Menu Zoeken English

Verbinding met onderwijs

van lectoraat Inclusieve Arbeid

Het onderzoek van dit lectoraat vindt in nauwe afstemming met de sociale- en lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam plaats. Studenten zijn aan het lectoraat verbonden via een afstudeeropdracht op het thema. Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende leerwerkgemeenschappen van de sociale opleiding. Het lectoraat levert een bijdrage aan de minor Arbeid en Gezondheid.

Betrokken minoren

van Hogeschool Rotterdam

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen