Menu Zoeken English

Onderzoek naar het Keuzedeel Voorbereiding Hbo in het economisch domein

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
E.B. Klatter, M. Bruijn-Smolders,de, | Workingpaper | Publicatiedatum: 20 juni 2019

de rol van het studiekeuzeproces en studievaardigheden voor studiesucces – een nulmeting

De studie in het voorliggende paper betreft een verslag van de nulmeting onder studenten in het laatste leerjaar aan het mbo in het economisch domein. De nulmeting geeft een beeld van de scores op studiekeuzeprocessen en studievaardigheden waarbij voor studiekeuzeprocessen significante verschillen geconstateerd worden tussen studiekeuze statussen van studenten naar geslacht en mboinstelling.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen