Menu English

René Slootweg

Hoofddocent

René Slootweg is lid van de expertisekring Onderwijskwaliteit en Leiderschap en hier betrokken bij het in kaart brengen van, en operationaliseren van het begrip Onderwijskwaliteit, en hoe Leiderschap daar mee is verweven.

Werkervaring

Van origine was René docent exacte vakken (Wiskunde en Informatica), en heeft in het vervolg daarop zichzelf verder bekwaamd in de interactieve media. Naast het docentschap bij de opleiding Creative Media and Game Technologies is hij drie jaar onderwijsmanager geweest bij het huidige instituut Communicatie Media en Informatietechnologie (CMI). Zijn master heeft René in Sheffield (UK) afgerond (2013) op het thema ‘Technology Enhanced Learning Innovation and Change management’. Daar was zijn thesisproject gericht op het onderwijsmanagement en hun rol bij de professionalisering van het opleidingsteam en de gekozen interventies. De afgelopen 10 jaar is René als hoofddocent Pedagogiek en Didactiek betrokken bij het ondersteunen van docentprofessionalisering binnen het instituut CMI.

Versterking onderwijs

René is bij de opleiding CMGT lid van de opleidingscommissie, vooral om samen met studenten te kunnen werken aan een versterking van het huidige onderwijs. Tot slot is hij als projectleider Grip op Studiesucces de afgelopen drie jaar betrokken geweest bij een kwaliteit slag in het onderwijsprogramma van de opleiding CMGT, op de thema’s Teamontwikkeling, Studeerbaarheid en Inclusieve pedagogiek.