Menu
  English

  Lectoraat Taalbewust hoger onderwijs

  Het lectoraat Taalbewust hoger onderwijs richt zich op de ontwikkeling van kennis over de academische en vakspecifieke taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs, en over manieren om hun taalvaardigheidsontwikkeling te ondersteunen.

  Voor hbo-studenten vormen het kunnen lezen, begrijpen, verwerken en schrijven van academische en beroepsspecifieke teksten belangrijke vereisten om succesvol te kunnen studeren. Daarnaast vormen deze vaardigheden een belangrijke component van toekomstig werk. Het combineren van taal en vakonderwijs is een veelbelovende strategie om aan de taalontwikkeling van studenten te werken. De hogeschool bundelt nu het onderzoek op dit terrein in het nieuwe lectoraat Taalbewust hoger onderwijs. 

  Verbinding met het onderwijs

  In samenwerking met de afdeling Taal & Toelating, wil Jacqueline van Kruiningen de opbrengsten van onderwijsinterventies op het terrein van taalontwikkelend lesgeven meer zichtbaar maken.

  Ik kijk er enorm naar uit om samen met de opleidingen en de taalonderwijsadviseurs onze expertise uit te gaan bouwen op het gebied van taalontwikkeling en taalontwikkelend lesgeven. Door dat te doen in verbinding met (onder andere) de lectoraten Studiesucces en Integrale Curriculumontwikkeling, bouwen we gezamenlijk aan een rijke gedeelde kennisbasis die direct relevant is voor de onderwijspraktijk van de hogeschool, en uniek in Nederland.

  Dr. Jacqueline van Kruiningen Lector Taalbewust hoger onderwijs

  Uitgelichte items

  actueel binnen dit lectoraat

  Expertisekring

  van het lectoraat Taalbewust hoger onderwijs

  Alle lectoraten

  van Kenniscentrum Talentontwikkeling