Menu
  English

  Lectoraat Samenwerken met ouders

  Het lectoraat Samenwerken met ouders staat voor het vergroten van praktisch bruikbare kennis over het versterken van de rol van ouders in het vergroten van toekomstkansen voor de jeugd in grootstedelijke achterstandssituaties.

  Over het lectoraat

  Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie en Kenniscentrum Talentontwikkeling, beide onderdelen van Hogeschool Rotterdam, hebben in 2014 het lectoraat 'Ouders in Rotterdam Zuid' ingesteld. Hiermee wilde Hogeschool Rotterdam haar betrokkenheid bij Rotterdam Zuid, als grootste achterstandsgebied van Nederland benadrukken. Het lectoraat richt zich op kennisontwikkeling en -deling om (aankomende en ervaren) professionals beter te faciliteren in de samenwerking met ouders in achterstandssituaties, zodat ouders beter bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van hun kinderen. Daarmee beperkt het lectoraat zich niet tot Rotterdam-Zuid, maar wordt de lokale, nationale en internationale samenwerking gezocht. In 2020 kreeg het lectoraat daarom de nieuwe naam Samenwerken met ouders. Samen met de onderwijspraktijk en het sociale domein ontwikkelt het lectoraat wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbaar gebleken kennis en werkwijzen om de samenwerking met ouders te verbeteren en de opvoedkracht van ouders te versterken. In De Gereedschapskist deelt het lectoraat deze werkwijzen met de praktijk en met opleidingen.

  Sinds februari 2022 is Mariëtte ook lector Kinderarmoede. Met prof.dr. Nicole Lucassen (bijzonder hoogleraar Kinderarmoede, Erasmus Universiteit Rotterdam) leidt zij het Onderzoekprogramma Kinderarmoede. Dit onderzoeksprogramma, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en gemeente Rotterdam, verbindt wetenschap, beleid en praktijk rond kinderarmoede met elkaar. Mariëtte Lusse  richt zich daarbij vooral op het versterken van professionals in het omgaan met kinderarmoede. Zo ontwikkelde Mariëtte Lusse (met Annelies Kassenberg, Hanzehogeschool Groningen) een drieluik aan handreikingen, voor het omgaan met kinderarmoede in het onderwijs, het sociaal domein en de jeugdgezondheid. In deze handreikingen zijn onderbouwde werkwijzen beschreven, geordend naar de categorieën Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren (de SOS-aanpak). Ook leverde zij (met Liesbeth van der Ree en Leonie le Sage) een rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen op, als resultaat van een monitor en leerkring naar informele organisaties die gezinnen in armoede ondersteunen.

  Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling