Menu
    English

    Rapport promoveren

    Verkennend vragenlijstonderzoek onder lectoren, gepromoveerden en promovendi

    Sinds 2007 kent Hogeschool Rotterdam de mogelijkheid om een promotievoucher aan te vragen. Inmiddels zijn de eerste succesvolle promoties afgerond, maar het blijkt dat slechts enkelen er in slagen om het promotieonderzoek met een 0,4 fte-aanstelling binnen vier jaar (plus één jaar verlenging) af te ronden. Dit was aanleiding voor een evaluatie van het huidige beleid. Alle lectoren, huidige promovendi en gepromoveerden van Hogeschool Rotterdam zijn in mei 2020 uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête.