Menu Zoeken English

Lectoraat Pedagogische professionaliteit van leraren

Het lectoraat Pedagogische professionaliteit van leraren gaat zich samen met het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam middels praktijkgericht onderzoek richten op het versterken van de pedagogische professionaliteit van aankomende leraren. De dagelijkse leraar-leerling interacties in onderwijssituaties vormen het startpunt om samen met lerarenopleiders en leraren (in opleiding) pedagogische waarden en idealen te onderzoeken, te expliciteren en bespreekbaar te maken.

In de Randstedelijke regio, waaronder Rotterdam, is een tekort aan gekwalificeerde leraren. Daarnaast stellen de scholen hoge eisen aan de pedagogisch en didactische kennis en vaardigheden van leraren. In de meest recente bekwaamheidseisen voor leraren vormt de pedagogische bekwaamheid één van de centrale pijlers (naast vakinhoudelijk- en vakdidactische bekwaam). De vraag voor de lerarenopleiding is hoe deze pedagogische bekwaamheid bij en met studenten ontwikkeld kan worden in een beroeps- en opleidingscontext. 

 

''Ik zie mijn opdracht als het bewust maken van leraren (in opleiding) van het inzicht dat ze in hun dagelijkse onderwijspraktijk continu pedagogische belangen afwegen, en dat het zicht krijgen op welke belangen er meer toe doen dan andere alleen mogelijk is wanneer leraren hun pedagogische waarden en idealen onderzoeken en in dialoog brengen.''

Carlos van Kan Lector Pedagogiek

Alle lectoraten

van Kenniscentrum Talentontwikkeling

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen