Menu English

Cora Veenman-Verhoeff

Onderzoeker en projectleider Grip op Studiesucces

Cora werkt sinds 2007 bij Hogeschool Rotterdam. De eerste 13 jaar als lerarenopleider bij de Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en vanaf najaar 2020 in dienst van KCTO als onderzoeker en tevens als projectleider bij het project Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces. In 2017 is Cora cum laude afgestudeerd bij de master Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Haar afstudeeronderzoek ging over de het uitvoeren van onderzoek door lerarenopleiders in hun onderwijspraktijk. Lerarenopleiders leren hun studenten onderzoek uit te voeren maar in hoeverre willen en kunnen lerarenopleiders dit ook zelf doen? Voor het onderzoek zijn zowel lerarenopleiders van HR als hun managers bevraagd over hun opvattingen. In 2019 heeft Cora de verkorte opleiding Toetsdeskundige afgerond. Haar motivatie komt voort uit de wens om het onderwijs goed in elkaar te zetten, na te gaan waar verbetering mogelijk is, zodat het geheel ‘klopt’. Met steeds als centrale vragen: Hoe kun je het onderwijs zo ontwerpen dat wat wordt beoogd, ook wordt geleerd? Hoe kun je dat zo doen dat het programma en de begeleiding voor een student helder, studeerbaar, inspirerend en motiverend is zodat hij de studie kan afronden binnen de tijd die ervoor staat?

Onderzoek en publicaties

Eindrapportage Monitor Taal en Studiesucces

In 2019 heeft Cora samen met Nicole van ´t Wout, een monitoronderzoek uitgevoerd naar acht taalprojecten bij Hogeschool Rotterdam. De publicatie Eindrapportage Monitor Taal en Studiesucces levert inzicht in de voortgang, de resultaten, voorwaarden, belemmerende factoren en succesfactoren van taalprojecten, uitgevoerd door docenten binnen hun opleiding in studiejaar 2018-19. Het onderzoek werd uitgevoerd met medewerking van Amos van Gelderen en Ellen Klatter, in opdracht van het project Taal en Studiesucces.

Evaluatierapport project de Afstudeerzaak

In 2021 heeft Cora een evaluatieonderzoek uitgevoerd bij het project De Afstudeerzaak met medewerking van Ellen Klatter, in opdracht van HRBS.
Bij dit project begeleiden re-integrerende medewerkers van Hogeschool Rotterdam studenten die in de eindfase zijn vertraagd in hun studie. De publicatie Evaluatierapport project de Afstudeerzaak biedt inzicht in de begeleidingsaanpak van De Afstudeerzaak en hoe deze aanpak studenten helpt om weer op gang te komen met hun studie. Tevens zijn implicaties beschreven voor een effectieve aanpak van de begeleiding van studenten met studievertraging bij opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Projectleider bij Grip op studiesucces

Voor het grootste deel van haar aanstelling is Cora sinds 2020 werkzaam als projectleider bij het programmateam van het hogeschoolbrede project Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces (GOS) waar 22 opleidingen van HR bij zijn aangesloten. Als projectleider geeft zij begeleiding en advies bij een aantal deelnemende opleidingen. Tevens is zij betrokken bij diverse professionaliseringsactiviteiten voor docenten van de deelnemende opleidingen.
In 2021 heeft Cora, samen met Ellen Klatter, een traject probleemverkenning en -analyse opgezet en uitgevoerd bij startende opleidingen binnen het project GOS. Het traject biedt een methode (vragenlijst studiesucces) om op een systematische wijze, in samenspraak met de stakeholders van de opleiding, die vraagstukken te ontdekken en te benoemen die het meest relevant zijn voor het  verhogen van studiesucces binnen de opleiding. Bij het analyseren van deze vraagstukken wordt gebruik gemaakt van CIMO-logica. Deze aanpak stimuleert opleidingen om eerst goed na te gaan wat de oorzaken kunnen zijn van bepaalde problematiek en op basis daarvan passende interventies te kiezen die kunnen helpen bij het oplossen van de problematiek ten gunste van studiesucces

Project(en)

Van Cora Veenman-Verhoeff

Publicatie(s)

Van Cora Veenman-Verhoeff
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen