Menu
  English

  Lectoraat Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties

  Met dit lectoraat willen Hogeschool Rotterdam en Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Rotterdam kennis en inzichten opdoen die bijdragen aan de realisatie van lerende onderwijsorganisaties, met kwaliteitsverbetering in het onderwijs als uiteindelijk doel.

  Een lerende organisatie wordt door een groeiend aantal onderwijsprofessionals, beleidsmakers en academici gezien als de ideaaltypische onderwijsorganisatie voor het omgaan met een veranderende externe omgeving, voor het faciliteren van verandering en innovatie en voor het verhogen van medewerkers- en leerling-effectiviteit. Naast sterke onderwijs(uitvoerings)- en kennispraktijken is een praktijk van lerend leiderschap essentieel voor de realisatie van een lerende organisatie (OECD, 2021).

  Met het lectoraat Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties willen Hogeschool Rotterdam en CVO Rotterdam kennis en inzichten opdoen die bijdragen aan de realisatie van lerende onderwijsorganisaties, met kwaliteitsverbetering in het onderwijs als uiteindelijk doel. De afzonderlijke vormen van leren vinden grotendeels al plaats in de meeste scholen, maar de integraliteit daarvan, de te toetsen opbrengst en de manier waarop hier leiding aan wordt gegeven, vraagt om extra aandacht en aanvullende empirische inzichten. Binnen het lectoraat wordt samengewerkt door professionals uit de beide Rotterdamse onderwijsinstellingen. Met de opbrengsten van het lectoraat voorziet CVO in een sectorbrede ontwikkeling in de richting van lerende vo-scholen en -besturen.

  “Een van de bevindingen uit mijn promotieonderzoek is dat schoolleiders in hun besluitvorming geneigd zijn een groter belang te hechten aan tacit knowledge en intuïtie dan aan geformaliseerde kennisbronnen of externe verantwoordingsnormen."

  Dr. Annemarie Neeleman lector Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties

  Uitgelichte items

  van dit lectoraat

  Medewerkers

  van dit lectoraat

  Alle lectoraten

  van Kenniscentrum Talentontwikkeling