Menu English

Studievaardigheden voor studiesucces

Voor succesvol studeren is het handig om te kunnen plannen en hulp te kunnen vragen. Deze studievaardigheden zijn ook een kritische succesfactor voor een succesvolle overstap naar vervolgonderwijs en voor duurzame loopbaanontwikkeling. In samenwerking met de Dienst Onderwijs en Kwaliteit (training en advies), voert Kenniscentrum Talentontwikkeling (onderzoeks)projecten uit binnen dit thema. Aan de hand van de resultaten worden onderwijsprofessionals uitgerust met onder andere relevante kennis, advies en tools ter versterking van het studievaardigheidsonderwijs in een opleiding. Waar gewenst, wordt een traject studievaardigheden voor studiesucces aangeboden in combinatie met een traject goal-setting.

Over het project

Projectbeschrijving

  • Voor een succesvolle doorstroom en duurzame loopbaanontwikkeling, bestaat zowel binnen de organisatie als op landelijk niveau de behoefte aan een kennisbasis, meetinstrumenten en interventies voor studievaardigheidsonderwijs voor studiesucces.
  • Dit project rust professionals in het hoger onderwijs uit met relevante informatie waarmee ze strategisch kunnen handelen en beslissingen kunnen nemen voor implementatie van studievaardigheidsonderwijs.

 

Projectaanpak

Projecten binnen dit thema betreffen onderzoeks- en adviestrajecten, waarbij bestaande behoeftes in het veld leidend zijn. Advies wordt zowel geleverd op geleide van de vraag, (een opdracht direct vanuit de beroepspraktijk), als op basis van de inschatting van benodigde kennis/informatie zonder dat daarvoor specifiek opdracht is gegeven door stakeholders, (bijvoorbeeld het onderwijsmanagement of een docententeam).

De aanpak hangt af van de vraag en hoe deze het beste beantwoord kan worden. In het ene geval is een systematische review van literatuur wenselijk, in een ander geval een praktijkonderzoek, een presentatie, een consultatie, of een ander product.

(Beoogde) resultaten

 

Deelnemende opleidingen

Deelnemende opleidingen 2012-2021

Aan Hogeschool Rotterdam:

Eerstejaars studenten bacheloropleidingen Ergotherapie*, Fysiotherapie, Verloskunde, Leraren, Economisch Domein

Aan Albeda College, Zadkine en Scheepvaart- en Transportcollege:

Laatstejaars niveau IV studenten Economisch Domein

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam:

Eerstejaars studenten Internationale en Nationale Bedrijfskunde

In 2022-2023 nemen deel aan een traject goal-setting en/of studievaardigheden voor studiesucces:

Bacheloropleidingen:

-Lerarenopleiding Engels (Goal-setting) 

-Facility Management (Goal-setting en Studievaardigheden)

-Ergotherapie (Studievaardigheden)

-Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (Studievaardigheden)

-Finance & Control (Goal-setting en Studievaardigheden)

Associate degree opleidingen:

-Pedagogisch Educatief Professional (Studievaardigheden) 

-Sociaal Financiële Dienstverlening (Studievaardigheden)

*De opleiding Ergotherapie maakt sinds 2013 jaarlijks gebruik van de studievaardighedenlijst met persoonlijke uitslagen en interventies op maat, in het onderwijs.

Samenwerkingspartners

-In dit thema wordt nauw samengewerkt met de Dienst Onderwijs en Kwaliteit, die training en advies koppelt aan de onderzoeksresultaten die Kenniscentrum Talentontwikkeling oplevert.

-Een traject studievaardigheden wordt waar gewenst vanuit een opleiding in combinatie aangeboden met een traject goal-setting, aangeboden vanuit de Dienst Onderwijs en Kwaliteit.

Bij dit project zijn de volgende medewerkers van KCTO betrokken: Ellen Klatter, lector studiesucces, Cemile Arioz, docent-onderzoeker, Justin Slabbekoorn, docent-onderzoeker

Vanuit Dienst Onderwijs en Kwaliteit zijn de volgende onderwijsadviseurs betrokken: Maaike van der Elst en Zeyad al Mumar. Voor meer informatie over de goal-setting interventie die wordt aangeboden aan Hogeschool Rotterdam, klik hier.

 

Projectfeiten

Sinds 2017

Promotievoucher Hogeschool Rotterdam
en Comenius Fellowshop GrantLectoraat Studiesucces


Optmalisering 
Leerprocessen

Medewerkers betrokken bij dit project

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen