Menu English

Lectoraat Studiesucces

De studentenpopulatie van Hogeschool Rotterdam kent een grote diversiteit qua vooropleiding, etniciteit en sociaaleconomische achtergrond. De kwaliteit van het onderwijs vormt de sleutel om de studenten met hun verschillende kenmerken succesvol te laten sturen.

Onderzoek van lectoraat Studiesucces is samen te vatten in twee vragen: 'hoe staat het met de kwaliteit van ons onderwijs?' en 'op welke facetten hebben opleidingen professionalisering nodig om hun onderwijskwaliteit te verbeteren?'. Samen met de opleidingen doen we onderzoek naar deze vragen en ondersteunen we hen bij het uitvoeren van een goede probleemanalyse en het bepalen van evidence based interventies. Aansluitend onderzoeken we wat de effecten zijn van deze interventies en in hoeverre die bijdragen aan het verhogen van studiesucces. 

In het onderzoek naar studiesucces betrekt het lectoraat verschillende factoren die bijdragen aan onderwijskwaliteit. In de bundel Hoger Beroepsonderwijs 2030 zijn -in hoofdstuk 23- tien principes beschreven die van belang zijn voor die kwaliteit. Enkele voorbeelden zijn: het werken vanuit constructive alignment en backwards design, het hanteren van een integrale aanpak en sterk onderwijskundig leiderschap. Daarbinnen is de professionele identiteit van de docent van groot belang om de binding met studenten te realiseren, die bijdraagt aan sterk beroepsonderwijs.

De hogeschool zelf vormt het onderzoeksgebied van het lectoraat waarbij verschillende (deel-) onderzoeken in specifieke contexten worden uitgevoerd. Doel is een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de instroom, binding, doorstroom, vorming, studiesucces en carrièreperspectief van de Rotterdamse populatie in het hoger beroepsonderwijs.

Medewerkers

betrokken bij dit lectoraat

“Ik wil het brede begrip studiesucces graag samen met docenten, studenten, managers en externe begeleiders onderzoeken"

Ellen Klatter lector Studiesucces

Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen