltijd

  Meekijken met de studenten?

  Volg onze studenten via Facebook en Instagram

  Ben je benieuwd naar de opleiding Social Work en wat Social Work studenten van Hogeschool Rotterdam iedere dag doen? Via Instagram en Facebook kun je de sfeer dagelijks volgen.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Opbouw

  De deeltijd bacheloropleiding Social Work heeft een omvang van vier opleidingsjaren. Deze vier jaren staan gelijk aan 240 studiepunten (ECTS) en drie onderdelen: brede basis (120 ECTS), profielonderwijs (90 ECTS) en minor (30 ECTS). Op basis van substantiële werk- en/of leerervaring is maatwerk en een individueel leerplan mogelijk.

  Brede basis

  De brede basis bestaat uit vier thema’s van 30 ECTS:

  • theoretische kennis over diversiteit en inclusie
  • handelen met betrekking tot diversiteit en inclusie
  • theoretische kennis over geweld en kwetsbaarheid
  • handelen met betrekking tot geweld en kwetsbaarheid

  Binnen de theoretische eenheden zit de kennis van onder andere psychologie, sociologie, ethiek en communicatietheorie verwerkt. Binnen de eenheden die gericht zijn op handelen is veel aandacht voor onderzoek, reflectie en het toepassen van kennis.

  Profielen

  Naast de brede basis kies je voor een verdieping in een van de volgende profielen:

  In dit profiel werk je in (wijk)netwerken met uiteenlopende doelgroepen, waarbij je levensgebieden met elkaar verbindt. Zoals gezondheid, arbeid en inkomen, wonen en vrijetijdsbesteding, veiligheid, zelfontplooiing en sociale contacten. Je gaat aan de slag met mensen en groepen in buurten, wijken en regio’s en organiseert zinvolle verbanden tussen deze netwerken. Je leert meer over begrippen zoals zelf- en samenredzaamheid, participatie en mensenrechten.

  Met profiel Zorg, route zorg leer je over de complexe problemen waarmee mensen, van jong tot oud, met een (tijdelijke) beperking te maken kunnen hebben. Samen ga je op zoek naar mogelijkheden om hun netwerk en hun talenten te benutten en waar mogelijk de participatie te bevorderen. Daarom leer je ook over de mensen, instanties en structuren om de mens met een beperking heen. Want een gerichte inzet van het netwerk en een betere afstemming binnen dat netwerk zijn belangrijke taken voor jou.

  Met profiel Zorg, route GGZ leer je mensen met psychiatrische problematiek te behandelen, ondersteunen en begeleiden. Het doel is (re-) integratie in de samenleving. Daarom richt je je op de mogelijkheden van deze mensen om sociaalmaatschappelijk te functioneren. Je bent geïnteresseerd in de psyche van de mens. Je wilt weten hoe het is om met psychiatrische problemen te leven en hoe je mensen zo kan begeleiden dat ze in de samenleving kunnen functioneren.

  In dit profiel specialiseer je je als social worker in de praktijk van preventie en ondersteuning, jeugdhulp en jeugdzorg. Je wilt kinderen gezond en veilig laten opgroeien en hun talenten laten ontwikkelen. Dit gebeurt altijd in samenwerking met opvoeders en het sociale netwerk. Hulpverlening aan kinderen en gezinnen dient dan ook een aaneensluitend traject te zijn (één gezin, één plan, één regisseur) vanuit alle levensdomeinen. Je doel is een opgroeiklimaat te scheppen waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt en elkaar ondersteunt.

  Daarnaast volg je een minor. Je kunt deze invullen door je te verdiepen of te verbreden in het sociaal werk. Ook kun je ervoor kiezen een minor te volgen in een ander vakgebied, bij een andere hogeschool of zelfs in het buitenland.

  Je rondt je studie af met een afstudeeropdracht, ook wel de bachelorproef genoemd. Deze staat in het teken van het door jou gekozen profiel. Je verricht individueel een praktijkgericht onderzoek en je ontwikkelt een beroepsproduct.

  Werk en studie

  Social Work is een opleiding waarin de praktijk centraal staat. De theorie helpt je om beroepssituaties aan te pakken die steeds complexer worden. Door middel van opdrachten pas je je nieuwe kennis toe in de praktijk. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin betaald of onbetaald werk te hebben in het sociale domein.

  De exacte eisen voor je werkplek vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  De opleiding biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Zo kies je een profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de minor en de afstudeeropdracht die je kiest, geven een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

  Minors

  Met een minor maak je de studie persoonlijk en kun je je extra profileren op de arbeidsmarkt. Je verdiept je in je vakgebied of je verbreedt je kennis in de richting van je keuze. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Rotterdam heeft te maken met wisselende samenwerkingsverbanden, zoals projecten, organisaties en teams, waarbij veranderingsprocessen aan de orde zijn. De minor Begeleidingskunde leidt studenten op om als coach professionals te begeleiden in een grootstedelijke omgeving. Binnen de minor leer je kijken vanuit een onderzoeksgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis uit diverse wetenschappelijke disciplines, zoals de sociale, de bedrijfs- en de geesteswetenschappen. De begeleidingskunde geeft daarmee een nieuwe dimensie aan de vele begeleidingsvormen en -methodieken die in de afgelopen decennia zijn ontstaan, zoals supervisie, counseling, mediation en loopbaanbegeleiding. Dankzij de minor Begeleidingskunde kun je straks aan de slag als aspirant-coach, beginnend loopbaanbegeleider of aspirant-counselor. Kortom, een boeiende richting waarmee je straks alle kanten op kunt.

  Heb je altijd al belangstelling gehad voor psychiatrie? Wil je niet alleen meer kennis vergaren over verschillende stoornissen, maar ook weten hoe je met psychiatrisch gedrag omgaat? Lijkt het je leuk om zowel met de individuele cliënt als met groepen te werken? Zoek je naar veel variëteit in je werk, zowel qua werkplek als qua doelgroep? Dan ben je bij de minor Agoog in de GGZ aan het juiste adres! De ggz-agoog ondersteunt de psychisch kwetsbare mens en helpt hem om zichzelf te helpen en de regie te nemen over het leven. Er zijn veel mensen en organisaties bij betrokken: lotgenoten, familie en vrienden, buren, maatschappelijke instellingen, algemene gezondheidszorg en specialistische geestelijke gezondheidszorg. In de minor komen uitsluitend de specifieke competenties uit het landelijke beroepscompetentieprofiel van de ggz-agoog aan bod.

  Volg je een opleiding waarbij je met kinderen en hun ouders te maken krijgt? Ben je geïnteresseerd in opvoeden en wil je ouders en professionele opvoeders graag helpen dit zo goed mogelijk te doen? Wil je leren hoe je preventieve steun bij opvoeding biedt en wil je een professional worden in gezinsbegeleidingsmethodieken? Dan is de minor Opvoedschakels iets voor jou! Deze minor richt zich op het leren voorkomen of verminderen van opvoedproblematiek binnen een keten van opvoedingsondersteuning. Je leert dus hoe je opvoeders kunt helpen opvoeden. Hierbij kan de ondersteuning in zwaarte variëren, van signalering, pedagogisch advies, een themabijeenkomst, een oudercursus en video-interactiebegeleiding tot competentiegericht werken in multiproblem gezinnen. De minor Opvoedschakels heeft aandacht voor opvoedingsondersteuning op een breed terrein en speelt in op de actuele Rotterdamse situatie.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl.

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Social Work (BSW) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie.

  Heb je het honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Na het afstuderen ben je een breed opgeleide professional die binnen het sociale domein alle kanten op kan. Je werkt met mensen die het (even) niet meer alleen kunnen en die soms tijdelijk, soms langdurig, ondersteuning of hulp nodig hebben. Sommigen hebben opvoedingsvragen, anderen relatieproblemen, schulden- of huisvestingsproblemen, psychiatrische problemen, verslavingsproblemen. Meer dan we hier kunnen opnoemen. Als social worker probeer je samen met hen de situatie te verbeteren en netwerken te versterken. Bijvoorbeeld als gezinscoach in het wijkteam, als woonbegeleider met (verstandelijk) gehandicapten, als groepsleider in de (jeugd)detentie of als jongerenwerker.

  Bekijk de beroepsbeeldfilms

  SKJ registratie Jeugd- en Gezinsprofessional

  De Jeugdwet vereist dat jeugd- en gezinsprofessionals die taken onder de norm van de verantwoorde werktoedeling uitvoeren zich registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt je direct registreren zonder aanvullende voorwaarden als je het profiel Jeugd van de opleiding Social Work afrondt. Je diploma mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

  Volg je het profiel Welzijn & Samenleving of Zorg (ook richting GGZ) en wil je na je studie gaan werken binnen het jeugddomein, dan is het van toegevoegde waarde om tijdens je studie de minor Jeugd te volgen. De minor Jeugd telt namelijk mee als onderdeel van een nascholing die toegang geeft tot het SKJ-register.

  Registratie als jeugdzorgwerker betekent dat je beschikt over de juiste competenties, goede kwalificaties en actuele kennis in het jeugddomein. Een pre voor werkgevers.

  Registratie GGZ-agoog

  Als je het profiel GGZ gevolgd hebt, kun je je registeren als GGZ-agoog bij het Registerplein

  In het beroepsregister worden alleen GGZ-agogen toegelaten die een anderhalf jaar durende afstudeerrichting GGZ-agoog hebben gevolgd die voldoet aan de landelijke eisen. De registratie is dus een kwaliteitskeurmerk voor de sociaal professional. Registratie als GGZ-agoog betekent dat je beschikt over de juiste competenties, goede kwalificaties en actuele kennis in de GGZ. Een pre voor werkgevers. 

  Doorstuderen

  Na het afronden van de opleiding kun je verder studeren bij de Master Pedagogiek, de Master Management en Innovatie of de Master Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam. Je moet hiervoor wel relevant werk hebben. 

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen