Menu
  English

  Lectoraat Motiverende Leeromgevingen

  Het lectoraat Motiverende Leeromgevingen wordt geïnitieerd door vijf Zeeuwse v(s)o schoolbesturen. Het onderzoek zal zich dan ook grotendeels richten op het Zeeuwse onderwijs. Juist doordat deze in een aantal opzichten verschillend is van de Rotterdamse praktijk kan er gekeken worden naar al dan niet contextafhankelijke mechanismen.

  Een krachtige en motiverende leeromgeving ontstaat niet vanzelf. Hoe ontwikkel je deze, wat wordt er van leerlingen en docenten verwacht en hoe krijgt samenwerking met het werkveld vorm? Wat zijn de leeropbrengsten voor leerlingen en studenten?

  Het lectoraat Motiverende Leeromgevingen draagt door praktijkgericht onderzoek bij aan het beantwoorden van onder andere deze vragen. Zo wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling van krachtige leeromgevingen binnen het v(s)o en de te verwachten leeropbrengsten. Het samen werken door onderwijs, praktijk en onderzoek aan vraagstukken vanuit het werkveld van het v(s)o zal worden gestimuleerd. 

  Samenwerkingen

  Het onderzoek van dit lectoraat vindt plaats in nauwe afstemming met het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam en met verschillende Zeeuwse schoolbesturen. Het lectoraat levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, onderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden.

   

  “Motiverende Leeromgevingen is de laatste jaren een steeds belangrijker onderwerp van gesprek binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs. In een motiverende leeromgeving zitten leerlingen en studenten lekker in hun vel. We willen graag weten of leerlingen en studenten in deze omgeving inderdaad beter gedijen en beter presteren. Ik vind het een uitdaging om, ook in het voortgezet onderwijs, de praktijk van het werkveld te betrekken en zo het leren vanuit praktijkvraagstukken door samenwerking tussen docenten, studenten, leerlingen en onderzoekers vorm te geven. Ik heb veel zin om samen met alle betrokkenen met dit thema aan de slag te gaan.”

  Dr. Petra Poelmans lector Motiverende Leeromgevingen

  Uitgelichte items

  actueel binnen dit lectoraat

  Kenniskring

  van dit lectoraat

  Alle lectoraten

  van Kenniscentrum Talentontwikkeling