Menu
  English

  Dr. Monique de Bruijn-Smolders

  Hoofddocent

  Monique is voorzitter van hogeschool brede Expertisegroep Onderwijskwaliteit en de hogeschool brede Expertisekring Studievaardigheden. Haar promotieonderzoek ‘Studievaardigheden voor studiesucces’ verrichtte zij van 2012-2017 bij Kenniscentrum Zorginnovatie, gefinancierd met een promotievoucher.

  Onderzoek naar academisch succes en studentenwelzijn

  Tot 2017 heeft Monique onderzoek verricht bij Kenniscentrum Zorginnovatie en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Zij combineerde haar onderzoek met het geven van onderwijs aan de Masteropleiding Advanced Nursing Practice.

  Sinds 2017 werkt Monique volledig als onderzoeker bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Ze voert follow up onderzoek uit naar aanleiding van haar dissertatie: ‘Self-Regulated Learning and Academic Performance. A Study among Freshmen’ (2017). In dit promotie-onderzoek onderzocht Monique in een landelijk onderzoek onder studenten Ergotherapie, welke studievaardigheden studiesucces het best voorspellen. Ook onderzocht zij in hoeverre studieloopbaancoaches in staat zijn een tekort aan studievaardigheid bij eerstejaarsstudenten te herkennen, hoe ze hen kunnen begeleiden en met welke interventies, voor doorontwikkeling van studievaardigheden voor studiesucces. In haar follow up onderzoek heeft Monique de scope van haar onderzoek uitgebreid naar studenten op meerdere onderwijsniveaus en in verschillende disciplines van studiesucces, ook naar studentenwelzijn; naar student succes.

  Promotieonderzoek zelfregulerend leren en studiesucces in het hoger onderwijs

  Zelfregulerend leren bestaat uit een groot aantal zelfregulerende leerprocessen, bijvoorbeeld: plannen, het toepassen van leerstrategieën en het inschakelen van hulpbronnen. Hoewel een aantal zelfregulerende leerprocessen verband blijkt te hebben met studiesucces op de lange termijn (studievoltooiing), is er nog veel te onderzoeken naar welke zelfregulerende leerprocessen studiestaking en studievertraging in het eerste leerjaar voorspellen. Monique de Bruijn verdedigde op 16 november 2017 haar proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Volg Monique de Bruijn - Smolders

  op social media

  Project(en)

  Van Dr. Monique de Bruijn-Smolders

  Publicatie(s)

  Van Dr. Monique de Bruijn-Smolders