Menu Zoeken English

Lectoraat Pedagogiek

van dr. Carlos van Kan

In de Randstedelijke regio, waaronder Rotterdam, is een tekort aan gekwalificeerde leraren. Daarnaast stellen de scholen hoge eisen aan de pedagogisch en didactische kennis en vaardigheden van leraren. In de meest recente bekwaamheidseisen voor leraren vormt de pedagogische bekwaamheid één van de centrale pijlers (naast vakinhoudelijk- en vakdidactische bekwaam). De vraag voor de lerarenopleiding is hoe deze pedagogische bekwaamheid bij en met studenten ontwikkeld kan worden in een beroeps- en opleidingscontext. 

Het lectoraat Pedagogiek gaat zich samen met het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam middels praktijkgericht onderzoek richten op het versterken van de pedagogische professionaliteit van aankomende leraren. De dagelijkse leraar-leerling interacties in onderwijssituaties vormen het startpunt om samen met lerarenopleiders en leraren (in opleiding) pedagogische waarden en idealen te onderzoeken, te expliciteren en bespreekbaar te maken.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen