Menu English

Lectoraat Begeleidingskunde

In onze turbulente samenleving wordt er van organisaties gevraagd om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden. De vraag is hoe we individuele professionals, teams en organisaties zo kunnen begeleiden dat het hen lukt om die gevraagde veranderingen met persoonlijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie vorm te geven.

Over het lectoraat

Binnen het lectoraat Begeleidingskunde staan vier grote thema’s centraal. In de eerste plaats werkt het lectoraat aan een filosofische fundering van de begeleidingskunde als geëngageerde praktijkwetenschap. Dit gebeurt onder meer in nauwe samenwerking met het gezelschap Waardenwerk. In de tweede plaats onderzoekt het lectoraat de implicaties van het begeleiden van complexe sociale systemen. Dat doen we aan de hand van concrete projecten, onder meer binnen het justitiële kader (gevangeniswezen, de forensische psychiatrie) en het hoger beroepsonderwijs, maar ook bijvoorbeeld in de bouw. In de derde plaats ontwikkelt en fundeert het lectoraat muzische en narratieve werkvormen. Dit wordt in nauwe samenwerking gedaan met het onderwijs en afstudeerprojecten binnen de master Begeleidingskunde. Dat geldt ook voor het vierde thema: het verder ontwikkelen van handelingsonderzoek als onderzoeksmethodologie voor het vakgebied. Over elk van deze onderwerpen wordt vanuit het lectoraat regelmatig gepubliceerd.

Onderzoekslijn

Dit lectoraat valt onder de onderzoekslijn Inclusie van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling