Begeleidingskunde deeltijd

Twee-en-een-halfjarige master in het Nederlands, start in september

In de Master Begeleidingskunde leer je op alle niveaus in een organisatie een veranderproces te begeleiden. Het eerste deel van de master vormt de erkende Coaching Opleiding en Supervisie Opleiding.

Bij een organisatie in transitie staan alle vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur, -cultuur en eigenaarschap op het spel. In dit krachtenveld opereert de begeleidingskundige.

Als begeleidingskundige verweef je interventies met het proces dat je op alle niveaus aangaat met de direct betrokkenen.  Het duurzaam doorvoeren van ontwikkelingen en veranderingen vereist organisatiebreed inspanningen: er wordt een appèl gedaan op individuele medewerkers en op teams binnen alle lagen van de organisatie. Een mensgerichte organisatiebenadering staat daarbij centraal waarbij je begeleidingskundig positie inneemt.

Binnen de master gaat het om begeleidingskundige expertise ten behoeve van organisatiekundige en maatschappelijke vraagstukken rond de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Inclusie en exclusie in een geprofessionaliseerde samenleving;
 • Eigenaarschap en vervreemding in (professionele) organisaties;
 • Persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling in organisaties.

Als begeleidingskundige creëer je een speelruimte of overgangsgebied waarin de betrokkenen rond deze thema’s tot nieuwe inzichten en betekenisgeving komen. Van daaruit kom je ook tot een nieuwe handelingsruimte, waardoor uiteindelijk nieuwe of vernieuwde sociale werkelijkheden worden gerealiseerd.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Begeleidingskunde deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Werkwijze

  Je werkt nauw samen met degenen die je begeleidt. Het is een gezamenlijk proces. Uitgangspunt voor dit collectieve leerproces is een heldere formulering van een vraag die door iedereen wordt gedragen. Wat speelt er precies? Waar brandt het vuur? Wat mag er wel en wat niet worden gezegd? Welke verschillende perspectieven bestaan naast elkaar? Zijn er meerdere lagen? Wie of wat wordt uitgesloten? 

  Opbouw van de opleiding

  In de opleiding wordt toegewerkt naar eindkwalificaties. De opleidingsonderdelen vormen samen met de praktijk de bouwstenen om deze eindkwalificaties te bereiken.

  Je wordt opgeleid tot begeleidingskundige en maakt kennis met verschillende begeleidingsvormen in de context van organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen.

  De Master Begeleidingskunde bestaat uit drie fasen.

  • Fase 1 en 2 vormen de VO Supervisie & Coaching
  • Fase 3 is de afrondende masterfase van het traject.

  In fase 1 van de master ligt de nadruk op begeleiding van individuele ontwikkeling, in fase 2 op begeleiding van teamontwikkeling en in fase 3 op begeleiding van organisatieontwikkeling. Daarmee staat in fase 1 supervisie als begeleidingsvorm centraal, in fase 2 (team)coaching en in fase 3 het competent inzetten van verschillende begeleidingsmethoden bij complexe begeleidingsvraagstukken binnen organisaties. 

  Leerlijnen

  De Master Begeleidingskunde kent vier doorlopende leerlijnen die in alle fasen terugkomen in het curriculum:

  Tijdens de opleiding wordt zowel on als off the job geleerd. Het leerproces krijgt gestalte via theorie en praktijk. Gedurende de eerste twee fasen van de master ontwikkel je supervisie- en coachingsvaardigheden niet alleen binnen de opleiding maar ook in de praktijk. In fase 2 en fase 3 ontwikkel je binnen een organisatie begeleidingskundige onderzoeks- en handelingsvaardigheden. De lessen vinden plenair plaats, in fase 1 en ook in fase 3 worden deze afgewisseld met begeleiding in kleine groepen. In de lessen wordt steeds een verband gelegd tussen theorie en de actuele begeleidingskundige praktijk van de studenten.

  Na je studie

  Wat kun je doen na je afstuderen?

  Na je afstuderen

  Na het behalen van je studie heb je de titel Master of Arts (MA). De opleiding Master Begeleidingskunde is in Nederland de enige erkende door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

  Als je fase 1 en 2 hebt gevolgd, ontvang je een getuigschrift zodat je je kunt registreren als supervisor en erkend coach bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

  Bij je diploma ontvang je een supplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  De opleiding richt zich op in de praktijk werkzame 'begeleiders' die complexe begeleidingsvraagstukken zowel programmatisch (d.w.z. operationeel, tactisch en strategisch) als op individueel, groeps- en organisatie- niveau kunnen beschouwen, analyseren en uitwerken. Dit kunnen adviseurs, managers, begeleidingskundigen, coaches of supervisoren zijn. De opleiding is ook geschikt voor professionals die zich willen bekwamen en willen doorgroeien naar een functie van senior begeleider of senior adviseur. Begeleidingskundige expertise kan gebruikt worden binnen functies als manager, projectmedewerker en projectmanager, HRM-functionaris, interim-manager, maar ook binnen functies op het gebied van deskundigheidsbevordering, organisatieadvies en organisatieontwikkeling en functies rondom begeleiding en ontwikkeling.

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.