Menu English

Lectoraat Leren

Het lectoraat Leren houdt zich bezig met de volgende vraag: Hoe kunnen leraren in het voortgezet onderwijs worden toegerust om hun leerlingen effectief te ondersteunen bij het ontwikkelen en activeren van (zelfregulerend) leren?

“Ik heb enorm veel zin om de uitdaging aan te gaan om als lector bij Hogeschool Rotterdam aan de slag te gaan en dit te combineren met mijn lectoraat bij Thomas More Hogeschool. Ik hoop zo te mogen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het middelbaar onderwijs in onze regio en onze eigen lerarenopleiding door samen met onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk inzichten uit praktijkgericht onderwijsonderzoek te benutten.''

Dr. Patrick Sins Lector Leren

Kenniskring

van het lectoraat Leren

‘Leren leren’ is van groot belang voor het vergroten van studiesucces van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om aan te sluiten bij de arbeidsmarkt van morgen, dienen leerlingen van nu te worden voorbereid op ‘een leven lang leren’. Scholen zoeken naar mogelijkheden om leerlingen toe te rusten met strategieën om zelf en proactief hun leerproces aan- en bij te sturen. Er zijn nauwelijks instrumenten beschikbaar. Leraren blijven daardoor vaak steken in goed bedoelde, maar weinig effectieve begeleidingsaanpakken.

Hetzelfde probleem zien we bij de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Studenten worden gedurende hun studie meer passief in de mate van zelfregulerend leren. Tijdens hun opleiding krijgen studenten steeds meer mogelijkheden om hun eigen leerproces zelf te reguleren. De autonomie die opleiders hierin bieden draagt echter niet vanzelf bij aan de ontwikkeling van zelfregulerend leren vaardigheden van studenten. Effectief gebleken pedagogisch-didactische interventies van opleiders zijn nauwelijks beschreven. Bovendien ontbreekt het aan een systematisch inzicht in de voorwaarden en processen die hierbij nodig zijn. Vanuit dit knelpunt werken we samen met het werkveld en het Instituut voor de Lerarenopleiding in een Consortium aan het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke meerjarige onderzoeksagenda op het gebied van leren leren.

Hogeschool Rotterdam legt met dit lectoraat verbinding met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Sins bij Thomas More Hogeschool. Via deze verbinding van onderzoeksprogramma’s stimuleren de betrokken kennisinstellingen doorwerking van de kennis en inzichten over het formatieve handelen van docenten en lerarenopleiders. 

Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling