Menu Zoeken English

Begeleidingskunde deeltijd

 • Duur en startmoment

  2,5 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Master

 • Taal

  Nederlands

In de Master Begeleidingskunde leer je op alle niveaus in een organisatie een veranderproces te begeleiden. Deze master kan in delen worden afgenomen.

Bij een organisatie in transitie staan alle vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur, organisatiecultuur en eigenaarschap op het spel. In dit krachtenveld opereert de begeleidingskundige.

Als begeleidingskundige draag je de titel Master of Arts (MA). Je verweeft interventies met het proces dat je op alle niveaus aangaat met de direct betrokkenen.  Het duurzaam doorvoeren van ontwikkelingen en veranderingen vereist organisatiebreed inspanningen: er wordt een appèl gedaan op individuele medewerkers en op teams binnen alle lagen van de organisatie. Een mensgerichte organisatiebenadering staat daarbij centraal waarbij je begeleidingskundig positie inneemt. Humanisering van het georganiseerde leven is de corebusiness van Master Begeleidingskunde.

Binnen de master gaat het om begeleidingskundige expertise ten behoeve van organisatiekundige en maatschappelijke vraagstukken rond de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Inclusie en exclusie in een geprofessionaliseerde samenleving;
 • Eigenaarschap en vervreemding in (professionele) organisaties;
 • Persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling in organisaties.

Als begeleidingskundige creëer je een speelruimte of overgangsgebied waarin de betrokkenen rond deze thema’s tot nieuwe inzichten en betekenisgeving komen. Van daaruit kom je ook tot een nieuwe handelingsruimte, waardoor uiteindelijk nieuwe of vernieuwde sociale werkelijkheden worden gerealiseerd.

Volg de Master Begeleidingskunde in Rotterdam of in Nijmegen

Meer informatie over de startdatum, lesdagen en lestijden van de Master Begeleidingskunde bij de HAN Nijmegen.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Begeleidingskunde deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Werkwijze

  Je werkt nauw samen met degenen die je begeleidt. Het is een gezamenlijk proces. Uitgangspunt voor dit collectieve leerproces is een heldere formulering van een vraag die door iedereen wordt gedragen. Wat speelt er precies? Waar brandt het vuur? Wat mag er wel en wat niet worden gezegd? Welke verschillende perspectieven bestaan naast elkaar? Zijn er meerdere lagen? Wie of wat wordt uitgesloten? 

  Opbouw van de opleiding

  In de opleiding wordt toegewerkt naar eindkwalificaties. De opleidingsonderdelen vormen samen met de praktijk de bouwstenen om deze eindkwalificaties te bereiken. Daarbij wordt studenten gevraagd zich te positioneren in het vakgebied, in het academische veld en naar opdrachtgevers/klanten.

  Je wordt opgeleid tot begeleidingskundige en maakt kennis met verschillende begeleidingsvormen in de context van organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen.

  Curriculum

  • De Master Begeleidingskunde bestaat uit jaar 1, jaar 2 en de afstudeerfase. De begeleidingsvormen kennen een toenemende mate van complexiteit. In jaar 1 van de master ligt de nadruk op individuele leervragen en staat supervisie als begeleidingsvorm centraal. In jaar 2 en de afstudeerfase gaat de aandacht naar collectieve leervragen en begeleidingsvormen als (team)coaching en organisatiebegeleiding bij complexe begeleidingsvraagstukken binnen organisaties.
  • In jaar 1 en jaar 2 en de afstudeerfase wordt tevens kwalitatief onderzoek (zoals fenomenologisch onderzoek, begeleidingskundig handelingsonderzoek) gedaan dat aansluit bij de begeleidingskundige praktijken die dan centraal staan.

  Curriculum

  Curriculum

  De Master Begeleidingskunde kent drie doorlopende leerlijnen die in jaar 1, jaar 2 en de afstudeerfase terugkomen in het curriculum:

  Het leerproces krijgt gestalte via theorie en praktijk. Tijdens de opleiding worden begeleidingskundige handelings- en onderzoeksvaardigheden zowel on als off the job geleerd. In het contactonderwijs wordt steeds een verband gelegd tussen theorie en de actuele begeleidingskundige praktijk van de studenten. De lessen vinden plenair plaats, groepsleren neemt een belangrijke plek in de master in. Daarnaast vindt ook het werken in kleinere groepen plaats (leersupervisie, thesisbegeleiding).

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Na het behalen van je masterdiploma  heb je de titel Master of Arts (MA). De opleiding Master Begeleidingskunde is in Nederland de enige erkende door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

  Bij je diploma ontvang je een supplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Tijdens de masteropleiding werk je ook aan je LVSC-beroepsregistraties tot supervisor en coach en organisatiebegeleider.

  Carrière mogelijkheden

  De opleiding richt zich op in de praktijk werkzame 'begeleiders' die complexe begeleidingsvraagstukken zowel programmatisch (d.w.z. operationeel, tactisch en strategisch) als op individueel, groeps- en organisatie- niveau kunnen beschouwen, analyseren en uitwerken. Dit kunnen adviseurs, managers, begeleidingskundigen, coaches of supervisoren zijn. De opleiding is ook geschikt voor professionals die zich willen bekwamen en willen doorgroeien naar een functie van senior begeleider of senior adviseur.

  Begeleidingskundige expertise kan gebruikt worden binnen functies als manager, projectmedewerker en projectmanager, HRM-functionaris, interim-manager, maar ook binnen functies op het gebied van deskundigheidsbevordering, organisatieadvies en organisatieontwikkeling en functies rondom begeleiding en ontwikkeling.

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen