Menu Zoeken English

Lectoraat Begeleidingskunde

van dr. Michiel de Ronde

In onze turbulente samenleving wordt er van organisaties gevraagd om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden. De vraag is hoe we individuele professionals, teams en organisaties zo kunnen begeleiden dat het hen lukt om die gevraagde veranderingen met persoonlijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie vorm te geven. 

Dynamiek

Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Het adequaat omgaan met die bewegelijkheid lukt alleen als de gevraagde verandering door de betrokken medewerkers zelf wordt gedragen en ingevuld. Onderdeel daarvan is het zoeken van aansluiting bij persoonlijke drijfveren en (vrijwel ook altijd) het geven van erkenning aan beschadiging en pijn uit het verleden. Van daaruit kan er nieuwe ruimte ontstaan om met de veranderingen om te gaan. De Ronde zal door vormen van handelingsonderzoek (kwalitatief onderzoek waarin naast kennisvermeerdering ook verbetering en verandering van sociale situaties centraal staat) manieren gaan verkennen om deze speelruimte te vergroten.

Nadrukkelijk zal de samenwerking met studenten, professionals, beroepsverenigingen en partners uit het werkveld gezocht worden om methodische richtlijnen te ontwikkelen en toetsen. De leidende vraag is steeds hoe de begeleidingskundige (coach, trainer, supervisor, adviseur) zodanig creatieve ruimte kan scheppen dat mensen bij veranderingen de ogenschijnlijke tegenstelling tussen ‘willen, moeten en (niet) kunnen’ gaan overbruggen en nieuwe perspectieven en mogelijkheden gaan ontdekken.

Onderzoekslijn

Dit lectoraat valt onder de onderzoekslijn Inclusie van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen