Menu English

Lectoraat Professionele identiteit van de sociaal werker

Het lectoraat Professionele identiteit van de sociaal werker onderzoekt hoe de beroepsidentiteit van de sociaal werker versterkt kan worden, in het bijzonder in het licht van interprofessionele samenwerking op het gebied van zorg en technologie.

“In Rotterdam zijn professionals harder dan ooit aan het werk om de toekomstkansen te vergroten voor mensen in achterstandsituaties. Daar wil ik aan bijdragen door samen met onderwijs- en praktijkpartners de grootstedelijke leefomgeving voor mensen in kwetsbare omstandigheden te verbeteren.”

Leonie le Sage lector Professionele Identiteit

Over het lectoraat

Er wordt al lange tijd gesproken over een crisis in sociaal werk. Het belang van sociaal werk is duidelijk, evenals de waarde-gerichtheid van het beroep, maar er is behoefte aan een beter onderbouwd handelingsrepertoire, een sterkere connectie tussen de waarden van sociaal werk en het handelen van de sociaal werker, en een sterkere profilering wegens een vervaging van de grenzen tussen sociaal werk en andere professies. Hoe kunnen we de beroepsidentiteit van sociaal werkers, en daarmee het opleidingsdoel voor de opleiding Social Work, versterken?

Een belangrijke maatschappelijke opgave is een duurzame, leefbare grootstedelijke omgeving en gezonde leefstijl. Dit vraagt van sociaal werkers in de 0e en 1e lijn interprofessionele samenwerking, onderbouwde kennis en vaardigheden, en het vermogen sociale ongelijkheid te signaleren en agenderen in een beleidsmatige context. Hoe kunnen sociaal werkers methodisch grondig en normatief kritisch in interprofessionele samenwerking een bijdrage leveren aan een duurzame en gezonde grootstedelijke leefomgeving en leefstijl?

Het lectoraat is onderdeel van de onderzoekslijn Inclusie.

Als je wil benadrukken wat sociaal werkers met elkaar gemeenschappelijk hebben, wat hun beroepsidentiteit is, dan moet je ook in staat zijn dat goed en helder te beschrijven. Daar zijn we nu mee bezig. We zijn een nieuw beroepsprofiel voor de sociaal werker aan het ontwikkelen. En we hopen ook hierin samen te werken met het lectoraat van Leonie, omdat we denken dat het onderzoek naar die beroepsidentiteit daar een belangrijke een rol kan spelen.

Jan Willem Bruins Directeur BPSW Beroepsvereniging Sociaal Werk

Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen