Menu
  English

  Lectoraat Inclusieve Arbeid

  Arbeidsparticipatie is zoals veel onderzoek laat zien in onze huidige samenleving een belangrijke route naar sociale inclusie, welzijn en betekenisgeving. Binnen dit lectoraat staat de vraag centraal hoe perspectieven op duurzaam, betekenisvol werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt verbeterd kunnen worden. Dit is geen eenvoudig te beantwoorden vraag. De arbeidsmarkt laat uitsluitingsmechanismen zien ten nadele van kwetsbare groepen, een aanzienlijk deel van het werk biedt weinig zekerheiden en activeringsbeleid maakt de verwachtingen nog nauwelijks waar. Er valt dus nog een hoop te leren en verbeteren.

  Dit lectoraat richt zich binnen dit veelzijdige vraagstuk vooral op de mogelijkheden voor versterking van de rol die (sociaal) professionals kunnen spelen in de begeleiding van kwetsbare burgers bij hun loopbaan in of richting werk. Bij kwetsbare groepen gaat dit vaak om begeleiding op meerdere levensdomeinen en sociale vraagstukken. Daarnaast kijkt het lectoraat naar de vraag hoe arbeidsorganisaties inclusiever kunnen worden gemaakt en hoe (sociaal) professionals werkgevers daarbij kunnen ondersteunen.

  Onderzoekslijn

  Het onderzoeksprogramma van het lectoraat is ingebed in beide onderzoekslijnen Inclusie en Optimalisering Leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

  Samenwerking

  In het lectoraat werken docent-onderzoekers samen met praktijkpartners aan verschillende praktijkgerichte onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waar zowel beroepspraktijk als hbo-onderwijs op dit thema verder mee versterkt worden.

  Studenten zijn aan het lectoraat verbonden via een afstudeeropdracht op het thema. Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende leerwerkgemeenschappen van de sociale opleiding. Het lectoraat levert een bijdrage aan de minor Arbeid en Gezondheid.

  Presentatie en video Actualiteitencollege 15 december 2020

  Op 15 december 2020 heeft het Actualiteitencollege 'Integraal werken in wijkteams' plaatsgevonden. De presentatie die tijdens dit overleg is getoond vindt u via onderstaande link. Het Actualiteitencollege terug kijken kan door hierop te klikken.

  Bekijk meer

  Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling